Kiểu:
Xin chào !

Thiền Thi

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thiền Thi 16.11.2014 14:10:10 (permalink)
0

Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Thiện

Đời đã nhuộm tục trần
Tính chi sơ nay mất
Tà tâm lộ sắc thần
Bổn thiện mờ quang mắt

Bởi nhập giang tùy khúc
Bởi nhập gia tùy tục
Ăn nằm co thẳng túc
Dòng lượn quanh trong đục

Đời đã nhuộm tục trần
Tính bổn thiện còn đâu
Tà tâm lộ sắc thần
Trăm ngả đường bể dâu

Cố Quận 
#61
  Cố Quận

  • Số bài : 12571
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thiền Thi 16.11.2014 14:19:04 (permalink)
  0

  Đời Vô Thường

  Đời vô thường như cơn gió thoảng
  Như cơn mộng còn, mất, hợp, tan
  Như đóa hoa sớm nở tối tàn
  Như chiếc lá trên đàng rụng lối

  Hạt thu rơi! Theo dòng lá vội
  Lá ra sông trôi nổi lá chìm
  Rã mục thân nằm đáy nước im
  Hòa bụi cát, rong rêu hóa kiếp

  Đời vô thường trăm năm là nghiệp
  Mất, còn, tan, hợp tiếp liền nhau
  Như đóa hoa đậm sắc...phai màu
  Một cơn gió thoảng cành chao rụng đất

  Đời vô thường! Hợp, tan, còn, mất
  Như giấc mộng ngày chợp mắt đời không
  Như chiếc lá trôi, lá mục đắm dòng
  Như trăm năm kiếp long đong tá túc

  Đời vô thường! Nay rời chốn tục
  Hồn mai này quỳ phục dưới tòa
  Hồn mai này quỳ phục thềm hoa
  Sen lạc cảnh...sáng lòa sen lạc cảnh

  Cố Quận
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2014 12:10:26 bởi Cố Quận >
   
  #62
   Cố Quận

   • Số bài : 12571
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thiền Thi 01.12.2014 12:12:23 (permalink)
   0   Đời Vô Thường (2)

   Tục trần tám cõi mịt mù
   Mười phương u tối! Hận thù mang mang
   Ngày mây trắng một màu tang
   Đêm đen triệu vạn ngõ đàng tối tăm
   Lần tay đếm kiếp trăm năm
   Đi về tợ gió âm thầm làn qua
   Đất không ta! Trời không ta
   Chỉ là hạt bụi thôi mà người ơi
   Tục trần tám cõi lệ rơi
   Mười phương sầu đọng rã rời xác thân
   Vô thường đời ngộ là thần
   Ni Mâu câu niệm kiếp trần tục tan


   Cố Quận    
   #63
    Cố Quận

    • Số bài : 12571
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thiền Thi 01.12.2014 12:19:17 (permalink)
    0
     

    Đời Vô Thường (3)

    Ta dương gian danh tướng
    Tam thập niên tung hoành
    Lục mã xa tám hướng
    Chém then khóa đoạt thành

    Một thời danh tiếng khét
    Nghe tên thất đảm hồn
    Làn đao nhanh tợ sét
    Xác ngã! Chiếm cứ đồn

    Rồi ngày kia vận mạt
    Non nước đổi thay cờ
    Tướng mất thành! Tự sát
    Hương linh cõi dật dờ

    Ta dương gian danh tướng
    Nghìn quân nắm binh quyền
    Cõi âm ty tám hướng
    Đâu hầu cận cửu tuyền!!!

    Đời vô thường sắc không
    Lợi danh xưa nay hết
    Mười phương tối mênh mông
    Tay chẳng lần ra vết

    Đời vô thường! Vô thường

    Cố Quận
          
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2014 03:50:29 bởi Cố Quận >
     
    #64
     Cố Quận

     • Số bài : 12571
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thiền Thi 12.12.2014 03:54:22 (permalink)
     0

     Hợp Tan! Còn Mất

     Chuyện cũ là dĩ vãng
     Rồi thời gian mờ đi
     Như đêm tàn...trời sáng
     Chuyện mai này tiếp ghi

     Người hôm qua bóng khuất
     Người hôm nay áo hoa
     Hợp tan và còn mất
     Đón kẻ gần, thương xa

     Phân kết âu lẽ thường

     Cố Quận
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2014 12:33:39 bởi Cố Quận >
      
     #65
      Cố Quận

      • Số bài : 12571
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thiền Thi 24.12.2014 12:39:57 (permalink)
      0

      Ngộ Tâm

      Ngồi thiền tâm tâm ngộ
      Đời không bóng không hình
      Không sân si, hỉ nộ
      Không lục dục, thất tình

      Trăm năm người một kiếp
      Thân bụi các tụ thành
      Chuỗi mất, còn, tan, hiệp
      Như sợi chỉ, tơ mành

      Vui những gì đang có
      Buồn dạ tiễn đưa đi
      Đường nghìn nan, vạn khó
      Lòng đã quyết, quản chi

      Ngồi thiền tâm tâm ngộ
      Đời không sắc không hương
      Không ái thời không ố
      Tâm thuần tính, hiền lương

      Ngồi thiền tịnh ngộ tâm

      Cố Quận       
      #66
       Cố Quận

       • Số bài : 12571
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thiền Thi 24.12.2014 12:44:20 (permalink)
       0

       Ngộ giác

       Đã là khởi cuộc thời chung cuộc
       Đã có sinh, có tử thôi mà
       Đã bùng ngọn đuốc thời lụn đuốc
       Đã có ban mai hẳn chiều tà

       Đã một năm thời sẽ trăm năm
       Đã tiếng oa oa sẽ yên nằm
       Đã là bụi cát hình bóng tụ
       Sẽ ngày tan rã! Bặt tích tăm

       Là Sinh Tử, Khởi chung, ngộ giác

       Cố Quận
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2015 11:32:40 bởi Cố Quận >
        
       #67
        Cố Quận

        • Số bài : 12571
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thiền Thi 08.01.2015 11:34:13 (permalink)
        0

        Tiền, Tình, Rượu Không! Lên Núi

        Đời ta tiền, tình, rượu không
        Là chân lên chốn non bồng thiền tâm
        Là ăn rau trái lâm râm
        Di Đà năm tháng âm thầm nghiệp tan
        Sáng ngồi tịnh niệm dưới tàng
        Chiều hiên lần hạt mộc tràng cầu kinh
        Đời ta không rượu, tiền, tình
        Là chân lên chốn yên bình thiền tâm

        Cố Quận         
        #68
         Cố Quận

         • Số bài : 12571
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thiền Thi 08.01.2015 11:40:44 (permalink)
         0

         Tăng Với Tục

         Tay chắp niệm mấy lời kinh
         Lòng tăng với tục bổng kình chống nhau
         Sắc không! Không sắc không màu
         Một tay chắp, một tay bàu cầm nghiêng

         Cố Quận
          

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2015 23:38:04 bởi Cố Quận >
          
         #69
          Cố Quận

          • Số bài : 12571
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thiền Thi 01.02.2015 23:39:00 (permalink)
          0

          Hạt Rụng Nảy Mầm Hoa

          Hạt tương tư gió rụng
          Mưa ướt đất nảy mầm
          Giữa vườn dăm chiếc lá
          Trồi non mởn âm thầm

          Hôm nay cành hoa nở
          Mà người buổi kia đâu
          Nhánh vàng khô nỗi nhớ
          Hạt rụng! Vùi vũng sâu


          Cố Quận           
          #70
           Cố Quận

           • Số bài : 12571
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thiền Thi 01.02.2015 23:46:58 (permalink)
           0

           Đời Người Như Bóng Câu Qua Cửa


           Đời người như bóng câu qua cửa
           Như lá mùa xanh lá mùa phai
           Thoáng thấy! Giờ tìm đâu ra nữa
           Hai tà lụa tím áo hình mai

           Đời người kiếp trăm năm quá ngắn
           Tợ một cành hoa nở...rụng hoa
           Thoáng buổi ngạt ngào hương nhụy thắm
           Tuần tan sắc màu nhạt đài sa

           Đời người tử sinh mi mắt chớp!

           Cố Quận
            

           <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2015 12:17:38 bởi Cố Quận >
            
           #71
            Cố Quận

            • Số bài : 12571
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thiền Thi 10.03.2015 12:19:16 (permalink)
            0

            Thôi Thì Chén Rượu Rồi Thơ!


            Ta còn lụy chốn tục đời
            Lưng bàu tay chén rượu thời còn mê
            Vui buồn mưa nắng đi về
            Còn thơ tưởng áo hoa hề áo hoa
            Ba vạn sáu nghìn ngày a
            Kiếp trần gian gánh vai mà nặng thay
            Thôi thì say một cuộc say
            Thôi thì chén rượu chiếu bày hội thơ

            Cố Quận
             
            #72
             Cố Quận

             • Số bài : 12571
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thiền Thi 10.03.2015 12:21:51 (permalink)
             0

             Thơ Ta Tục Phàm!

             Thơ ta người bảo tục
             Ừ! Chữ nghĩa trần phàm
             Mặn như là muối cục
             Vần tứ đến ngồi làm

             Trời, mây, trăng, gió, nước
             Hoa, lá, cỏ, cây, nhành
             Ngọt mà câu chẳng được
             Nằm xỉn! Áo ngực phành

             Thơ ta người bảo dở
             Ừ! Chữ nghĩa có bao
             Nhiêu đâu mà trách quở
             Vần ý chẳng thanh tao

             Thơ ta gánh tục phàm!


             Cố Quận
                           <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2015 13:02:58 bởi Cố Quận >
              
             #73
              Cố Quận

              • Số bài : 12571
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thiền Thi 02.04.2015 13:05:10 (permalink)
              0

              Nhạn Về Nam

              Chiều trên đỉnh núi nhạn về
              Phương nam trốn lạnh đông hề cánh giăng
              Lưng trời ló nửa vành trăng
              Cùm mây thu níu cung hằng áo tơ

              Ngày không đợi! Ngày không chờ
              Tháng qua tháng...bóng hững hờ bóng trôi
              Hoa tàn lại nở hoa thôi
              Sinh, lão, bệnh, tử cũng rồi trăm năm
              Đời người đếm được bao lăm
              Cuộc vui trần tục, đã nằm huyệt sâu
              Sống lòng niệm chữ Ni Mâu
              Chết thần thức biết quay đầu, tòa kê

              Chiều trên núi, bóng nhạn về
              Phương nam trốn lạnh đàn hề cánh giăng
              Đâu lưng trời nửa vành trăng
              Cùm mây thu phủ điện hằng tối đen

              Cố Quận
                             <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2015 00:46:47 bởi Cố Quận >
               
              #74
               Cố Quận

               • Số bài : 12571
               • Điểm: 2
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thiền Thi 04.05.2015 00:52:50 (permalink)
               0

               Trăm Năm Một Kiếp Đâu Dài!!!

               Vui buồn cũng một kiếp đời
               Trăm năm cùng với đất trời và ta

               Đường lên xuống dốc đường mà
               Nắng, mưa, gió, bão cũng là thường thôi
               Tháng, ngày, mùa, tiết cứ trôi
               Hoa tàn lại nở nhụy rồi tàn phai

               Gánh Đời hai gánh trên vai
               Trăm năm một kiếp đâu dài lắm ư!!!

               Cố Quận
                               <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2015 12:02:16 bởi Cố Quận >
                
               #75
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 208 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9