Kiểu:
Xin chào !

Thiền Thi

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thiền Thi 27.05.2015 12:05:05 (permalink)
0

Nhân Sinh Thị Bi Kịch. Càn Khôn Nhất Hý Trường

Nay dòng đục, mai dòng trong
Nổi trôi trăm bến thuyền dong duổi bờ
Nhân sinh vở kịch mịt mờ
Càn khôn sân khấu tựa tơ rối nùi
Thực hư! Hư thực ngậm ngùi
Đời như giấc mộng buồn vui lắm niềm
Nay dòng nổi, mai dòng chìm
Thuyền kia đáy nước sâu im mục tàn

Cố Quận 
#76
  Cố Quận

  • Số bài : 12571
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thiền Thi 27.05.2015 12:10:53 (permalink)
  0

  Họa Thơ Được Mà


  Thơ được mà, họa được mà
  Nhân gian bốn cõi ta bà cứ ghi

  Cứ vần chữ nét từ bi
  Thần hồn thanh thản gối quì niệm câu
  Nam Mô Thích Ca Ni Mâu
  Bút dòng thiện ý đen mầu mực trôi
  Tiền kiếp, tại kiếp, luân hồi
  Trùng trùng mây khói vây đồi trắng sương
  Trên dưới hiện năm bảy đường
  Ngưng tay! Lộ cảnh vô thường giấy hoa

  Thơ được mà, họa được mà
  Ý lời bốn cõi ta bà cứ ghi

  Cố Quận
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2015 02:30:37 bởi Cố Quận >
   
  #77
   Cố Quận

   • Số bài : 12571
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thiền Thi 25.06.2015 02:49:48 (permalink)
   0

   Tận nhân lực, tri thiên mệnh

   Lục thập nhi nhĩ thuận
   Thành bại đã tận tường
   Nghiệm ra phi, chính luận
   Nhìn thấu ẩn, hiện đường

   Cõi dương gian tạm gởi
   Trăm năm một kiếp người
   Tợ làn mây, nắng sợi
   Nở, tắt đó môi cười

   Lục thập nhi nhĩ thuận
   Xa lánh điều cuồng ngông
   Sinh anh thư, tài tuấn
   Tử bụi cát đồi sông

   Cố Quận
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2015 12:31:49 bởi Cố Quận >
    
   #78
    Cố Quận

    • Số bài : 12571
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thiền Thi 11.08.2015 12:38:19 (permalink)
    0

    Từ Bỏ


    Xin từ bỏ những sự đời trói buộc
    Danh vọng ư! Rồi chẳng thuộc phần ta
    Bỏ bớt phân tranh, tránh lãnh phiền hà
    Cho tâm trí thảnh thơi mà vui sống

    Trăm năm mộng...ừ trăm năm cuộc mộng
    Đến và đi chốc bổng đấy người ơi
    Hãy giữ lòng ta thanh tịnh giữa thế thời
    Mưu với kế bán đất trời! Nhân nghĩa

    Xin từ bỏ ghế nạm vàng, mũ tía
    Bậc thấp cao, phe phía...bỏ từ đây
    Sáng ngắm sương rơi, tối thưởng trăng gầy
    Thu, đông, xuân, hạ tỉnh say thi phú


    Cố Quận
     
    #79
     Cố Quận

     • Số bài : 12571
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thiền Thi 11.08.2015 12:51:36 (permalink)
     0

     Sáng Ngắm Sương Rơi, Tối Thưởng Trăng Gầy

     Sáng ngắm sương rơi, tối thưởng trăng gầy
     Thu vần lá rụng, đông chữ tuyết bay
     Xuân câu mai nở, hạ bài phượng thắm
     Đò giữa dòng xanh...khoang đánh giấc say

     Thôn kia bằng hữu chờ mình mâm tiệc
     Xóm nọ tao nhân đợi tớ chén trà
     Tay ai rót chén rượu mời bạn thiết
     Người ngón đàn run âm khúc Tỳ Bà

     Tỉnh ngắm sương rơi, say thưởng trăng gầy

     Cố Quận
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2015 13:51:50 bởi Cố Quận >
      
     #80
      Cố Quận

      • Số bài : 12571
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thiền Thi 22.09.2015 13:53:42 (permalink)
      0

      Duyên Với Nghiệp Tại Mình

      Tại ta mà duyên có
      Tại ta mà nghiệp sinh
      Đã cười vui đầu ngõ
      Thời cuối lối hồn kinh

      Đừng quy cho số mệnh
      Đừng oán trách thánh thần
      Vận cùng hôm nay đến
      Quá khứ mưu tục trần

      Duyên khởi tự tâm ta
      Nghiệp mới chồng chất mà
      Cười vui và mắt lệ
      Cách tầm vói...nào xa

      Duyên với nghiệp tại mình

      Cố Quận
       
      r


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2015 07:04:12 bởi Huyền Băng >
       
      #81
       Cố Quận

       • Số bài : 12571
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thiền Thi 13.10.2015 12:08:29 (permalink)
       0

       Bà Kiếp Hai Chữ Sân Si

       Bà kiếp hai chữ Sân Si
       Sân là chuốc hận! Sầu bi nửa đời
       Si là phiền lụy một trời
       Nửa trăm năm để lệ rơi thấm hồn
       Sân si đào đất đêm chôn
       Trải ra sân đốt hoàng hôn khói mù
       Bà kiếp tưởng trí hóa ngu
       Sân si trong máu diệt tru khó tàn

       Cố Quận        
       #82
        Cố Quận

        • Số bài : 12571
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thiền Thi 03.11.2015 00:43:23 (permalink)
        0

        Tham!

        Sắc, dục, tiền, tài bốn cái tham
        Tranh, đua, ganh, ghét cõi tục phàm
        Kẻ trước, người sau đoàn tiếp nối
        Chờ thời cơ lấy đặng đủ tam

        Độc tâm! Sinh tướng độc, độc mưu
        Đoạt chiếm nhân gian tích tụ thù
        Ắt buổi sa lầy chân lún vũng
        Hồn tiêu tan! Thân xác diệt tru

        Chữ tham trong tam độc...ghê thay

        Cố Quận
         
        r

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2015 14:05:54 bởi Cố Quận >
         
        #83
         Cố Quận

         • Số bài : 12571
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thiền Thi 16.11.2015 14:16:44 (permalink)
         0

         Sắc Dục

         Lụa xanh, vàng, đỏ, trắng
         Tà ngắn với tà dài
         Môi son và má phấn
         Mạo dung, dáng trang đài

         Là quách tan, thành ngã
         Là kiện tướng, tráng đinh
         Là cổ xe, tuấn mã
         Chở mình! Thân hàng binh

         Hỡi người sinh sắc đắm
         Hồn kề cận đao gươm
         Lưỡi đã mài bén lắm
         Đầu lìa xác có hôm

         Lụa vàng, xanh, trắng, đỏ
         Chùm gót sen, chân hài
         Dạo vườn hoa, thềm cỏ
         Hương thoang thoảng trong ngoài

         Thịt da rời! Cốt khô


         Cố Quận
          
          

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2015 01:17:14 bởi Cố Quận >
          
         #84
          Cố Quận

          • Số bài : 12571
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thiền Thi 01.12.2015 01:18:36 (permalink)
          0

          Hình Mạo Dục

          Hình dung đoan chính của người
          Về mơ tướng mạo tốt tươi là mầm
          Hình mạo dục! Đã nhập tâm
          Lòng trần tục đắm tóc, trâm, áo, tà
          Mê lụa mềm thoáng hương hoa
          Mắt, mi, môi, má hồng thoa má hồng
          Còn trinh nữ hay con chồng
          Tính mưu chiếm đoạt qua sông cướp người
          Hầu nghe tiếng khóc, giọng cười

          Cố Quận           
          #85
           Cố Quận

           • Số bài : 12571
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thiền Thi 01.12.2015 01:24:42 (permalink)
           0

           Oai Nghi Dục

           Đi, đứng, nói, cười oai nghiêm
           Không lơ lẳng, không y xiêm lẹt loè
           Không lộ da thịt buổi hè
           Không hương phấn, không sua se xuân hồng
           Oai nghi dục, thuyết phục lòng
           Dưới trên hết dạ, ngoài trong phục tùng
           Thỏ thẻ lời giết anh hùng
           Tiết trinh hai chữ...bạo hung bất thành

           Cố Quận
                       <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2015 23:30:05 bởi Cố Quận >
            
           #86
            Cố Quận

            • Số bài : 12571
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thiền Thi 18.12.2015 23:34:11 (permalink)
            0

            Âm Thanh Dục

            Tiếng oanh thỏ thẻ bên tai
            Lời mật ngọt, đấng làm trai mất hồn
            Công, hầu, khanh, tướng, tử, tôn
            Tài danh mấy cũng vùi chôn đáy mồ
            Tiếng oanh làm trí mơ hồ
            Làm tâm mê mẩn! Ngây ngô nói cười
            Âm thanh dục, nó hại người
            Anh hùng kim cổ vạn mươi kiếp tàn

            Cố Quận             
            #87
             Cố Quận

             • Số bài : 12571
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thiền Thi 18.12.2015 23:37:17 (permalink)
             0

             Hương Dục

             Lối ngoài xiêm y bóng
             Lụa màu ai tỏa hương
             Tâm đang bình, khuấy động
             Ý tà mong kiến tương

             Ngửi mùi thơm dạ muốn
             Cận kề nhau sớm hôm
             Mặc hình dong có chuộng
             Ước vòng tay khoác ôm

             Ngõ ngoài bóng xiêm y
             Thêu vạt sắc hoa quỳ
             Hương tà qua cánh cổng
             Dục lòng dâng! Bất suy

             Cố Quận              
             #88
              Cố Quận

              • Số bài : 12571
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thiền Thi 05.01.2016 01:10:10 (permalink)
              0

              Vị Dục

              Nhà ai mùi rượu nồng hương
              Ghé vào xin trú tránh sương gió này

              Mời người nghỉ tạm chốn đây
              Dùng chung rượu nhạt hiên tây nghe đàn
              Khói nghi ngút khói trên bàn
              Cỗ bày đôi món thịt ngan, cá tràu
              Từ từ đủa, từ từ bàu
              Vội chi cho tiệc tàn mau thế người!!!

              Gặp bậc tao nhã họ cười
              Cho lòng vị dục mười mươi chẳn tròn

              Cố Quận               
              #89
               Cố Quận

               • Số bài : 12571
               • Điểm: 2
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thiền Thi 05.01.2016 01:19:41 (permalink)
               0


               Bạn Tôi Niệm Tiếng Di Đà

               Bạn Tôi niệm tiếng Di Đà
               Sau tôi thơ chữ Kiết Già tu tâm

               Rồi mai khoát chiếc áo thâm
               Chân lên núi tọa thì thầm Phạn Kinh
               Qua đêm mưa gió...bình minh
               Trần gian trả xác! Hồn mình gió mây
               Theo về ngả Phật Phương Tây
               Tựa sen thần thức hoàn đầy cốt xưa

               Cố Quận
                               <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2016 10:24:14 bởi Cố Quận >
                
               #90
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 208 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9