Kiểu:
Xin chào !

Thiền Thi

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thiền Thi 23.04.2016 22:37:12 (permalink)
0

Chén Thiên Thu


Chén thiên thu ngửa tu...chén cạn
Sầu chất sầu hỏi bạn là sao???

Bạn rằng đất thấp, trời cao
Trăm năm kiếp sống ai nào thoát đâu
Chén sầu cạn chén thêm sầu
Dưới âm u sắc, trên màu khói sương

Chén thiên thu một đường khó thoát
Tử sinh ta! Lão đoạt định chi???

Cố Quận
 
  Cố Quận

  • Số bài : 12571
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thiền Thi 23.04.2016 22:47:31 (permalink)
  0

  Nay Hoa Nở...Mai Hoa Tàn

  Nay cành hoa sen đoá
  Mai cánh hoa sen tàn
  Nhuy. khô, phai sắc đỏ
  Rơi rụng! Xác theo làn

  Nước hồ trôi về đâu
  Giang cuối hay giang đầu!!!
  Gió luồn, mưa hạt xuống
  Hoa chìm đáy nước sâu

  Nay nhìn hoa sen nở
  Mai thị hoa sen tàn
  Ngẫm đời ta cũng tợ
  Sen một kiếp! Theo làn

  Nước trôi...dìm xác hoa

  Cố Quận
   

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2016 20:37:20 bởi Cố Quận >
   
   Cố Quận

   • Số bài : 12571
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thiền Thi 13.05.2016 20:44:45 (permalink)
   0

   Trở Lại Nhà

   Đời tựa như giấc mộng
   Người hôm qua...giờ xa
   Dư âm! Hình với bóng
   Còn quanh quẩn bên ta

   Nợ trần ai đã hết
   Bác đi! Trở lại nhà
   Nước trời mây trắng kết
   Đón hồn vang Thánh Ca


   Cố Quận    
    Cố Quận

    • Số bài : 12571
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thiền Thi 13.05.2016 20:53:29 (permalink)
    0

    Nhặt Lá Niệm Tâm

    Hôm qua ngoài sân lá
    Nhặt niệm tâm bồ đề
    Sân si lòng quên cả
    Thanh thoát! Dạ an hề

    Nửa đời u mê biến
    Bán vận tịnh tại gia
    Tục trần không quyến luyến
    Thần toạ tỉnh gốc đa

    Hôm qua ngoài sân chiếc
    Bồ đề nhặt niêm tâm
    Quên những điều hung kiết
    Di Đà chữ niệm tâm

    Cố Quận
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2016 11:52:01 bởi Cố Quận >
     
     Cố Quận

     • Số bài : 12571
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thiền Thi 05.06.2016 11:56:46 (permalink)
     0

     Ừ! Của Cô

     Của cô...ừ! Của cô
     Văn thơ tím mực tô
     Màu hoa, màu cánh áo
     Buồn vui cảnh đời cô

     Trăm năm này thoáng chốc
     Tợ giấc mộng kia mà
     Nay cười, hôm sau khóc
     Đâu khác lắm cô à

     Cũng là âm thôi nhé
     Tiếng khúc khích rồi tàn
     Cũng là âm rồi sẽ
     Ngân thút thít rồi tàn

     Của cô...của cô ừ
     Vần suy ngẫm, trầm tư
     Áo màu, hoa cánh tím
     Chứ của ai đâu chừ

     Cố Quận      
      Cố Quận

      • Số bài : 12571
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thiền Thi 05.06.2016 12:00:31 (permalink)
      0

      Phật Tại Tâm

      Phật ở trong ta Phật tại tâm
      Từ bi hỷ xả bất truy tầm
      Tứ vô lượng trử tàng thiện ý
      Trong ta Thiền Phật toạ tại tâm

      Cố Quận
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2016 21:48:04 bởi Cố Quận >
       
       Cố Quận

       • Số bài : 12571
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thiền Thi 01.07.2016 21:48:21 (permalink)
       0

       Nghiệm Thấu Nghĩa Tử Sinh

       Hạ cỏ xanh, lá mởn
       Thu vàng cánh, cọng khô
       Đơm, tàn cơn gió rợn
       Hiện thực thoáng...hư vô

       Hai mùa khoe hương sắc
       Một thanh, một lão cùng
       Nỗi niềm rưng rưng mắt
       Vạn vật, thế nhân trùng

       Nghiệm thấu nghĩa tử sinh

       Cố Quận
        
        Cố Quận

        • Số bài : 12571
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thiền Thi 01.07.2016 22:16:13 (permalink)
        0

        Chút Thi Tài

        Giấu giếm chi ông chút thi tài
        Đời rồi một thoáng! Cũng một mai
        Chữ năm bảy chữ vần giới cảnh
        Câu bốn ba câu ý tuyền đài
        Hán khởi chém bạch xà bảo đế
        Tần tan điểm hoàng mã rằng nai
        Rượu mấy bàu say nằm tự vấn
        Lòng bận lòng ư chút thi tài!!!

        Cố Quận

         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2016 00:51:31 bởi Cố Quận >
         
         Cố Quận

         • Số bài : 12571
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thiền Thi 04.08.2016 00:54:57 (permalink)
         0

         Chiếc Tàn! Mầm Sinh

         Một xác lá rơi
         Là mầm xanh nổi
         Nhánh bỏ cuộc chơi
         Là cành non vội

         Bốn mùa tiếp tiếp
         Xuân, hạ, thu, đông
         Chia rồi ắt hiệp
         Nay có, mai không

         Nhặt xác lá rơi
         Sờ mầm xanh nổi
         Trăm năm người ơi
         Tợ làn gió thổi

         Đã sinh sẽ tận
         Bể hoá nương dâu
         Dìm lòng sân hận
         Dưới đáy vực sâu

         Vạn vật chuyển xoay
         Luân hồi...luân hồi

         Cố Quận          
          Cố Quận

          • Số bài : 12571
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thiền Thi 04.08.2016 00:58:47 (permalink)
          0

          Nguyện Mùa Giáng Sinh An Bình

          Ngoài kia đường đã giáng sinh
          Trong đây ta dạ còn kinh khiếp hồn

          Một năm xác giục, chân bôn
          Tả xung hữu đột cô thôn, phố thành
          Đồng xuân gió lộng rơi cành
          Hạ cao ốc với trăng thanh canh tàn
          Thu sông qua bến đò ngang
          Mây đông giăng núi...tạm an định lòng
          Mười hôm nữa nguyện cầu mong
          Phiền không gõ cửa còn rong bộ trình

          Ngoài kia người đã giáng sinh
          Trong đây tâm ánh bình minh chiếu đường

          Cố Quận
                     <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2016 01:22:19 bởi Cố Quận >
           
           Cố Quận

           • Số bài : 12571
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thiền Thi 27.09.2016 01:23:16 (permalink)
           0

           Tâm Giờ Đâu!!!

           Tâm giờ đâu tâm hỡi
           Ý rối rắm! Bời bời
           Viết không thành câu ới
           Ca lạc điệu sai lời

           Tại vàng thu lá rụng
           Không gian tím sắc chiều
           Tại trăng ngoài thung lũng
           Làn trôi dưới mộc kiều

           Giờ đâu tâm hỡi tâm
           Mà chữ nghĩa lặng thầm
           Trống đàn không hơi hướm
           Tâm giờ đâu ới tâm!!!

           Cố Quận            
            Cố Quận

            • Số bài : 12571
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thiền Thi 27.09.2016 01:39:43 (permalink)
            0

            Phật Tại Tâm

            Phật ở trong ta Phật tại tâm
            Từ bi hỷ xả bất truy tầm
            Tứ vô lượng trử tàng thiện ý
            Trong ta Thiền Phật toạ tại tâm

            Cố Quận

             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 12:38:15 bởi Cố Quận >
             
             Cố Quận

             • Số bài : 12571
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thiền Thi 20.01.2017 12:40:54 (permalink)
             0

             Nghiệm Thấu Nghĩa Tử Sinh

             Hạ cỏ xanh, lá mởn
             Thu vàng cánh, cọng khô
             Đơm, tàn cơn gió rợn
             Hiện thực thoáng...hư vô

             Hai mùa khoe hương sắc
             Một thanh, một lão cùng
             Nỗi niềm rưng rưng mắt
             Vạn vật, thế nhân trùng

             Nghiệm thấu nghĩa tử sinh

             Cố Quận
              

             <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2017 00:37:44 bởi Cố Quận >
              
              Cố Quận

              • Số bài : 12571
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thiền Thi 01.03.2017 00:38:13 (permalink)
              0

              Ai-Cụ Đáo Đầu


              Vui đã sẳn mầm sầu
              Biển xanh hoá nương dâu
              Hoạ nay! Mai này phúc
              Ai-Cụ cảnh đáo đầu

              Cố Quận
               
               Cố Quận

               • Số bài : 12571
               • Điểm: 2
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thiền Thi 01.03.2017 00:41:17 (permalink)
               0

               Mai Ta Lên Núi Ngồi Thơ

               Mai này ta lên núi
               Bềnh bồng mây trắng mây
               Nhớ truyện xưa của tuổi
               Học trò sách trong tay

               Thần thoại cõi bồng lai
               Tả hữu phép tranh tài
               Chín tầng thiên quốc náo
               Động thất ngả nghiêng ngai

               Mai này chân lên núi
               Sương khói phủ ngồi say
               Kê lưng tòng mở túi
               Dòng tím chữ thơ bay

               Cố Quận
                               <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2017 10:51:37 bởi Cố Quận >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 208 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9