Tháng Tư Giã Từ
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 135 bài trong đề mục
Cố Quận 07.03.2023 05:31:29 (permalink)
0

Nhật Nguyệt Hận

Tửu tửu đầy vơi tửu
Nhật nhật bàu chén say
Ngân nga từ vận phú
Đàn địch trầm bổng tay

Tơ lòng ta! Người biết
Hận vong quốc kẻ hay
Thanh âm niềm thống thiết
Hoài cố quận mắt cay

Tửu tửu bàu cạn tửu
Nguyệt nguyệt chén nặng tay
Bi ai từ câu phú
Sương tuyết đoạn trường thay

Năm canh trống dạ sầu

Cố Quận
Cố Quận 07.03.2023 05:33:30 (permalink)
0

Mai Thuyền Viễn Xứ! Kiếp Tha Hương


Mai thuyền viễn xứ! Kiếp tha hương
Đất mẹ lìa xa luống đoạn trường
Tám hướng mây quần vây tĩnh mịch
Mười phương gió nổi hốt thê lương
Bờ nam tiểu điểu đuôi đưa ngõ
Bể bắc kình ngư mũi dắt đường
Đất mẹ đêm nằm mong dỗ giấc
Mai thuyền viễn xứ! Kiếp tha hương

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2023 05:35:31 bởi Cố Quận >
Cố Quận 07.03.2023 05:36:03 (permalink)
0

Mai Thuyền Viễn Xứ! Kiếp Tha Hương (2)

Mai ta thuyền viễn xứ
Từ đây kiếp tha hương
Bước phong trần lãng tử
Đường phiêu lưu gió sương

Quê nhà xa vạn dặm
Lần đi...chẳng nghĩ về
Mẹ già trông tin lắm
Bến bờ kia qua hề!!!

Mai ta thuyền viễn xứ
Từ nay kiếp tha hương
Bước phong trần khách lữ
Đời nổi trôi bốn phương


Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2023 09:02:43 bởi Cố Quận >
Cố Quận 01.04.2023 10:20:17 (permalink)
0

Thời Gian Quá Nửa Kiếp Ly Hương


Thời gian quá nửa kiếp ly hương
Bốn bốn năm qua lặng lẽ đường
Nắng sớm mưa chiều tâm khắc khoải
Mùa đi tiết đến dạ thầm thương
Quê xưa nhạt bóng trăng soi vách
Phố cũ hình phai nến rọi tường
Bốn bốn năm dài qua lặng lẽ
Thời gian quá nửa kiếp ly hương


Cố Quận

Cố Quận 01.04.2023 10:22:53 (permalink)
0

Dịch Vũ Hán

Vũ Hán bên Tàu dịch phát sinh
Lây lan tứ xứ hại dân tình
Năm châu ải cấm làng hơ hớt
Bốn bể bờ ngăn xóm khiếp kinh
Tập gã tà tâm nguồn chối bỏ
Trump chàng chính ý gốc kê trình
Lân bang tám hướng mười phương tỏ
Vũ Hán bên Tàu dịch phát sinh


Cố Quận
Cố Quận 01.04.2023 10:35:27 (permalink)
0

Tập! Tên Đại Tội Đồ


Dịch sinh nơi Vũ Hán
Bệnh phát chốn Tàu Gia
Tà mưu chờ phân tán
Thầm bưng bít tin ra

Tập! Tên đại tội đồ


Cố Quận
Cố Quận 09.05.2023 07:17:38 (permalink)
0

Hung Và Hoạ

Đặng thế hung tàn ắt hoạ tai
Liền bên khói lửa chiến chinh dài
Đông phương sóng nổi! Trung Hoa tận
Mã tướng tranh hùng ngũ quốc khai


Cố Quận
Cố Quận 09.05.2023 07:21:03 (permalink)
0

Dịch Vũ Hán-Hồ Bắc

Vũ Hán dịch phát sinh rồi
Sinh linh Hồ Bắc đứng ngồi không yên

Trung Quốc Cộng Đảng lệnh truyền
Bảy triệu nhân mạng chung thuyền trên sông
Xác trôi nổi! Xác phơi đồng
Xác thiêu giữa lớp than hồng xác tan

Vũ Hán đường phố điêu tàn
Sinh linh Hồ Bắc! Hai hàng lệ rơiCố Quận

Cố Quận 09.05.2023 09:07:00 (permalink)
0

Tàu Cộng! Lũ Man Di


Rắc gieo mầm tồi tệ
Tâm ý độc giấu che
Rồi cũng ngày nhân thế
Toang mở bức màn the

Tàu Cộng! Lũ man di


Cố Quận
Cố Quận 13.07.2023 09:00:16 (permalink)
0

Dịch Từ Đông Á Bệnh Phu

Người rằng Đông Á Bệnh Phu
Phát dịch Vũ Hán-Tàu Phù đích danh

Năm châu bốn bể ngọn ngành
Đã thông suốt lũ đã rành mạch bây
Tập che giấu cớ sự này
Mới gieo tang tóc! Mới bày đau thương
Mới nghịch cảnh với đoạn trường
Năm châu bốn bể đã tường tận mưu

Trời rằng Đông Á Bệnh Phu
Phát dịch Vũ Hán-Tàu Phù đích danh


Cố Quận

Cố Quận 13.07.2023 09:02:22 (permalink)
0

Bốn Lăm Năm Nước Mất Nhà Tan


Bốn lăm năm nước mất
Nhà tan! Kiếp ly hương
Tháng tư buồn trở giấc
Giòng lệ lăn tiếc thương

Những mồ hoang! Xác lạc
Người lính trẻ xưa ơi
Phách hồn chưa hoá hạc
Chờ phục oán hờn nơi

Biên đầu con ôm súng
Cháu dựng lá cờ vàng
Chặt đầu quân cộng rụng
Niềm hoan ca xóm làng

Bốn lăm năm vong quốc
Đời ly hương đợi ngày
Chân hồi quy cố quốc
Tay kiến
tạo hoạch bày

Bốn lăm năm hạn qua

Cố Quận 
Cố Quận 13.07.2023 09:07:22 (permalink)
0

Tháng Tư Về! Một Nỗi Đau

Mãi giữ trong lòng một nỗi đau
Ngày non nước mất! Đổi thay màu
Cờ quân bắc phỉ thâu gồm cả
Lộng tướng nam nhân tách biệt nhau
Đất khách sương mù sân mũ áo
Quê người khói đẫm mái chung bàu
Ngày non nước mất! Niềm thương tiếc
Mãi giữ trong lòng một nỗi đau


Cố Quận
(14) 
Cố Quận 27.08.2023 11:03:15 (permalink)
0

Bảy Đấng Trung Quân Ái Quốc

Gương bảy đấng trượng phu tuẫn tiếc
Vẹn thanh danh tướng Việt nam phương
Chẳng như quan lại bắc phường
Cộng nô mãi quốc nhị cường bang nhơ

Nghìn năm khói nhang thờ linh vị
Sử sách lưu hào khí anh hùng
Sinh thời chọn kiếp binh nhung
Tử theo thành quách hành tung tự tuần

Gương bảy đấng Trung Quân Ái Quốc


Cố Quận 
Cố Quận 27.08.2023 11:05:23 (permalink)
0


Tháng Tư Tan Hàng

Tan hàng một sớm tháng tư đen
Chúa nhục cầu an tướng chẳng hèn
Ngực áo giày sô giòng lệ nhỏ
Không đồng đội thủa chiến chinh phen

Một bóng quỳ chân tượng huỷ mình
Hồn theo gió dạt bóng anh linh
Nương mây nợ nước non nhà bỏ
Lại với niềm thương tiếc bạn tình

Sớm tháng tư đen xác máu loang


Cố Quận 
Cố Quận 27.08.2023 11:08:58 (permalink)
0

 
Bốn Lăm Năm Nhìn Lại

Bốn lăm năm nhìn lại
Ngày đen tối tháng tư
Bốn lăm năm đầu ngoái
Đồ trận cũ! Hao hư

Quên bao hình với bóng
Nhạt sắc chốn và phương
Ngày cờ rơi! Lệ đọng
Khóc một nửa quê hương

Bốn lăm năm đầu ngoái
Ký ức tháng tư nào
Bốn lăm năm nhìn lại
Non nước Việt! Hư hao

Phục hồi xưa kế chi?


Cố Quận 
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 135 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9