Thì Thầm Ta Với Ta...

Thay đổi trang: << < ..212223242526 > | Trang 24 của 26 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 778 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 15.05.2011 19:46:11
Tắc kè hay đổi màu - rốt cục vẫn là con tắc kè có qua mắt ai nổi đâu





Con tắc kè này đổi theo màu lá cây đẹp nhỉ !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 19:56:16 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 18.05.2011 09:36:21




10 ĐIỀU TÂM NIỆM

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh,

vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.

2- Ở đời đừng cầu không khó khăn,
vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.

3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc,
vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai,
vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5- Làm việc đừng mong dễ thành,
vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.

6- Giao tiếp đừng mong lợi mình,
vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình,
vì được thuận chiều  ý mình thì tất sanh tự kiêu.

8- Thi ân đừng cầu đền đáp,
vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.

9- Thấy lợi đừng nhúng tay,
nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10- Oan ức không cần bày tỏ,
vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.

Bởi vậy, Phật Đà thiết lập Chánh Pháp,
lấy bệnh khổ làm thuốc hay,
lấy hoạn nạn làm thành công,
lấy gai gốc làm giải thoát,
lấy ma quân làm đạo bạn,
lấy khó khăn làm sự tác thành,
lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ,
lấy kẻ chống nghịch làm người giao du,
lấy sự thi ân như đôi dép bỏ,
lấy xả lợi làm vinh hoa,
lấy oan ức làm đà tiến thủ.

Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, Ương quật hành hung, Đề Bà khuấy phá, mà Phật Đà giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta.
Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.

LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI

ST
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2011 09:39:40 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 19.05.2011 06:21:09
Đời Bỗng Nhiên Vui

Sáng nay đời bỗng nhiên vui
Thấy sung sướng được thêm người chửi tui

Tâm hồn thanh thản nhẹ vơi
Nghiệp căn kiếp trước, nay thời trả xong.

Là la lá la lá la là la ha ha ha
[sm=z_scooter.gif][sm=z_stretcher.gif]



:: Phủi Bụi Trừ Dơ ::


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 06:23:55 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 19.05.2011 17:02:36

Mẹ Têrêsa Calcutta


Những lời của các Bậc Thánh Hiền ta luôn cất giữ bên mình làm "Kim Chỉ Nam" phòng khi gặp "Tam bành, lục tặc" hoặc mấy ngọn "gió đời" bất như ý ta đem ra làm "lá chắn" ngăn chặn.
Nhất là các bài "Sống Đạo" của Mẹ Teresa Calcutta và bài "Quê Hương Nhân Loại" của R. Tagore :

Tại sao ? Hỏi tức trả lời : Vì ta cũng phàm (người ta) như ai, nên đôi khi "Tám ngọn gió đời" ồ ạt nhào tới . Biết "gió độc"
chứ ! Biết đó là Ơn Trên thử thách xem ta nhẫn chục kiên trì tới cỡ nào? Dù biết thế, nhưng nó cũng làm tâm ta bị chao động. Nay gió giông im bặt rồi. Tạ Ơn Trời Phật , Chúa Mẹ.
Sống Đạo

 Đạo không phải là một chủ thuyết,
để dựa vào đó mà chỉ trích chống đối nhau,
hay bảo vệ lập trường riêng tư của mình.
Đạo là sống theo Phúc âm Chúa Yêsu cách trọn vẹn.
Thế gian này có người không biết
phải trái, phi lý, vụ lợi :
Không can gì, cứ yêu thương họ.
Nếu bạn làm tốt, họ bảo rằng
bạn nhằm mục đích ích kỷ :
Không can gì, cứ làm điều tốt
Bạn thực hiện chương trình,
bạn sẽ gặp nhiều người bạn giả dối
và kẻ thù đích thực :
Không can gì, cứ thực hiện.
Sự thanh liêm và trung thực
Làm cho bạn dễ bị tấn công :
Không can gì, cứ thành thực và thanh liêm.
Công nghiệp bạn xây dựng nhiều năm
Sẽ bị phá tan trong một ngày :
Không can gì, cứ xây dựng.
Người được bạn giúp đỡ sẽ phản bội bạn :
Không can gì, cứ tiếp tục giúp đỡ.
Bạn đem những gì đẹp nhất
của đời bạn cho thiên hạ,
Họ sẽ đưa chân đá đuổi bạn :
Không can gì, hãy cho mọi người những gì tốt nhất.
Hai ngàn năm trước đây
Chúa Jêsu cũng làm như vậy.


Lời của Mẹ Calcutta Têrêsa
*
Quê Hương Nhân Loại
Thi Sĩ Đông Hồ dịch

Đó là chốn lẳng tăng khí cốt
Đó là nơi khoáng đạt tâm hồn
Là nơi bác ái chứa chan
Là nơi chẳng có tương tàn tương ly
Đó là chốn trí tri cách vật
Đó là nơi nỗ lực thành công
Là nơi đạo lý quán thông
Thanh cao chẳng lẫn trong vòng tối tăm
Đó là chốn vững cầm thiên ý
Bước vào nơi ngõ trí đường nhân
Thảnh thơi trong cõi tinh thần
Quê hương nhân loại muôn phần tỉnh tươi.

Rabindranath Tagore

Lời Cầu Nguyện


Cầu nguyện đấng toàn năng toàn trí
Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn
Cầu cho lòng được tự nhiên
Khi vui vui thoảng khi buồn buồn qua
Cầu cho được tài hoa lỗi lạc
Để đem thân gánh vác việc đời
Lòng ta nguyện với lòng trời
Gần đời cao thượng xa đời nhỏ nhen
Nguyện đừng khuất phục quyền uy vũ
Nguyện đừng khinh bỏ kẻ khốn cùng
Lòng trời xin tựa cho lòng
Trong khuôn số mạng vui cùng Hóa nhi.

 (Thi Sĩ Đông Hồ dịch)

Rabindranah Tagore
(1861 - 1941)

"VDN sưu tầm trong quyển "Việt Nam Quang Hoa" tr. 167 & 168
của Hàn Lâm - Tiến Sĩ - Hương Giang - Thái Văn Kiểm"


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 19:34:31 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 21.05.2011 16:57:54
Trưa nay Thiên Kim đi chợ về và hai mẹ con ăn cơm trưa - Nếu có filet cá hồi (saumon) thật tươi, tui sẽ làm sashimi (món cá sống đặc biệt của Nhựt) cả 2 mẹ tui đều ưa món này, mà Philippe & Rosemay cũng thích lắm. Mỗi lần tui (bay) qua Venice-Beach (Cali.) Rosemary chở đi ăn n/h Nhựt gần như mỗi đêm. Chắc mấy mẹ con tui có máu Nhựt Bổn !

Trời Paris hôm nay nắng ấm, giàn hoa clématite nhà tui nở rộ trông đẹp tuyệt vời.
[sm=love2.gif][sm=rollin.gif][sm=ura.gif][sm=flower.gif]
Hôm nay thấy đời vẫn dễ thương và tui YÊU ĐỜI hơn nữa - Chúc tất cả thế gian đều được vui tươi và
BÌNH AN HẠNH PHÚC



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 16:59:39 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 28.05.2011 18:20:26
Nhận được carte của Thiên Kim chúc Lễ Mẹ . Vì Chủ Nhật này Kim bận không về được, con nhỏ thật hiếu thảo chu đáo

***


Từ hôm người ta chửi tui tới nay, tâm hồn tui yên lặng - Cũng nhờ nắm giữ những lời của Hiền Nhân để lại.

Ráng nắm chặt "Chổi TÂM" để "Quét Bụi Trừ Dơ".



:: Quét Bụi Trừ Dơ ::.


Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 29.05.2011 19:51:20
Ha ha... Tại lỗi máy PC của tui kiếm chiện. Tới nhà hai vợ chồng con trai vào đây bình thường. Thế là sẽ 'hao xu'.
Hôm nay lễ Mẹ Fete des Mères tui được mời lại đây VUI VUI

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 31.05.2011 23:54:18
Ô là la .. viết cho đã đời .. bấm lộn nó bay tuốt lên trời rùi

Bữa nay tui vui, nên mở YIM, liền tù tì bên SG lên chat chat quá xá - Có cả XK, cháu gọi tui bằng Bà Cô (nay là Ni Cô HM). Thăm hỏi đủ điều. Vui thật !

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 01.06.2011 23:34:14

Tui thích nghiền ngẫm những bài này :


Khiêm Tốn và Cầu Nguyện

Nhà bác học Louis Pasteur


Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một cỗ tràng hạt và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội.
Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng: “Thưa Ông, Ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à ?”

Cụ già thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao ?” Người thanh niên xấc xược trả lời: “Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học, rồi Ông sẽ thấy rằng những gì Ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết.

Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên: “Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không ?” Người sinh viên nhanh nhẩu trả lời: “Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gởi sách vở đến cho ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem”.

Cụ già từ từ rút trong túi ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi: Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris.




Nhà bác học Ampère


Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn khủng hoảng Đức Tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học.

Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris. Đứng cuối Nhà Thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quỳ cầu nguyện cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không ai khác hơn là nhà bác học Ampère.

Anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi vừa đứng lên ra khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.

Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền lên tiếng hỏi: “Anh bạn trẻ, anh cần gì đó ? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không ?”

Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ: “Thưa Thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép Thầy cho con hỏi một vấn đề liên quan đến Đức Tin !”

Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn: “Anh lầm rồi, Đức Tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi cũng cảm thấy hân hạnh lắm ?”

Chàng sinh viên liền hỏi: “Thưa Thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không ?” Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy cảm xúc, ông trả lời: “Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi”


ST

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 03.06.2011 19:21:22

3.6.2011

Hôm qua họp đám bạn dzà dzà ở nhà chị Tố Anh. Ăn uống cười giỡn vui ngất ngư luôn. Chị Tố Anh cho thử nhiều món khai vị là lạ "mồi" nhâm nhi uống Champagne. Món chánh là bò nhúng dấm do em gái Eva đãi. Bổn phận Caroline_tui pha nước mắm và mắm nêm, đã lâu lắm rồi không có dịp ăn mắm nêm, phần vì cữ mặn và sợ độc. Hôm qua cả đám liều mạng "đớp" hết tô mắm nêm. Keo nước mắm to hơn 1 lít bị "ế" - Tàn tiệc sớt ra keo nhỏ chia cho vài chị lớn "Được ăn, được nói, được gói đem về"

Eva, Chị Jacqueline, Nguyệt, Louis-Marie, chị Denise (tội nghiệp, chị vừa mất đứa con trai duy nhất ), Bích đều cho các Phu Quân ở nhà giữ cháu Nội_Ngoại. Chỉ chị Tố Anh và tui xem như "gái dzà" độc thân - nhưng có "Ngưởi Tình Tuyệt Vời". Chị Tố Anh là Nha Sĩ, còn tui thì Khất Sĩ ha ha

Nhóm "Gái Dzà" chúng tôi không sợ con vi trùng "E.Coli". Vẫn ăn xà lách, đủ thứ rau sống, hẹ + thêm sả xắt mỏng mỏng ngâm dấm chua chua thiệt ngon + bánh tráng cuốn chấm mắm nêm tuyệt vời. "Nhậu" rượu vin đỏ và hồng (tui có chụp hình mà làm biếng đưa vô máy PC). Ăn nhậu vui cười đứa nào cũng ngà ngà - quay sang cà phê, chè mix trái cây pha nước cốt đừa, chè là tui cữ, vì sợ Ù nu.

A ha ! Chị bạn quên mua dưa leo (chắc làm bộ quên ?) vì dịch "dưa leo" làm chấn động cả Âu Châu run sợ. Tui vẫn mua dưa leo trồng tại Pháp ăn liền 3 hôm nay, chẳng sao cả ! Nghĩ tới thật tội nghiệp cho nông dân trồng rau trái - năm nay kể như tiêu tùng !!

@ Hôm nay trời Paris nóng 29°c. Chút xế xế, tui ra vườn bông hong nắng (recharger vitamine D)

Tâm hồn bình thản an vui, nên hiện tại tui nhìn đâu đâu cũng dẹp và ai ai cũng dễ thương.... A, ngoại trừ những kẻ đã hun dữ ví tui là tui tránh né không dám ghé 'nhà' họ. Í ẹ, sao mừ tâm tánh dữ quá - Tui vẫn phàm phu tục tử như ai. Chớ nào thánh thần gì đâu. Ai dữ quá tui cong giò "chạy" .

[sm=ura.gif]
@ Kim phone ... Thấy thương Thiên Kim, con gái tui quá - Thứ Sáu là phone hỏi : "chủ Nhật này con về, Má cần gì, con ghé chợ "Paristoire" mua cho Má?"

Tui trả lời: "Như thường lệ; 1ký rưởi filet cá hồi (saumon), 2 con cá chẽm (lou_bar), 2 đùi vịt + vài trái dưa leo..."
Kim cười cười : "Má hổng sợ dưa leo hả ?"
- Không !
Có đứa con gái thật hiếu thảo dễ thương gì đâu. Còn Philippe, Cậu Ấm của tui hỗm rày "lặn" mất rồi ?!

Thêm một ngày thật HẠNH PHÚC - Xin Hồi Hướng và cầu chúc tất cả thế gian cũng
HẠNH PHÚC BÌNH AN.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 04:53:17 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 07.06.2011 06:41:46

Ta là Lionine - Nhưng ta được lắm người cho ta hiền, nên ta 'hiền' luôn mi biết không !




Gửi lại tuổi học trò

Em gửi lại tuổi học trò
Con chim nhỏ bằng ngón tay
Nỗi nhớ mảnh như tơ nhện
Mà suốt đời còn giăng dây

Tuổi học trò ơi xin gửi lại
Bóng dáng người bạn trai
Có gì mà nhìn nhau mãi
Bạn trai cứ huýt sáo hoài

Hoa phượng ơi mùa hoa phượng
Cháy rừng rực phút chia tay
Gởi lại vết nhòe mực tím
Ổi xanh giấu ở hộc bàn

Con gái nghịch thì phải kín
Trái me trong lớp bạn chuyền
Chua nhíu mày còn tủm tỉm
Gửi lại những lần giận dỗi
Gặp nhau quay mặt không chào

Ôi chao là tình bạn gái
Bất ngờ đi đụng vào nhau
Hai đứa phì cười hết giận
Ôm nhau như thuở ban đầu



Gửi lại chiếc áo dài trắng
Dung dăng mái tóc bum bê
Chưa kịp mang mùi băng phiến
Áo đi đã chật, kỳ hè

Đi suốt cuộc đời người lớn
Vẫn không hết tuổi học trò
Em biết mình tròn 18
Vẫn còn tìm cột để đo


(Một tác giả cô không nhớ tên)

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 08.06.2011 05:19:48
'Bay' lòng vòng trên net lụm lại tấm hình này thích quá


Ha ha, thêm tấm nữa - Nhóm bạn "Gia Long" họp nhà Quế Hương Los Angeles (15.5.2005)

*


Hôm nay được_bị mấy chị bạn phone thăm hỏi .. Biết 'nhiều chiện' thì vui nhưng hơi mệt ! Mấy chị kể lể chuyện lão này, mụ kia ghen tương cười ngất ngư luôn . Ôi ya, dzà dzà trên 6, 7 bó không hà ! Mấy chị thiệt là vui ! Rủ nhau tuần tới họp nữa - Chắc tui trỗ tài làm bánh xèo !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 19:27:08 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 08.06.2011 20:33:02
Trời mát mát ta xách giỏ đi chơi nghỉ ngơi cho phẻ ha ha
Khách ghé "nhà" xin mời uống trà ăn bánh và "nhậu" Champagne nha !










Đào Nam Hoà
 • Số bài : 113
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.05.2011
RE: ::: Dòng Đời ::: - 10.06.2011 07:14:27
chời, chỉ có bánh ngọt và Champagne làm sao Hoà dám tới, vì Hoà chỉ thích uống Heineken  ( j/k..)

ĐNH
Tôi mang thế kỷ theo mình
Rồi gom thêm lá sân đình mùa thu

.....

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 10.06.2011 19:22:36


Trích đoạn: Đào Nam Hoà

chời, chỉ có bánh ngọt và Champagne làm sao Hoà dám tới, vì Hoà chỉ thích uống Heineken  ( j/k..)

ĐNH


Cám ơn Hoà ghé "Tệ Xá". Uống bia bụng bự. Vdn nhớ năm 1994 trở về SG 10 ngày (chuyện gấp) - mỗi chiều chiều 'hú' mấy bạn cũ đến nhà trọ "nhậu" bia Heineken và 50 hột vịt lộn úp mề ngon tuyệt vời !

"Đời văn thi sỹ phần đông là nghèo khổ
Sống cả đời thơ thẩn với mây trăng
Bước chân đi thì thiếu trước hụt sau
Còn ngoảnh lại ... nợ nần như chúa chổm ..."

(thơ Đào Nam Hoà)

Dìa bên TN ngâm nga 4 câu này sao mừ giống đời vdn hiện tại quá ! Ở nhà thì ăn để sống, lâu lâu (sung rụng) ra đường sống để ăn nhậu
Vài dòng cho vui. vdn dạo này hay im lặng mà "Net Diện".
Chúc Hoà vui khoẻ & hồn thơ lai láng .
Chị Bảy_vdn


Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 11.06.2011 05:29:30


Cả ngày nay lo đọc tin tức 'nóng' copy phổ biến trên những 4rum và Blog nhà tui. Đ2ừ 2 con mắt rồi.

Hồi chiều con gái, Thiên Kim gọi về thăm tui . Kim nói tạm biệt để xuống Côte d'Azur thăm Papa nó 2 tuần. Thui rùi, hu hu tui thui thủi một mình !

Mấy chị em bạn rủ lại nhà họ chơi cuối tuần. Tui từ chối, vì giường lạ khó ngủ. Mà thiệt ngộ ghê. Hồi trẻ ngủ đâu cũng được, bắt đầu hơn 6 bó lại khó chịu từ món ăn, chốn ngủ. Bởi người hay nói : "Mấy bà dzà khó tánh" đúng quá !

Xin chúc cả nhà & khách vãng lai vui vẻ cuối tuần.

Tb : Để xem coi mời "khách" ăn uống gì ?! Ok, có đây. Trời nóng uống sinh tố & ăn chè trôi nước






<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 21:34:03 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 15.06.2011 10:03:04
Blog nho nhỏ của tui > http://vietduongnhan.blogspot.com/20...nh-cam-on.html
: Số lượt xem hôm qua (14.6.2011)
4.100
Số lượt
43.887
Lịch sử số lượt xem toàn thời gian
147.483

****


Tối nay đi chơi về ... lên cầu thang té đập đầu vô tường và lăn từ lầu 2 xuồng tầng 1 - nhờ có học chút judo nên biết thế ... khi té... - Bây giờ thấm đau khắp châu thân .. ẹo xương sống, nếu mai không còn thấy vdn chơi NET thì xem như "xong một kiếp người" - Chúc tất cả ở lại vui khỏe
Hồn tui dìa bên nhà 'họp' cùng các em cháu ........... wánh giặc ha ha

[sm=Cow Boy 1.gif][sm=Cow Boy 1.gif][sm=Cow Boy 1.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 01:16:04 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 20.06.2011 01:32:07
Coi vậy mà chẳng sao cả HÊN. Chỉ bầm tím vài nơi. Nay tâm hồn vui vẻ phẻ re bớt rêm người - Thế là tui vẫn sống nhăn răng

Có chị bạn mới từ VN trở về Paris, đem cho 1 ký khô bò. Chờ dưỡng tử minh linh lại nhà hai mẹ con tui "nhậu" vài chai Bordeaux .





Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 22.06.2011 08:30:07
Con người rất thông minh & giỏi N° 1



Hồi trẻ tui "mê" máy bay kinh khủng ! Nhà tui bên SG(VN) một tủ đủ thứ loại máy bay & OX tui đủ cũng có kiểu tàu. Mất nước 30-4-1975 lũ 'quỉ đỏ' vào cướp nhà, chồng con và tui phải ra đi và bỏ lại hết !



Máy bay Pháp & Mỹ N° 1


Khoảng 15, 20 năm trước, mỗi năm 7_vdn được vé (đặc biệt tặng) đi dự triển lãm biểu diễn tất cả máy bay (đi ví mấy ông LỚN oai lắm nhen!).
Ủa, sao giờ hổng còn ai mời 7 hết vậy ta ?!! Một thời vàng son lên VOI! Thì nay xuống CHÓ đó chuyện bình thường của cánh HOA RỪNG 'đẹp đẹp' chẳng gì là lạ ! Buồn_vui cho biết bao HOA không được lên VOI - nhờ vậy HOA không hề xuống CHÓ .
Họ không có "một phút huy hoàng" Họ tuy sống một đời 'lờ mờ le lói' nhưng cuộc đời họ êm ả an nhàn hạnh phúc

Chúc tất cả HOA trên đời toại nguyện như ý muốn .

Riêng 7_vdn, khi được 'phước may' tâm luôn hồi hướng đến tất thế gian (nhân sinh) - Gặp nạn buồn khổ (nhất là gặp những kẻ lúc đầu tâng bốc nịnh bợ ...) rồi sau đó (vì muốn việc riêng gì đó không toại) nên hạ bệ chửi rủa mình một cách (hồ đồ lỗ mãn như dân chợ búa hàng tôm hàng cá, chăn trâu, chăn bò ...) mình nhận ngay là, kiếp trước VAY kiếp này trả HUỀ ! Nhưng không 'dám' ngó dòm đến họ .
[sm=praying.gif][sm=praying.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 08:50:36 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: ::: Dòng Đời ::: - 26.06.2011 21:27:33
Toàn nước Pháp lên cơn nóng 3 ngày thấy mệt người - nhứt là ngày mai và mốt

NEW La Météo gratuit sur votre site ou Blog cliquez ici NEW
Date 0/12h 12/24h Vent mini* maxi* temps/écarts saisonniers des températures*
Dim.
26 Peu nuageux Peu nuageux Sud-Est FaibleSud-Est
Faible 14/17° 29/31°

Très ensoleillé et très chaud dans l'après-midi
+7°

Ngày mai thứ Hai nóng 36°C ớn quá Lun.
27 Soleil Peu nuageux Sud FaibleSud
Faible 19/23° 34/36°


SOLEIL DE PLOMB ! (chaleur difficilement supportable dans l’agglomération) - le ciel se voile l'après-midi - orages possibles sur l'ouest de la région dans la nuit de lundi à mardi
+12°
Mar.
28 Orages isolés + Orages isolés + Sud ModéréSud
Modéré 20/23° 29/33°

Nuit de lundi à mardi vraiment très lourde - tendance orageuse en journée (orages locaux et parfois violents) - un peu moins chaud que la veille (surtout sur le 78 et le 95)
+8°

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 21:28:43 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 28.06.2011 04:23:34
Có những lúc lên cơn tạo chuyện này quày chuyện kia, đan kết tuôn ra gõ hổng kịp. Nay chữ nghĩa nghẹt cứng, muốn khùng khùng để dựng chuyện cũng không ra được.

Có cụ kia, lúc trước phone cho mình gần như mỗi ngày, nói chuyện cười vui hí hởn y như trẻ nít. Đùng một cái ... chẳng biết mắc chứng gì ? ... Bỗng nhiên lên cơn 'ba trợn' chửi mình .. Cụ cũng khá già đầu óc lộn xộn hơi mát dây ? Mình nên tha thứ cho cụ hén ! Nhưng không thể trở lại như trước được nữa, vì đã chửi mình rồi, mai mốt cũng sẽ chửi nữa hà ! Bái bai vĩnh biệt cụ chúc cụ an giấc ngàn thu ![sm=shame_on_you.gif]

Còn một cụ nữa, thấy mình tử tế tưởng đâu mình "mê" cụ. Nên cụ ra cái điều he he he ... Mình nổi doá .. lè lưỡi nhọn quắc "chặt" cụ mấy câu - tới nay cụ đi tuốt luốt.
Ở đời nhiều chiện tức cừ ghê đi hi hi he he ha ha hu hu !

Bữa nay mình trúng số nên vui quá chời luôn ! he he he ai có ghé ngang đây tui tặng một mó ơ-rô đi Shopping đang Sale_Solde [sm=laugh3.gif] [sm=rollin.gif]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 04:26:14 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 03.07.2011 20:17:30
Thế là tui đang vô "đường hầm" hy vọng sớm được ra khỏi ! Ôi, "biển đời" luôn gợn sóng ! Mà bình yên quá cũng chán. Kỳ này chắc là tui sẽ có cuộc "đổi đời" hay một khúc quanh khá lớn ! Chờ !



Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 05.07.2011 04:28:00

Hôm nay xa xa thấy tí ánh sáng lóe lên. Hy vọng tui sắp chui ra khỏi "đường hầm"?!

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 06.07.2011 17:16:21


Sáng nay tui lại chán đời
Ngồi im mà chẳng nói cười hát ca

Xác này sắp nát tan ra
Nợ nần với ĐẤT nay đà tính xong
cho rùi






Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 16.07.2011 20:01:31

Hỗm rày buồn ! Ôi buồn quá BUỒN !!!



Tui đọc bài thơ này muốn bay về "CẦM" [sm=daukiem.gif] & [sm=Cow Boy 1.gif]

Bài thơ “CẦM… “

8x- Sai gon


* Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:
* Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng.
* Chính sách là cầm cố đất nước.
* Định hướng là cầm cái/ cầm con mọi nguồn viện trợ.
* Quan chức thì cầm cốc mua vui.
* Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng.
* Kẻ thù là sĩ phu cầm bút.
* Đối nội là cầm tù phản biện.
* Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi.
* Tư tưởng là uốn gối cầm bô.
* Kinh tế là khấu đầu cầm bị.
* Văn hóa nhắm mắt cầm loa.
* Thông tin bịt mồm cầm kéo.
* Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh.
* Công thương khum lưng cầm khách.
* Công an khóa xích cầm chân.
* Tư pháp cầm đèn chạy án.
* Báo đài khép nép cầm ca.
* Giáo dục huơ roi cầm tiền.
* Y tế miên man cầm giá.
* Hành chánh xum xoe cầm dù.
* Dân phòng lăm le cầm súng.
* Tại chức nhi nhô cầm bằng.
* Cấp ủy loay hoay cầm đũa.
* Đảng viên tí toáy cầm nhầm.
* Chất xám tất bật cầm máu.
* Mặt Trận đắm đuối cầm chầu.
* Phong bì thoải mái cầm cương.
* Đầu tư tuột dốc cầm chắc.
* Quốc Hội không dám cầm còi.
* Tham nhũng ung dung cầm lái
* Đất nước lệt bệt cầm cờ sau lưng văn minh nhân loại
* Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự:
* Lãnh đạo níu ghế cầm đô.
* Nhân dân lũ lượt cầm đồ.
* Công nhân hút gió cầm cữ.
* Nông dân chạy gạo cầm hơi.
* Ngư dân cầm mạng chuộc tàu.
* Tiểu thương cầm vợ đợ con.
* Trí thức rán cầm nước mắt.
* Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu.
* Trên dưới tranh quyền cầm trịch.
* Cả giuộc lắm phen cầm cập.
* Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân.
* Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cầm gạch/ cầmđá/ cầm cây/ cầm gậy…
* Một nhà cầm quyền như thế đáng gọi là gì?
* Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: LOÀI CẦM THÚ

St

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 03.08.2011 00:50:32
Hỗm rày hồn "bay" về quê nhập cuộc với đồng bào biểu tình...

Sáng nay nhỏ cháu bên nhà cho biết ở BC có tin "động trời"... () Tui nói chẳng gì "động trời" cả. Lòng dạ con người ai mà đo phân hiểu biểt hết nổi... Tui giảng cho cháu một mách. Chuyện trong nhà rối như canh hẹ không lo giàn xếp cho êm, mà lo dòm ngó chuyện người ta. Thế là cháu nó sẽ ghét tui. Thây kệ, giảng dạy cho nó hết "nhiều chiện".

Cả tháng nay hồn "bay" về quê nhà nên chẳng buồn đọc thơ văn "tình tự" gì ráo. Vài ba bạn Văn Thơ gởi sách tặng mà tui cũng chưa đọc tới. Chờ cho qua "cơn khủng hoảng" này xem ra sao ? Hơn nữa đôi mắt kỳ quái, trời nóng là 'kiếm chiện' sưng sưng bụp bụp lên.

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 14.08.2011 02:24:22
Ấy ya, cả tuần nay tiệc tùng quá chời luôn - thế là Ú NU trở lại. Mùa sn từ đây tới tháng 10 mà nhứt là sn 65 nữa. Vui chơi thả ga vỉ năm tới THĂNG rùi !


@ Chờ 2 vợ chồng LT & HA về ăn cơm. Vô tình, hôm nay 14 tháng Bảy mà 3 mẹ con đi chợ mua moules, và 2 con cua . Lâu rồi tui chẳng chay lạt - nhưng tâm tui khá yên tịnh - chẳng nghĩ gì nhiều - chỉ thường xuyên cầu thế gian BÌNH AN HẠNH PHÚC thôi .



:: Phủi Bụi Trừ Dơ ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 02:27:36 bởi Viet duong nhan >

Đào Nam Hoà
 • Số bài : 113
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.05.2011
RE: ::: Dòng Đời ::: - 14.08.2011 05:58:43
CHÀO CHỊ 7
nhà Vnthuquan quá rộng, Hoà vào vẫn chưa thám hiểm hết các phòng ban, hôm nay thấy mục Nhật ký Online mà bài của Chị đứng đầu nên mới ghé tạt vào thăm chị tí.

Thấy chị vẫn vậy hén , vẫn giọng diễu cợt, hài và dí dỏm lại có thêm một chút bất cần như chị nói :"Vui chơi thả ga vì năm tới THĂNG rùi ! "   haha  làm gì mà dữ dzậy chị?
hay

Sáng nay tui lại chán đời
Ngồi im mà chẳng nói cười hát ca

Xác này sắp nát tan ra
Nợ nần với ĐẤT nay đà tính xong
cho rùi....

có nghe chị nói về cụ này cụ kia , thì đời vẫn là vậy mà Chị, sự thay đổi là lẽ thường tình, chỉ có thời gian mới chứng minh và xác minh rõ nhất.
Chị thuộc hàng đàn chị ( nhiều người đã nghỉ ngơi, gác chiện cung kiếm rồi ) mà vẫn còn nhiều tranh đấu,và ước vọng cho xã hội VN một ngày sẽ có dân chủ tự do , cơm no áo ấm.

Rất quý CHị ở đức tính đó, và đó chính là lý tưởng cao hơn làm cho người ta sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi khi đấu tranh.

Chúc Chị vẫn giữ mãi lý tưởng cũng như luôn có sức khoẻ tốt để thực hiện lý tưởng và thỉnh thoảng...post thơ văn cho đàn em học hỏi

Thân Kính

ĐNH




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 06:11:03 bởi Đào Nam Hoà >
Tôi mang thế kỷ theo mình
Rồi gom thêm lá sân đình mùa thu

.....

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
::: Dòng Đời ::: - 15.08.2011 20:42:33
Chào ĐNH,

Hi , cám ơn H ghé chia sẻ & chúc vui vdn.

Thì tuổi vdn khá dzài rùi, nên cứ hẹn "THĂNG" năm tới cho chắc hơn hẹn ngày mai .

Bạn bè khắp nơi cho 7 "nhậu" Champagne & đủ loại rượu "ẢO" cũng say xỉn quắc cần câu luôn .

***

@ Bởi sống nơi hải ngoại được đầy đủ tự Do dân chủ và quyền người, lòng 7 luôn hướng về quê nhà - vì đồng bào mình bị vc kiềm kẹp đàn áp trăm bề. Và Hán tặc Tàu phù đang lâm le nuốt VN mà do nhà cầm quyền XHCNVN dâng bán .


Cắt lưỡi bò Tàu cộng


Ở ngoài này cổ võ ủng hộ tinh thần ... Cái quan trọng toàn dân trong nước mới là vai chánh can đảm đứng lên cứu nước ! Dân mình trong nước gần 90 triệu mà - Ngoài có ba triệu ăn nhập gì. Mời em đọc bài này của một người trẻ trẻ ở HN viết (7 đọc xong tim đau nhói, mắt rưng rưng ba ngày) :

"Cám ơn lòng can đảm"
tg : Vũ Đông Hà


1. Bố mẹ chúng tôi đã đào mồ chôn sâu lòng can đảm từ mùa đông Cải cách ruộng đất, từ những ngày Trần Dần đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Can đảm đã biến mất trên cuộc đời khi mảnh đất tổ tiên trở thành một phần của hợp tác xã, khi những miếng thịt không còn trong cửa hàng mậu dịch, và hơi thở tự do của Nhân Văn Giai Phẩm đã vào tù. Từ ấy, chúng tôi ra đời. Sữa mẹ ngọt nhưng luôn có mùi sợ hãi. Sợ hãi! Gia tài lớn nhất để lại cho con. Can đảm? Làm sao chúng tôi mất đi cái chưa bao giờ có - từ thuở lọt lòng cho đến lớn khôn!?

2. 3 giờ sáng thứ Hai sau biểu tình Chủ nhật lần thứ 9. Bạn không ngủ được, réo vào Skype. Buồn quá! Bức xúc quá! Cả một nước bao nhiêu triệu người mà chỉ có mấy trăm mạng tuần hành biểu tình! Mấy thằng bạn của mình ở Cầu Giấy, ở Hàng Buồm, còm say sưa trên mạng. Kêu gọi, bàn mưu tính kế, nên dùng khẩu hiệu này, nên hát bài hát kia... Chống TQ không đếch đủ, phải đả đảo tụi bán nước... Kiếm địa chỉ thằng Minh đi, tao sẽ làm thịt nó... Thả truyền đơn phải làm như vậy này... 9 giờ sáng, số người tuần hành đông ra phết, mình máu lên gọi tụi nó... Không sao, ra đi! Nhắn luôn qua thôn Danlambao... Chẳng thấy đứa nào! Về nhà mới biết tụi nó bình an hoan hô và đả đảo bằng còm!... Lại đọc cái còm: hôm nay trời mát mà, sao giải tán sớm thế...!

3. Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội... Tôi muốn nói với bạn về những điều đã viết nhưng cũng bằng thừa. Đã mất mát quá nhiều để có thể bù đắp bằng lời, tự an ủi hảo với nhau. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Biên giới Việt Bắc... Những mất mát to lớn. Nhưng thế hệ chúng tôi và thế hệ đàn anh đã mất đi nhiều thứ tủi nhục hơn mà chính những mất mát đó đã dẫn đến những mất mát được viết thành khẩu hiệu xuống đường ngày hôm nay. Chúng tôi mất đi lòng can đảm, mất tinh thần làm chủ vận mạng chính mình và vận mạng đất nước, mất đi ý chí hy sinh bình an cá nhân để đạt được những lợi ích chung. Mất hay không có? Làm sao có thể mất được những thứ mà chúng tôi không có ngay từ thuở lọt lòng!?

4. Đã bao nhiêu năm chúng tôi đã bị bao vây, gò ép, uốn nắn như những con cá mòi trong hộp sắt với nước sốt màu đỏ để từng ngày, mỗi tháng, nhiều năm chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những cái đinh, con ốc của guồng máy. Trong căn nhà nhỏ, bố chúng tôi bao vây chúng tôi bằng quá khứ kháng chiến, bằng thúc đẩy tương lai chúng tôi phấn đấu vào đoàn. Mẹ bao vây với lời khuyên lẫn nước mắt - thôi con! ai sao mình vậy. Anh bao vây bằng cảnh báo - liệu hồn, đừng làm ảnh hưởng đến vị trí, công ăn việc làm của anh. Bố mẹ anh chị tự bao vây chính họ và bao vây chúng tôi. Đó là cách sống an toàn nhất.

5. Trong ngôi nhà lớn chúng tôi bị bao vây, gò ép, uốn nắn để ngày còn bé khăn quàng đỏ xiết cổ, nằm mơ chỉ mong gặp lãnh tụ vô vàn kính yêu. Lớn lên chỉ có một đường yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Cuộc đời chúng tôi và đất nước này đã có đảng lãnh đạo, soi đường dẫn lối với 700 tờ báo bao vây, 300 kênh truyền thanh truyền hình bao vây, một rừng luật rừng bao vây. Chúng tôi bị bao vây bởi hào quang của những chiến thắng thần thánh, bởi lãnh tụ vĩ đại, bởi tấm bảng chỉ đường vĩ đại, bởi lừa dối từ những người bị lừa dối. Bạn bè chúng tôi bao vây lẫn nhau - đừng sống khác nhau, đừng tìm kiếm để đừng có những gì mà anh em muốn nhưng không dám có: tự do, độc lập và can đảm. Hãy sống như nhau! Và để đảm bảo an toàn nhất, chúng tôi học cách tự bao vây chính mình. Quay lưng lại với thế kỷ trước và bước sang kỷ nguyên mới thế hệ chúng tôi mang theo một cái tên đáng nguyền rủa: Mackeno.

6. Vậy thì phải tiếp tục xuống đường! Nhìn lại quá khứ, con người, hoàn cảnh mới thấy ý nghĩa và bước ngoặc to lớn của 9 lần xuống đường yêu nước ngày hôm nay. Phải cắt bỏ cái tên Mackeno đang dính liền với thế hệ mình. Phải bước ra bóng đêm tự nguyền rủa và giỏi đổ thừa. Bạn tôi kết luận. Chúng ta xuống đường để đòi lại biển đảo, đất đai đã mất và bảo vệ những gì có thể sẽ mất. Nhưng sâu thẳm hơn, cấp kỳ hơn, quan trọng hơn chúng ta xuống đường để phá tan những vòng vây oan nghiệt, để tìm lại những gì đã bị lấy mất ngay trước khi chúng ta chào đời. Không tự tìm lại được những thứ đó cho mỗi chúng ta, và từ đó, cho cả dân tộc thì mọi thứ khác sẽ mất. Sẽ không còn gì trên một mảnh đất của những xác chết còn thở.

Bài viết này thân tặng YUNC - người bạn suốt đêm không ngủ. Xin viết với lòng biết ơn gửi đến các cụ, cô chú, anh chị và những người em thân yêu trên đường phố Yêu Nước. Những bước chân can đảm ấy sẽ giúp những bàn chân sợ hãi bước theo. Lịch sử sang trang bởi một thiểu số người dấn thân khai đường mở lối. Xin gửi niềm quý mến đến các bạn Sài Gòn lặng lẽ biểu tình ngồi - tưởng như là sợ hãi nhưng trong tôi, các bạn là những người can đảm nhất.

Vũ Đông Hà

http://danlambaovn.blogspot.com

Thay đổi trang: << < ..212223242526 > | Trang 24 của 26 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 778 bài trong đề mục