Thơ Thiện Tôn
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 70 bài trong đề mục
Trung Nguyen 17.02.2024 23:36:16 (permalink)
Quy điền

Bởi thói ngay lưng mới phải nhường
ơn trên may được phú về vườn
chứa chan cảnh cũ bao bầu bạn
đầy rẫy quê người khối ruộng nương.
 
Xấu mặt khỏi đành trơ mặt ếch
lấm đầu chi quản ngại thân lươn,
ngõ hầu nhắn nhủ đàn em bé
đừng có ti toe, chớ thị thường.
 
                                       Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1961
 
#46
  Trung Nguyen 17.02.2024 23:40:29 (permalink)
  Khai bút đầu niên

  Mưỡu:   Đầu niên khai bút viết văn
  thì quanh năm mới làm ăn phát tài
  nghĩ mình văn sĩ như ai
  vội vàng mở bút viết bài mừng xuân.
   
  Nói:   Ví mình cũng thi văn cẩm tú
  lẽ nào không khai cú mừng xuân
  cầm bút lên suy nghĩ tần ngần
  thong thả chép đôi giòng mừng nhân thế.
  Chúc phái nữ Xuân tươi mọi vẻ
  mừng phe nam Tết mới ra tuồng
  khắp nhân gian không có kẻ trần truồng
  cùng thế giới, hết sạch phường gian ác.
   
  Nguyên tử hóa vấn đề tổng quát
  vệ tinh thành mục đích cao siêu
  xuyên không gian hỏa tiễn rất nhiều
  bay phất phới như diều khắp cả.
   
  Dưới hạ giới vui chơi hỉ hả
  lên không trung đả phá hung hăng
  vào cung trăng quyết bắt cô Hằng
  phải nộp thuế “ba tăng” khiêu vũ
  với chú cuội vẫn chưa lập tờ hôn thú
  mấy con rồi mà chửa có khai sanh
  kể ra ba tội rành rành
  khó lòng che lấp, khôn đành làm ngơ
  thôi đừng quen thói tờ mờ.
   
                                       Thiện Tôn - Nguyễn Ý   1961
   
  #47
   Trung Nguyen 17.02.2024 23:43:53 (permalink)
   Xuân như ý

   Mưỡu:   Cảnh nào có thú hữu tình
   xuân nào có mãi xuân xanh cả đời
   còn xuân ví chẳng vui chơi
   đến khi xuân hết, hết thời xuân xanh.
   Nói:    Xuân vừa đến trăm hoa đua nở
   chúa Xuân về đang mở hội chơi xuân
   ánh thiều quang vui sáng khắp xa gần
   muôn hoa bướm đã kết thành xuân hương phấn.
   Ngẫu hứng đề ca Xuân bất tận
   nhàn du để mặc khách đa tình
   nay kìa ai đầu bạc với đầu xanh
   duyên túc trái cũng xe thành tri kỷ.
   Ngã tại sơn khê lan báo hỷ
   Quân ư thành thị cúc khai hoa.
   Khắp trần ai, ai trẻ, ai già?
   đâu cũng thấy những là xuân phơi phới.
   Xuân như ý, xuân lui, xuân tới
   hết xuân thời trông đợi xuân sau
   Xuân ơi! Xuân chớ bạc mầu.
    
                                        Thiện Tôn - Nguyễn Ý   1961
    
   #48
    Trung Nguyen 17.02.2024 23:47:31 (permalink)
    Kiếp thư sinh

    Quyển vàng tóc bạc ngọn đèn xanh
    kém chí thua tài nghĩ hổ danh
    trẻ đã long đong đường sự nghiệp
    già còn lận đận kiếp thư sinh.
     
    Chờ danh mấy độ danh chưa đạt
    kết mộng bao phen mộng chửa thành
    ví biết văn chương ngày rẻ rung
    hoài công theo học uổng công trình.
     
                                   Thiện Tôn - Nguyễn Ý     1961
     
    #49
     Trung Nguyen 17.02.2024 23:49:37 (permalink)
     Anh viết báo

     Anh làm đâu đó, chức chi chi?
     mà vẫn tối về sớm lại đi
     chắc hẳn công danh là đáng kể
     phải chăng lương hướng chẳng ra gì.
     So nghề đấu hót đường tài dách
     lựa sức tranh ăn cũng bậc nhì
     hỏi rõ thì ra anh viết báo
     báo nhà, báo bạn, báo thê nhi!
      
                                       Thiện Tôn - Nguyễn Ý      1961
      
     #50
      Trung Nguyen 18.02.2024 06:54:57 (permalink)
      Mừng thất nghiệp

      Nhân từ rỗi việc đã năm năm
      nhiều lúc ăn no chán lại nằm
      nhớ bút kể sơ vài chuyện quấy
      ngứa nghề viết đại mấy vần căm.
       
      Nước non cộng tác ai chăm sóc
      vườn rộng sang canh vợ bán cầm
      nhà cửa quên làm, quen ở đậu
      quê người tạm trú khỏi cần chăm.
       
                                          Thiện Tôn - Nguyễn Ý     1962
      #51
       Trung Nguyen 18.02.2024 06:58:38 (permalink)
       Hoa dâm bụt

       Mưỡu:  Nghĩ đời mà ngán cho đời
       không ưa đặt để nên lời oái oăm
       bụt nào mà bụt tà dâm
       hoa dâm sao lại phát tâm bồ đề.
       Nói:   Kỹ nữ tiền thân nguyên thị Phật *
       đã tu hành còn cứ tật dâm gian
       hay không dung bỗng mắc tiếng oan
       bởi sắc úa hương tàn nên họ ngấy,
       hoa đỏ chót không ưa quen gọi bậy
       cây xanh dờn cứ thấy vẫn trồng chơi,
       đã chẳng chăm non đem phế bỏ ra ngoài
       cho nhòm ngó những đám người qua lại.
       Vô duyên như ngã thùy như lại
       Hữu sắc tư quân tối thị nguy.
       Được người đời ve vuốt ích chi
       người săn sóc phải phòng khi người cấu hái
       đành an phận tâm vô quản ngại
       dẫu không dâm mà mang tiếng là dâm
       “Nam mô Bồ Tát Quan Âm”
                                            * Kỹ nữ kiếp trước vốn là Phật
                                              Thiện Tôn - Nguyễn Ý   1962
        
       #52
        Trung Nguyen 18.02.2024 07:00:38 (permalink)
        Cái ta

        Xử thế suy ra thấy lạ đời
        vị chi thì cũng vị tiêu thôi!
        Lân la tích nghĩa thành đa sự
        bằng cứ thân tình mới đãi bôi.
         
        Trở mặt anh hùng khôn giữ miếng
        giả lòng bác ái cố ăn xôi
        yêu nhau khéo vẽ đường hơn thiệt
        duy cốt đề cao: mỗi cái tôi.
         
                                                  Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1962
         
        #53
         Trung Nguyen 18.02.2024 07:04:16 (permalink)
         Hạn

         Ao hồ cạn ráo, nắng nôi hoài
         thiếu nước nhà nông việc kéo dài
         chậm cấy mạ lo đâm ống lứa
         nghỉ cầy trâu ngại bỏ bừa vai.

         Bùn khô, cánh ruộng con như rán
         đất nẻ, lòng chuôm rắn tựa chai
         đảo địa, cầu thiên, thôi chán cả
         mong mưa lo đứng lại lo ngồi.
          
                                       Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1962
         #54
          Trung Nguyen 18.02.2024 07:08:27 (permalink)
          Thôn Hàn

          Hàng thông xào xạc, gió đìu hiu
          xóm lạnh nằm trơ dưới bóng chiều
          đất nở, tường xiêu, thành quách cũ
          cây khô, cỏ héo cảnh dâu nghèo.
          Vườn hoang, lau rậm, đường heo hút
          đất trống, rào thưa, ngõ vắng teo
          thiên cổ những ai về nẻo ấy
          tang thương có chán cảnh tiêu điều.
           
                                                 Thiện Tôn - Nguyễn Ý     1962
           
          #55
           Trung Nguyen 18.02.2024 07:10:41 (permalink)
           Sở thú

           Trò thú cây cảnh lắm người xem
           sở thú đây đầy những thú vui
           xích rắn chằng co, voi xấu mặt
           hang hầm báo hại, hổ lòi đuôi.

           Thênh thang bãi rộng hươu nai nhởn
           ngất nghểu lầu cao khỉ vượn ngồi
           chim chuột đâu đây nghe rúc rich
           khách nhàn du ngoạn thú dong chơi.
            
                                                    Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1962
            
           #56
            Trung Nguyen 18.02.2024 07:14:15 (permalink)
            Tin xuân

            Cánh hoa vừa hé nở bên sông
            gió thoảng đưa tin thấy lạnh lùng
            chóng thật hôm nào chưa chớm hạ
            thế mà nay đã sắp tàn đông.

            Cây mai hàng xóm đơm bông thắm
            cô gái nhà bên ửng má hồng
            sớm liệu mỗi năm là mỗi khác
            (ngõ ấy vườn này xuân mấy độ)
            đừng tin lắm mối tối nằm không.
             
                                             Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1962
             
            #57
             Trung Nguyen 18.02.2024 07:16:57 (permalink)
             Thú chơi xuân

             Vườn ngát hương hoa bướm dập dìu
             chơi xuân tùy cảnh thú bao nhiêu
             lung bung, xóm Bắc say đàn hát
             tùng cốc, thôn đông rộn trống chèo.

             Ngọn sáp nhà Nho cơn gió thoảng
             nén nhang cửa Phật tiếng chuông reo
             đó đây cùng thấy xuân sang sửa
             giầu kiểu xa hoa, khó kiểu nghèo.
              
                                                Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1962
              
             #58
              Trung Nguyen 18.02.2024 07:20:14 (permalink)
              Vịnh Ông Ba Bị

              Người lớn thường hay nhắc đến ông
              trẻ con nơm nớp sợ vô cùng,
              lưng ngay thườn thượt vai đầy ụ
              mồm rộng tào lao mép rậm lông.

              Ba áo đại kềnh đeo lủng lẳng
              chín giầy vắn múi buộc lòng thòng,
              mười hai con mắt hay lòe trẻ
              tông tích khôn lường ở tứ tung.
               
                                           Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1962
               
              #59
               Trung Nguyen 18.02.2024 07:22:56 (permalink)
               Hồi Xuân cảm tác

               Sợ vạ cháy thành không đốt pháo
               lo ăn rốt cuộc chửa đề thi,
               vợ khuyên năm mới kiêng con ấy!
               ta vịnh Xuân chưa viết cái gì.

               Sổ nợ kinh niên ông chủ trả
               món tiền tiêu tết chú chà chi.
               Xuân về mẹ đĩ kêu đon đả
               “anh! dậy giao thừa một tý đi”.
                
                                             Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1962
                
               #60
                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 70 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9