ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT

Tác giả Bài
Quê Hương Mến Yêu

 • Số bài : 33
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.09.2016
 • Trạng thái: offline
ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT 08.05.2019 18:45:54 (permalink)
VĂN HÓA PHẬT GIÁO - ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT 
TẬP 1
 
 
 
BẬC A LA HÁN
  
Bậc A La Hán xuất hiện làm chấn động, đảo lộn tư tưởng triết học, thần học, thiền học v.v.. Dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả, giúp loài người xây dựng cuộc sống thế gian thành cuộc sống Thiên đàng, Cực Lạc.
 

MỤC LỤC

 
Mục lục
Thư ngỏ
Thay lời tựa
Lời bạt
Chương I
Người cư sĩ đến với đạo Phật trước tiên cần thông hiểu
Duyên Phật pháp
Người tín đồ chân chánh của Phật giáo
Vị minh sư Phật giáo
Đạo phật là một tôn giáo tự lực
Chương II
Có sáu nghề ác
Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe, và không nghi
Chánh nghiệp và chánh mạng
Niềm tin
Đạo và đời
Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ vượt thoát cuộc sống thế gian
Pháp hành
Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường
Tứ niệm xứ vô lậu Thánh Định và Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định
Dứt bỏ danh lợi trong đạo
Sống trầm lặng
Sanh đã tận phạm hạnh mới xong
Bốn Thánh Định
Chương III
Nhiệt tâm
Pháp môn dẫn tâm
Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn
Định sáng suốt
Tỉnh thức lợi ích gì?
Tâm bất an
Hơi thở ngưng các hành trong thân có ngưng không?
Lúc nào hơi thở tịnh chỉ?
Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị
Trạng thái hơi thở trong bốn thiền
Tu như thế nào để tâm không phi phạm hạnh?
Phạm hạnh
Hướng tâm các hành ngưng nghỉ
Năng khiếu
Trí tuệ
Mục đích Chánh Niệm Tĩnh Giác là gì?
Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát hay không?
Buồn chán khi xả tâm không được
Nhân quả
Tâm sắc dục
Chánh kiến
Đạo và đời
Chánh trị
Thông minh
Triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng
Luật nhân quả
Ngẫu nhiên
Số mệnh
Sách đạo đức
Phá hôn trầm, thùy miên
Đức Phật không làm chủ nhân quả
 
NGUỒN SÁCH: https://thuvienthaythonglac.net/files/01-sach-thay/sxb/02-DVXP/(SXB-02002)-DuongVeXuPhat-T01.html#_Toc409975891
 
 
 
 
 
#1
  Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

  Chú Giải và Quyền Lợi

  • Bài Mới Đăng
  • Không Có Bài Mới
  • Bài Nổi Bật (có bài mới)
  • Bài Nổi Bật (không bài mới)
  • Khóa (có bài mới)
  • Khóa (không có bài mới)
  • Xem bài
  • Đăng bài mới
  • Trả lời bài
  • Đăng bình chọn
  • Bình Chọn
  • Đánh giá các bài
  • Có thể tự xóa bài
  • Có thể tự xóa chủ đề
  • Đánh giá bài viết

  2000-2019 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9