Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10

Tác giả Bài
NKT
 • Số bài : 270
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.09.2003
 • Nơi: Việt Nam
Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 07.12.2003 17:05:43
Chào anh Mviet cho em hỏi, hiện tại em cũng đang dùng forum asp và dùng m Việt 7.6http://nguoikhuyettat.net, tuy vậy tại đó không có bộ gõ mViệt10 giống như ở 4rum này, điều đó gây khó khăn cho thành viên trong việc post bài. Vậy cho hỏi muốn nâng cấp và gắn bộ gõ mViệt 10 như ở Diễn Đàn này em phải làm như thế nào. Mong anh giúp đỡ, nick yahoo của em là ( giacmomuadong20 ) rất mong được anh giúp đỡ.
<Edited by: NKT -- 12/7/2003 1:07:54 PM >

La Paloma
 • Số bài : 96
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2003
 • Nơi: Germany
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 08.12.2003 11:02:32
đúng là lão củ chuối hâm và...ngốc nữa

lão Ðường có ráp cái mviệt roài ,

có cái đầu lão có vấn đề, tắt cái chức năng chạy java script đi thì sao mà Mviệt chậy được?

thứ hai , Mviệt dùng cho IE 5.0 trở lên , nên mấy cái PC cài IE 4.0 hay 3.0 của Ð Ð NKT VN không chạy rẹt rẹt như phình phuòng

kaka
Diễn Ðàn Người Khuyết Tật


Gió buồn cuốn rung lá
Mưa buồn rối lệ chan
Mây buồn tóc mây rối
Ta buồn : Tim-Mu

mviet
 • Số bài : 25
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 24.07.2003
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 08.12.2003 15:04:12

Chào anh Mviet cho em hỏi, hiện tại em cũng đang dùng forum asp và dùng m Việt 7.6http://nguoikhuyettat.net, tuy vậy tại đó không có bộ gõ mViệt10 giống như ở 4rum này, điều đó gây khó khăn cho thành viên trong việc post bài. Vậy cho hỏi muốn nâng cấp và gắn bộ gõ mViệt 10 như ở Diễn Đàn này em phải làm như thế nào


Đã nâng cấp Post.asp lên mviet10 và để lại instruction rùi...
Copy mang lại đây như sau:
Sau đây là hướng dẫn cách gắn m-Việt 10 js A (CN)
(dùng trong www.dactrung.com)


Phần 1: Upload:

 • Vô trong www.mviet.org, phần Mới Nhất, download xuống 10jsA
 • Sau khi download, unzip nó sẽ có 1 folder tên là MViet10js4CN, thay tên folder này thành mviet10
 • Upload folder mviet10 lên server trong forum. Nếu ASP_Playground nằm trong folder diendan, thì upload mviet10 vô trong folder diendan; nói khác đi mviet10 nằm cùng chỗ với default.asp -- sau khi upload rồi, thử mở trang mviet10/index.htm qua mạng xem có thấy bàn gõ m-Việt chạy hay không... Nên nhớ trang index.htm có thể dùng làm mẫu cho mọi người dùng bên lề không cần qua diễn đàn. Dĩ nhiên bạn cũng nên mở index.htm sửa nó để thêm "hoa lá cành" cho phù hợp với website của bạn.


Phần 2: Chẩn Bị:

 • Bây giờ trang index.htm được sửa thành 1 trang asp plug-in cho dễ gọi
 • Đặt tên trang là mviet.asp và upload nó vô mviet10 (xem source code ở dưới)Phần 3: Plug-in (nhúng) vô Diễn Đàn:

 • Tìm trang post.asp trong diendan, xem ở cuối trang
 • Thêm 1 dòng ở gần cuối trang như sau (xem dòng ở giữa: <!-- Begin: mviet 10 plugin --> và <!-- End: mviet 10 plugin -->)
    </form>
   </table>
   <!-- Begin: mviet 10 plugin -->
   <br><!--#include file="mviet10/mviet.asp"-->
   <!-- End: mviet 10 plugin -->
   </center>
   <script type="text/javascript">
   <!--
   var theForm=document.forms[0]
   if (theForm.__body) theForm.__body.value = ".+"
   if (theForm._body) theForm._body.value = "<%= emptyTextBoxWarning %>"
   if (theForm.__subject) theForm.__subject.value = ".+"
   if (theForm._subject) theForm._subject.value = "<%= emptyTextBoxWarning %>"
   //-->
   </script>
   <% call pgdResize(iff(r_do = "poll",450,350),"body") %>
   </body>
   </html>
   That's it!!!
cốt nguồn cho mviet.asp:


<script language="javascript1.2" src="mviet10/CViet.js"></script>
<script language="javascript1.2" src="mviet10/CVietAddOn.js"></script>
<table width="100%" align="center" background="image/head_bg.gif" border="1">
<tbody>
<tr>
<td class="ultrasmall"><center><strong><a href="http://www.mviet.org/" target="_blank"><font color="#003399">mViệt10</font></a></strong>: <img height="1" src="http://dactrung.net/phorum/image/spacer.gif" width="1" onload="initBD()" />
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = true; setMV(0,'ibdcn');" type="radio" name="mv10js" />Tắt
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; setMV(1,'ibdcn'); openWindowMV('dt_XemBoDau.htm','mvframe','toolbar=no,location=no, scrollbars=yes, resizable=yes, width=370,height=270'); " type="radio" name="mv10js" />
<a href="javascript:openWindowMV('mviet10/dt_XemBoDau.htm','mvframe','toolbar=no,location=no,%20scrollbars=yes,%20resizable=yes,%20width=370,height=270')"><font color="#003399">BDCN</font></a>
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; BoDauMV='\'|`|?|~|.|^6|+*8=|(|d|'; setMV(2,'ibdcn');" type="radio" checked="true" name="mv10js" />VIQR+
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; BoDauMV='s|f|r|x|j|aeo|w|w|d|';setMV(3,'ibdcn');" type="radio" name="mv10js" />Telex
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; BoDauMV='1|2|3|4|5|6|7|8|9|';setMV(4,'ibdcn');" type="radio" name="mv10js" />VNI
</center>
</td>
<td class="ultrasmall"><center><select class="ultrasmall" onchange="tienich()" name="select"> <option value="0">Tiện ích </option> <option value="1">Soát Hỏi Ngã</option> <option value="2">Hoán Chuyển</option> <option value="3">Tìm và Thay</option></select> </center></td>
</tr></tbody></table>
<BR>
<SCRIPT>
<!--
function tienich() {
var box = document.getElementById('select');
var typeG = box.options[box.selectedIndex].value;

if(navigator.javaEnabled()) {
if(typeG == 1) openWindowMV('mviet10/dt_HoiNgaMV.htm','mvframe', 'toolbar=no,location=no, scrollbars=no, resizable=yes, width=370,height=300');
else if(typeG==2) openWindowMV('mviet10/dt_ChuyenCot.htm','mvframe', 'toolbar=no,location=no, scrollbars=no, resizable=yes, width=370,height=350');
else if(typeG==3) openWindowMV('mviet10/dt_TimKiem.htm','mvframe', 'toolbar=no,location=no, scrollbars=no, resizable=yes, width=370,height=160');
} else alert("Please download JVM at java.sun.com to use this feature");
}
-->
</SCRIPT>

La Paloma
 • Số bài : 96
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2003
 • Nơi: Germany
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 08.12.2003 15:23:02

Upload folder mviet10 lên server trong forum. Nếu ASP_Playground nằm trong folder diendan, thì upload mviet10 vô trong folder diendan; nói khác đi mviet10 nằm cùng chỗ với default.asp -- sau khi upload rồi, thử mở trang mviet10/index.htm qua mạng xem có thấy bàn gõ m-Việt chạy hay không... Nên nhớ trang index.htm có thể dùng làm mẫu cho mọi người dùng bên lề không cần qua diễn đàn. Dĩ nhiên bạn cũng nên mở index.htm sửa nó để thêm "hoa lá cành" cho phù hợp với website của bạn.


ồi anh ơi, lão NKT còn hông biết dùng FTP nữa là sửa code , anh chỉ thế khác nào vẽ đường cho hươu chạy phá cái forum đó cho tan tành ga

đảm bảo, làm hông khéo, mất một dấu ngoặc hay một dấu phảy là tiêu đời ngay cái 4rum

hahaha

to HCXÐ : đí đà đí đa ....
<Edited by: La Paloma -- 12/8/2003 11:23:38 AM >
Diễn Ðàn Người Khuyết Tật


Gió buồn cuốn rung lá
Mưa buồn rối lệ chan
Mây buồn tóc mây rối
Ta buồn : Tim-Mu

NKT
 • Số bài : 270
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.09.2003
 • Nơi: Việt Nam
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 09.12.2003 04:17:06
Cảm ơn anh Sơn ! Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi...mị người cảm thấy rất thoải mái khi dùng mviet 10.

La Paloma
 • Số bài : 96
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2003
 • Nơi: Germany
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 09.12.2003 12:52:15
thực ra lão có làm dâu, LMD làm cho lão truóc rồi, chỉ có lão ko biết dùng mà thôi

quê quá đồ củ chuối nguòi rừng tạc dzăng
Diễn Ðàn Người Khuyết Tật


Gió buồn cuốn rung lá
Mưa buồn rối lệ chan
Mây buồn tóc mây rối
Ta buồn : Tim-Mu

La Paloma
 • Số bài : 96
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2003
 • Nơi: Germany
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 10.12.2003 15:24:31
a

Sau đây là hướng dẫn cách gắn m-Việt 10 js A (CN)
(dùng trong www.dactrung.com)


Phần 1: Upload:Vô trong www.mviet.org, phần Mới Nhất, download xuống 10jsA

Sau khi download, unzip nó sẽ có 1 folder tên là MViet10js4CN, thay tên folder này thành mviet10

Upload folder mviet10 lên server trong forum. Nếu ASP_Playground nằm trong folder diendan, thì upload mviet10 vô trong folder diendan; nói khác đi mviet10 nằm cùng chỗ với default.asp -- sau khi upload rồi, thử mở trang mviet10/index.htm qua mạng xem có thấy bàn gõ m-Việt chạy hay không... Nên nhớ trang index.htm có thể dùng làm mẫu cho mọi người dùng bên lề không cần qua diễn đàn. Dĩ nhiên bạn cũng nên mở index.htm sửa nó để thêm "hoa lá cành" cho phù hợp với website của bạn.Phần 2: Chẩn Bị:Bây giờ trang index.htm được sửa thành 1 trang asp plug-in cho dễ gọi

Đặt tên trang là mviet.asp và upload nó vô mviet10 (xem source code ở dưới)
Phần 3: Plug-in (nhúng) vô Diễn Đàn:Tìm trang post.asp trong diendan, xem ở cuối trang

Thêm 1 dòng ở gần cuối trang như sau (xem dòng ở giữa: <!-- Begin: mviet 10 plugin --> và <!-- End: mviet 10 plugin -->)

</form>
</table>
<!-- Begin: mviet 10 plugin -->
<br><!--#include file="mviet10/mviet.asp"-->
<!-- End: mviet 10 plugin -->
</center>
<script type="text/javascript">
<!--
var theForm=document.forms[0]
if (theForm.__body) theForm.__body.value = ".+"
if (theForm._body) theForm._body.value = "<%= emptyTextBoxWarning %>"
if (theForm.__subject) theForm.__subject.value = ".+"
if (theForm._subject) theForm._subject.value = "<%= emptyTextBoxWarning %>"
//-->
</script>
<% call pgdResize(iff(r_do = "poll",450,350),"body") %>
</body>
</html>


That's it!!!

cốt nguồn cho mviet.asp:
quote:


<script language="javascript1.2" src="mviet10/CViet.js"></script>
<script language="javascript1.2" src="mviet10/CVietAddOn.js"></script>
<table width="100%" align="center" background="image/head_bg.gif" border="1">
<tbody>
<tr>
<td class="ultrasmall"><center><strong><a href="http://www.mviet.org/" target="_blank"><font color="#003399">mViệt10</font></a></strong>: <img height="1" src="http://dactrung.net/phorum/image/spacer.gif" width="1" onload="initBD()" />
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = true; setMV(0,'ibdcn');" type="radio" name="mv10js" />Tắt
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; setMV(1,'ibdcn'); openWindowMV('dt_XemBoDau.htm','mvframe','toolbar=no,location=no, scrollbars=yes, resizable=yes, width=370,height=270'); " type="radio" name="mv10js" />
<a href="javascript:openWindowMV('mviet10/dt_XemBoDau.htm','mvframe','toolbar=no,location=no,%20scrollbars=yes,%20resizable=yes,%20width=370,height=270')"><font color="#003399">BDCN</font></a>
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; BoDauMV='\'|`|?|~|.|^6|+*8=|(|d|'; setMV(2,'ibdcn');" type="radio" checked="true" name="mv10js" />VIQR+
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; BoDauMV='s|f|r|x|j|aeo|w|w|d|';setMV(3,'ibdcn');" type="radio" name="mv10js" />Telex
<input class="radiocheck" onclick="MVOff = false; BoDauMV='1|2|3|4|5|6|7|8|9|';setMV(4,'ibdcn');" type="radio" name="mv10js" />VNI
</center>
</td>
<td class="ultrasmall"><center><select class="ultrasmall" onchange="tienich()" name="select"> <option value="0">Tiện ích </option> <option value="1">Soát Hỏi Ngã</option> <option value="2">Hoán Chuyển</option> <option value="3">Tìm và Thay</option></select> </center></td>
</tr></tbody></table>
<BR>
<SCRIPT>
<!--
function tienich() {
var box = document.getElementById('select');
var typeG = box.options[box.selectedIndex].value;

if(navigator.javaEnabled()) {
if(typeG == 1) openWindowMV('mviet10/dt_HoiNgaMV.htm','mvframe', 'toolbar=no,location=no, scrollbars=no, resizable=yes, width=370,height=300');
else if(typeG==2) openWindowMV('mviet10/dt_ChuyenCot.htm','mvframe', 'toolbar=no,location=no, scrollbars=no, resizable=yes, width=370,height=350');
else if(typeG==3) openWindowMV('mviet10/dt_TimKiem.htm','mvframe', 'toolbar=no,location=no, scrollbars=no, resizable=yes, width=370,height=160');
} else alert("Please download JVM at java.sun.com to use this feature");
}
-->
</SCRIPT>


nh Mviet oi, hom qua em ngoi nghi ngoai em nghich, em lam duoc cai Mviet vo cai phan t_ops, tuc la neu an thi no hien ra, rat khoai

mai em cho anh coi cai dien dan em moi hack it works well
<Edited by: La Paloma -- 12/10/2003 11:24:56 AM >
Diễn Ðàn Người Khuyết Tật


Gió buồn cuốn rung lá
Mưa buồn rối lệ chan
Mây buồn tóc mây rối
Ta buồn : Tim-Mu

zzzxxzzz
 • Số bài : 1
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.01.2005
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 01.12.2005 14:39:32
có thể hướng dẫn cách gắn mviet cho 3.5.x của vbulletin hông? xin cám ơn nhiều

Ct.Ly

ABCD
 • Số bài : 773
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 24.10.2005
RE: Hỏi anh MViet về cách gắn bỗ gõ mVieet10 - 02.12.2005 21:21:45


Trích đoạn: zzzxxzzz

có thể hướng dẫn cách gắn mviet cho 3.5.x của vbulletin hông? xin cám ơn nhiều


Mời bạn vào đây nghiên cứu
http://www.dthoi.com/forums/showthread.php?t=1314
Hi vọng những gì viết trong link đó sẽ giúp được bạn.
ở xứ sở của nắng mưa và bão
…sống hết mình yêu cũng hết mình luôn..