Cùng tài trợ cho VN Thư quán
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 197 bài trong đề mục
donation 13.12.2009 23:24:29 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€147,32 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.11.2009 đến 19.12.2009)


---------------------------------------------------------
€68,32 EUR

 
Ngày 13.12.2009 

€68,32 EUR

$639,97 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E02A05072F5C4345BB077EE78B53C6BB.jpg[/image]

 
 
Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên, đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $200,00 US Dolars, đã được đổi ra thành €129,54 Euro, Xin chân thành cảm ơn bạn Ct.Ly đứng ra nhận và đã phụ thêm vào để thành €155,00 Euro và đã chuyển vào tài khoản Paypal của VN Thư quán.
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€68,32 EUR 

€155,00 EUR
 
(- 3,30 Euro lệ phí Paypal = €151,70 Euro)


---------------------------------------------------------
€220,02 EUR

 
Ngày 13.12.2009 

€220,02 EUR

$639,97 USD 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9ECCE8CDE2CD45848E8C07947BC9FCFA.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 09.01.2010 03:58:59 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên, đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $200,00 US Dolars, đã được đổi ra thành €129,54 Euro, Xin chân thành cảm ơn bạn Ct.Ly đứng ra nhận và đã phụ thêm vào để thành €155,00 Euro và đã chuyển vào tài khoản Paypal của VN Thư quán.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€68,32 EUR 

€155,00 EUR
 
(- 3,30 Euro lệ phí Paypal = €151,70 Euro)


---------------------------------------------------------
€220,02 EUR

 
Ngày 13.12.2009 

€220,02 EUR

$639,97 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9ECCE8CDE2CD45848E8C07947BC9FCFA.jpg[/image]

 
 

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€220,02 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.12.2009 đến 19.01.2010)


---------------------------------------------------------
€141,02 EUR

 
Ngày 08.01.2010 

€141,02 EUR

$639,97 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/BE14EE5E911440A59040E479D4C2445D.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 16.01.2010 18:20:13 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€220,02 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.12.2009 đến 19.01.2010)


---------------------------------------------------------
€141,02 EUR 

 
Ngày 08.01.2010 

€141,02 EUR

$639,97 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/BE14EE5E911440A59040E479D4C2445D.jpg[/image]

 
 
Xin chân thành cảm ơn bạn T.N. đã gởi tài trợ đến VN Thư quán €50,00 Euro
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€141,02 EUR

€50,00 EUR
 
(- 1,30 Euro lệ phí Paypal = €48,70 Euro)
 


---------------------------------------------------------
€189,72 EUR 

 


Ngày 16.01.2010 

€189,72 EUR

$639,97 USD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1BA890650E1E48EEBFC404A46334FA70.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 07.02.2010 19:41:28 (permalink)

Trích đoạn: donation


Xin chân thành cảm ơn bạn T.N. đã gởi tài trợ đến VN Thư quán €50,00 Euro


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€141,02 EUR

€50,00 EUR
 
(- 1,30 Euro lệ phí Paypal = €48,70 Euro)
 


---------------------------------------------------------
€189,72 EUR 

 


Ngày 16.01.2010 

€189,72 EUR

$639,97 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1BA890650E1E48EEBFC404A46334FA70.jpg[/image]

 
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€189,72 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.01.2010 đến 19.02.2010)


---------------------------------------------------------
€110,72 EUR 

 
Ngày 07.02.2010 

€110,72 EUR

$639,97 USD


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/078E0856E53348CEA2D4A208509A6F76.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 11.03.2010 06:09:22 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€189,72 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.01.2010 đến 19.02.2010)


---------------------------------------------------------
€110,72 EUR 

 
Ngày 07.02.2010 

€110,72 EUR

$639,97 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/078E0856E53348CEA2D4A208509A6F76.jpg[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€110,72 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.02.2010 đến 19.03.2010)


---------------------------------------------------------
€31,72 EUR 

 
Ngày 11.03.2010 

€31,72 EUR

$639,97 USD


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D7DC82B9DF35448DBF8F35F91DE6F74E.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 04.04.2010 23:49:08 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€110,72 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.02.2010 đến 19.03.2010)


---------------------------------------------------------
€31,72 EUR 

 
Ngày 11.03.2010 

€31,72 EUR

$639,97 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D7DC82B9DF35448DBF8F35F91DE6F74E.jpg[/image]


Ngày 15.03.2010 VNTQ chúng ta đã mua chương trình diễn đàn phiên bản Update 3.6.0 từ phiên bản hiện nay 2.5.5 với giá là $147,00 USD cùng với 2 năm Update Free download với giá $6,99 USD (chưa thuế)

$147,00 USD
+
$6,99 USD
-------------
$153,99
+ 19% thuế VAT = $29,26 USD
------------------------------
= $183,25 USDTổng số ngân quỹ hiện nay là:

$639,97 USD

$183,25
(Chương trình diễn đàn phiên bản 3.6.0)


---------------------------------------------------------
$456,72 USD

 
Ngày 15.03.2010 

€31,72 EUR

$456,72 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3202EDC752884106B6D79D26468D21E3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 00:03:54 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 05.04.2010 00:28:13 (permalink)

Trích đoạn: donation

Ngày 15.03.2010 VNTQ chúng ta đã mua chương trình diễn đàn phiên bản Update 3.6.0 từ phiên bản hiện nay 2.5.5 với giá là $147,00 USD cùng với 2 năm Update Free download với giá $6,99 USD (chưa thuế)

$147,00 USD
+
$6,99 USD
-------------
$153,99
+ 19% thuế VAT = $29,26 USD
------------------------------
= $183,25 USDTổng số ngân quỹ hiện nay là:

$639,97 USD

€183,25
(Chương trình diễn đàn phiên bản 3.6.0)


---------------------------------------------------------
$456,72 USD

 
Ngày 15.03.2010 

€31,72 EUR

$456,72 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3202EDC752884106B6D79D26468D21E3.jpg[/image]Ngày 04.04.2010 đã đổi từ $300,00 USD thành €216,80 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,722687 EURTổng số ngân quỹ hiện nay là:

$456,72 USD

$300,00 USD

----------------
$156,72 USD

----------------------------------------------------------

€31,72 EUR

€216,80 EUR

----------------
€248,52 EUR


 
Ngày 04.04.2010 

€248,52 EUR

$156,72 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9A210B788F274426B73AA0CD449DDCDA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/931B24A083CC4420967DFD83B5D14CEF.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 09.04.2010 05:15:40 (permalink)

Trích đoạn: donation

Ngày 04.04.2010 đã đổi từ $300,00 USD thành €216,80 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,722687 EUR

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$456,72 USD

$300,00 USD

----------------
$156,72 USD

----------------------------------------------------------

€31,72 EUR

€216,80 EUR

----------------
€248,52 EUR


 
Ngày 04.04.2010 

€248,52 EUR

$156,72 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9A210B788F274426B73AA0CD449DDCDA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/931B24A083CC4420967DFD83B5D14CEF.jpg[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€248,52 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.03.2010 đến 19.04.2010)


---------------------------------------------------------
€169,52 EUR 

 
Ngày 09.04.2010 

€169,52 EUR

$156,72 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9CED31EFF21A4256BBAD777FD6C5EB58.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 12.05.2010 05:56:19 (permalink)

Trích đoạn: donation


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€248,52 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.03.2010 đến 19.04.2010)


---------------------------------------------------------
€169,52 EUR 

 
Ngày 09.04.2010 

€169,52 EUR

$156,72 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9CED31EFF21A4256BBAD777FD6C5EB58.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Pham Dang đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


 
 
$156,72 USD 
+  
$100,00 USD
 
(- $4,20 USD lệ phí Paypal = $95,80 USD)

------------------------------------------------------
$252,52 USD 

 
 
€169,52 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting (Server cũ) từ 20.05.2010 đến 19.06.2010)

---------------------------------------------------------------------
€90,52 EUR  

 
Server mới được thuê bắt đầu từ ngày 22.03.2010 và được khuyến mãi 3 tháng với giá €49,00 EUR/Tháng, sau đó là €79,00 EUR/Tháng. Hội sáng lập viên VNTQ sẽ chịu khỏan chi phí cho Server mới này tới khi VNTQ được chuyển sang Server mới hòan tất và Server cũ được hủy bỏ hợp đồng.
 
 
 
Ngày 11.05.2010 

€90,52 EUR

$252,52 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/6203AC1ACD0546458858F7B53276E226.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 23:46:35 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 10.06.2010 23:45:48 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Pham Dang đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$156,72 USD 
+  
$100,00 USD
 
(- $4,20 USD lệ phí Paypal = $95,80 USD)

------------------------------------------------------
$252,52 USD 

 
 
€169,52 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting (Server cũ) từ 20.05.2010 đến 19.06.2010)

---------------------------------------------------------------------
€90,52 EUR  

 
Server mới được thuê bắt đầu từ ngày 22.03.2010 và được khuyến mãi 3 tháng với giá €49,00 EUR/Tháng, sau đó là €79,00 EUR/Tháng. Hội sáng lập viên VNTQ sẽ chịu khỏan chi phí cho Server mới này tới khi VNTQ được chuyển sang Server mới hòan tất và Server cũ được hủy bỏ hợp đồng.
 
 
 
Ngày 11.05.2010 

€90,52 EUR

$252,52 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/6203AC1ACD0546458858F7B53276E226.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn ..QH.. đã gởi tài trợ cho VNTQ €50,00 EURO.

Ngày 10.06.2010 đã đổi từ $100,00 USD thành €80,90 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,809089 EUR


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€90,52 EUR
+  
€50,00 EUR
(Bạn ...QH... tài trợ)
+
€80,90 EUR (Đổi từ $100,00 USD)

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.05.2010 đến 19.06.2010)

----------------------------------------------------------
€142,42 EUR  

 
 
$252,52 USD

$100,00
(Đổi sang thành €80,90 EUR)
---------------------------------------------------------- 
$152,52 USD  


Ngày 10.06.2010 

€142,42 EUR

$152,52 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/56609CF22F684FFF950010D9C2C0561E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3623DFD778264C5888391B72CDEFC85F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 23:48:37 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 14.07.2010 07:01:46 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn ..QH.. đã gởi tài trợ cho VNTQ €50,00 EURO.

Ngày 10.06.2010 đã đổi từ $100,00 USD thành €80,90 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,809089 EUR


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€90,52 EUR
+  
€50,00 EUR
(Bạn ...QH... tài trợ)
+
€80,90 EUR (Đổi từ $100,00 USD)

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.05.2010 đến 19.06.2010)

----------------------------------------------------------
€142,42 EUR  

 
 
$252,52 USD

$100,00
(Đổi sang thành €80,90 EUR)
---------------------------------------------------------- 
$152,52 USD  


Ngày 10.06.2010 

€142,42 EUR

$152,52 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/56609CF22F684FFF950010D9C2C0561E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3623DFD778264C5888391B72CDEFC85F.jpg[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€142,42 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.06.2010 đến 19.07.2010)

----------------------------------------------------------
€63,42 EUR  Ngày 13.07.2010 

€63,42 EUR

$152,52 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/10A39FF5E0394EF8AAA04202057DCE3B.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 25.08.2010 18:39:16 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€142,42 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.06.2010 đến 19.07.2010)

----------------------------------------------------------
€63,42 EUR  


Ngày 13.07.2010 

€63,42 EUR

$152,52 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/10A39FF5E0394EF8AAA04202057DCE3B.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Thanh Nguyen (Canada) đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 USD


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$152,52 USD 
+  
$100,00 USD
 
(- $4,20 USD lệ phí Paypal = $95,80 USD)

------------------------------------------------------
$248,32 USD 

 
 
Ngày 25.08.2010 

€63,42 EUR

$248,32 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/6E22039768754288948BAFAC83E652D0.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 03.09.2010 18:13:40 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Thanh Nguyen (Canada) đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 USD


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$152,52 USD 
+  
$100,00 USD
 
(- $4,20 USD lệ phí Paypal = $95,80 USD)

------------------------------------------------------
$248,32 USD 
 
 
Ngày 25.08.2010 

€63,42 EUR

$248,32 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/6E22039768754288948BAFAC83E652D0.jpg[/image]


Ngày 03.09.2010 đã chuyển đổi $248,32 USD sang €188,87 EUR (với tỷ giá $1 USD = €0,760623 EUR)


Tống số ngân quỹ hiện nay là:

$248,32 USD 
-  
$248,32 USD

--------------
$0,0 USD €63,42 EUR 
+  
€188,87 EUR
(Chuyển đổi từ $248,32 USD)

---------------------------------------------
€252,29 EUR 

 
 

Ngày 03.09.2010 

€252,29 EUR

$0,0 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B5768E03592B45A08151E434F73C5881.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/5215CE584C934923AF4FCF8C775B521F.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 03.09.2010 18:34:17 (permalink)

Trích đoạn: donation

Ngày 03.09.2010 đã chuyển đổi $248,32 USD sang €188,87 EUR (với tỷ giá $1 USD = €0,760623 EUR)


Tống số ngân quỹ hiện nay là:

$248,32 USD 
-  
$248,32 USD

--------------
$0,0 USD €63,42 EUR 
+  
€188,87 EUR
(Chuyển đổi từ $248,32 USD)

---------------------------------------------
€252,29 EUR 


 

Ngày 03.09.2010 

€252,29 EUR

$0,0 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B5768E03592B45A08151E434F73C5881.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/5215CE584C934923AF4FCF8C775B521F.jpg[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€252,29 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.07.2010 đến 19.08.2010)

-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2010 đến 19.09.2010)
----------------------------------------------------------
€94,29 EUR  Ngày 03.09.2010 

€94,29 EUR

$0,0 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3474A8C92393452C8640B635D913569D.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 05.10.2010 06:34:39 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€252,29 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.07.2010 đến 19.08.2010)

-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2010 đến 19.09.2010)
----------------------------------------------------------
€94,29 EUR  Ngày 03.09.2010 

€94,29 EUR

$0,0 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3474A8C92393452C8640B635D913569D.jpg[/image]

 
 
Xin chân thành cảm ơn bạn 2 người bạn ở Pháp đã gởi tài trợ đến VN Thư quán €160,00 EUR


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€94,29 EUR

+
€160,00 EUR ( - €3,39 EUR = €156,61 EUR)
----------------------------------------------------------
€250,90 EUR  Ngày 05.10.2010 

€250,90 EUR

$0,0 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/CC8E12DCE95049E9A6FABBE75261717F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9