Cùng tài trợ cho VN Thư quán
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 198 bài trong đề mục
donation 30.10.2010 03:05:19 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn 2 người bạn ở Pháp đã gởi tài trợ đến VN Thư quán €160,00 EUR

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€94,29 EUR

+
€160,00 EUR ( - €3,39 EUR = €156,61 EUR)
----------------------------------------------------------
€250,90 EUR  Ngày 05.10.2010 

€250,90 EUR

$0,0 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/CC8E12DCE95049E9A6FABBE75261717F.jpg[/image]
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€250,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.09.2010 đến 19.10.2010)

----------------------------------------------------------
€171,90 EUR  Ngày 30.10.2010 

€171,90 EUR

$0,0 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/16E40022C09046CE841585BEF727442F.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 20.12.2010 07:04:52 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€250,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.09.2010 đến 19.10.2010)

----------------------------------------------------------
€171,90 EUR  Ngày 30.10.2010 

€171,90 EUR

$0,0 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/16E40022C09046CE841585BEF727442F.jpg[/image]
Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Thanh (Canada) đã gởi tài trợ đến Quỹ VN Thư quán $100,00 US Dolars.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$0,0 USD

$100,00 USD
(- $4,20 USD Lệ phí Paypal = $95,80 USD)

----------------------------------------------------------
$95,80 USD€171,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.10.2010 đến 19.11.2010)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2010 đến 19.12.2010)
----------------------------------------------------------
€13,90 EUR  Ngày 20.12.2010 

€13,90 EUR

$95,80 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/EA3975632D3F4CBBA81039AD54A68374.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 07:09:29 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 08.03.2011 06:32:49 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Thanh (Canada) đã gởi tài trợ đến Quỹ VN Thư quán $100,00 US Dolars.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$0,0 USD

$100,00 USD
(- $4,20 USD Lệ phí Paypal = $95,80 USD)

----------------------------------------------------------
$95,80 USD€171,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.10.2010 đến 19.11.2010)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2010 đến 19.12.2010)
----------------------------------------------------------
€13,90 EUR  Ngày 20.12.2010 

€13,90 EUR

$95,80 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/EA3975632D3F4CBBA81039AD54A68374.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ở Pháp đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €200,00 EURO


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€13,90 EUR
+
€200,00 EUR (- 4,15 EUR Lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.12.2010 đến 19.01.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2011 đến 19.02.2011)
----------------------------------------------------------
€51,75 EUR  Ngày 08.03.2011 

€51,75 EUR

$95,80 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91D66B95ECFE4F2D8F8621137850B52F.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 03.06.2011 22:25:39 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ở Pháp đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €200,00 EURO


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€13,90 EUR
+
€200,00 EUR (- 4,15 EUR Lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.12.2010 đến 19.01.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2011 đến 19.02.2011)
----------------------------------------------------------
€51,75 EUR  Ngày 08.03.2011 

€51,75 EUR

$95,80 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91D66B95ECFE4F2D8F8621137850B52F.jpg[/image]


Đổi từ $95,80USD thành €64,52EUR với tỉ giá 1 U.S. Dolars = 0,673523 Euros

Sáng lập viên hỗ trợ €120,73 EUR.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$95,80 USD
-
$95,80 USD
(Quy đổi ra €64,52EUR)
------------------------------------------------------
$00,00 USD
€51,75 EUR
+
€64,52 EUR
+
€120,73 EUR

---------------------------------------------------------
€237,00 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.02.2011 đến 19.03.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2011 đến 19.04.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2011 đến 19.05.2011)
----------------------------------------------------------
€00,00 EURNgày 19.05.2011 

€00,00 EUR

$00,00 USD

donation 03.06.2011 22:54:33 (permalink)

Trích đoạn: donation


Đổi từ $95,80USD thành €64,52EUR với tỉ giá 1 U.S. Dolars = 0,673523 Euros

Sáng lập viên hỗ trợ €120,73 EUR.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$95,80 USD
-
$95,80 USD
(Quy đổi ra €64,52EUR)
------------------------------------------------------
$00,00 USD
€51,75 EUR
+
€64,52 EUR
+
€120,73 EUR

---------------------------------------------------------
€237,00 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.02.2011 đến 19.03.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2011 đến 19.04.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2011 đến 19.05.2011)
----------------------------------------------------------
€00,00 EURNgày 19.05.2011 

€00,00 EUR

$00,00 USDXin chân thành cảm ơn các bạn:

Bạn Mỹ Hạnh đã tài trợ cho VNTQ $75,00 U.S. Dolars
Bạn Nguyen Thanh (Canada) đã tài trợ cho VNTQ $50,00 U.S. Dolars
Một người bạn Dấu tên (ở Pháp) đã tài trợ cho VNTQ €50,00 Euros
Ca nhạc sĩ VTN đã tài trợ cho VNTQ $100,00 U.S. Dolars
Chị Ct.Ly đã tài trợ cho VNTQ €92,00 Euros

Chị Ct.Ly đã nhận giùm €50,00 Euros và $100,00 U.S. Dolars và đã chuyển đổi từ $100,00 U.S. Dolas sang Euro. Tổng số chị đã gởi đến Quỹ VNTQ là €210,00 Euros.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$75,00 USD
(- $3,23 USD Lệ phí Paypal = $71,77 USD)
+
$50,00 USD (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$119,52 USD
€00,00 EUR
+
€210,00 EUR (- 4,34 EUR Lệ phí Paypal = €205,66 EUR)
----------------------------------------------------------------
€205,66 EURNgày 03.06.2011 

€205,66 EUR

$119,52 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0E78D0AFD9264ADE824856E243C96B72.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 22:57:29 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 26.06.2011 17:27:49 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn các bạn:

Bạn Mỹ Hạnh đã tài trợ cho VNTQ $75,00 U.S. Dolars
Bạn Nguyen Thanh (Canada) đã tài trợ cho VNTQ $50,00 U.S. Dolars
Một người bạn Dấu tên (ở Pháp) đã tài trợ cho VNTQ €50,00 Euros
Ca nhạc sĩ VTN đã tài trợ cho VNTQ $100,00 U.S. Dolars
Chị Ct.Ly đã tài trợ cho VNTQ €92,00 Euros

Chị Ct.Ly đã nhận giùm €50,00 Euros và $100,00 U.S. Dolars và đã chuyển đổi từ $100,00 U.S. Dolas sang Euro. Tổng số chị đã gởi đến Quỹ VNTQ là €210,00 Euros.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$75,00 USD
(- $3,23 USD Lệ phí Paypal = $71,77 USD)
+
$50,00 USD (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$119,52 USD
€00,00 EUR
+
€210,00 EUR (- 4,34 EUR Lệ phí Paypal = €205,66 EUR)
----------------------------------------------------------------
€205,66 EURNgày 03.06.2011 

€205,66 EUR

$119,52 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0E78D0AFD9264ADE824856E243C96B72.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Huân Đặng đã gởi tài trợ tới VNTQ $200,00 U.S. Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$119,52 USD

+
$200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal = $191,90 USD)
---------------------------------------------------------------
$311,42 USDNgày 26.06.2011
 

€205,66 EUR

$311,42 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E434B9E0145D4650A7D2B257775CF314.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 02.07.2011 16:18:38 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Huân Đặng đã gởi tài trợ tới VNTQ $200,00 U.S. Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$119,52 USD

+
$200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal = $191,90 USD)
---------------------------------------------------------------
$311,42 USDNgày 26.06.2011
 

€205,66 EUR

$311,42 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E434B9E0145D4650A7D2B257775CF314.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn các bạn:
bạn Hoàng Thị đã gởi tài trợ tới VNTQ $102,00 U.S. Dolars
bạn Thương Giang đã gởi tài trợ tới VNTQ $100,00 U.S. Dolars
$202,00 U.S. Dolars đã được Ct.Ly chuyển đổi thành €140,00 Euro đồng thời đã phụ thêm €65,00 Euro rồi gởi đến quỹ VNTQ với tổng số là €205,00 EURO.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€205,66 EUR

+
€205,00 EUR (- €4,25 EUR Lệ phí Paypal = €200,75 EUR)
---------------------------------------------------------------
$406,41 EURNgày 02.07.2011
 

€406,41 EUR

$311,42 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3D6FD70ACD704F41A01DCA57EDB3833E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 20:11:05 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 06.07.2011 20:39:12 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn các bạn:
bạn Hoàng Thị đã gởi tài trợ tới VNTQ $102,00 U.S. Dolars
bạn Thương Giang đã gởi tài trợ tới VNTQ $100,00 U.S. Dolars
$202,00 U.S. Dolars đã được Ct.Ly chuyển đổi thành €140,00 Euro đồng thời đã phụ thêm €65,00 Euro rồi gởi đến quỹ VNTQ với tổng số là €205,00 EURO.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€205,66 EUR

+
€205,00 EUR (- €4,25 EUR Lệ phí Paypal = €200,75 EUR)
---------------------------------------------------------------
$406,41 EURNgày 02.07.2011
 

€406,41 EUR

$311,42 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3D6FD70ACD704F41A01DCA57EDB3833E.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ về mặt tài chánh để duy trì trang web VNTQ:

Bạn Cô Quạnh đã gởi $50,00 USD
Anh Trần Mạnh Hùng đã gởi $100,00 USD

Bạn RDinh đã gởi 200.000 VN Đồng
Bạn Nguyễn Hoàng đã gởi 200.000 VN Đồng
Chị Nhật Hạ đã gởi 200.000 VN Đồng
Anh Triart đã gởi 500.000 VN Đồng
Bạn Nghinh Nguyên đã gởi 200.000  VN Đồng
Bạn Lê Phú Hải đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Quảng Tiết đã gởi 2.000.000 VN Đồng
Bạn Thảo Uyên - An Giang đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Tri Kỷ đã gởi 1.000.000 VN Đồng
Chị Huyền Băng đã gởi 500.000 VN Đồng

Tổng số là 5.800.000 VN Đồng$150,00 U.S. Dolars
5.800.000 VN Đồng đã được chuyển đổi thành €200,00 Euro và chuyển vào quỹ VNTQ.


Bạn Liên Hương đã gởi 500.000 VN Đồng


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€406,41 EUR
+
€200,00 EUR
------------------------
€606,41 EUR$311,42 USD
+
$150,00 USD
------------------------
$461,42 USD
Ngày 06.07.2011
 

€606,41 EUR

$461,42 USD


500.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8EDE173F63224EECA0BF0ABFC15EF043.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 05:55:56 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 13.07.2011 06:04:10 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ về mặt tài chánh để duy trì trang web VNTQ:

Bạn Cô Quạnh đã gởi $50,00 USD
Anh Trần Mạnh Hùng đã gởi $100,00 USD

Bạn RDinh đã gởi 200.000 VN Đồng
Bạn Nguyễn Hoàng đã gởi 200.000 VN Đồng
Chị Nhật Hạ đã gởi 200.000 VN Đồng
Anh Triart đã gởi 500.000 VN Đồng
Bạn Nghinh Nguyên đã gởi 200.000  VN Đồng
Bạn Lê Phú Hải đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Quảng Tiết đã gởi 2.000.000 VN Đồng
Bạn Thảo Uyên - An Giang đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Tri Kỷ đã gởi 1.000.000 VN Đồng
Chị Huyền Băng đã gởi 500.000 VN Đồng

Tổng số là 5.800.000 VN Đồng$150,00 U.S. Dolars
5.800.000 VN Đồng đã được chuyển đổi thành €200,00 Euro và chuyển vào quỹ VNTQ.


Bạn Liên Hương đã gởi 500.000 VN Đồng


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€406,41 EUR
+
€200,00 EUR
------------------------
€606,41 EUR$311,42 USD
+
$150,00 USD
------------------------
$461,42 USD
Ngày 06.07.2011
 

€606,41 EUR

$461,42 USD


500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8EDE173F63224EECA0BF0ABFC15EF043.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Vu đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$461,42 USD
+
$  50,00 USD (-$2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$509,17 USD

Ngày 13.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


500.000 VN Đồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B0D45AEDB0A94214A8FD83C59591C5F2.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 21.07.2011 15:01:18 (permalink)

Trích đoạn: donation


Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Vu đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$461,42 USD
+
$  50,00 USD (-$2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$509,17 USD

Ngày 13.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B0D45AEDB0A94214A8FD83C59591C5F2.jpg[/image]


Xin chân thành cảm ơn một thành viên dâu tên đã nhở chuyển qua bạn Thi Van gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

500.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
---------------------
1.000.000 VN Đồng
Ngày 18.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.000.000 VN Đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 05:44:24 bởi donation >
donation 23.07.2011 05:57:55 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một thành viên dâu tên đã nhở chuyển qua bạn Thi Van gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

500.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
---------------------
1.000.000 VN Đồng


Ngày 18.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.000.000 VN Đồng
Xin chân thành cảm ơn một người bạn thơ ở Hà Nội đã gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.000.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
------------------------
1.500.000 VN ĐồngNgày 23.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.500.000 VN Đồng

donation 28.07.2011 08:30:01 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một người bạn thơ ở Hà Nội đã gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.000.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
------------------------
1.500.000 VN ĐồngNgày 23.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.500.000 VN Đồng
Xin chân thành cảm ơn bạn Lac Long Dinh Tran đã gởi tài trợ vào quỹ paypal VNTQ $300,00 US Dolars,
và bạn nt.nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00 US Dolars.Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$509,17 USD
+
$300,00 USD (- $12,00 USD lệ phí Paypal = $288,00 USD)
+
$100,00 USD
------------------------------------------------------------------
$897,17 USDNgày 28.07.2011
 

€606,41 EUR

$897,17 USD


1.500.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B90B5B06B0894A26879E1F62D1DA0966.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 13.08.2011 19:09:39 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Lac Long Dinh Tran đã gởi tài trợ vào quỹ paypal VNTQ $300,00 US Dolars,
và bạn nt.nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$509,17 USD
+
$300,00 USD (- $12,00 USD lệ phí Paypal = $288,00 USD)
+
$100,00 USD
------------------------------------------------------------------
$897,17 USDNgày 28.07.2011
 

€606,41 EUR

$897,17 USD


1.500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B90B5B06B0894A26879E1F62D1DA0966.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn anh CuuLong đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$897,17 USD
+
  $50,00 USD
--------------------
$947,17 USDNgày 13.08.2011
 

€606,41 EUR

$947,17 USD


1.500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0384401311D147ABA78EE768875074C4.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 14.09.2011 07:16:45 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn anh CuuLong đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$897,17 USD
+
  $50,00 USD
--------------------
$947,17 USDNgày 13.08.2011
 

€606,41 EUR

$947,17 USD


1.500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0384401311D147ABA78EE768875074C4.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Như Chuyên và bạn Trung Dũng mỗi người đã gởi tài trợ đến VNTQ 300.000 VN Đồng.Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.500.000 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
---------------------------
2.100.000 VN Đồng€606,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2011 đến 19.06.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2011 đến 19.07.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2011 đến 19.08.2011)
---------------------------------------------------------------------
€369,41 EUR
Ngày 13.09.2011
 

€369,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/498667F0498148D3B9DABE8FB98B0B45.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 07:19:20 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 31.12.2011 22:07:32 (permalink)

Trích đoạn: donation


Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Như Chuyên và bạn Trung Dũng mỗi người đã gởi tài trợ đến VNTQ 300.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.500.000 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
---------------------------
2.100.000 VN Đồng€606,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2011 đến 19.06.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2011 đến 19.07.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2011 đến 19.08.2011)
---------------------------------------------------------------------
€369,41 EUR
Ngày 13.09.2011
 

€369,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/498667F0498148D3B9DABE8FB98B0B45.jpg[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€369,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2011 đến 19.09.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2011 đến 19.10.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2011 đến 19.11.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2011)
---------------------------------------------------------------------
€53,41 EUR
Ngày 31.12.2011
 

€53,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/986284156CA84854B9EF7E1EAE0BACCC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9