Kiểu:
Xin chào !

 Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 196 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation

 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
 • Trạng thái: offline
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 31.12.2011 22:50:58 (permalink)

Trích đoạn: donation


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€369,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2011 đến 19.09.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2011 đến 19.10.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2011 đến 19.11.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2011)
---------------------------------------------------------------------
€53,41 EUR
Ngày 31.12.2011
 

€53,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/986284156CA84854B9EF7E1EAE0BACCC.jpg[/image]Ngày 31.12.2011 đổi $947,17 USD thành €712,39 EUR với tỷ giá hiện tại của paypal ($1 USD = 0,752130 EUR)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$947,17 USD
-
$947,17 USD
-------------
    $0,00 USD


  €53,41 EUR

+
€712,39 EUR
--------------
€756,80 EURNgày 31.12.2011
 

   €756,80 EUR

        $0,00 USD


2.100.000 VN Đồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F27E532F68FE4BE2A535E712728C1991.jpg[/image]
Attached Image(s)
 
  donation

  • Số bài : 134
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
  • Trạng thái: offline
  RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 06.02.2012 17:29:09 (permalink)

  Trích đoạn: donation

  Ngày 31.12.2011 đổi $947,17 USD thành €712,39 EUR với tỷ giá hiện tại của paypal ($1 USD = 0,752130 EUR)


  Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

  $947,17 USD
  -
  $947,17 USD
  -------------
      $0,00 USD


  €53,41 EUR

  +
  €712,39 EUR
  --------------
  €756,80 EUR  Ngày 31.12.2011
   

     €756,80 EUR

        $0,00 USD


  2.100.000 VN Đồng  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F27E532F68FE4BE2A535E712728C1991.jpg[/image]


  Xin chân thành cảm ơn bạn Truc Nhu Pham ngày 04.01.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $10,00USD.

  2.100.000VN Đồng được chị Ct.Ly chuyển đổi đồng thời phụ thêm và đã chuyển vào tài khoản VNTQ €100,00 EUR.

  Xin chân thành cảm ơn Chị Huyền Băng, Chị Ct.Ly cùng tất cả các bạn đã tài trợ giúp đỡ duy trì sự hoạt động Server của VNTQ !!!


  Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

  $00,00 USD

  $10,00 USD
  (- $0,82 USD Lệ phí Paypal = $9,18 USD)

  -------------
    $9,18 USD


  €756,80 EUR


  €100,00 EUR
  (- €2,25 EUR Lệ phí Paypal = €97,75 EUR)

  ------------------------------------------------------
  €854,55 EUR  Ngày 06.02.2012
   

     €854,55 EUR

         $9,18 USD


           0.00 VN Đồng


  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/176A01675F494C77A8E86ED159EC66DF.jpg[/image]
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 03:26:59 bởi donation >
  Attached Image(s)
   
   donation

   • Số bài : 134
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 03.03.2006
   • Trạng thái: offline
   RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 25.04.2012 16:30:52 (permalink)

   Trích đoạn: donation


   Xin chân thành cảm ơn bạn Truc Nhu Pham ngày 04.01.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $10,00USD.

   2.100.000VN Đồng được chị Ct.Ly chuyển đổi đồng thời phụ thêm và đã chuyển vào tài khoản VNTQ €100,00 EUR.

   Xin chân thành cảm ơn Chị Huyền Băng, Chị Ct.Ly cùng tất cả các bạn đã tài trợ giúp đỡ duy trì sự hoạt động Server của VNTQ !!!


   Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

   $00,00 USD

   $10,00 USD
   (- $0,82 USD Lệ phí Paypal = $9,18 USD)

   -------------
     $9,18 USD


   €756,80 EUR


   €100,00 EUR
   (- €2,25 EUR Lệ phí Paypal = €97,75 EUR)

   ------------------------------------------------------
   €854,55 EUR   Ngày 06.02.2012
    

      €854,55 EUR

         $9,18 USD


           0.00 VN Đồng
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/176A01675F494C77A8E86ED159EC66DF.jpg[/image]   Xin chân thành cảm ơn Bad Habit Fashions ngày 08.04.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $50,00USD.


   Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

   $9,18 USD
   +
   $50,00 USD
   (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)

   -------------
   $56,93 USD   Ngày 25.04.2012


   €854,55 EUR

   $56,93 USD


   0.00 VN Đồng

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/946B434CC2C748918C9005CBD1EC4961.jpg[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 16:41:34 bởi donation >
   Attached Image(s)
    
    donation

    • Số bài : 134
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 03.03.2006
    • Trạng thái: offline
    RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 01.12.2012 05:05:12 (permalink)

    Trích đoạn: donation

    Xin chân thành cảm ơn Bad Habit Fashions ngày 08.04.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $50,00USD.


    Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

    $9,18 USD
    +
    $50,00 USD
    (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)

    -------------
    $56,93 USD    Ngày 25.04.2012


    €854,55 EUR

    $56,93 USD


    0.00 VN Đồng


    Xin chân thành cảm ơn bạn HƯƠNG PHẠM (TX, US) ngày 30.07.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $20,00USD.
    Ba bạn ẩn danh, ngày 12.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ €100,00EUR.
    Bạn Huan Dang ngày 15.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ $200,00USD (số tiền này đã được chuyển sang = €143,00 Euro)


    Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

    $56,93 USD
    +
    $20,00 USD
    (- $1,08 USD Lệ phí Paypal = $18,92 USD)

    -------------
    $75,85 USD    €854,55 EUR
    +
    €100,00 EUR

    €143,00 EUR
    (- 10,00 Euro lệ phí Banking)
    €22,00 EUR
    (chị Ct.Ly đã phụ vào làm tròn số = 255,00EUR và chuyển vào quỹ của VNTQ, xin chân thành cảm ơn chị.) (- €5,20 EUR Lệ phí Paypal = €249,80 EUR)
    -------------
    €1104,35 EUR
    €1104,35 EUR
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2011 đến 19.01.2012)
    -

    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2012 đến 19.02.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2012 đến 19.03.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2012 đến 19.04.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2012 đến 19.05.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2012 đến 19.06.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2012 đến 19.07.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2012 đến 19.08.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2012 đến 19.09.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2012 đến 19.10.2012)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2012 đến 19.11.2012)
    ---------------------------------------------------------------------
    €235,35 EUR    Ngày 30.11.2012


    €235,35 EUR

    $75,85 USD
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 05:54:13 bởi Admin >
    Attached Image(s)
     
     donation

     • Số bài : 134
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 03.03.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 17.03.2013 06:41:06 (permalink)
     donation


     Xin chân thành cảm ơn bạn HƯƠNG PHẠM (TX, US) ngày 30.07.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $20,00USD.
     Ba bạn ẩn danh, ngày 12.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ €100,00EUR.
     Bạn Huan Dang ngày 15.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ $200,00USD (số tiền này đã được chuyển sang = €143,00 Euro)


     Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

     $56,93 USD
     +
     $20,00 USD
     (- $1,08 USD Lệ phí Paypal = $18,92 USD)

     -------------
     $75,85 USD

     €854,55 EUR
     +
     €100,00 EUR

     €143,00 EUR
     (- 10,00 Euro lệ phí Banking)
     €22,00 EUR
     (chị Ct.Ly đã phụ vào làm tròn số = 255,00EUR và chuyển vào quỹ của VNTQ, xin chân thành cảm ơn chị.) (- €5,20 EUR Lệ phí Paypal = €249,80 EUR)
     -------------
     €1104,35 EUR


     €1104,35 EUR
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2011 đến 19.01.2012)
     -

     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2012 đến 19.02.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2012 đến 19.03.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2012 đến 19.04.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2012 đến 19.05.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2012 đến 19.06.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2012 đến 19.07.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2012 đến 19.08.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2012 đến 19.09.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2012 đến 19.10.2012)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2012 đến 19.11.2012)
     ---------------------------------------------------------------------
     €235,35 EUR


     Ngày 30.11.2012


     €235,35 EUR

     $75,85 USD     Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

     €235,35 EUR
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2012)
     -

     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2012 đến 19.01.2013)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2013 đến 19.02.2013)
     --------------------------------------------------------------------------------
     €00,00 EUR


     Tháng Ba 2013


     €00,00 EUR

     $75,85 USD


      
      donation

      • Số bài : 134
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 03.03.2006
      • Trạng thái: offline
      RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 17.03.2013 06:51:41 (permalink)
      donation


      Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

      €235,35 EUR
      -
      €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2012)
      -

      €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2012 đến 19.01.2013)
      -
      €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2013 đến 19.02.2013)
      --------------------------------------------------------------------------------
      €00,00 EUR


      Tháng Ba 2013


      €00,00 EUR

      $75,85 USD

       
      Xin chân thành cảm ơn Nguời dấu tên đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €150,00EUR.
       
      Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

      €00,00 EUR
      +
      €150,00 EUR (- €3,20 EUR Lệ phí Paypal = €146,80 EUR)
      --------------------------------------------------------------------------------
      €146,80 EUR


      Ngày 17 Tháng Ba 2013


      €146,80 EUR

      $75,85 USD


       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2013 14:42:18 bởi Ct.Ly >
       
       donation

       • Số bài : 134
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 03.03.2006
       • Trạng thái: offline
       RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 22.03.2013 07:00:51 (permalink)
       donation

       Xin chân thành cảm ơn Nguời dấu tên đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €150,00EUR.
        
       Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

       €00,00 EUR
       +
       €150,00 EUR (- €3,20 EUR Lệ phí Paypal = €146,80 EUR)
       --------------------------------------------------------------------------------
       €146,80 EUR


       Ngày 17 Tháng Ba 2013


       €146,80 EUR

       $75,85 USD
        
        


       Xin chân thành cảm ơn bạn Người ái mộ vntq ngày 17.03 đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €100,00EUR.
        
       Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

       €146,80 EUR
       +
       €100,00 EUR ((+ 10,00Euro tỷ Ct.Ly đã phụ vào để trả lệ phí paypal) - €2,44 EUR Lệ phí Paypal = €107,56 EUR)
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       €254,36 EUR       Ngày 22 Tháng Ba 2013

       €254,36 EUR

       $75,85 USD
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2013 14:40:37 bởi Ct.Ly >
        
        donation

        • Số bài : 134
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.03.2006
        • Trạng thái: offline
        RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 29.04.2014 08:16:48 (permalink)

        Xin chân thành cảm ơn bạn Người ái mộ vntq ngày 17.03 đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €100,00EUR

        Ngày 22 Tháng Ba 2013

        €254,36 EUR

        $75,85 USD

         
        Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

         
        chuyển đổi từ $75,85 USD sang thành €53,38 EUR (1 USD = 0,703836  EUR)
         
        €254,36 EUR
        +
           €53,38 EUR
        -------------------
        €307,74 EUR
        -
        €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2013 đến 19.03.2013)
        -

        €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2013 đến 19.04.2013)
        -
        €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2013 đến 19.05.2013)
        -
        €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2013 đến 19.06.2013) (Server cũ)
        -

        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2013 đến 19.07.2013) (Server mới)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2013 đến 19.08.2013)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2013 đến 19.09.2013)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2013 đến 19.10.2013)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2013 đến 19.11.2013)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2013 đến 19.12.2013)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2013 đến 19.01.2014)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2014 đến 19.02.2014)
        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2014 đến 19.03.2014)

        -
        €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2014 đến 19.04.2014)

         --------------------------------------------------------------------------------
        €00,00 EUR


        Tháng Tư 2014


        €00,00 EUR

        $00,00 USD        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2014 08:34:44 bởi donation >
         
         donation

         • Số bài : 134
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 03.03.2006
         • Trạng thái: offline
         RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 29.04.2014 08:33:15 (permalink)

         Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

          
         chuyển đổi từ $75,85 USD sang thành €53,38 EUR (1 USD = 0,703836  EUR)

         €254,36 EUR
         +
            €53,38 EUR
         -------------------
         €307,74 EUR
         -
         €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2013 đến 19.03.2013)
         -

         €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2013 đến 19.04.2013)
         -
         €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2013 đến 19.05.2013)
         -
         €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2013 đến 19.06.2013) (Server cũ)

         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2013 đến 19.07.2013) (Server mới)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2013 đến 19.08.2013)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2013 đến 19.09.2013)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2013 đến 19.10.2013)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2013 đến 19.11.2013)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2013 đến 19.12.2013)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2013 đến 19.01.2014)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2014 đến 19.02.2014)
         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2014 đến 19.03.2014)

         -
         €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2014 đến 19.04.2014)

          --------------------------------------------------------------------------------
         €00,00 EUR

         Tháng Tư 2014


         €00,00 EUR
         $00,00 USD

          
         Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 07.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ €100,00 EUR.
         Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 25.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ $104,5 USD.
          
         Quỹ VNTQ hiện nay:
          
         $104,5 USD (- $4,38 USD lệ phí paypal) = $100,12 USD
          
         Ngày 29.04.2014:
          
         €100,00 EUR
         $100,12 USD
          
          donation

          • Số bài : 134
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 03.03.2006
          • Trạng thái: offline
          RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 29.11.2014 01:47:56 (permalink)
          donation


          Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 07.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ €100,00 EUR.
          Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 25.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ $104,5 USD.

          Quỹ VNTQ hiện nay:

          $104,5 USD (- $4,38 USD lệ phí paypal) = $100,12 USD

          Ngày 29.04.2014:

          €100,00 EUR
          $100,12 USD

           
          Xin chân thành cảm ơn "Ông Tư" đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €100,00 EUR
           
          Quỹ VNTQ hiện nay:
          €100,00 EUR
          +
          €100,00 EUR
          ------------------
          €200,00 EUR
           
           
          Ngày 28.11.2014:

          €200,00 EUR
          $100,12 USD


           
           
           donation

           • Số bài : 134
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 03.03.2006
           • Trạng thái: offline
           RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 24.03.2015 03:06:30 (permalink)


           Xin chân thành cảm ơn "Ông Tư" đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €100,00 EUR
            
           Quỹ VNTQ hiện nay:
           €100,00 EUR
           +
           €100,00 EUR
           ------------------
           €200,00 EUR
            
            
           Ngày 28.11.2014:
            
           €200,00 EUR
           $100,12 USD

            
           Chuyển đổi $100,12 USD thành €89,31 EUR theo tỷ giá Paypal ngày 23.03.2015
            
           Tổng số:
           €200,00 EUR
           +
           €89,31 EUR
           ----------------
           €289,31 EUR
           -
           €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2014 đến 19.05.2014)

           -
           €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2014 đến 19.06.2014)

           -
           €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2014 đến 19.07.2014)

           -
           €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2014 đến 19.08.2014)

           -
           €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2014 đến 19.09.2014)

           -
           €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2014 đến 19.10.2014)

           ---------------------------------------------------------------------------------
           Ngân quỹ tính đến tháng mười 2014 = €00,00 EUR
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2015 03:12:11 bởi donation >
            
            donation

            • Số bài : 134
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 03.03.2006
            • Trạng thái: offline
            RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 24.03.2015 03:21:40 (permalink)


            Chuyển đổi $100,12 USD thành €89,31 EUR theo tỷ giá Paypal ngày 23.03.2015
             
            Tổng số:
            €200,00 EUR
            +
            €89,31 EUR
            ----------------
            €289,31 EUR
            -
            €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2014 đến 19.05.2014)

            -
            €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2014 đến 19.06.2014)

            -
            €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2014 đến 19.07.2014)

            -
            €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2014 đến 19.08.2014)

            -
            €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2014 đến 19.09.2014)

            -
            €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2014 đến 19.10.2014)

            ---------------------------------------------------------------------------------
            Ngân quỹ tính đến tháng mười 2014 = €00,00 EUR

             
            Xin chân thành cảm ơn bạn Sweet ngày 01.03.2015 đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ $100,00 USD
             
            Tổng số:
            $100,00 USD
            -
            $5,50 USD (Lệ phí paypal)
            -------------------------------
            $94,50 USD (chuyển đổi thành €84,23 EUR theo tỷ giá paypal ngày 23.03.2015)
             
             
            Ngân quỹ tính đến tháng Mười 2014 là:
            € 84,23 EUR

             
             donation

             • Số bài : 134
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 03.03.2006
             • Trạng thái: offline
             RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 18.06.2015 00:18:59 (permalink)

             Xin chân thành cảm ơn bạn Sweet ngày 01.03.2015 đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ $100,00 USD
              
             Tổng số:
             $100,00 USD
             -
             $5,50 USD (Lệ phí paypal)
             -------------------------------
             $94,50 USD (chuyển đổi thành €84,23 EUR theo tỷ giá paypal ngày 23.03.2015)

              
              
             €84,23 EUR
             -
             €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2014 đến 19.11.2014)

             -
             €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2014 đến 19.12.2014)

             ---------------------------------------------------------------------------------
             Ngân quỹ tính đến tháng Mười hai 2014 = €00,00 EUR
              
              donation

              • Số bài : 134
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 03.03.2006
              • Trạng thái: offline
              RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 18.06.2015 00:33:25 (permalink)

              €84,23 EUR
              -
              €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2014 đến 19.11.2014)

              -
              €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2014 đến 19.12.2014)

              ---------------------------------------------------------------------------------
              Ngân quỹ tính đến tháng Mười hai 2014 = €00,00 EUR

               
              Ngày 06.06.2015 người bạn Vô Danh đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $300,00 US Dolars
              $300,00 Dolars được chuyển đổi theo tỷ giá Banking thành €264,21 Euro
              (- €19,60 Euro - €17,60 Euro lệ phí bên gởi và bên nhận) tổng số còn lại = €227,41 Euro
              Ngày 09.06.2015 đã được tỷ Ct.Ly bù thêm và chuyển vào tài khoản của VN Thư quán tổng số là €305,00 Euro
               
              Xin chân thành cảm ơn người bạn Vô Danh và tỷ Ct.Ly !
               
              ------------------------------------------------------------------------
              Quỹ của VN Thư quán tính đến tháng Mười hai 2014 là:
              €305,00 Euro
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2015 00:35:54 bởi donation >
               
               donation

               • Số bài : 134
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 03.03.2006
               • Trạng thái: offline
               RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 19.01.2016 05:52:25 (permalink)
               donation


               Ngày 06.06.2015 người bạn Vô Danh đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $300,00 US Dolars
               $300,00 Dolars được chuyển đổi theo tỷ giá Banking thành €264,21 Euro
               (- €19,60 Euro - €17,60 Euro lệ phí bên gởi và bên nhận) tổng số còn lại = €227,41 Euro
               Ngày 09.06.2015 đã được tỷ Ct.Ly bù thêm và chuyển vào tài khoản của VN Thư quán tổng số là €305,00 Euro

               Xin chân thành cảm ơn người bạn Vô Danh và tỷ Ct.Ly !

               ------------------------------------------------------------------------
               Quỹ của VN Thư quán tính đến tháng Mười hai 2014 là:
               €305,00 Euro


                
               Tổng kết đến ngày 19.06.2015
                
               €305,00 Euro
               -
               €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2014 đến 19.01.2015)

               -
               €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2015 đến 19.02.2015)

               -
               €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2015 đến 19.03.2015)

               -
               €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2015 đến 19.04.2015)

               -
               €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2015 đến 19.05.2015)

               -
               €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2015 đến 19.06.2015)

               ---------------------------------------------------------------
               €11,00 Euro
                
               Tổng số quỹ tới ngày 19.06.2015:
               = €11,00 Euro


                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 196 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9