Kiểu:
Xin chào !

 Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 196 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation

 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
 • Trạng thái: offline
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 01.03.2009 19:42:40 (permalink)

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€503,72 EUR

€39,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.01.2009 đến 19.02.2009 (€40,00EUR khuyến mãi lần cuối cùng) )


-------------------
€464,72 EUR

 
Ngày 04.02.2009 

€464,72 EUR

$352,17 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/46B908B57D2044F1A1CE00A8D7FBEC8A.jpg[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€464,72 EUR

€79,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.02.2009 đến 19.03.2009)


-------------------
€385,72 EUR

 
Ngày 01.03.2009 

€385,72 EUR

$352,17 USD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/4D139EC152504D0BB96133577D5559F5.jpg[/image]
Attached Image(s)
 
  donation

  • Số bài : 134
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
  • Trạng thái: offline
  RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 30.03.2009 04:23:30 (permalink)

  Trích đoạn: donation

  Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

  €464,72 EUR

  €79,00 EUR
   
  (Server Hosting từ 20.02.2009 đến 19.03.2009)


  -------------------
  €385,72 EUR

   
  Ngày 01.03.2009 

  €385,72 EUR

  $352,17 USD  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/4D139EC152504D0BB96133577D5559F5.jpg[/image]

   
  Xin chân thành cảm ơn một người bạn giấu tên "Bạn Sài Gòn" đã gởi tài trợ $50,00 US Dolars đến ngân quỹ của VNTQ nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thành lập VNTQ.
   
   
  Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

  $352,17 USD

  $50,00 USD
   
  (-2,25 USD lệ phí Paypal)

  -------------------
  $399,92 USD

   
  Ngày 01.03.2009 

  €385,72 EUR

  $399,92 USD

   
   


  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D258A23CE01E41D2AC227B45A47ACBDB.jpg[/image]
  Attached Image(s)
   
   donation

   • Số bài : 134
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 03.03.2006
   • Trạng thái: offline
   RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 02.04.2009 21:01:08 (permalink)

   Trích đoạn: donation

   Xin chân thành cảm ơn một người bạn giấu tên "Bạn Sài Gòn" đã gởi tài trợ $50,00 US Dolars đến ngân quỹ của VNTQ nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thành lập VNTQ.


   Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

   $352,17 USD

   $50,00 USD
    
   (-2,25 USD lệ phí Paypal)

   -------------------
   $399,92 USD

    
   Ngày 01.03.2009 

   €385,72 EUR

   $399,92 USD


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D258A23CE01E41D2AC227B45A47ACBDB.jpg[/image]

    
    
    
    
   Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

   €385,72 EUR

   €79,00 EUR
    
   (Server Hosting từ 20.03.2009 đến 19.04.2009)


   ---------------------------------------------------------
   €306,72 EUR


    
   Ngày 02.04.2009 

   €306,72 EUR

   $399,92 USD
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/6CB24422F1AC4D418FC05681FB9F087A.jpg[/image]
   Attached Image(s)
    
    donation

    • Số bài : 134
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 03.03.2006
    • Trạng thái: offline
    RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 29.04.2009 05:49:09 (permalink)

    Trích đoạn: donation

    Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

    €385,72 EUR

    €79,00 EUR
     
    (Server Hosting từ 20.03.2009 đến 19.04.2009)


    ---------------------------------------------------------
    €306,72 EUR


     
    Ngày 02.04.2009 

    €306,72 EUR

    $399,92 USD    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/6CB24422F1AC4D418FC05681FB9F087A.jpg[/image]    Xin chân thành cảm ơn bạn ... (dấu tên)  đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $100,00 US Dolars (Được chuyển đổi sang thành €75,15 EURO - €33,00 EURO Lệ phí giấy tờ chuyển đổi của nhà Bank còn lại là: €42,15 EURO)
    Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên đã chuyển đổi số tiền trên sang EURO sau đó bù thêm vào và chuyển tới Donation tổng số tiền là €100,00 EURO


    Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

    €385,72 EUR
    +

    €100,00
    ---------------
    €406,72 EUR

     
    Ngày 29.04.2009 

    €406,72 EUR

    $399,92 USD


     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/5107D41FDAB549F3AF1C4AD671285E47.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 17:46:29 bởi donation >
     
     donation

     • Số bài : 134
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 03.03.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 03.05.2009 03:56:41 (permalink)

     Trích đoạn: donation

     Xin chân thành cảm ơn bạn ... (dấu tên)  đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $100,00 US Dolars (Được chuyển đổi sang thành €75,15 EURO - €33,00 EURO Lệ phí giấy tờ chuyển đổi của nhà Bank còn lại là: €42,15 EURO)
     Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên đã chuyển đổi số tiền trên sang EURO sau đó bù thêm vào và chuyển tới Donation tổng số tiền là €100,00 EURO


     Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

     €385,72 EUR
     +

     €100,00
     ---------------
     €406,72 EUR

      
     Ngày 29.04.2009 

     €406,72 EUR

     $399,92 USD     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/5107D41FDAB549F3AF1C4AD671285E47.jpg[/image]

      

     Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

     €406,72 EUR

     €79,00 EUR
      
     (Server Hosting từ 20.04.2009 đến 19.05.2009)


     ---------------------------------------------------------
     €327,72 EUR


      
     Ngày 02.05.2009 

     €327,72 EUR

     $399,92 USD
      


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/133878637B054532827FC51150FE0FA1.jpg[/image]
     Attached Image(s)
      
      donation

      • Số bài : 134
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 03.03.2006
      • Trạng thái: offline
      RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 19.05.2009 00:58:18 (permalink)

      Trích đoạn: donation

      Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

      €406,72 EUR

      €79,00 EUR
       
      (Server Hosting từ 20.04.2009 đến 19.05.2009)


      ---------------------------------------------------------
      €327,72 EUR


       
      Ngày 02.05.2009 

      €327,72 EUR

      $399,92 USD      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/133878637B054532827FC51150FE0FA1.jpg[/image]      Xin chân thành cảm ơn một người bạn ở Câu lạc bộ Nhiếp ảnh VNTQ đã gởi tài trợ đến VNTQ vào ngày 06.05.2009 $100,00 USDolars
      Xin chân thành cảm ơn bạn Tuan Nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ vào ngày 12.05.2009 $50,00 USDolars
       
       
      Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

      $399,92 USD
      +
      $100,00 USD
       
      (- 4,20 USD lệ phí Paypal = $95,80 USD)

      +
      $  50,00 USD
       
      (- 2,25 USD lệ phí Paypal = $47,75 USD)

      --------------------------------------------------------- 
      $543,47 USD

       
      Ngày 18.05.2009 

      €327,72 EUR

      $543,47 USD


       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/66E9412E70A2407D97FE91AC5674A3D2.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 01:00:30 bởi donation >
      Attached Image(s)
       
       donation

       • Số bài : 134
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 03.03.2006
       • Trạng thái: offline
       RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 04.06.2009 06:08:46 (permalink)

       Trích đoạn: donation

       Xin chân thành cảm ơn một người bạn ở Câu lạc bộ Nhiếp ảnh VNTQ đã gởi tài trợ đến VNTQ vào ngày 06.05.2009 $100,00 USDolars
       Xin chân thành cảm ơn bạn Tuan Nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ vào ngày 12.05.2009 $50,00 USDolars
        
        
       Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

       $399,92 USD
       +
       $100,00 USD
        
       (- 4,20 USD lệ phí Paypal = $95,80 USD)

       +
       $  50,00 USD
        
       (- 2,25 USD lệ phí Paypal = $47,75 USD)

       --------------------------------------------------------- 
       $543,47 USD

        
       Ngày 18.05.2009 

       €327,72 EUR

       $543,47 USD       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/66E9412E70A2407D97FE91AC5674A3D2.jpg[/image]
       Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

       €327,72 EUR

       €79,00 EUR
        
       (Server Hosting từ 20.05.2009 đến 19.06.2009)


       ---------------------------------------------------------
       €248,72 EUR


        
       Ngày 05.06.2009 

       €248,72 EUR

       $543,47 USD
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E6CD12E65DB84E3DA8B79950DF80E5E9.jpg[/image]
       Attached Image(s)
        
        donation

        • Số bài : 134
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.03.2006
        • Trạng thái: offline
        RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 12.07.2009 04:23:48 (permalink)

        Trích đoạn: donation

        Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

        €327,72 EUR

        €79,00 EUR
         
        (Server Hosting từ 20.05.2009 đến 19.06.2009)


        ---------------------------------------------------------
        €248,72 EUR


         
        Ngày 05.06.2009 

        €248,72 EUR

        $543,47 USD        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E6CD12E65DB84E3DA8B79950DF80E5E9.jpg[/image]

         
         
        Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

        €248,72 EUR

        €79,00 EUR
         
        (Server Hosting từ 20.06.2009 đến 19.07.2009)


        ---------------------------------------------------------
        €169,72 EUR

         
        Ngày 11.07.2009 

        €169,72 EUR

        $543,47 USD
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F75EB917C94140059494E5FA3471AB4C.jpg[/image]
        Attached Image(s)
         
         donation

         • Số bài : 134
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 03.03.2006
         • Trạng thái: offline
         RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 06.08.2009 04:11:51 (permalink)

         Trích đoạn: donation

         Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

         €248,72 EUR

         €79,00 EUR
          
         (Server Hosting từ 20.06.2009 đến 19.07.2009)


         ---------------------------------------------------------
         €169,72 EUR

          
         Ngày 11.07.2009 

         €169,72 EUR

         $543,47 USD         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F75EB917C94140059494E5FA3471AB4C.jpg[/image]

          
          
         Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

         €169,72 EUR

         €79,00 EUR
          
         (Server Hosting từ 20.07.2009 đến 19.08.2009)


         ---------------------------------------------------------
         €169,72 EUR

          
         Ngày 06.08.2009 

         €90,72 EUR

         $543,47 USD


          
          


         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8D54CE9B82FB40088CCC9D05EBD7A06D.jpg[/image]
         Attached Image(s)
          
          donation

          • Số bài : 134
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 03.03.2006
          • Trạng thái: offline
          RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 24.08.2009 05:50:26 (permalink)

          Trích đoạn: donation

          Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

          €169,72 EUR

          €79,00 EUR
           
          (Server Hosting từ 20.07.2009 đến 19.08.2009)


          ---------------------------------------------------------
          €169,72 EUR

           
          Ngày 06.08.2009 

          €90,72 EUR

          $543,47 USD          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8D54CE9B82FB40088CCC9D05EBD7A06D.jpg[/image]


          Xin chân thành cảm ơn một quý tài trợ (dấu tên) đã gởi giúp đỡ cho quỹ của VN Thư quán €100,00 Euro


          Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

          €90,72 EUR

          €100, EUR
           
          (- €2,25 Euro lệ phí Paypal còn lại = €97,75 Euro)


          ---------------------------------------------------------
          €188,47 EUR

           
          Ngày 24.08.2009 

          €188,47 EUR

          $543,47 USD
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E3AF662D140D4606973277B85D1D1EA4.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 05:59:57 bởi donation >
          Attached Image(s)
           
           donation

           • Số bài : 134
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 03.03.2006
           • Trạng thái: offline
           RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 10.09.2009 05:01:19 (permalink)

           Trích đoạn: donation

           Xin chân thành cảm ơn một quý tài trợ (dấu tên) đã gởi giúp đỡ cho quỹ của VN Thư quán €100,00 Euro


           Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

           €90,72 EUR

           €100, EUR
            
           (- €2,25 Euro lệ phí Paypal còn lại = €97,75 Euro)


           ---------------------------------------------------------
           €188,47 EUR

            
           Ngày 24.08.2009 

           €188,47 EUR

           $543,47 USD           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E3AF662D140D4606973277B85D1D1EA4.jpg[/image]

            
            
           Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

           €188,47 EUR

           €79,00 EUR
            
           (Server Hosting từ 20.08.2009 đến 19.09.2009)


           ---------------------------------------------------------
           €109,47 EUR

            
           Ngày 10.09.2009 

           €109,47 EUR

           $543,47 USD


            
            


           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/560CEC3998C84940B497C82A2CE6F146.jpg[/image]
           Attached Image(s)
            
            donation

            • Số bài : 134
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 03.03.2006
            • Trạng thái: offline
            RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 08.10.2009 05:33:02 (permalink)

            Trích đoạn: donation

            Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

            €188,47 EUR

            €79,00 EUR
             
            (Server Hosting từ 20.08.2009 đến 19.09.2009)


            ---------------------------------------------------------
            €109,47 EUR

             
            Ngày 10.09.2009 

            €109,47 EUR

            $543,47 USD            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/560CEC3998C84940B497C82A2CE6F146.jpg[/image]

             
             
             
            Xin chân thành cảm ơn bạn PhuongHaPhuong đã gởi tài trợ đến quỹ VN Thư quán $50,00 US Dolars
             
             
            Tổng số ngân quỹ hiện nay là:
             
            $543,47 USD
            +
            $  50,00 USD
             
            (- 1,25 USD lệ phí Paypal = $48,75 USD)

            --------------------------------------------------------- 
            $592,22 USD            €109,47 EUR

            € 79,00 EUR
             
            (Server Hosting từ 20.09.2009 đến 19.10.2009)


            ---------------------------------------------------------
            € 30,47 EUR

             
            Ngày 08.10.2009 

            € 30,47 EUR

            $592,22 USD

             
             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1569DE1EB42E4A849F3B55ABA27798E3.jpg[/image]
            Attached Image(s)
             
             donation

             • Số bài : 134
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 03.03.2006
             • Trạng thái: offline
             RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 05.11.2009 02:59:12 (permalink)

             Trích đoạn: donation

             Xin chân thành cảm ơn bạn PhuongHaPhuong đã gởi tài trợ đến quỹ VN Thư quán $50,00 US Dolars


             Tổng số ngân quỹ hiện nay là:
              
             $543,47 USD
             +
             $  50,00 USD
              
             (- 1,25 USD lệ phí Paypal = $48,75 USD)

             --------------------------------------------------------- 
             $592,22 USD             €109,47 EUR

             € 79,00 EUR
              
             (Server Hosting từ 20.09.2009 đến 19.10.2009)


             ---------------------------------------------------------
             € 30,47 EUR

              
             Ngày 08.10.2009 

             € 30,47 EUR

             $592,22 USD

              


             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1569DE1EB42E4A849F3B55ABA27798E3.jpg[/image]


             Xin chân thành cảm ơn 3 người bạn dấu tên 1 người đã gởi tài trợ cho VNTQ 2 Triệu VN Đồng, 1 người gởi 1 Triệu VN Đồng còn 1 người đã chuyển đổi số tiền đó thành Euro và phụ thêm vào để làm tròn số thành €200,00 Euro chuyển vào tải khỏan Paypal của VNTQ.


             Tổng số Euro trong ngân quỹ hiện nay là:

             €30,47 EUR

             €200,00 EUR
              
             (- 4,15 EUR lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

             ---------------------------------------------------------  
             €226,32 EUR              Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Nguyen (CA 954xx USA) đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars

             Tổng số US Dolars trong ngân quỹ hiện nay là:


             $592,22 USD
             +
             $50,00 USD
              
             (- 2,25 USD lệ phí Paypal = $47,75 USD)

             --------------------------------------------------------- 
             $639,97 USD
             Ngày 05.11.2009 

             €226,32 EUR

             $639,97 USD

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91C204D30DE542C5BD2FCD64C41C63F5.jpg[/image]
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 03:00:24 bởi donation >
             Attached Image(s)
              
              donation

              • Số bài : 134
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 03.03.2006
              • Trạng thái: offline
              RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 18.11.2009 07:08:05 (permalink)

              Trích đoạn: donation

              Xin chân thành cảm ơn 3 người bạn dấu tên 1 người đã gởi tài trợ cho VNTQ 2 Triệu VN Đồng, 1 người gởi 1 Triệu VN Đồng còn 1 người đã chuyển đổi số tiền đó thành Euro và phụ thêm vào để làm tròn số thành €200,00 Euro chuyển vào tải khỏan Paypal của VNTQ.


              Tổng số Euro trong ngân quỹ hiện nay là:

              €30,47 EUR

              €200,00 EUR
               
              (- 4,15 EUR lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

              ---------------------------------------------------------  
              €226,32 EUR               Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Nguyen (CA 954xx USA) đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars

              Tổng số US Dolars trong ngân quỹ hiện nay là:


              $592,22 USD
              +
              $50,00 USD
               
              (- 2,25 USD lệ phí Paypal = $47,75 USD)

              --------------------------------------------------------- 
              $639,97 USD
              Ngày 05.11.2009 

              €226,32 EUR

              $639,97 USD              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91C204D30DE542C5BD2FCD64C41C63F5.jpg[/image]              Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

              €226,32 EUR

              €79,00 EUR
               
              (Server Hosting từ 20.10.2009 đến 19.11.2009)


              ---------------------------------------------------------
              €147,32 EUR

               
              Ngày 18.11.2009 

              €147,32 EUR

              $639,97 USD
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91FFDAAE6D3A423AA91BBF750A1474A7.jpg[/image]
              Attached Image(s)
               
               donation

               • Số bài : 134
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 03.03.2006
               • Trạng thái: offline
               RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 13.12.2009 19:46:15 (permalink)

               Trích đoạn: donation

               Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

               €226,32 EUR

               €79,00 EUR
                
               (Server Hosting từ 20.10.2009 đến 19.11.2009)


               ---------------------------------------------------------
               €147,32 EUR

                
               Ngày 18.11.2009 

               €147,32 EUR

               $639,97 USD               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91FFDAAE6D3A423AA91BBF750A1474A7.jpg[/image]

                
                
               Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

               €147,32 EUR

               €79,00 EUR
                
               (Server Hosting từ 20.11.2009 đến 19.12.2009)


               ---------------------------------------------------------
               €68,32 EUR

                
               Ngày 13.12.2009 

               €68,32 EUR

               $639,97 USD


                
                


               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E02A05072F5C4345BB077EE78B53C6BB.jpg[/image]
               Attached Image(s)
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 196 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9