những tấm gương xưa - chớ cậy công

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3601
  • Điểm thưởng : 0
những tấm gương xưa - chớ cậy công - 12.03.2006 22:08:14

những tấm gương xưa

tác giả: Quách Tấn
diễn đọc: diên vỹ


chớ cậy công