Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 55 bài trong đề mục
CTT 12.04.2008 04:19:27 (permalink)
Sis ơi có 1 vài bài thui ,mang vô đây để Cu xử lý dùm cho sis hen ....
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:08:29 bởi Chân Trời Tím >
#31
  CTT 12.04.2008 04:32:49 (permalink)
   
   
  Bài này TTL  có post rùi nhưng lick đã bị hỏng...Tím posst link lại không biết nghe được không? nhưng máy Tím vẫn nghe được.Trang Trinh Nữ bị mất nhưng đao về máy vẫn không bị mất
   
   

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:11:36 bởi Chân Trời Tím >
  #32
   CTT 12.04.2008 04:41:02 (permalink)
    
    
    
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:35:16 bởi Chân Trời Tím >
   #33
    CTT 12.04.2008 04:51:42 (permalink)

     
     
    Thơ : Miên Thụy
    Nhạc: Đỗ Quân
    Trình bày: Miên Thụy
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:16:02 bởi Chân Trời Tím >
    #34
     CTT 12.04.2008 04:59:48 (permalink)
      
      
      
      
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:23:45 bởi Chân Trời Tím >
     #35
      CTT 12.04.2008 05:12:48 (permalink)
      [themNhac]C:\Documents and Settings\amd\Desktop\Mien Thuy - chia Khoa Tinh Yeu_091206.mp3[/themNhac] 

       trình bày Miên Thụy

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:28:49 bởi Chân Trời Tím >
      #36
       CTT 12.04.2008 05:22:52 (permalink)
              
                            
        
       Trình bày : Miên Thụy


       <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:34:16 bởi Chân Trời Tím >
       #37
        CTT 12.04.2008 13:38:12 (permalink)
        Trình bày : Qùynh Lan
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:37:10 bởi Chân Trời Tím >
        #38
         CTT 12.04.2008 13:49:04 (permalink)
         Trình bày : Miên Thụy
          
          
          
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 17:44:31 bởi Chân Trời Tím >
         #39
          CTT 12.04.2008 13:57:35 (permalink)
           
          Trình bày : Miên Thụy

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 17:53:20 bởi Chân Trời Tím >
          #40
           CTT 12.04.2008 14:09:56 (permalink)
            
            
            
            
           Trình bày : Miên Thụy
                                                
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:05:27 bởi Chân Trời Tím >
           #41
            CTT 12.04.2008 14:24:44 (permalink)
             
             
            Trình bày : Miên Thụy
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:08:37 bởi Chân Trời Tím >
            #42
             CTT 12.04.2008 14:43:31 (permalink)
              
             Trình bày : Miên Thụy
              
              

             <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:10:00 bởi Chân Trời Tím >
             #43
              CTT 12.04.2008 14:50:09 (permalink)
               
              Trình bày : Miên Thụy
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:12:08 bởi Chân Trời Tím >
              #44
               CTT 12.04.2008 14:57:12 (permalink)
               Trình bày : Miên Thụy

               <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:31:52 bởi Chân Trời Tím >
               #45
                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 55 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9