Mình cần giúp đỡ

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 79 trên tổng số 79 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:28:19


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/253254B748E64C158B684BC0DD76C448.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3D3BED2F6B304060AFFB8645B2C07D01.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/C13EBD348C3940E7B611585402411D7A.JPG[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:29:32


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/951B3F88CC2B4F9BAB93B911C8CF4706.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/0D14368056BA45DD8E41AE7C41C9068A.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/A28ACF9F29BC40779AB5D99C6F5F8FA5.JPG[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:31:31


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/387F7949F5FD462499136964DE18A5F1.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/667379075153433DBF3E0D683FB1B8B7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/2245E4CD920A48C0A8E02BDA7BB60DE4.JPG[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:36:38


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/C8655BBD6DFE4613838A64DC84EC2EBF.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/FEB7B87420A94927945E0820F712B7A4.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/D9A35AFF174B4A998D59F239D7D1F257.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E28526EE5416400A91E4BBFB99C3B41B.JPG[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:38:21


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/087BF47732F645B3934202B4AA81A1E8.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/6937DDAF5CA3474FBE9CE619A659A21E.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/45B0ECC61E3C42919B33CD701AF31065.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/63BF8E88B4C74E7AAC95113A58D6D734.JPG[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:40:17


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/0CDAB038184E4B86B9D39636A44DA4D9.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/35F786B4E2CE4D5C90A12E3F515B4C73.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E8A67F986FE04000825F8291D2890B65.JPG[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:41:39


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/4C3AB6267D5E49F8885C44597DA3FDBF.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3EDC301856B9403FB11F90ED4E071FB9.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/9960F09251394DCDA5C90F3F02D52C02.JPG[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 12.06.2006 13:43:21


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/BBCBD001A1AF4599A17EEA387388B826.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/8AC813D4CFA64C5CAFA11E5D4B1ED318.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E8F0AEAC8BA44DE2A5697B1E49893DB8.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/D3FDA6A808864A9AAF74148C60DC8D20.JPG[/image]
Attached Image(s)

Trường Phi Bảo
 • Số bài : 2820
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 24.10.2005
 • Nơi: Miền ký ức
RE: Mình cần giúp đỡ - 23.06.2006 21:40:25
tỉ TT dễ sương ui, hình đâu mà tỉ có lắm thế cho em xin thêm nữa nha, cuối tháng lãnh lương em đi in ra về nhà bắt chước vẽ hi hi, chúc tỉ một ngày vui vẽ!

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 24.06.2006 13:32:30
Mụi bro quả nhiên là....tham hơn người bình thường Tỉ khiêng thêm vài tấm nữa ha

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/B8C73F4C2F3149EC9F75C66659C3A876.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5E77B993F81743168FB6548F731ED2D4.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/2A4AE536C9D5403B95674483F7FEDF68.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/B02625F0C5AD400F9122CA61BB234389.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 24.06.2006 13:34:22


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/A586418DD3C84398B0ED52DBC15429AA.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/4DFFF35228E744989DD536C7094D7D63.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/BD116117190E4B3EBE7BDD34020A8CF6.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/2CF47E2B8402401D8FA0240B31A4C154.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 24.06.2006 13:35:52


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/7CCC456D9AD9462FAEF4C0E8E9AB2FCC.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3A0E3CBB7551481388AB74F184D9F0C3.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/8674E629DC86463DB224A3865C27CB77.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/21DC061ED54B4CCC8B3899F3921F912B.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 24.06.2006 13:37:06


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3D79B2DAEFBE4F3E9D7B025CB4ED8DE4.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/EACD24CEF7C64F55A86EFB04167588E5.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/75B8368AFC9340AD8DCAF7DC18569C57.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 24.06.2006 13:38:36


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/99F8949771CB462AAFD46B24588F2E6B.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5317EE24C39E4A5B9801D75220F8D2F5.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/214BB87F573B458FA70B3D616ADA1DD4.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5C0A02ECDA184407ABE8CF5EBF811B4C.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 24.06.2006 13:40:55
Hết rùi đó, còn vài tấm lớn mà tỉ làm biếng resize quá hà, bí nhiu đủ cho mụi bro tập vẽ roài. Thiếu hình nữa thì.....ra công viên mà vẽ người mẩu
Thân mếnTrường Phi Bảo
 • Số bài : 2820
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 24.10.2005
 • Nơi: Miền ký ức
RE: Mình cần giúp đỡ - 24.06.2006 22:11:46


Trích đoạn: Tố Tâm

Hết rùi đó, còn vài tấm lớn mà tỉ làm biếng resize quá hà, bí nhiu đủ cho mụi bro tập vẽ roài. Thiếu hình nữa thì.....ra công viên mà vẽ người mẩu

Nếu phải vẽ người mẫu em thà vẽ tỉ TT cho có tình củm hén

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 26.06.2006 13:46:48


Trích đoạn: Trường Phi Bảo


Trích đoạn: Tố Tâm

Hết rùi đó, còn vài tấm lớn mà tỉ làm biếng resize quá hà, bí nhiu đủ cho mụi bro tập vẽ roài. Thiếu hình nữa thì.....ra công viên mà vẽ người mẩu

Nếu phải vẽ người mẫu em thà vẽ tỉ TT cho có tình củm hénHihi....mụi bro ơi, vẽ mụi bro mới đúng chứ, mới đúng cặp ah. Mụi bro nhìn avatar mình rùi nhìn mình trong gương là vẽ được liền hà
Thân mếnTrường Phi Bảo
 • Số bài : 2820
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 24.10.2005
 • Nơi: Miền ký ức
RE: Mình cần giúp đỡ - 26.06.2006 22:39:57


Trích đoạn: Tố Tâm


Trích đoạn: Trường Phi Bảo


Trích đoạn: Tố Tâm

Hết rùi đó, còn vài tấm lớn mà tỉ làm biếng resize quá hà, bí nhiu đủ cho mụi bro tập vẽ roài. Thiếu hình nữa thì.....ra công viên mà vẽ người mẩu

Nếu phải vẽ người mẫu em thà vẽ tỉ TT cho có tình củm hénHihi....mụi bro ơi, vẽ mụi bro mới đúng chứ, mới đúng cặp ah. Mụi bro nhìn avatar mình rùi nhìn mình trong gương là vẽ được liền hà

chẳng thích em đẹp sẳn rồi, giờ chỉ muốn vẽ hình tỉ rồi đem đi chiêu phu

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Mình cần giúp đỡ - 27.06.2006 01:26:50


Trích đoạn: Trường Phi Bảo


Trích đoạn: Tố Tâm


Trích đoạn: Trường Phi Bảo


Trích đoạn: Tố Tâm

Hết rùi đó, còn vài tấm lớn mà tỉ làm biếng resize quá hà, bí nhiu đủ cho mụi bro tập vẽ roài. Thiếu hình nữa thì.....ra công viên mà vẽ người mẩu

Nếu phải vẽ người mẫu em thà vẽ tỉ TT cho có tình củm hénHihi....mụi bro ơi, vẽ mụi bro mới đúng chứ, mới đúng cặp ah. Mụi bro nhìn avatar mình rùi nhìn mình trong gương là vẽ được liền hà

chẳng thích em đẹp sẳn rồi, giờ chỉ muốn vẽ hình tỉ rồi đem đi chiêu phuMụi bro à, em đẹp gì dzợ, đẹp trai hay đẹp gái để tỷ còn làm mai cho
Thân mếnThay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 79 trên tổng số 79 bài trong đề mục