Mình cần giúp đỡ

Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 79 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tố Tâm

 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
 • Trạng thái: offline
RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:28:19 (permalink)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/253254B748E64C158B684BC0DD76C448.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3D3BED2F6B304060AFFB8645B2C07D01.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/C13EBD348C3940E7B611585402411D7A.JPG[/image]
Attached Image(s)
 
#61
  Tố Tâm

  • Số bài : 3017
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.10.2003
  • Nơi: Nghinh Xuân Các
  • Trạng thái: offline
  RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:29:32 (permalink)


  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/951B3F88CC2B4F9BAB93B911C8CF4706.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/0D14368056BA45DD8E41AE7C41C9068A.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/A28ACF9F29BC40779AB5D99C6F5F8FA5.JPG[/image]
  Attached Image(s)
   
  #62
   Tố Tâm

   • Số bài : 3017
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 13.10.2003
   • Nơi: Nghinh Xuân Các
   • Trạng thái: offline
   RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:31:31 (permalink)


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/387F7949F5FD462499136964DE18A5F1.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/667379075153433DBF3E0D683FB1B8B7.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/2245E4CD920A48C0A8E02BDA7BB60DE4.JPG[/image]
   Attached Image(s)
    
   #63
    Tố Tâm

    • Số bài : 3017
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 13.10.2003
    • Nơi: Nghinh Xuân Các
    • Trạng thái: offline
    RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:36:38 (permalink)


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/C8655BBD6DFE4613838A64DC84EC2EBF.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/FEB7B87420A94927945E0820F712B7A4.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/D9A35AFF174B4A998D59F239D7D1F257.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E28526EE5416400A91E4BBFB99C3B41B.JPG[/image]
    Attached Image(s)
     
    #64
     Tố Tâm

     • Số bài : 3017
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 13.10.2003
     • Nơi: Nghinh Xuân Các
     • Trạng thái: offline
     RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:38:21 (permalink)


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/087BF47732F645B3934202B4AA81A1E8.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/6937DDAF5CA3474FBE9CE619A659A21E.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/45B0ECC61E3C42919B33CD701AF31065.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/63BF8E88B4C74E7AAC95113A58D6D734.JPG[/image]
     Attached Image(s)
      
     #65
      Tố Tâm

      • Số bài : 3017
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 13.10.2003
      • Nơi: Nghinh Xuân Các
      • Trạng thái: offline
      RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:40:17 (permalink)


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/0CDAB038184E4B86B9D39636A44DA4D9.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/35F786B4E2CE4D5C90A12E3F515B4C73.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E8A67F986FE04000825F8291D2890B65.JPG[/image]
      Attached Image(s)
       
      #66
       Tố Tâm

       • Số bài : 3017
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 13.10.2003
       • Nơi: Nghinh Xuân Các
       • Trạng thái: offline
       RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:41:39 (permalink)


       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/4C3AB6267D5E49F8885C44597DA3FDBF.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3EDC301856B9403FB11F90ED4E071FB9.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/9960F09251394DCDA5C90F3F02D52C02.JPG[/image]
       Attached Image(s)
        
       #67
        Tố Tâm

        • Số bài : 3017
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 13.10.2003
        • Nơi: Nghinh Xuân Các
        • Trạng thái: offline
        RE: Mình cần giúp đỡ 12.06.2006 13:43:21 (permalink)


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/BBCBD001A1AF4599A17EEA387388B826.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/8AC813D4CFA64C5CAFA11E5D4B1ED318.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E8F0AEAC8BA44DE2A5697B1E49893DB8.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/D3FDA6A808864A9AAF74148C60DC8D20.JPG[/image]
        Attached Image(s)
         
        #68
         Trường Phi Bảo

         • Số bài : 2820
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 24.10.2005
         • Nơi: Miền ký ức
         • Trạng thái: offline
         RE: Mình cần giúp đỡ 23.06.2006 21:40:25 (permalink)
         tỉ TT dễ sương ui, hình đâu mà tỉ có lắm thế cho em xin thêm nữa nha, cuối tháng lãnh lương em đi in ra về nhà bắt chước vẽ hi hi, chúc tỉ một ngày vui vẽ!
          
         #69
          Tố Tâm

          • Số bài : 3017
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 13.10.2003
          • Nơi: Nghinh Xuân Các
          • Trạng thái: offline
          RE: Mình cần giúp đỡ 24.06.2006 13:32:30 (permalink)
          Mụi bro quả nhiên là....tham hơn người bình thường Tỉ khiêng thêm vài tấm nữa ha

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/B8C73F4C2F3149EC9F75C66659C3A876.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5E77B993F81743168FB6548F731ED2D4.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/2A4AE536C9D5403B95674483F7FEDF68.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/B02625F0C5AD400F9122CA61BB234389.JPG[/image]
          Attached Image(s)
          Thân mến


           
          #70
           Tố Tâm

           • Số bài : 3017
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 13.10.2003
           • Nơi: Nghinh Xuân Các
           • Trạng thái: offline
           RE: Mình cần giúp đỡ 24.06.2006 13:34:22 (permalink)


           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/A586418DD3C84398B0ED52DBC15429AA.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/4DFFF35228E744989DD536C7094D7D63.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/BD116117190E4B3EBE7BDD34020A8CF6.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/2CF47E2B8402401D8FA0240B31A4C154.JPG[/image]
           Attached Image(s)
           Thân mến


            
           #71
            Tố Tâm

            • Số bài : 3017
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 13.10.2003
            • Nơi: Nghinh Xuân Các
            • Trạng thái: offline
            RE: Mình cần giúp đỡ 24.06.2006 13:35:52 (permalink)


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/7CCC456D9AD9462FAEF4C0E8E9AB2FCC.JPG[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3A0E3CBB7551481388AB74F184D9F0C3.JPG[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/8674E629DC86463DB224A3865C27CB77.JPG[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/21DC061ED54B4CCC8B3899F3921F912B.JPG[/image]
            Attached Image(s)
            Thân mến


             
            #72
             Tố Tâm

             • Số bài : 3017
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 13.10.2003
             • Nơi: Nghinh Xuân Các
             • Trạng thái: offline
             RE: Mình cần giúp đỡ 24.06.2006 13:37:06 (permalink)


             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/3D79B2DAEFBE4F3E9D7B025CB4ED8DE4.JPG[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/EACD24CEF7C64F55A86EFB04167588E5.JPG[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/75B8368AFC9340AD8DCAF7DC18569C57.JPG[/image]
             Attached Image(s)
             Thân mến


              
             #73
              Tố Tâm

              • Số bài : 3017
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 13.10.2003
              • Nơi: Nghinh Xuân Các
              • Trạng thái: offline
              RE: Mình cần giúp đỡ 24.06.2006 13:38:36 (permalink)


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/99F8949771CB462AAFD46B24588F2E6B.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5317EE24C39E4A5B9801D75220F8D2F5.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/214BB87F573B458FA70B3D616ADA1DD4.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5C0A02ECDA184407ABE8CF5EBF811B4C.JPG[/image]
              Attached Image(s)
              Thân mến


               
              #74
               Tố Tâm

               • Số bài : 3017
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 13.10.2003
               • Nơi: Nghinh Xuân Các
               • Trạng thái: offline
               RE: Mình cần giúp đỡ 24.06.2006 13:40:55 (permalink)
               Hết rùi đó, còn vài tấm lớn mà tỉ làm biếng resize quá hà, bí nhiu đủ cho mụi bro tập vẽ roài. Thiếu hình nữa thì.....ra công viên mà vẽ người mẩu
               Thân mến


                
               #75
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 79 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9