những tấm gương xưa - cậy sức mạnh không biết nghe lời phải

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3601
  • Điểm thưởng : 0
những tấm gương xưa - cậy sức mạnh không biết nghe lời phải - 27.06.2006 23:48:15
những tấm gương xưa

tác giả: Quách Tấn
diễn đọc: diên vỹ


cậy sức mạnh không biết nghe lời phải