những tấm gương xưa - lời nói của những người trung nghĩa

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3601
  • Điểm thưởng : 0
những tấm gương xưa - lời nói của những người trung nghĩa - 28.06.2006 00:03:41
những tấm gương xưa

tác giả: Quách Tấn
diễn đọc: diên vỹ


lời nói của những người trung nghĩa