NHỮNG KIỂU XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục
Tác giả Bài
M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 04:44:32
60.BLUE SHARK
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A9AFEDE4ACA141E39FFC7A467245FB44.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 05:13:36 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 04:46:20
61.MUREX
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8832883A7A1F4D77B65F7B2CBC63A5C8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 05:12:12 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 04:48:38
62. SAILFISH

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7775CE92FC64405ABF2B9745DE7C0E7C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 04:50:46
63. LION
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E920D84F83AB4F9098A999D3D828671B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 04:52:44
64. DRAGON
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/84C7380429CF464AB04DB18D80D973ED.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 04:56:38
65.ELEPHANT[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/99C5AE762CDB45D9B6B56B6A703BD7D3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 04:59:08
66.HORSE

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5981CC75AA26418EA59BE71655939DA7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 05:01:36
67.BIPLANE
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D75D9B6E2DFA4BB7876715B5E9A9FBA2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 05:04:27
68.LION
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/94D2A3E72D714ABEAF82883504939730.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 05:06:58
69.ANGELFISH
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9A2C66556A84467C82701DB86B174497.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 05:09:36
70.APATOSAURUS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F666C60FBA884BA4A8F2505CAFF6905C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 09.07.2006 05:47:02


Trích đoạn: VG

wow, VG khóai cái trò này lém đó!
Sis có cái hướng dẫn kô dzạ?
tyyyyychỉ có cái link này VG vào đó coi thử nha, chúc tìm được nhiều điều thú vị ^^

http://seinendan.my-age.net/origami.html
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 19:37:33
71. NINJASHADOWMHằng sưu tầm thêm được 1 số hình xếp giấy này được cho là xếp giấy của ViệtNam _ Theo 90% ý kiến là của Nhật Bản xếp_ 10% ý kiến là của ViệtNam xếp. Các bạn nghĩ sao?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 19:50:09 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 19:52:54
72.[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3824CCE23CF145809E1E0823716A8B3A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 04:32:28 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 19:55:48
73.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/150EB621F8054C098BB5F0098CAF9CE4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 19:59:29
74.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/EE70ECFC54DA43E6A259D1771382249F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:02:55
75.EAGLE

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6AC4CB2EB47741BEB87209F52C24F722.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D6C9E9F437F741BEB66FA598D406ADD9.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6CE01C2F5DD14816A8B3EBF0F413610E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:05:51
76.MISS VIETNAM

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3C5263B255B949F398B48BFFBB750F35.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C45C3A53F7524C64B8366B4A41EAC0E8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 05:12:36 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:09:30
77.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C51CE523DC0F4206812627B4B92EB2D0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:12:54
78.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D24E7F3B4F7B46EA954BC60FE23BADE7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2854644333E44E44A0566B67577589D7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E4C8746F9FE9425589A1791C6B6D512E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:15:41
79.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2A9F7CBF45234E1AA157F092EC933A49.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:17:45
80.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/28E7D2785AAB44D3A3BFFAE99F726C9D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:19:59
81.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8ADF27C5D8AE468981EA293275CF430D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:22:00
82.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A31AEE16D92C4242A26378649222987C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:24:26
83.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8B03CFF90E064A10A697FBD86CD5DFF6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:26:13
84.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C1865AEB44BA48A280406BE8FA61B859.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:29:21
85.SCORPION


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/AA1B134E4DBB45F79B0A2A953F6616FB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/59AB2D5BB2F343F8B284649C192A4EE4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:32:16
86.SWAN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FFA92749FE6C4174BC5E9E849AC93A05.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:35:09
87.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/EEBD24F7589A401FA939BCA9808AA777.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6F880CC1DFBE4B3BBFB293B94703AB0E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: CÁCH XẾP HÌNH GIẤY CỦA NHẬT BẢN - 30.07.2006 20:38:36
88.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/58E536BE8B95459FAFB715869DC68CF7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CCC69B2213E34BBC86B1AD96C8D3A06B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục