Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 227 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 12.07.2006 14:26:08
.


Trang 1

Bay đi thầm lặng
Bên đời hiu quạnh
Biển nhớ
Biết đâu nguồn cội
Bốn mùa thay lá
Bống bồng ơi
Bống không là bống
Cát bụi
Chiếc lá thu phai
Chìm dưới cơn mưa
Cho đời chút ơn
Chuyện đóa Quỳnh Hương
Có một dòng sông đã qua đời
Có một ngày như thế
Có nghe đời nghiêng

Trang 2

Có những con đường
Cỏ xót xa đưa
Còn ai với ai
Còn có bao ngày
Con mắt còn lại
Còn thấy mặt người
Còn tuổi nào cho em
Cúi xuống thật gần
Cũng sẽ chìm trôi
Ca dao Mẹ
Cuối cùng cho một tình yêu
Dấu chân địa đàng
Để gió cuốn đi
Đêm thấy ta là thác đổ
Diễm xưa

Trang 3

Đoản khúc thu Hà Nội
Đời cho ta thế
Đời gọi em biết bao lần
Em hãy ngủ đi
Em đã cho tôi bầu trời
Em còn nhớ hay em đã quên
Em đi trong chiều
Em đến từ nghìn xưa
Em đi bỏ lại con đường
Giọt lệ thiên thu
Gần như niềm tuyệt vọng
Góp lá mùa xuân
Gọi tên bốn mùa
Hãy cứ vui như mọi ngày
Hạ trắng

Trang 4

Hãy khóc đi em
Hãy yêu nhau đi
Hoa xuân ca
Hoa vàng mấy độ
Hai mươi mùa nắng lạ
Hôm nay tôi nghe
Huyền thoại Mẹ
Khói trời mênh mông
Lời thiên thu gọi
Lời buồn thánh
Lời của dòng sông
Lời Mẹ ru

Trang 5

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Em ở nông trường em ra biên giới
Một cõi đi về
Một ngày như mọi ngày
Môi hồng đào
Mưa hồng
Một lần thoáng có
Đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/B9E526EC0A57415ABCCD6C1498FDE425.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 13:27:03 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 12.07.2006 14:29:14
.
Đời cho ta thế - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/45A6C062A5394C50A74F97AC40A5C76B.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 12.07.2006 14:32:23
.
Đời gọi em biết bao lần - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/271C06169B8B4512819BA7216C5E540F.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 14.07.2006 14:27:12
.
Em hãy ngủ đi - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/0C9ACAC1D43E43329B4B658709036940.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 15.07.2006 15:13:48
.
Em đã cho tôi bầu trời - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/1E56B9991D9D40D49C0A95F7315F3DEB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 17.07.2006 07:54:03
.
Em còn nhớ hay em đã quên - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C9E33B6679BB490B82D7A26EDBC52237.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 18.07.2006 06:03:28
.
Em đi trong chiều - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/AF3AE426560441389DF25A7779B371E3.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 18.07.2006 13:20:40
.
Em đến từ nghìn xưa - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/9850B0CE704443AE9EC85FD109728D71.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 20.07.2006 07:55:17
.
Em đi bỏ lại con đường - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/4469B2CA0DE848418CB5E607E5D8E906.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 02.08.2006 21:10:58
.
Giọt lệ thiên thu - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/3D8432D6814E49AFBE2AA5206ECCB15C.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 03.08.2006 13:12:08
.
Gần như niềm tuyệt vọng - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/6B340C684E8048DDBD31A92A408739BF.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 04.08.2006 16:28:24
.
Góp lá mùa xuân - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/3F178FA1D21B490C9CFA49C6F63F7F57.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 06.08.2006 11:31:34
.
Gọi tên bốn mùa - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/6AA3FCF5DF1F4C2785A3216562930985.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 09.08.2006 22:43:31
.
Hãy cứ vui như mọi ngày - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/7838AB9062CC4B7BBB0977624F18D994.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 09.08.2006 22:47:22
.
Hạ trắng - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/DFCB37ED71C3416EAFA22EB0ACC9B7E2.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 09.08.2006 22:51:14
.

Trang 1

Bay đi thầm lặng
Bên đời hiu quạnh
Biển nhớ
Biết đâu nguồn cội
Bốn mùa thay lá
Bống bồng ơi
Bống không là bống
Cát bụi
Chiếc lá thu phai
Chìm dưới cơn mưa
Cho đời chút ơn
Chuyện đóa Quỳnh Hương
Có một dòng sông đã qua đời
Có một ngày như thế
Có nghe đời nghiêng

Trang 2

Có những con đường
Cỏ xót xa đưa
Còn ai với ai
Còn có bao ngày
Con mắt còn lại
Còn thấy mặt người
Còn tuổi nào cho em
Cúi xuống thật gần
Cũng sẽ chìm trôi
Ca dao Mẹ
Cuối cùng cho một tình yêu
Dấu chân địa đàng
Để gió cuốn đi
Đêm thấy ta là thác đổ
Diễm xưa

Trang 3

Đoản khúc thu Hà Nội
Đời cho ta thế
Đời gọi em biết bao lần
Em hãy ngủ đi
Em đã cho tôi bầu trời
Em còn nhớ hay em đã quên
Em đi trong chiều
Em đến từ nghìn xưa
Em đi bỏ lại con đường
Giọt lệ thiên thu
Gần như niềm tuyệt vọng
Góp lá mùa xuân
Gọi tên bốn mùa
Hãy cứ vui như mọi ngày
Hạ trắng

Trang 4

Hãy khóc đi em
Hãy yêu nhau đi
Hoa xuân ca
Hoa vàng mấy độ
Hai mươi mùa nắng lạ
Hôm nay tôi nghe
Huyền thoại Mẹ
Khói trời mênh mông
Lời thiên thu gọi
Lời buồn thánh
Lời của dòng sông
Lời Mẹ ru

Trang 5

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Em ở nông trường em ra biên giới
Một cõi đi về
Một ngày như mọi ngày
Môi hồng đào
Mưa hồng
Một lần thoáng có

Hãy khóc đi em - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/687AE2F6E18143059B5FF59B3FC8FB97.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 13:28:37 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

vvn
 • Số bài : 1184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.06.2005
 • Nơi: Tà Nguyệt Tam Tinh Động
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 10.08.2006 03:51:58
Thanks nhiều nguyenthoai.
BTW Bạn có note của bài "Em nông trường, em ra biên giới" hong? Nếu có thì post cho vvn xem với nhen.

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 10.08.2006 11:52:01


Trích đoạn: vvn

Thanks nhiều nguyenthoai.
BTW Bạn có note của bài "Em nông trường, em ra biên giới" hong? Nếu có thì post cho vvn xem với nhen.


NT sẽ tìm rồi gởi đến bạn sau... chịu khó chờ nghe... NT

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 10.08.2006 11:54:33
.
Hãy yêu nhau đi - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/0F83C323DF164BBBB5716A41AB9E5C77.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 11.08.2006 13:39:37
.
Hoa xuân ca - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/7324B3650F43421982B6243C6FA43632.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 12.08.2006 13:42:40
.
Hoa vàng mấy độ - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/30C771FB188244A4A9CB2F500A081CF4.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 14.08.2006 08:43:11
.
Hai mươi mùa nắng lạ - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/EE74F2EE7EEA4146AF91A05B569A2101.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 14.08.2006 08:45:12
.
Hôm nay tôi nghe - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/22EB9EE7181F419E9E077E1C265F3AD1.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 15.08.2006 20:08:21
Huyền thoại Mẹ - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/2B9A9BBAC76D483189E94880CEC2AE4B.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 16.08.2006 20:37:43
.
Khói trời mênh mông - Trịnh công sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/1912A7D2390342C8AFDD122F57128C3C.gif[/image]
Attached Image(s)

meocon_thongminh93
 • Số bài : 1087
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.06.2006
 • Nơi: Hải Phòng
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 18.08.2006 10:36:22
cám ơn nhiều
hi vọng lần sau bạn sẽ gửi lên

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 22.08.2006 22:33:39
.
Lời thiên thu gọi - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/6B39C44EF01E48B6AEBC2C0407911CAC.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 25.08.2006 13:10:01
.
Lời buồn thánh - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/B0CEEBE3D647480FBC5C821941757EA6.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 27.08.2006 07:55:22
.
Lời của dòng sông - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/74E9869A62794ACCB54E81C9DA699C87.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn - 28.08.2006 13:58:33
.
Lời Mẹ ru - Trịnh công Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C7198715C40A4B4F9552151BBC5F789F.gif[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 227 bài trong đề mục