Julian Beever - Tranh vẽ trên lề đường
KeDangGhet 11.07.2006 21:13:33 (permalink)
Tranh 3 chiều thật độc đáo...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 21:16:54 bởi KeDangGhet >
#1
  KeDangGhet 11.07.2006 21:15:54 (permalink)


  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/A429D47010AF4D25A5445440FCC2AB58.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/5C41F2C53A504FE198D8421142809661.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/3D984C2FEAC54C5ABC23987E960AA9E7.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/4273CDF8819449D09BB3AE2CBE8A1695.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/C7122504D4C14E5D9A6B29CB28E8C24A.jpg[/image]
  Attached Image(s)
  #2
   KeDangGhet 11.07.2006 21:18:13 (permalink)
   Tiếp...

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/8BE49219DECF403291D47A460DF73027.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/E4FF6E2B6A884535A2AF1B568BDD8F16.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/8DF5454F515548CE9BD73EF285457E8B.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/96D8D5F6BE434B40AF41F75881F396DA.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/D7F9F3449B8A4AC582D7D92B932167B1.jpg[/image]
   Attached Image(s)
   #3
    M_Hằng 13.07.2006 02:16:18 (permalink)

    Tranh 3 chiều thật độc đáo


    chiều gì dzợ ....H có thấy mí hình này ở đâu đó mai này gặp rinh thêm dìa cho G há
    #4
     KeDangGhet 13.07.2006 21:02:27 (permalink)
     Thui, đợi H lâu lắm, đê, KDG mang tiếp lên cho nè...     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/38A8982D05EB478F9EA2F62012D9F51A.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/E718474AC75444DD9F5F0AF69E1843B0.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/66F8C3F077054C2EA0007AD263E21B3C.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/5D0AD8B83CF9456C876FCC2FA7766A02.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/EE54AE327CF14DBF9C5683E03275B4DC.jpg[/image]
     Attached Image(s)
     #5
      KeDangGhet 31.07.2006 19:59:48 (permalink)
      Tiếp nè...      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/4D9295C4AA4A4C9C91AF8DF66E76DFC6.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/230DD19155A9488894DDB836CEC2235D.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/23720E79F0E34AD1991BA6FD86775AA2.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/0F0566BF42D44E2E99017D6E5C8EF766.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/5DE7C38435E3452794E8461E9B141769.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #6
       hoaidiephaphuong 31.07.2006 21:26:15 (permalink)
       Mèn ơi, hay quá á - Giống thiệt quá xá hihihi
       Thanks huynh KDG, HP cám ơn trước nè sis M_Hằng - sis rinh thêm dzìa cho coi với ha sis
       #7
        KeDangGhet 31.07.2006 22:39:05 (permalink)
        Thêm vài tấm nữa đây...        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/3DBA43DA0BE447CD901BBFB275519232.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/3389B18CE2F844FB86D17CD41B0973E1.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/A6790B93DEAA4878AB742B5E1CA2C10A.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/0666EAB08E094F5E8A38B441ACCFE104.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2307/F1BC6E8D5C574193946549BD17C4EFE4.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #8
         Chuyển nhanh đến:

         Thống kê hiện tại

         Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
         Kiểu:
         2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9