Ca Dao nói về cách làm Con

Tác giả Bài
Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 15:23:02
- Chiều chiều xách giỏ hái rau,
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 15:24:27
- Lấy chi trả thảo cho cha.
Trả ơn cho mẹ, con ra lấy chồng.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 15:25:36
- Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 15:45:52
Cám ơn BG đã mở hàng nhé ! để QV tiếp BG nhé !

Quả cau nho nhỏ
cái vỏ vân vân
nay anh học gần
mai anh học xa
tiền gạo thì của mẹ cha
cái nghiên cái bút thiệt là của em.

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 15:50:05
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Đói lòng ăn bát cháo môn
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 18:23:23

Cám ơn BG đã mở hàng nhé !

Không có chi

- Em thì đi cấy lấy công,
Để anh nhổ mạ tiền chung một lời.
Đem về cho bác mẹ xơi,
Làm con phải thế em ơi !

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 18:25:20
- Em thì đi cấy ruộng bông.
Anh đi cắt lúa để chung một nhà.
Đem về phụng dưỡng mẹ cha
Muôn đời tiếng hiếu, người ta còn truyền.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 18:26:18
- Công cha, nghĩa mẹ nặng triều,
Ra công báo đáp ít nhiều phận con.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 18:27:37
- Ở nuôi cha mẹ trọn niềm,
Bao giờ trăng khuyết lưỡi liềm hẵng hay

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 14.07.2003 18:28:43
- Cau non khéo bổ cũng dầy,
Trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 15.07.2003 09:14:13
- Ví dầu con phụng bay qua,
Mẹ nói con gà, cũng phải nghe theo.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 15.07.2003 09:57:18
- Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 15.07.2003 18:32:37
Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long
Con ơi, cho trọn hiếu trung
Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thậy

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 16.07.2003 05:10:15
- Cá không ăn muối cá ươn.
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 16.07.2003 17:55:45
Dạy con con chẳng nghe lời
Con nghe ông kễnh, đi đời nhà con


Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 16.07.2003 18:01:25
QV nè ông kễnh là ông gì vậy???

- Thờ cha, thờ mẹ hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.
< Edited by: barbiegirl -- 7/16/2003 7:02:01 PM >

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

mai phươc nguyen
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2009
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 02.03.2009 13:35:32
lam con phai tron phan con
mai sau phai biet lo tron me cha
lo mai cha yeu me gia
phan con con phai do dan me cha
 

tieuvansinh
 • Số bài : 353
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2008
 • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Ca Dao nói về cách làm Con - 12.01.2010 14:47:05
Con đi trăm núi ngàn khe
Đâu bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm!