Note nhạc về tình Cha Mẹ

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 58 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 15.08.2006 13:41:17
.


Trang 1

Cha yêu - Quốc Vượng
Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ
Ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ
Biết tìm đâu Mẹ Cha – Quang Uy
Bao la tình Mẹ Cha - Nguyễn Chánh
Bà Mẹ quê - Phạm Duy
Cầu cho Cha Mẹ 1 – Phanxicô
Cầu cho Cha mẹ 2 – Phanxicô
Cầu cho Cha Mẹ 3 – Phanxicô
Cầu cho Cha Me 5 – Phanxicô
Cầu cho Cha Me 7 – Phanxicô
Cầu cho Cha Me 8 - Phanxicô
Câu cho gia đình - ?
Cầu cho thanh tân – Thanh Bình
Cha Me con – Vũ Đình Ân

Trang 2

Ngày không còn Mẹ - Trầm Hương
Uống nước nhớ nguồn – Hùng Lân & Dương Thiệu Tước
Vắng Cha - Quốc An
Xin thương Mẹ Cha - Trần Hòa Yên
Xót thương người – Trầm Hương
Tình Cha nghĩa Mẹ - Nguyễn Duy
Công ơn Cha Mẹ - Anh Tuấn
Huyền thoại Mẹ - Trịnh công Sơn
Dâng người Cha – Mi Trầm
Màu hoa đỏ - Thuận Yến & Nguyễn Đức Mậu
Mênh mông tình Mẹ - Nguyễn văn Hiên
Lời kinh cho Mẹ - Ngọc Linh
Lời Mẹ ru – Trinh công Sơn
Mẹ Cha – Minh Phương
Mẹ của con – Mi Trầm

Trang 3

Đạo ca 4 - Phạm Duy
Đầu xuân cầu cho gia đình – Phanxicô
Hãy yên lòng Mẹ ơi – Lư Nhất Vũ & Lê Giang
Có Cha có Mẹ - Mi Trầm
Người Mẹ của tôi – Xuân Hồng
Nắng trưa và Mẹ - Bùi Đức Thịnh
Mẹ quê – ( ? )
Cho con - Phạm Trọng Cầu
Cho những ai còn Mẹ - Lê Vinh Phúc
Còn thương rau đắng mọc sau hè - Bắc Sơn
Khao Khát - Hồng Đăng
Ngọt dòng sữa Mẹ - Nguyễn Chính
Lòng Mẹ - Y Vân

Trang 4

Về thăm Mẹ - Trần Chung
...Đạo ca 4 - Phạm Duy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/1F1F388B58D34215A3FB448D6A5B5FFB.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 14:34:47 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 15.08.2006 13:52:18
.
Đạo ca 4 - Phạm Duy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E59D44136F974393A1712AB37D70D4BB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 15.08.2006 19:43:12
.
Đầu xuân cầu cho gia đình - Phanxicô

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/20B101EEF39C47E38A40CC0A7A7881DA.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 15.08.2006 19:52:03
Hãy yên lòng Mẹ ơi - Lư Nhất Vũ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/6ED7D29C5FBA4D60AAA5A969D910B6E1.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 15.08.2006 19:55:34
Có Cha có Mẹ - Mi Trầm

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/41EA35E14896442FAE7936CA524D6728.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 16.08.2006 20:51:48
.
Người Mẹ của tôi - Xuân Hồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/FAA852667595469CA5BCDBF4D11F0818.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 21.08.2006 07:52:32
.
Nắng trưa và Mẹ - Bùi Đức Thịnh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/7A16C22120B24813B4480814A308445F.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 28.08.2006 14:04:39
.
Mẹ quê - (?)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/52A3EBB6DE74457DBEE57CA5B32945AA.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 29.08.2006 19:06:27
.
Cho con - Phạm Trọng Cầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/DB33A1082A624469BE9C3A8221798B0C.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 31.08.2006 21:30:33
.
Cho những ai còn Mẹ
nhạc và lời : Lê Vinh Phúc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/EB30B2E05D674753A7096EED4150BB67.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 02.09.2006 07:37:04
.
Còm thương rau đắng mọc sau hè ( 1 ) - Bác Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8ACEDC4C61524AE8805ED6B4B65EE275.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 02.09.2006 07:38:51
.
Còn thương rau đắng mọc sau hè ( 2 ) - Bắc Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/7F3D86D230AE4C13909332686B61DFCD.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 03.09.2006 13:33:24
.
Khao khát - Hồng Đăng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C9D74E8B442C4EA1B21AFAF8743E00E6.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 05.09.2006 07:25:48
.
Ngọt dòng sua Mẹ - Nguyễn Chính

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E07E01018DC74B2DAA249FDABA01A5B7.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 05.09.2006 22:16:28
.
Lòng Mẹ - Y Vân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/F34804E7E5EE47AA856AC88CF12AB9FB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 07.09.2006 14:29:21
.


Trang 1

Cha yêu - Quốc Vượng
Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ
Ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ
Biết tìm đâu Mẹ Cha – Quang Uy
Bao la tình Mẹ Cha - Nguyễn Chánh
Bà Mẹ quê - Phạm Duy
Cầu cho Cha Mẹ 1 – Phanxicô
Cầu cho Cha mẹ 2 – Phanxicô
Cầu cho Cha Mẹ 3 – Phanxicô
Cầu cho Cha Me 5 – Phanxicô
Cầu cho Cha Me 7 – Phanxicô
Cầu cho Cha Me 8 - Phanxicô
Câu cho gia đình - ?
Cầu cho thanh tân – Thanh Bình
Cha Me con – Vũ Đình Ân

Trang 2

Ngày không còn Mẹ - Trầm Hương
Uống nước nhớ nguồn – Hùng Lân & Dương Thiệu Tước
Vắng Cha - Quốc An
Xin thương Mẹ Cha - Trần Hòa Yên
Xót thương người – Trầm Hương
Tình Cha nghĩa Mẹ - Nguyễn Duy
Công ơn Cha Mẹ - Anh Tuấn
Huyền thoại Mẹ - Trịnh công Sơn
Dâng người Cha – Mi Trầm
Màu hoa đỏ - Thuận Yến & Nguyễn Đức Mậu
Mênh mông tình Mẹ - Nguyễn văn Hiên
Lời kinh cho Mẹ - Ngọc Linh
Lời Mẹ ru – Trinh công Sơn
Mẹ Cha – Minh Phương
Mẹ của con – Mi Trầm

Trang 3

Đạo ca 4 - Phạm Duy
Đầu xuân cầu cho gia đình – Phanxicô
Hãy yên lòng Mẹ ơi – Lư Nhất Vũ & Lê Giang
Có Cha có Mẹ - Mi Trầm
Người Mẹ của tôi – Xuân Hồng
Nắng trưa và Mẹ - Bùi Đức Thịnh
Mẹ quê – ( ? )
Cho con - Phạm Trọng Cầu
Cho những ai còn Mẹ - Lê Vinh Phúc
Còn thương rau đắng mọc sau hè - Bắc Sơn
Khao Khát - Hồng Đăng
Ngọt dòng sữa Mẹ - Nguyễn Chính
Lòng Mẹ - Y Vân

Trang 4

Về thăm Mẹ - Trần Chung


Về thăm Mẹ - Trần Chung

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/3E39C706CE714E7EB597F3F3EBCFC70A.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 13.09.2006 19:57:44
.
Tâm tình con ngoan 3 - Phạm Quang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/953305DCF6394D7EB381AE813F232356.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 16.09.2006 12:56:53
.
Mẹ - Đinh công Huỳnh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/75C7B62FC1C2439F8F32A786EBEB7833.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 19.10.2006 19:47:37
.
Mẹ là quê hương - Nguyễn Quốc Việt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8A14F0CA4E854810905BA8624CA7A099.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2006 19:49:08 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 23.10.2006 08:03:22
.
Tình Mẹ - Nguyễn Hải

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/EB2DB7BF740B40FDA976DAE94A897253.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 23.10.2006 08:05:46
.
Mừng tuổi Mẹ - Trần Long Ẩn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/807055FD34134DF7924BCC0DCE1EE749.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 23.10.2006 08:08:11
.
Mừng tuổi Mẹ (tt) - Trần Long Ẩn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/271329EDA02242E6BC23903F90A321D6.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 02.11.2006 11:17:19
.
Quê hương - Giáp văn Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/524A7654F589468E93A62BA15C2A6EB6.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 02.11.2006 11:19:36
.
Cho những ai còn Mẹ - Lê Vinh Phúc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/845D77884D6942748824BFE2B4692773.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 03.03.2007 07:45:14
Ân sâu nghĩa đầy - Đinh công Huỳnh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/90E3A2C950D849F2B34F7C3E00FAB4C8.GIF[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 11.03.2007 07:48:18
Bài thơ dâng Mẹ - Vinh Sử

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/82673F0ED87547E1AD810DEEDD1BF199.GIF[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Note nhạc về tình Cha Mẹ - 24.04.2007 20:52:36
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/13C895A7A61947D082D5C7121CC3C555.GIF[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
Cha viết cho con - Vũ Thành An - 18.01.2008 07:40:04

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 58 trên tổng số 58 bài trong đề mục