VietNam

Tác giả Bài
Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
VietNam - 14.07.2003 22:06:35
Bể trần là kiếp phù sinh,
Thị phi thương ghét mộng tình thế gian.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: VietNam - 15.07.2003 09:23:38
Bể trần là kiếp phù sinh,
Thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: VietNam - 15.07.2003 09:52:46
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: VietNam - 15.07.2003 09:59:37
Còn bạc còn tiền còn đệ tử,
Hết cơm hết gạo hết anh tôi.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: VietNam - 15.07.2003 10:01:11
Đâu chỉ hoa vàng và trúc biếc,
Rong rêu cỏ dại cũng là chân.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: VietNam - 15.07.2003 18:23:26
Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: VietNam - 15.07.2003 18:25:57
Trăng mờ còn tỏ hơn sao
Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: VietNam - 16.07.2003 05:12:20
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: VietNam - 16.07.2003 17:39:39
Đả giàu thì lại giàu thêm
Đả khó thì khó cả đêm lẫn ngày.

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: VietNam - 17.07.2003 10:25:34
Lục đạo xoay vần không mối hở,
Vô thường xô đến vạn duyên buông.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Barbiegirl
 • Số bài : 2085
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.05.2003
 • Nơi: Trong tim mọi người
RE: VietNam - 20.07.2003 12:30:23
Chí làm trai dậm nghìn da ngựa,
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.

Người Về Âm Cảnh Hồn Thư Thái
Kẻ Ở Dương Gian Dạ Ngậm Ngùi

Hat Bui
 • Số bài : 1147
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.07.2003
 • Nơi: Tp mang te^n Ba'c
RE: VietNam - 20.07.2003 15:49:04
nặng tình nặng nghĩa làm chi
về ngang về dọc nhớ hoài nguời ta
t=17880

Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: VietNam - 20.07.2003 16:07:36
Tình thương quán cũng như nhà
lều tranh có nghĩa hơn toà ngói xây

Hat Bui
 • Số bài : 1147
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.07.2003
 • Nơi: Tp mang te^n Ba'c
RE: VietNam - 21.07.2003 06:59:57
đường nào vào ngỏ tim em ,
chỉ anh anh chạy vào ngay em à
t=17880

Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: VietNam - 21.07.2003 15:38:19
Em về hỏi mẹ cùng cha
Có cho em lấy chồng xa hay đừng

Hat Bui
 • Số bài : 1147
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.07.2003
 • Nơi: Tp mang te^n Ba'c
RE: VietNam - 22.07.2003 13:56:46
má ơi đừng gã con xa
gã con đi mỹ hay canada đựoc rồi
má ơi đừng gã con gần
ảnh nhậu lần xần ảnh chủi má nghe
t=17880

Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành

QVPT
 • Số bài : 1994
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.06.2003
RE: VietNam - 24.07.2003 14:07:17
Má ơi, con má hư rồi
Còn đâu má gả, má đòi bạc trăm

Hat Bui
 • Số bài : 1147
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.07.2003
 • Nơi: Tp mang te^n Ba'c
RE: VietNam - 24.07.2003 15:19:21
hư gì cũng bán ra tiền
chư đâu đến nỗi....................?
t=17880

Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành

billykiid
 • Số bài : 5
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 18.03.2013
 • Nơi: longdam_hohuyet
RE: VietNam - 01.04.2013 18:46:44
Hat Bui


má ơi đừng gã con xa
gã con đi mỹ hay canada đựoc rồi
má ơi đừng gã con gần
ảnh nhậu lần xần ảnh chủi má nghe

má ơi đừng gã con xa
chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
má ơi đừng gả con gần
con qua múc gạo nhiều lần má la
Ban cu tai thi vo nhan van.