Phép tính số cân lượng

Tác giả Bài
Yến Trang Châu

 • Số bài : 4718
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 18.07.2006
 • Trạng thái: offline
Phép tính số cân lượng 24.07.2006 14:23:36 (permalink)
Ăn bao nhiêu? mặc bao nhiêu? trời đã định sẵn. vậy bạn hãy thử tính xem cân lượng của bạn được bao nhiêu?
Lưu ý: Bài này chỉ áp dụng cho những ai biết được ngày tháng năm và giờ sinh (tinh theo lịch âm)

Trước tiên, bạn hãy dò xem ngày tháng năm và giờ sinh của mình là bao nhiêu lượng bao nhiêu chỉ theo số liệu sau:

( Lưu ý: chữ viết tắt: Lượng : L, Chỉ: C)

SỐ NGÀY SINH
- Ngày mùng một : 5 C
- 02 : 1L
- 03 : 8C
- 04 : 1L 5C
- 05 : 1L 6C
- 06 : 1L 5C
- 07 : 8 C
- 08 : 1L 6C
- 09 : 8C
- 10 : 1L 6C
- 11 : 9C
- 12 : 1L 7C
- 13 : 8C
- 14 : 1L 7C
- 15 : 1L
- 16 : 8C
- 17 : 9C
- 18 : 1L 8C
- 19 : 5C
- 20 : 1L 5C
- 21 : 1L
- 22 : 9C
- 23 : 8C
- 24 : 9C
- 25 : 1L 5C
- 26 : 1L 8C
- 27 : 7C
- 28 : 8C
- 29 : 1L 6C
- 30 : 6C

SỐ THÁNG SINH
- 01 : 6C
- 02 : 7C
- 03 : 1L 8C
- 04 : 9C
- 05 : 5C
- 06 : 1L 6C
- 07 : 9C
- 08 : 1L 5C
- 09 : 1L 8C
- 10 : 8C
- 11 : 9C
- 12 : 5C

SỐ NĂM SINH
- Giáp Tý : 1L 2C - Ất Sửu : 9C
- Bính Tý : 1L 6C - Đinh Sửu : 8C
- Mậu Tý : 1L 5C - Kỷ Sửu : 8C
-Canh Tý: 7C - Tân Sửu : 7C
-Nhâm Tý: 5C - Quý Sửu : 5C

- Bính Dần : 6C - Đinh Mẹo : 7C
- Mậu Dần : 8C - Kỷ Mẹo :1L 9C
-Canh Dần : 9C - Tân Mẹo : 1L 2C
-Nhâm Dần : 9C - Quý Mẹo : 1L 1C
- Giáp Dần : 1L 2C - Ất Mẹo : 8C

- Mậu Thìn : 1L 2C -Kỷ Tỵ : 5C
- Canh Thìn: 1L 2C - Tân Tỵ : 6C
- Nhâm Thìn: 1L - Quý Tỵ : 7C
- Giáp Thìn : 8C - Ất Tỵ : 7C
- Bính Thìn : 8C - Đinh Tỵ: 6C

- Canh Ngọ : 9C -Tân Mùi : 8C
- Nhâm Ngọ : 8C - Quý Mùi : 7C
- Giáp Ngọ : 1L 5C - Ất Mùi : 6C
- Bính Ngọ : 1L 3C - Đinh Mùi : 5C
- Mậu Ngọ : 1L 9C -Kỷ Mùi : 6C

- Nhâm Thân : 7C - Quý Dậu: 8C
- Giáp Thân : 5C - Ất Dậu : 1L 5C
- Bính Thân : 5C - Đinh Dậu: 1L 4C
- Mậu Thân :1L 4C - Kỷ Dậu : 5C
- Canh Thân : 8C - Tân Dậu :1L 6C

- Giáp Tuất: 5C -Ất Hợi : 9C
- Bính Tuất :6C - Đinh Hợi : 1L 6C
- Mậu Tuất: 1L 4C - Kỷ Hợi: 9C
- Canh Tuất: 9C -Tân Hợi : 1L 7C
- Nhâm Tuất: 1L -Quý Hợi :7C

SỐ GIỜ SINH
- Giờ Tý : 1L 6C
- Giờ Sửu : 6C
- Giờ Dần: 7C
- Giờ Mẹo: 1L
- Giờ Thìn: 9C
- Giờ Tỵ : 1L 6C
- Giờ Ngọ: 1L
- Giờ Mùi : 8C
- Giờ Thân: 8C
- Giờ Dậu: 9C
- Giờ Tuất: 6C
- Giờ Hợi : 6C

Cách tính như sau:
Thí dụ: bạn sinh năm giáp tý , tháng 01, mùng 01, Giờ tý, tra bảng trên ta được: 1L 2C , 6C , 5C , 1L 6C
Cộng lại ta được : 3L 9C.
Bạn tra theo bảng dưới theo số 3L 9C là sẽ biết ngay
 
#1
  Yến Trang Châu

  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Trạng thái: offline
  RE: Phép tính số cân lượng 24.07.2006 18:33:51 (permalink)
  2 Lượng 2 Chỉ
  Số này thân hàn cốt lạnh khổ sở linh đinh, quanh năm lo kiếm ăn độ nhựt mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành ăn mày vì số mạng vậy

  2 Lượng 3 Chỉ
  Số này hễ mưu toan làm việc chi cũng khó nên được, chẳng trông cậy nơi anh em họ hàng, đành chịu tha phương cầu thực

  2 Lượng 4 Chỉ
  Số này suy ra không có phước lộc gia đình, Khó gầy nên sự nghiệp, không nương cậy nơi họ hàng cốt nhục, chỉ lưu lạc tha phương cầu thực tới già thôi

  2 Lượng 5 Chỉ
  Suy ra số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gầy dựng nên gia đình được, họ hàng cốt nhục thì như than với giá, một đời khổ sở chỉ tự mình tìm sự sống mà thôi

  2 Lượng 6 chỉ
  Số này chọn đời khốn khổ một mình mưu tính công việc làm ăn luôn luôn nhưng chẳng thành. Nên lìa xa quê cha đất tổ mới hầu được đủ ăn và may ra lúc già được thanh nhàn

  2 Lượng 7 Chỉ
  Số này một đời làm cônng việc ít có được người khác mưu toan giúp đỡ, khó nhờ cậy phước đức của tổ tông. Chỉ tự lực một mình làm ăn, từ bé đến lớn chẳng có gì hay cả

  2 lượng 8 Chỉ
  Số này làm ăn lộn xộn rối ren như bòng bong, về sản nghiệp của tổ tông thì như giấc mộng. Nếu chẳng làm con nuôi người ta hay là không đổi họ thì cũng phải dời đổi gia cư đến đôi ba lần

  2 Lượng 9 Chỉ
  Số này năm xưa thì lẩn quẩn chưa hề được hanh thông, dầu có công danh nhưng cũng trễ muộn, phải tới ngoài 40 tuổi mới có thể đặng an nhàn

  3 lượng
  Số này lao lực phong trần, trong đời gặp lắm cảnh lầm than. Dầu có siêng năng hà tiện thì tới tuổi già chỉ đỡ ưu sầu chút đỉnh thôi
   
  #2
   Yến Trang Châu

   • Số bài : 4718
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 18.07.2006
   • Trạng thái: offline
   RE: Phép tính số cân lượng 24.07.2006 22:36:45 (permalink)
   3 Lượng 1 Chỉ
   Số này cũng vất vả lao đao vì sinh kế, khó nhờ sự nghiệp của tổ tông mà nên nhà nên cửa. Từ nửa đời người trở lên mới gọi là đủ ăn đủ mặc

   3 Lượng 2 Chỉ
   Số này năm xưa gặp vận rủi, khó mưu đặng công việc gì. Về sau mới có tài lợi như nước chảy lần tới. Từ nửa đời người trở lên thì ăn mặc đặng no đủ, lúc ấy công danh lợi lộc đặng hanh thông

   3 Lượng 3 Chỉ
   Số này lúc ban sơ làm ăn công việc chi cũng khó thành, mưu tính trăm đường chỉ uổng công thôi. Từ nửa đời người trở lên mới gặp vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau tài lợi tấn phát đặng nhiều

   3 Lượng 4 Chỉ
   Số này có phước đức tăng đạo, phải xa quê hương cha mẹ mà xuất gia nương cửa phật, hàng ngày tụng niệm thì mới đặng y lộc viên mãn

   3 Lượng 5 Chỉ
   Số này phước lượng sanh bình chẳng đặng chu toàn, chẳng hưởng phần căn cơ của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai thì phải chờ khi vận tới rồi mới đặng no đủ hơn xưa

   3 Lượng 6 Chỉ
   Số này một đời chẳng cần phải lao lực chi lắm, một tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phước chẳng phải vừa

   3 Lượng 7 Chỉ
   Số này làm chẳng đặng thành công, anh em ít giúp sức, chỉ một thân cô lập. Tuy răng cũng có tổ nghiệp chút đỉnh, nhưng lúc lại thì rành rành đó lúc đi thì chẳng biết hết bao giờ

   3 Lượng 8 Chỉ
   Số này cốt cách thanh cao, sớm đặng thi đỗ, tên họ ghi trên bảng vàng. Từ năm 36 sẽ đặng phú quí vinh hoa

   3 Lượng 9 Chỉ
   Số này trọn đời vận mạng chẳng đặng thông đạt, Làm việc thành rồi cũng hư. Khổ tâm kiệt lực dựng nên gia kế tới sau này cũng như giấc mộng

   4 Lượng
   Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nổi phong ba vất vả. Sau này đặng hưởng an nhàn phú quí
    
   #3
    Yến Trang Châu

    • Số bài : 4718
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.07.2006
    • Trạng thái: offline
    RE: Phép tính số cân lượng 24.07.2006 23:55:01 (permalink)
    4 lượng 1 Chỉ
    Số này là người tài ba lỗi lạc, công chuyện trước sau chẳng đồng nhau, từ nửa đời sắp lên lại có phước tiêu diêu, chớ chẳng như xưa kia vận chưa đạt

    4 Lượng 2 Chỉ
    Số này sẽ được nhiều thỏa nguyện. Từ nửa đời người thì vận mạng đặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy đều tấn phát

    4 Lượng 3 Chỉ
    Số này là người tánh rất thông minh, làm việc lỗi lạc hiên ngang gần với người sang quí. Một dời phước lộc tự trời định sẵn

    4 lượng 4 Chỉ
    Phàm sự chi cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu làm chi cho mệt, phước lộc về sau sẽ đặng hơn nhiều lúc khi xưa. tuy rằng lúc trẻ cung tài bạch khó đặng như ý, nhưng tới tuổi già đặng an nhàn

    4 Lương 5 Chỉ
    Số này phần công danh lợi lộc trước phải tân khổ, mà sau này cũng phải bôn ba, số hiếm hoi con cái vì khó nuôi, anh em cốt nhục cũng ít đặng phù trợ giúp sức

    4 Lượng 6 Chỉ
    Số này đi đâu cũng đều đặn hanh thông, nhất là đổi họ dời nhà lại càng thạnh vượng. Ăn mặc đầy đủ tự số trời định. Từ nửa đời người cho đến lúc già đồng một mực trung bình

    4 Lương 7 Chỉ
    Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú quí vì vốn có cái phước sẵn như nước chảy lại

    4 lượng 8 Chỉ
    Số này tuổi trẻ như lúc tuổi lớn, cũng chẳng đặng hưng vượng. Anh em họ hàng đều không đặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc già rồi mới đặng đôi phần an khương

    4 Lượng 9 Chỉ
    Số này suy ra có hậu phước lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng

    5 Lượng
    Số này hàng chỉ lao lực về đàng công danh tài lợi. Lúc nửa đời cũng có nhiều phen gặp phước lộc, tới lúc già tài tinh chiếu mạng sẽ đặng an nhàn
     
    #4
     Yến Trang Châu

     • Số bài : 4718
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 18.07.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: Phép tính số cân lượng 25.07.2006 00:15:50 (permalink)
     5 lượng 1 Chỉ
     Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hanh thông. Anh em chú cháu đều đặn như ý, gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ

     5 Lượng 2 Chỉ
     Số này chọn đời hanh thông, việc gì cũng hay, chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy đều giúp sức, sự nghiệp hiển đạt

     5 Lượng 3 Chỉ
     Số này xem ra khí lượng chơn thật, nghiệp nhà mà đặng phát đạt cũng ở trong đó. Phước lộc một đời có số định sẵn vinh hoa phú quí

     5 Lượng 4 Chỉ
     Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước trên đời

     5 Lượng 5 Chỉ
     Số này lúc trẻ hàng bôn ba trên đường danh lợi, nhưng uổng công phí sức mà thôi. ngày kia, phước lộc sẽ tới như nước chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển

     5 Lượng 6 Chỉ
     Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một đời phước lộc, nếm trải đủ mùi chua cay, nguồn tài lợi tới cuồn cuộn, an ổn và phong hậu

     5 Lượng 7 Chỉ
     Số này phước lộc đầy dẫy, mọi sự hanh thông quang hiển, mẹ cha oai vọng chấn dương, người đều kính trọng

     5 Lượng 8 Chỉ
     Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều cả, danh lợi kiêm toàn

     5 Lượng 9 Chỉ
     Suy ra số này là người diệu xảo không có thanh cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có tài đậu khoa bảng, có mạng làm quan sang

     6 Lượng
     Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh vang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả
      
     #5
      Yến Trang Châu

      • Số bài : 4718
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.07.2006
      • Trạng thái: offline
      RE: Phép tính số cân lượng 25.07.2006 14:52:13 (permalink)
      6 Lượng 1 Chỉ
      Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên vinh diệu, tên đậu bảng vàng, dầu chẳng được quan sang chắc cũng là một ngà phú hộ

      6 Lượng 2 Chỉ
      Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển cha mẹ, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa mọi đường đầy đủ

      6 Lượng 3 Chỉ
      Số này là số đậu khoa cao, làm quan lớn, giàu sang cực phẩm, oai danh thiên hạ, phước lộc phi thường gia đình vinh hiển

      6 Lượng 4 Chỉ
      Số này phú quí vinh hao ít ai bì kịp, oai quyền lộc vị không kẻ sánh bằng, áo tía đai vàng ngôi cao chung đỉnh, trọn đời hạnh phúc

      6 Lượng 5 Chỉ
      Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nước công cả yên dân, chức trọng trào đình giàu sang tột bật, vang danh thiên hạ

      6 Lượng 6 Chỉ
      Số này phú quí định sẵn tự trời, phước lộc hơn thiên hạ quan cao quyền trọng, chấu báu đầy vơi, ấm phong thê tử

      6 Lượng 7 Chỉ
      Số này sanh ra tự nhiên có phước lớn, điền viên gia nghiệp thật hưng long, trọn đời phú quí vinh hoa, muôn việc hanh thông hoàn hảo

      6 Lượng 8 Chỉ
      Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó nhọc gia tự có muôn vàn, nhưng mười năm sau chẳng còn như hồi trước, căn cơ tổ nghiệp trôi đi như thuyền trên mặt nước sóng bão

      6 Lượng 9 Chỉ
      Số này là một vì sao y lộc ở nhân gian, một thân phú quí mọi người đều kính nể. tóm lại là phước lộc do tự trời định, an hưởng vinh hoa trọn đời

      7 Lượng
      Số này suy ra phước chẳng nhỏ, không cần phải sầu lo làm chi cho mệt nhọc, vì trời đã định sẵn y lộc phong danh, một đời vinh hiển giàu sang

      7 Lượng 1 Chỉ
      Số này sanh ra rất khác vời người thường, công hầu khanh tướng đều đặn hoàn hảo, một đời tự nhiên có phước tiêu diêu khoái lạc cực phẩm hưng long

      ( Nếu các bạn xem có không hiểu chỗ nào thì hỏi mình nha!!!)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 14:53:26 bởi Tiểu thư nhàn rỗi >
       
      #6
       cloud

       • Số bài : 40
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 27.08.2006
       • Trạng thái: offline
       RE: Phép tính số cân lượng 10.10.2006 00:17:57 (permalink)
       trời ơi chết rồi. ngày âm hỏi mẹ còn được. ( mẹ đang ngủ chạy lên kêu dậy hỏi đó. 11h rồi) bây giờ đến sinh lúc 6h 45 sáng. là giờ gì. kiểu tính tí sửu dần mẹo tính thế nào. tui hong biết. tui sinh ngày 20.10. 1988, bạn tính dùm mình cảm ơn nhìu. tò mò quá
        
       #7
        Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

        Chú Giải và Quyền Lợi

        • Bài Mới Đăng
        • Không Có Bài Mới
        • Bài Nổi Bật (có bài mới)
        • Bài Nổi Bật (không bài mới)
        • Khóa (có bài mới)
        • Khóa (không có bài mới)
        • Xem bài
        • Đăng bài mới
        • Trả lời bài
        • Đăng bình chọn
        • Bình Chọn
        • Đánh giá các bài
        • Có thể tự xóa bài
        • Có thể tự xóa chủ đề
        • Đánh giá bài viết

        2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9