(url) Thoát Á Luận (Japanese Kyūjitai: 脱亞論, Shinjitai: 脱亜論)

Tác giả Bài
Ngọc Lý
 • Số bài : 3255
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2005
(url) Thoát Á Luận (Japanese Kyūjitai: 脱亞論, Shinjitai: 脱亜論) - 25.07.2006 09:41:56
.

Fukuzawa Yukichi
- Thoát Á Luận -
脱亞論 [Datsu-A Ron]
nguyên bản Nhật ngữ


Fukuzawa Yukuchi
Thoát Á Luận
bản dịch tiếng Việt
,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 05:20:44 bởi TTL >

Ngọc Lý
 • Số bài : 3255
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2005
RE: Thoát Á Luận (Japanese Kyūjitai: 脱亞論, Shinjitai: 脱亜論) - 25.07.2006 10:19:49
.


  Fukuzawa là người đưa ra nguyên tắc nổi tiếng:
  "Độc lập quốc gia thông qua độc lập cá nhân"
  (national independence through personal independence),
  tức là một xã hội muốn phát triển
  phải dựa trên những cá nhân có khả năng
  tư duy độc lập và sáng tạo,
  chứ không phải dựa vào chính phủ.
  Ông kêu gọi các sĩ phu Nhật Bản
  làm việc theo phương châm
  "coi trọng quốc gia và coi nhẹ chính phủ",
  tự tin vào sức mạnh cá nhân (individual strength)
  mà không phụ thuộc vào sức mạnh của người khác
  (đây chính là tư tưởng Khai Sáng của Kant).


.

Ngọc Lý
 • Số bài : 3255
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2005
RE: Thoát Á Luận (Japanese Kyūjitai: 脱亞論, Shinjitai: 脱亜論) - 25.07.2006 11:25:28
.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 11:33:52 bởi Ngọc Lý >

linhbach
 • Số bài : 13
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.07.2006
RE: Thoát Á Luận (Japanese Kyūjitai: 脱亞論, Shinjitai: 脱亜論) - 26.07.2006 16:15:42
Mình rất thích tư tưởng "Độc lập quốc gia thông qua độc lập cá nhân" national independence through personal independence),
tức là một xã hội muốn phát triển
phải dựa trên những cá nhân có khả năng
tư duy độc lập và sáng tạo,
chứ không phải dựa vào chính phủ.
Ông kêu gọi các sĩ phu Nhật Bản
làm việc theo phương châm
"coi trọng quốc gia và coi nhẹ chính phủ",
tự tin vào sức mạnh cá nhân (individual strength)
mà không phụ thuộc vào sức mạnh của người khác
(đây chính là tư tưởng Khai Sáng của Kant).

Chính nhờ tư tưởng của Thoát Á Luận mà người Nhật đạt tới sự khai sáng mà Kant đã nói, tức là đạt đến trạng thái biết tự mình suy nghĩ những gì đúng và những gì sai mà không cần sự chỉ bảo của người giám hộ.