Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan...

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
Tác giả Bài
M_Hằng

 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
 • Trạng thái: offline
Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 12.08.2006 06:12:13 (permalink)
THƯ KỲ sinh ngày 16/4/1976 tại Đài Bắc_Đài Loan

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0514E7481A6242B0BC725B832D221AA0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/984CBDDB7B434438BA3C9D779BA4AEA9.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/70915F630C254EFA888CC4763DDCF7FD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0EA4C5E09B5844D1842D73EBFA81C087.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân
 
#1
  M_Hằng

  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
  • Trạng thái: offline
  RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 12.08.2006 06:26:41 (permalink)
  LƯU NHƯỢC ANH ( Rene Liu ) Sinh ngày 1/6/1970 tại Đài Bắc_Đài Loan

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9C3B79965F244D2686CB1C15DDA5B36D.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CE96822C5B5841F8A8DC173208BB485E.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9181793AEED3482AAA1D9CEECD89F048.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FE108359F0524A0DACAEC141AB5BF14E.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5CB1EE175E264017A9954D746C92A56F.jpg[/image]
  Attached Image(s)
  Thân
   
  #2
   M_Hằng

   • Số bài : 2069
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 08.07.2005
   • Trạng thái: offline
   RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 12.08.2006 06:32:15 (permalink)
   DƯƠNG TỬ QUỲNH sinh ngày 06/08/1962 tại Ipoh, Perak, Malaysia

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/13C2E64DC5D54FA1B9004FD340CF1913.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7F108531481C42AE92B6F57F9CE1D6EF.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E72C67FD468E4CBFBDD48CBABEC30C74.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4475B918DCC442C984E26C6C1C997906.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/089F52F18E7242B2A8CD5C8C67EF2825.jpg[/image]
   Attached Image(s)
   Thân
    
   #3
    M_Hằng

    • Số bài : 2069
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 08.07.2005
    • Trạng thái: offline
    RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 12.08.2006 06:39:16 (permalink)
    CHU HIẾU THIÊN ( Ken Zhu ) sinh ngày 15/1/1979 tại Đài Loan

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9FFED02775AF485EB2F97D1F5B3C9B36.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/BCBCB40E4BE54352A9B488F405FB0EA4.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/027F941DD91D4D509F647B8594EFFF89.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    Thân
     
    #4
     M_Hằng

     • Số bài : 2069
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 08.07.2005
     • Trạng thái: offline
     RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 12.08.2006 06:43:29 (permalink)
     CHÂU HẢI MY sinh ngày 6/12/1966 tại Hồng Kông.

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/862B487FB5D348B6B8FABC9C200824BA.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D7C4DA1F11514B769171658A5EAAAF0F.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4B821B8EC40F4821A9312C00F2C6A839.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D0E05D2F80C64C069EC5DB4732F221EA.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7C9181160FE9488E92A4065698F80519.jpg[/image]
     Attached Image(s)
     Thân
      
     #5
      M_Hằng

      • Số bài : 2069
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 08.07.2005
      • Trạng thái: offline
      RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 12.08.2006 06:48:01 (permalink)
      LÊ MINH sinh ngày 11/12/1966 tại Bắc Kinh,Trung Quốc.

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B1D549F0BD324417AE066445A182D379.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/020FDC3F796D4551862CDFEB55FE357A.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0135373B74774F4BB4F4A7BB6AEACC80.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FC128CED067D47E3BD0E16BAF9D3B7DA.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/668CC57529264770BB816E57EB7B3693.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      Thân
       
      #6
       M_Hằng

       • Số bài : 2069
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 08.07.2005
       • Trạng thái: offline
       RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 21.08.2006 03:32:20 (permalink)
       LÂM TÂM NHƯ

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/24B451D19844432EB874DAAC2ADF31B1.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B6CD36AB400044FAAD159B91750C55BA.jpg[/image]
       Attached Image(s)
       Thân
        
       #7
        M_Hằng

        • Số bài : 2069
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 08.07.2005
        • Trạng thái: offline
        RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 21.08.2006 03:33:46 (permalink)
        CHƯƠNG TỬ DI
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6623740CDF7A4DC68A0ABFCC973DEAB7.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9A4055AB7DC44727A0614A3AABC2130E.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/BEC7C4A9EB854EE09CC6974800E8C2F4.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        Thân
         
        #8
         M_Hằng

         • Số bài : 2069
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 08.07.2005
         • Trạng thái: offline
         RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 24.08.2006 03:45:46 (permalink)
         TỪ TỊNH LÔI

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/00D559B5A5AC48209359A325523BAD04.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3B980A7FA5044C36871A22E4B61977F3.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F08ADDC48F1B4326858198E77D4F20A4.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0C5C19C6898C4B9982E7CD0C70A453A1.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/45238D4ED69046C19B826578B20F8E3E.jpg[/image]
         Attached Image(s)
         Thân
          
         #9
          M_Hằng

          • Số bài : 2069
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 08.07.2005
          • Trạng thái: offline
          RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 26.10.2006 02:56:29 (permalink)
          CHƯƠNG TỬ Di          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8B8EFC72914544D6B3BDB2144BF0E80C.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F481A9EF06D44315A5FB23CA5B40F77E.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/827CE178FF2743A78948E071A5026370.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CBEEA965737342D986B1618702CEC200.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F76A050AF38C4DF48927D37A2E4CE2CE.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          Thân
           
          #10
           M_Hằng

           • Số bài : 2069
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 08.07.2005
           • Trạng thái: offline
           RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 25.11.2006 03:45:49 (permalink)
           Hình này do bạn Tiểu Thư Nhàn Rỗi đăng nay dời vào đây cho đúng chủ đề , cám ơn bạn đã đồng ý.
            
           Lâm Tâm Như  tôi yêu Lâm Tâm Như
            
            
            
            


           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4665117A6E3D43799566F45E13F89DAF.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C9BAF794636B49B8B53328C0A977515E.jpg[/image]
           Attached Image(s)
           Thân
            
           #11
            M_Hằng

            • Số bài : 2069
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 08.07.2005
            • Trạng thái: offline
            RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 25.11.2006 03:47:21 (permalink)

             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/72AF287105184380B3B9E2893C3E89F8.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5C983965BF8F46C985C25D6E4476C73B.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            Thân
             
            #12
             M_Hằng

             • Số bài : 2069
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 08.07.2005
             • Trạng thái: offline
             RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 25.11.2006 03:49:13 (permalink)

              
              


             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/940C84C603B5436C892529629CF8164B.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/06F75208CE9D47999E2D9FEAF5B1E792.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4C9A62EDA148445B88C6ADC370987D2F.jpg[/image]
             Attached Image(s)
             Thân
              
             #13
              vinhsaigon

              • Số bài : 1222
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 08.07.2006
              • Trạng thái: offline
              RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 27.01.2007 21:43:59 (permalink)


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/FBABDF44A6244613A983F98A841C73AB.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/9A2F5EFAC5AE425CA6D6D383C448211D.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!
               
              #14
               vinhsaigon

               • Số bài : 1222
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 08.07.2006
               • Trạng thái: offline
               RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... 27.01.2007 21:57:24 (permalink)


               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/D6B80EDF2F164F619BCCECE57460059E.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/2535CF22275D4A2495DD443CBE36B716.jpg[/image]
               Attached Image(s)
               Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9