Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan...

Tác giả Bài
M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 12.08.2006 06:12:13
THƯ KỲ sinh ngày 16/4/1976 tại Đài Bắc_Đài Loan

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0514E7481A6242B0BC725B832D221AA0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/984CBDDB7B434438BA3C9D779BA4AEA9.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/70915F630C254EFA888CC4763DDCF7FD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0EA4C5E09B5844D1842D73EBFA81C087.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 12.08.2006 06:26:41
LƯU NHƯỢC ANH ( Rene Liu ) Sinh ngày 1/6/1970 tại Đài Bắc_Đài Loan

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9C3B79965F244D2686CB1C15DDA5B36D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CE96822C5B5841F8A8DC173208BB485E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9181793AEED3482AAA1D9CEECD89F048.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FE108359F0524A0DACAEC141AB5BF14E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5CB1EE175E264017A9954D746C92A56F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 12.08.2006 06:32:15
DƯƠNG TỬ QUỲNH sinh ngày 06/08/1962 tại Ipoh, Perak, Malaysia

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/13C2E64DC5D54FA1B9004FD340CF1913.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7F108531481C42AE92B6F57F9CE1D6EF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E72C67FD468E4CBFBDD48CBABEC30C74.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4475B918DCC442C984E26C6C1C997906.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/089F52F18E7242B2A8CD5C8C67EF2825.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 12.08.2006 06:39:16
CHU HIẾU THIÊN ( Ken Zhu ) sinh ngày 15/1/1979 tại Đài Loan

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9FFED02775AF485EB2F97D1F5B3C9B36.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/BCBCB40E4BE54352A9B488F405FB0EA4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/027F941DD91D4D509F647B8594EFFF89.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 12.08.2006 06:43:29
CHÂU HẢI MY sinh ngày 6/12/1966 tại Hồng Kông.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/862B487FB5D348B6B8FABC9C200824BA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D7C4DA1F11514B769171658A5EAAAF0F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4B821B8EC40F4821A9312C00F2C6A839.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D0E05D2F80C64C069EC5DB4732F221EA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7C9181160FE9488E92A4065698F80519.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 12.08.2006 06:48:01
LÊ MINH sinh ngày 11/12/1966 tại Bắc Kinh,Trung Quốc.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B1D549F0BD324417AE066445A182D379.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/020FDC3F796D4551862CDFEB55FE357A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0135373B74774F4BB4F4A7BB6AEACC80.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FC128CED067D47E3BD0E16BAF9D3B7DA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/668CC57529264770BB816E57EB7B3693.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 21.08.2006 03:32:20
LÂM TÂM NHƯ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/24B451D19844432EB874DAAC2ADF31B1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B6CD36AB400044FAAD159B91750C55BA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 21.08.2006 03:33:46
CHƯƠNG TỬ DI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6623740CDF7A4DC68A0ABFCC973DEAB7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9A4055AB7DC44727A0614A3AABC2130E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/BEC7C4A9EB854EE09CC6974800E8C2F4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 24.08.2006 03:45:46
TỪ TỊNH LÔI

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/00D559B5A5AC48209359A325523BAD04.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3B980A7FA5044C36871A22E4B61977F3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F08ADDC48F1B4326858198E77D4F20A4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0C5C19C6898C4B9982E7CD0C70A453A1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/45238D4ED69046C19B826578B20F8E3E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 26.10.2006 02:56:29
CHƯƠNG TỬ Di[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8B8EFC72914544D6B3BDB2144BF0E80C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F481A9EF06D44315A5FB23CA5B40F77E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/827CE178FF2743A78948E071A5026370.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CBEEA965737342D986B1618702CEC200.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F76A050AF38C4DF48927D37A2E4CE2CE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 25.11.2006 03:45:49
Hình này do bạn Tiểu Thư Nhàn Rỗi đăng nay dời vào đây cho đúng chủ đề , cám ơn bạn đã đồng ý.
 
Lâm Tâm Như  tôi yêu Lâm Tâm Như
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4665117A6E3D43799566F45E13F89DAF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C9BAF794636B49B8B53328C0A977515E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 25.11.2006 03:47:21

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/72AF287105184380B3B9E2893C3E89F8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5C983965BF8F46C985C25D6E4476C73B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 25.11.2006 03:49:13

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/940C84C603B5436C892529629CF8164B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/06F75208CE9D47999E2D9FEAF5B1E792.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4C9A62EDA148445B88C6ADC370987D2F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 27.01.2007 21:43:59


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/FBABDF44A6244613A983F98A841C73AB.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/9A2F5EFAC5AE425CA6D6D383C448211D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 27.01.2007 21:57:24


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/D6B80EDF2F164F619BCCECE57460059E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/2535CF22275D4A2495DD443CBE36B716.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 28.01.2007 09:53:11


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/6F046619B2C24033ABD3EA7B01F22D08.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/AD3E5BD6016748EC9289A460319A6559.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/2908BBC7BC464C2DA973562D4A4BAD4C.JPG[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 04.02.2007 21:15:58


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/1452A99576E043639A62B94EAD02F93F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

dongphuonghuyenbi
 • Số bài : 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 18.12.2006
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 25.03.2007 00:50:23
Chà, không có Triệu Vi thì quả là một sự thiếu xót, một minh tinh xinh đẹp và đa tài màI. Tiểu sử và nghiệp diễn:

Sinh ra và lớn lên ở Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, Triệu Vy tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở tại trường sư phạm Shi Fan Fu Xiao và Trường Sư phạm cấp 2 số 17. Năm 1993 khi đoàn làm phim Họa Hồn đến Vu Hồ tìm diễn viên phụ đã chọn Triệu Vy đóng cặp với nữ diễn viên nổi tiếng Củng Lợi. Đây cũng là kinh nghiệm phim ảnh đầu tiên của Triệu Vy. Sau khi chọn theo nghiệp diễn xuất, Triệu Vy đăng ký theo học Học viện Ngôi sao Tạ Tấn Thượng Hải. Trước đó, cô đã tốt nghiệp trường đại học sư phạm để mai sau làm giáo viên như mẹ. Nhưng với bản tính nghịch ngợm, nhí nhảnh, trẻ trung, Triệu Vi nhận thấy mình sẽ trở thành kẻ đầu trò trong các trò nghịch của học sinh, chứ chẳng thể nào quản chúng, nên cô chuyển sang nghề diễn xuất. Năm 1996 cô đỗ đầu trong kỳ thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, khoa diễn xuất. Cô đã theo học ở đó và tốt nghiệp năm 2000. Trong 14 phân môn, có 9 môn cô đạt loại xuất sắc, 3 môn đạt loại giỏi. Bài luận văn tốt nghiệp đạt 90/100 điểm. Và với vai diễn Tiểu Yến Tử lừng lẫy khắp châu Á và tất cả các nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống trên thế giới, cô được cô giáo chấm điểm 95/100 trong quá trình học của mình.

 

Sau khi đảm nhận một số vai nhỏ trong một số phim truyền hình và điện ảnh, Triệu Vy lần đầu tiên được đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Chị em náo Bắc Kinh. Cũng chính lúc này, cô được nữ văn sĩ Quỳnh Dao để mắt tới. Bà nhận thấy Triệu Vy tuy hơi béo một chút nhưng là một cô gái thông minh. Năm 1997, Triệu Vy phải giảm cân và nhận vai chính trong bộ phim truyền hình của Quỳnh Dao mang tên Hoàn Châu Cách Cách. Bộ phim nổi tiếng một cách nhanh chóng, trở thành cơn sốt trên nhiều nước châu Á, đưa tên tuổi Triệu Vy cùng các bạn diễn là Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng lên hàng các ngôi sao mới nổi.

 

Năm 1999, Triệu Vy trở thành nữ diễn viên trẻ nhất được nhận giải Kim kê cho diễn viên chính xuất sắc nhất. Từ đó, Triệu Vy tiếp tục nổi tiếng với những bộ phim truyền hình và đã xuất bản những album nhạc riêng của mình. Những album này đều bán rất chạy.Năm 2001, Triệu Vy tham gia bộ phim Đội bóng thiếu lâm của đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng Hongkong Châu Tinh Trì. Trong phim, Triệu Vy đóng vai A Mai, một cô gái làm bánh xấu xí, khác hẳn với hình ảnh xinh đẹp của cô trong Hoàn Châu Cách Cách. Triệu Vy đã nhận xét về vai diễn này của mình: "Bạn có thấy không? Tôi trông thật xấu xí trong hình dáng đó'. Tuy nhiên, qua vai diễn này, Triệu Vy thấy rằng cô đã học được nhiều điều. 'Tôi muốn được thử thách', Triệu Vy phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, 'và anh ấy thật sự đã thử thách tôi. Ở Trung Quốc, mọi người nghĩ rằng tôi xinh đẹp, nhưng anh ấy không để cho tôi xinh đẹp. Mọi người nói rằng tôi có đôi mắt to. Anh ấy làm cho chúng nhỏ lại. Những vai diễn trước đây của tôi là những vai nghịch ngợm, tự do. Trong phim này, tôi thực sự phải nhẫn nhục. Những gì tôi làm trước đây, anh ấy đều làm ngược lại'.Cũng trong năm 2001, Triệu Vy tham gia vào một bộ phim truyền hình khác của Quỳnh Dao mang tên Tân dòng sông li biệt(bộ phim này được làm lại từ bộ phim Dòng sông li biệtdo 2 diễn viên chính là Tần Hán và Lưu Tuyết Hoa đóng). Trong phim, Triệu Vy đảm nhận vai Lục Y Bình, một cô gái xinh đẹp, có tính khí mạnh mẽ, kiên cường, nhưng lại đầy lòng hằn thù. Triệu Vy lại một lần nữa được tái ngộ với các bạn diễn của cô trong phim Hoàn Châu Cách Cách là Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như. Vai diễn này thực sự giúp Triệu Vy thoát khỏi hình ảnh của nàng Tiểu Yến Tử hoạt bát, nhí nhảnh trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó, Triệu Vy tiếp tục tham gia bộ phim Thiên hạ vô songcủa đạo diễn Vương Gia Vệ cùng các bạn diễn là Lương Triều Vĩ, Vương Phi.Trong phim Triệu Vy vào vai Lương Tiểu Muội.
 

Trong thiên hạ vô song€
 

Năm 2002, Triệu Vy cùng Thư Kỳ, Mạc Văn Úy đảm nhận vai chính trong bộ phim Những cô gái hành động(hay có tên khác là Tịch dương thiên sứ)do hãng Colombia của Mỹ sản xuất riêng cho thị trường châu Á. Triệu Vy đã nói cảm tưởng khi đóng phim:'Quay Tịch Dương Thiên Sứ vô cùng khổ cực, mỗi ngày đều đánh đánh giết giết, mà đều là đánh thật, nhưng không phải là kiểu khoa chân múa tay đơn giản. Đạo diễn Nguyên Khuê của chúng tôi vốn là một huấn luyện viên võ thuật. Qua phim tôi đã học được rất nhiều thứ, nhưng không dùng đến trong cuộc sống hàng ngày!. Tạo hình trong phim của tôi rất tự nhiên, chân thực'(trích trong Từ điển điện ảnh-Tứ tiểu hoa đán). Bộ phim nhận được những đánh giá rất tốt.


Trong Hiệp nữ náo thiên quan


Sau bộ phim "Tân dòng sông li biệt", Triệu Vy trở thành ngôi sao phim truyền hình. Năm 2003, cô tham gia 4 phim: Chế tạo bạn gái, Thiên địa anh hùng, Trà xanh và Ngọc Quan Âm. Ở mỗi phim, Triệu Vy đều đóng những vai khác nhau và đều rất thành công. Riêng bộ phim Ngọc Quan Âm là của đạo diễn Hứa An Hoa, một đạo diễn nổi tiếng của châu Á.Đạo diễn Hứa đã tìm kiếm rất cẩn thận người có thể đảm nhận vai nữ chính An Tâm trong phim, và cuối cùng bà đã chọn Triệu Vy.Trong phim, Triệu Vy đóng cặp với ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan Tạ Đình Phong. Vai diễn này đã tiếp tục khẳng định danh hiệu ngôi sao cho Triệu Vy. Cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho vai diễn này. Trên tờ báo Time Asia, Triệu Vy phát biểu: "Buổi sáng, khi tôi chuẩn bị diễn, đạo diễn Hứa nhìn rất chăm chú vào mặt và mắt của tôi để tôi tỉnh táo hay uể oải, mệt mỏi. Rồi bà nói 'Bác thấy rằng hôm qua cháu đã ngủ ngon'. Bác ấy rất hiểu về những diễn viên của mình, cứ như thể chúng tôi là những nhạc cụ chơi rất chính xác vậy'.
 
 
 
Năm 2004, Triệu Vy lồng tiếng công chúa Fiona trong bộ phim hoạt hình Shrek 2 bằng tiếng Trung. Sau đó, cô nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần thứ 11 cho vai diễn trong phim Thiên địa anh hùng, cho dù trong phim này, Triệu Vy chỉ có đúng 25 lời thoại. Năm 2005 là năm thực sự thành công đối với cô, khi cô được nhận giải Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải và giải Diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Hoa Biểu cho vai diễn trong phim Tình nhân kết.Vẫn với vai diễn này, Triệu Vy tiếp tục nhận vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Changchung Trung Quốc năm 2006.
 

Trong phim Kinh hoa yên vân

 
Năm 2004, sau bốn năm trời vắng bóng trên màn ảnh truyền hình, Triệu Vy hội ngộ khán giả màn ảnh nhỏ trong bộ phim Kinh hoa yên vân với vai diễn Diêu Mộc Lan. Khi so sánh vai diễn này với các vai diễn trước của cô, 80% khán giả đều thích vai diễn này hơn. Sau đó, Triệu Vy được xếp vị trí thứ 4 trong top những người Trung Quốc nổi tiếng của tạp chí Forbes, Hoa Kỳ. Cũng trong năm 2006, sau khi hoàn thành bộ phim Kinh hoa yên vân, cô tham gia 2 phim điện ảnh là Đêm Thượng HảiCuộc sống hậu hiện đại của dì tôi. Trong Đêm Thượng Hải, Triệu Vy vào vai một người lái taxi. Bộ phim sẽ được công chiếu vào năm 2007. Bên cạnh đó, bộ phim Cuộc sống hậu hiện đại của dì tôi cũng được đem tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế, trong đó có Liên hoan phim quốc tế Toronto. Triệu Vy cũng nhận được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim tại giải Kim Mã.

 
Trong phim ' Trà xanh'

Hiện tại, sê-ri phim truyền hình mới nhất của Triệu Vi là Cảm ơn anh, từng yêu em. Mỗi tập phim cô được nhận thù lao là 100,000 nhân dân tệ. Sau ba tháng hè quay phim ở Thượng Hải, bộ phim đóng máy vào tháng 9 năm 2006.Bộ phim dự tính phát sóng vào cuối năm 2006.

Sau khi hòan thành bộ phim truyền hình Cảm ơn anh từng yêu em, Triệu Vi quay trở lại trường cũ là Học viện điện ảnh Bắc Kinh để theo học khóa học thạc sĩ điện ảnh ngành đạo diễn vào tháng 9/2006. Lúc thi đầu vào, Triệu Vi cũng cảm thấy lo lắng vì sợ mình sẽ thi trượt. Kết quả là, cô nằm trong top những người đỗ đầu kì thi. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Vi sẽ trở thành thạc sĩ, diễn viên, đạo diễn kiêm ca sĩ Triệu Vi.

II. Sự thành công trong làng âm nhạc:Năm 1999, Triệu Vy gia nhập làng âm nhạc và cho ra album dầu tiên mang tên Sawallow, trong đó bao gồm nhiều bài hát trong phim Hoàn Châu Cách Cách.Cùng năm, album thứ hai Magic of love được xuất bản. Năm 2001, Triệu Vy xuất bản album thứ 3 The last separation. Cả 3 album này đều bán rất chạy ở Trung Quốc với số lượng hơn 3 triệu bản, nhưng lại không nhận được sự hưởng ứng từ các nhà phê bình. Trong album The romance in the rain(Tân dòng sông li biệt) Triệu Vy đã thể hiện nhiều bài hát do nữ văn sĩ Quỳnh Dao viết lời. Trong bộ phim cùng tên, nhân vật Lục Y Bình mà cô đảm nhiệm cũng thể hiện rất nhiều bài hát.

 

Sau 3 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc để chú trọng cho việc đóng phim, năm 2004, Triệu Vi cho ra album thứ 6 với tiêu đề Phiêu. Triệu Vy coi album này như lời phản kháng của cô trước những tin đồn không hay. Cả các fan hâm mộ lẫn các nhà phê bình đều nhận thấy album mới đã thể hiện sự trưởng thành hơn và kĩ thuật hát cũng như sự biểu lộ cảm xúc của Triệu Vy tốt hơn. Trong album có rất nhiều bài hit như Dần dần, Ngày chủ nhật trời mưa. Album mới nhất của cô mang tên Double(tên tiếng việt là Song- nói về 1 Triệu Vy hai tính cách-một Triệu Vy trẻ trung , thời thượng; một Triệu Vy thanh nhã , tươi mới.) với các bài đáng chú ý như "Phần nhỏ bé, Tôi và Thượng Quan Yến, trong đó còn có bài Phát hiện, ca khúc chủ đề phim Kinh hoa yên vân.
 

Trong bài hát ' Tôi và Thượng Quan Yến '
 
Sự nghiệp ca hát của Triệu Vy bắt đầu tỏa sáng khi cô nhận được một loạt các giải thưởng lớn như : Trong album Phiêu ca khúc Dần Dần được bình chọn là ca khúc của năm 2004. Ca khúc Ngày chủ nhật mưa giúp Triệu Vy thắng đậm tại giải Tuyết Bích- Triệu Vy thắng lớn với 3 giải ( Giải Nghệ sĩ kiệt xuất toàn năng; Giải ca sĩ yêu thích nhất (khán giả bình chọn); Giải "10 ca khúc vàng" cho bài Chủ nhật trời mưa".).Ngày 19/3/2005, tại buổi lễ phát giải lần thứ 12 của Đông Phương Phong Vân Bảng, với ca khúc DẦN DẦN, Triệu Vy nhận 3 giải thưởng TOP 10 CA KHÚC VÀNG CỦA NĂM, VIDEO CLIP XUẤT SẮC NHẤT và BIỂU DIỄN SÂN KHẤU XUẤT SẮC NHẤT, những thành tích đã đạt không làm mọi người ngạc nhiên, nhưng điều khiến khán giả có mặt hôm đó kinh ngạc chính là cách tạo hình ấn tượng với mái tóc được làm xù lên, một ngạc nhiên thú vị !!...Album Phiêu phát hành năm 2004, lời khen tặng không ngớt, không những đạt thành tích về doanh thu mà ngay cả trong giới âm nhạc cũng đạt được khẳng định. Các ca khúc DẦN DẦN, NGÀY CHỦ NHẬT TRỜI MƯA, SHAKESPEARE VÔ TẬN trở thành ca khúc vàng của nhiều bảng xếp hạng !! ...Album Song còn đem lại cho Triệu Vy nhiều thành công hơn, tại Bảng xếp hạng TOP Trung Quốc Music Radio 2005,Triệu Vy thắng lớn với giải(Nữ ca sĩ được yêu thích nhất khu vực đại lục, giải nhất ca khúc vàng 2005 với ca khúc Tôi và Thượng Quan Yến).Album DOUBLE-SONG của Triệu Vy đã lọt vào danh sách album nhạc của năm cùng với 26 album khác như: U87 của Trần Dịch Tấn, Gặp gỡ bất ngờ của Châu Tấn, Tiêu Bang tháng 11 của Châu Kiệt Luân, Một ngày hoàn mỹ của Tôn Yến Tư, Look của Lương Vịnh Kì, Tinh Chiến của Cổ Cự Cơ, Trọn một đêm của Lưu Nhược Anh... Sau đó, cô lại được nhận giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất từ Trung Hoa đại lục của MTV Châu Á.Với những giải thưởng lớn, giải kép...có thể nói Triệu Vy hiện đang là Nữ ca sỹ số 1 của Trung Quốc và trở thành hiện tượng độc của Trung Quốc lẫn Châu Á.

Tham khảo từ Wikipedia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 00:33:34 bởi dongphuonghuyenbi >

ammayngu
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.06.2007
 • Nơi: vietnam
RE: Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 13.02.2008 21:40:58
thư kỳ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/35731/081C5BCBEA6448E5956199BFC119CA60.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/35731/99D549316C9441139A3D31F985D118AB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 21:44:34 bởi ammayngu >
Attached Image(s)
Không tranh

Không tham

Không mong cầu

Không ích kỷ

Không tự lợi

Không nói dối

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

sumer190
 • Số bài : 64
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.08.2004
Re:Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 26.11.2014 03:24:49
Trần Hiếu
 

 

 

 

 

 
Tên tiếng việt : Trần Hiểu
Tên tiếng anh : Morning
Tên phiên âm : Chen Xiao
Tên tiếng hoa : 陈晓
Biệt danh : Hiểu Hiểu
Quốc tịch : Trung Quốc
Nơi sinh : Hợp Phì , An Huy
Bây giờ sống ở : Bắc Kinh
Ngày sinh : 05/07/1987
Nghề nghiệp : Diễn viên
Chòm sao : Cự Giải
Gia đình : Cha và mẹ
Chiều cao : 1m80
Cân nặng : 70 Kg
Nhóm máu : AB
Ghét trái cây : Bưởi , sầu riêng , dâu tây
Động vật yêu thích : Ngựa
Màu yêu thích : Tím
Nơi yêu thích : Siêu thị
Sở thích : Ca hát , vẽ tranh , bóng rổ , điền kinh
Ca sĩ yêu thích : Trần Dịch Tấn , Trương Học Hữu , Lưu Hân
Phim bộ yêu thích : Thanh Xà , Series - Châu Tinh Trì
Phim hoạt hình yêu thích : Thám Tử Lừng Danh - Conan
Điều khó chịu nhất : Lừa dối , phản bội
Phương châm hoạt động : Tổ chức từ thiện
Trường : Học Viện Hí Kịch Trung Ương
Công ty : Hãng Phim Vu Chính (Yu Zheng Studio)
Bạn thân nam : Lưu Mạnh Triết , Tiền Vịnh Thần , Ngụy Thiên Tường , Trương Triết Hạn , Kiều Nhậm Lương , Chu Tử Kiêu , Mã Văn Long
Bạn thân nữ : Dương Dung , Viên San San , Trương Tuyết Nghênh , Tập Tuyết , Tô Thanh
Thành tựu :

Ngày 30 tháng 01 năm 2013 : Trần Hiểu nhận giải Thần Tượng Phim Truyền Hình Được Thanh Thiếu Niên Yêu Thích Nhất Hằng Năm nhờ vai diễn Lâm Bình Chi - Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2012 .

Năm 1997 : Trần Hiểu đóng vai nam chính Tôn Đông trong phim "Bài Ca Của Lớp Chúng Ta" của đạo diễn : Trương Kim Đệ đã nhận được giải : "Một trong năm công trình tỉnh An Huy" với giải thưởng : "Khôi Hỉ Thước" .

Trần Hiểu Nhận giải Huy Chương Vàng : "Liên Hoan Hí Kịch Sinh Viên Đại Học Toàn Quốc"  cho vai diễn : Prometheus ( nhân vật thần thoại Hy Lạp ) trong tác phẩm cùng tên .

Trần Hiểu tham dự cuộc thi tiểu phẩm hí kịch sinh viên học viện hí kịch trung ương với tiểu phẩm "Red Rose White Rose" trong vai Đồng Chấn Bảo đạt được giải "tiểu phẩm hí kịch xuất sắc" và giải "cá nhân biểu diễn hay nhất" .


(vì đây là thông tin Hana_Dragon dịch , nên mong ai đem qua nơi khác thì ghi rõ người dịch giùm)

Phim điện ảnh :

2010 | Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc
Vai diễn : Lục Li
Hợp tác với : Lưu Đức Hoa , Lưu Gia Linh , Lý Băng Băng , Đặng Siêu
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2013 | Cung Tỏa Trầm Hương (Cung III)
Vai diễn : Ái Tân Giác La - Dận Tường (Thập Tam A Ca / Di Thân Vương)
Hợp tác với : Châu Đông Vũ , Chu Tử Kiêu , Trương Vệ Kiện
Phim chưa phát hành tại Trung Quốc


Phim truyền hình :

1997 | Bài Ca Của Lớp Chúng Ta
Vai diễn : Tôn Đông
Phim chưa phát hành tại Việt Nam

2009 | Đại Tần Đế Quốc
Vai diễn : Mị Viêm
Hợp tác với : Hầu Dũng , Lư Dũng , Vương Chí Phi
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2010 | Khổng Tử
Vai diễn : Tống Triều
Hợp tác với : Triệu Văn Tuyên , La Gia Lương
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2010 | Quốc Sắc Thiên Hương
Vai diễn : Hạ Khôn
Hợp tác với : Lưu Khải Uy , Diệp Tuyền , Hà Thịnh Minh , Tập Tuyết
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2010 | Mẹ Chồng Vui Vẻ Nàng Dâu Xinh Đẹp
Vai diễn : Quách Khiếu Thiên (Thiếu Soái)
Hợp tác với : Lưu Khải Uy , Hồ Hạnh Nhi , Hà Thịnh Minh , Dương Dung
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2011 | Ngày Xuất Đông Sơn
Vai diễn : Tiêu Dương
Hợp tác với : Vương Tử Cương , Trương Hồng Duệ , Từ Vĩnh Cách
Phim chưa phát hành tại Việt Nam

2011 | Tàng Tâm Thuật (Bí Mật Bị Lãng Quên)
Vai diễn : Khách Mời
Hợp tác với : La Tấn , Tưởng Mộng Tiệp , Hà Thịnh Minh , Kiều Chấn Vũ
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2012 | Thưởng Kim Liệp Nhân (Kẻ Săn Tiền Thưởng)
Vai diễn : Bạch Thiểu Quần
Hợp tác với : Tiền Vịnh Thần , Thư Sướng , Lý Dịch Phong , Thiệu Mỹ Kỳ
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2012 | Cung Tỏa Châu Liêm (Cung II)
Vai diễn : Ái Tân Giác La - Doãn Hi (Thập Cửu A Ca)
Hợp tác với : Hà Thịnh Minh , Viên San San , Đỗ Thuần , Hải Lục
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2012 | Nữ Nhân Của Vua
Vai diễn : Tần Tử Anh (Tần Tam Thế)
Hợp tác với : La Tấn , Trần Kiều Ân , Minh Đạo , Viên San San
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2012 | Nữ Tướng
Vai diễn : Cao Trạm (Vũ Thành Đế)
Hợp tác với : Dương Dung , Kiều Nhậm Lương , Lưu Tuyết Hoa
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2013 | Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ
Vai diễn : Lâm Viễn Đồ / Lâm Bình Chi (Tiểu Lâm Tử)
Hợp tác với : Hoắc Kiến Hoa , Viên San San , Trần Kiều Ân , Dương Dung
Phim đã phát hành tại Việt Nam

2013 | Long Môn Tiêu Cục
Vai diễn : Miêu Tinh Nhân
Hợp tác với : Viên Vịnh Nghi , Lý Thanh , Nghiêm Khoan , Mã Thiên Vũ
Phim chưa phát hành tại Trung Quốc

2013 | Phượng Hoàn Sào Chi Liên Thành / Cung Tỏa Liên Thành (Cung III)
Vai diễn : Tát Mãn
Hợp tác với : Lục Nghị , Viên San San , Dương Dung , Cao Vân Tường
Phim chưa phát hành tại Trung Quốc

2013 | Vân Trung Ca
Vai diễn : Lưu Bệnh Dĩ / Lưu Tuân (Hán Tuyên Đế)
Hợp tác với : Tô Thanh , Dương Dung , Khấu Chấn Hải
Phim đang quay

2013 | Tân Thần Điêu Đại Hiệp
Vai diễn : Dương Quá (Tây Cuồng)
Hợp tác với : Trương Tuyết Nghênh

sumer

Ct.Ly

sumer190
 • Số bài : 64
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.08.2004
Re:Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 02.03.2015 19:42:16
Chung hán Lương
 


sumer

sumer190
 • Số bài : 64
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.08.2004
Re:Hình Diễn Viên Điện Ảnh Hồng Kông_Đài Loan... - 02.03.2015 19:44:29
Lý Dịch Phong
 

Chàng Bách Lý Đồ Tô trong "Cổ kiếm kỳ đàm" - bộ phim truyền hình được yêu thích nhất của giải Quốc Kịch Thịnh Điển 2014 - có lý lịch sạch bong không scandal, khả năng diễn xuất linh hoạt. Điều này khiến Lý Dịch Phong dễ dàng lọt vào bảng xếp hạng "Tứ đại nam thần" của Trung Quốc. Vẻ đẹp lạnh lùng, lãng tử của Lý Dịch Phong khiến chị em "mê mệt". Được cùng sóng đôi cùng mỹ nam Lý Dịch Phong luôn là ước mơ của phái nữ. Do vậy, thật khó cho chị em nếu như nhìn thấy Lý Dịch Phong đi bên mỹ nữ nào khác.Bách Lý Đồ Tô của "Cổ Kiếm Kỳ Đàm"

 


Lý Dịch Phong lạnh lùng khiến bao fan nữ say đắm
 sumer