Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 127 bài trong đề mục
Tác giả Bài
M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 02.01.2007 23:46:34
Ca sĩ Quang Dũng và người mẫu, diễn viên Minh Thư
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/686804911B674278B509C91C1DBDDEB7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 02.01.2007 23:48:29
Diễn viên, người mẫu Minh Thư
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C72499BC0E4A43BEAC5EEC71A64CA611.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/799F96822F83449F97D2513FB0A06C6C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 02.01.2007 23:50:41
Ca sĩ Hồng Ngọc
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9DAEBA2396D349F0B24FBC7F3F6A9007.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2E630A18FBC54566887D92B570909DAF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/AE56C405D05042E88FA8DAF9042074DB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 02.01.2007 23:52:27
Ca sĩ Ngô Thanh Vân
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/23DE8588825E4B8FAFF2D0B8681EAED6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/52C33078344242F485FD7B90985CE930.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 02.01.2007 23:54:17
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2DBDEB2B131A4BFC9687C220CB84481E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7148B5F9F54C418996DBD840635DD954.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9A83EAD03F594D728F23B72E33F7785E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 02.01.2007 23:57:10
Diễn Viên Minh Trí
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FEBE637DC0234975A3F7B6F7A0324DB1.bmp[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A98AF998EA1849E58636D1C46EDED2D2.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.01.2007 01:15:05
1 số hình ảnh live show của ca sĩ Lâm Chí Khanh
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D2D2227BBA0745D295C9891736BBB733.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A21ECD437FD543B38725E0C6BE5BA951.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/232EB75F7EC44929AB2619679031AAE7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8D96FD24402F46BE97880338C9A754A7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/20D66E0B5A7D4F96BEEFCF6E732B0FB7.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.01.2007 01:16:47
....
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4A335D3EDCBA4334945D89F8D21364FC.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7074C6BE1A2E4540A900B4133958325D.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C3B6E365BA7E4FE28FC57E3A1BFA82B2.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 08.01.2007 01:35:32
Ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ Trần Thu Hà
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B4A279EB42D3498592B8D34FEBC3FB61.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/EC0116AEC98B4A579E2C82A7219022BE.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8FBB0DDED9D541CE83CFA6B0F2A95863.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 08.01.2007 01:38:16
Ca Sĩ Ỷ Lan và Khánh Hà
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5FBBC2F31043424DB9F738D292301E59.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/37540030AAEE485A92C5AE2F821C38B8.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0CE1811AA99341389EDDFEDD25F765CB.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 10.01.2007 23:42:20
Một số hình ảnh các ca sĩ của trung tâm Thúy Nga
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/20779B5B43BD459E9B81845F0E79E517.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CBC5A1936D8F4B96B6EA4951F73312B2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D1889185E65E42BD9CF027E5C12CF40B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2C83DDF41D3C40E29647D4502F347E86.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3C27DE587B67482F9A8AE38C701CB369.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 10.01.2007 23:44:05
....
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F11760098E1042C5978A5682F1D82826.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/028BD339B01B4A089A1B5FF2971461D0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6DF63EC3631B4EA994CE89CA0144E1BF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D86C070F904442BFA4D5D3E612F57AF2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8FC1C2B9CC8E437385759672BB6BA267.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 10.01.2007 23:49:43
..
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/67E76D1DC44040679508BFB0C54D5C42.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FC3B77BEF7204ED699DD87616CC138AF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6B3D1900BB574534B171F094C4D1A442.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7739DF8481DE4B6696535C85A4BD86CB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B74CC7A7E002405AAE67227C9F0265A5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 30.12.2007 22:59:09

Trích đoạn: M_Hằng

Ca sĩ Ngô Thanh Vân
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/23DE8588825E4B8FAFF2D0B8681EAED6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/52C33078344242F485FD7B90985CE930.jpg[/image]

 
Tiếp nè :
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/DA76D6CCB8B8425A9BB17CF5E6264A96.JPG[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.09.2008 05:39:53
Hình đám cưới Mạnh Quỳnh

Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.09.2008 05:40:56
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.09.2008 05:41:58


Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.09.2008 05:43:28
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.09.2008 05:44:59

Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.09.2008 06:38:54
Hình đám cưới của ca sĩ Quang Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 06:41:51 bởi Thanh Vân >
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình Diễn Viên Sân Khấu- Điện Ảnh Việt Nam - 03.09.2008 06:41:24


Đôi tân lang, tân nương


Bộ ba: ca sĩ Hà Anh Tuấn, chú rể và nhạc sĩ Lê Quang hát mừng cho hạnh phúc mới của Quang Dũng.Lễ cưới theo phong tục Việt Nam đã được tổ chức sáng cùng ngày tại thành phố Westminster, California.
Quang Dũng - Jennifer trong một điệu nhảy tình tứ.Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3790
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Hình đám cưới Lam Trườngt - 03.09.2008 06:45:16
Hình đám cưới Lam Trường<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 19:07:10 bởi Ct.Ly >
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

demsaoroi88
 • Số bài : 3
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.06.2010
RE: Hình đám cưới Lam Trườngt - 18.10.2010 16:48:35
Đúng là ngưỡng mộ quá...thần tượng của mình ai cũng lộng lẫy trong ngày cưới

...............................................
tin tuc
Tin The gioi
Chinh tri Xa hoi


Alyshaa
 • Số bài : 69
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.08.2011
MC NNgan -Bằng Kiều -Khánh Ly - 27.08.2011 02:27:37

Alyshaa
 • Số bài : 69
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.08.2011
Như Quỳnh -Ánh Minh - 27.08.2011 02:29:14

Alyshaa
 • Số bài : 69
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.08.2011
-Ánh Minh-Quốc Khanh - 27.08.2011 02:31:16

Alyshaa
 • Số bài : 69
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.08.2011
RE: -Ánh Minh-Quốc -Nguyễn Hồng Nhung - 27.08.2011 02:35:08

Alyshaa
 • Số bài : 69
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.08.2011
Thu Phương -Quang Lê Live Show Canada - 28.08.2011 00:56:09

Alyshaa
 • Số bài : 69
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.08.2011
Bằng Kiều -Quốc Khanh -Sidney -Úc châu - 28.08.2011 00:58:11

Alyshaa
 • Số bài : 69
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.08.2011
Lâm Nhật Tiến & N.Hồng Nhung -London - 28.08.2011 01:00:54

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 127 bài trong đề mục