Kiểu:
Xin chào !

 Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A

Thay đổi trang: 1234 > | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
sóng trăng

 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
 • Trạng thái: offline
Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 30.08.2006 02:06:19 (permalink)
.

ĐẠO TRƯỜNG NGÂM
Thay Lời Tựa
MUSES

Nhà văn nghệ phải phát thệ cái yêu thương; yêu thương là huyết tính của loài người. Nhà văn nghệ phải thể nghiệm được yêu thương trong sinh mệnh lịch sử, hiện tại và tương lai trong loài người, trong sống thật, sống máu và sống đấu tranh của loài người. Nhà văn nghệ phải ca tụng những cuộc đắc thắng vô ngã.

Thế cho nên nhà văn nghệ phải là của dân chúng, phải trở về bình dân, phải là phần tử bình dân, còn phải là người tin thờ bình dân, đấy là toàn thể cái hiện thân của yêu thương, hy vọng, tin thờ lý tưởng đang tranh đấu phải "mắt mù", "mặt cúi". Nhà văn nghệ không làm "mõ chợ" được, văn nghệ không thể làm tiếng "chó sủa" được (Shelley), đồng thời không thể làm đồ đùa cho giai cấp độc quyền (Tolstoi), cũng không thể làm "đồ chơi của bọn tục". "Nó là tiếng đau khổ thực ảm đạm và nghiêm nghị" (Chu Xuyên Bạch Thôn). Bỏ loài người ra, văn nghệ không có giá trị gì hết, nhưng bỏ đa số loài người ra với bỏ lòng yêu thương vô ngã ra, văn nghệ không thể có một giá trị thích đáng. Nhà văn học phải là một "giáo sĩ tiên tri và dùi mài" (Fichte). "Phải thổi tiếng kèn đánh thức lên" (Shelley). "Phải làm sao cho loài người tự hiểu mình, tự tin mình và càng khát mơ chân lý" (Gorky). Thế cho nên "văn nghệ là lương tâm của loài người" (Herbert).

Cái lương tâm và việc đánh thức chỉ có thể bằng yêu thương đang đau khổ trong vật lộn. Muốn được thế, văn nghệ phải vô ngã mà không còn chấp trước nữa. Văn nghệ còn là hình thể của lý tưởng, cho nên văn nghệ tự thân cũng phải lành, đẹp và thực. Lành và thực không hỗ giải được cho có một tiêu chuẩn đúng đắn, chỉ có đẹp biểu hiện được rõ ràng giá trị nhất.

Cho nên văn nghệ là hình tượng, cảm tưởng và tượng trưng. Đẹp phải biểu hiện độc lập và thuần túy trên hình thể và mầu sắc, đẹp phải trình bày cái độc đặc của nội dung, "chỉ có thực chất sinh ra hình thức" (G the). Văn thể phải là sự tỏ lộ của nội tâm người cầm bút (Gorky). Mỗi bức vẽ phải là một vở kịch một màn, cái diễn trình phải chú trọng trong sắc vận. Khó có thể tìm thấy trong những nhà văn hào lớn lao như Balzac, một nhà tả thực chủ nghĩa hay lãng mạn chủ nghĩa (Gorky), vì văn nghệ chỉ là sinh mệnh phô bày ra (Herbert) và loài người trong đời sống cũng như không ỷ vào lý tưởng thì không thể nở hoa được (Thạch Xuyên San Tứ Lang), đó là sứ mệnh thực hiện chủ nghĩa, đó còn là cách mạng lãng mạn chủ nghĩa.

Văn nghệ là hoa của đạo lý, huyết hoa.
Văn nghệ phải là sống.


Hãy mở cửa sổ ra cho ta hít hơi thở của không khí anh hùng (Romain Rolland). Phải phá tan màn tối ra cho ánh sáng, hơi thoảng chiếu vào phát nhiệt cho loài người khỏi tăm tối, cho hạt giống của hoa quý từ dưới thối ra, mục nát, bùn lầy, hôi tanh, đượm hơi sương mai và không khí sáng mà nở lên trái quả tươi màụ

Nếu loài người duy vật thật, tất không có văn nghệ, chỉ có khoa học của vật chất luật tắc.

Nếu loài người duy tâm thật, tất không có văn nghệ, chỉ có tông giáo qua thần thức.

Văn nghệ là chủ của thời đại mới dẫn dắt loài người bằng phương pháp ý thức của tự loài người.

Văn nghệ không phải là thượng tầng kiến trúc, chỉ là dưỡng sinh nền tảng của mọi người. Cho nên Lễ Nhạc chính trị là phương thức chính trị của Nho duy sinh. Lễ Nhạc phải phát xuất tự nơi dân chúng và sống thật mới được.

Lễ Nhạc (một trong văn nghệ) phải chính trị hóa, hơn nữa là giáo dục hóa. "Một văn nghệ nào, nếu không lấy đạo đức hóa lý tưởng và thực dụng làm mục tiêu chỉ là một thứ sống bất lương và bệnh thái".

Nhưng mà văn nghệ không thể ở bọn quan liêu, chính khách và nhàn tản theo đòi được. Văn nghệ phải để cho yêu thương của lý tưởng có tranh đấu chủ trì, văn nghệ là của dân chúng mới được.


X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
4823 tuổi Việt ( 1944 )
( trích trong Huyết Hoa )
http://huynh.tamh.free.fr/ly%20dong%20a/dong%20an.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 02:22:00 bởi sóng trăng >
 
#1
  sóng trăng

  • Số bài : 1013
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
  • Trạng thái: offline
  RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 30.08.2006 02:16:55 (permalink)
  .


  Đạo Trường Ngâm  Một vòng không đáy, đáy sinh người.
  Ngoảnh lại trông đi mấy Việt khơi
  Thường vậy vô danh văng vẳng.
  Mà nay hữu thực bời bời.

  Tiết gin thiên cổ tình khôn dãi,
  Óc tính trăm năm, gan dễ phơi.
  Khép mở hồng hoang vần chuyển mãi,
  Duy nhiên khoáy động ba nghìn trời.

  Ba nghìn trời một khoáy thấy đâu,
  Ðám bụi trần ai luống đục ngầu.
  Sách Hóa trắng tinh không một chữ,
  Gậy thần đốt trúc có hai đầu.

  Sông Thao nước cuốn bên bồi lở,
  Núi Tản mây vần, độ bể dâu.
  Ðông Tây một nhẽ, xuyên kim cổ,
  Vũ trụ huyền hoàng, mối Lạc Âu.

  Mối Lạc Âu gỡ trải bao giờ,
  Bơn cát ngàn tre gió phất phơ
  Trúc lụa đã dày phen tri loạn.
  Son xanh còn chiếu dạ được thua.

  Cương thường chắp nối hai kiếp lại.
  Văn vũ trì trương một nguyện xưa.
  Hỗn độn đã nhiều công mang mớ,
  Chờn thây cho mưa nắng hững hờ!

  Nắng mưa tâm sự ở trên đời,
  Tao hóa như không, lọ có trời!
  Ðồng Trung Hoa đến mang làm cột,
  Máy Pháp lan sang để chém người.

  Ðạo nghĩa gớm cho quân lợm khẩu.
  Nhân quyèn khiếp cả lũ xanh ngươi!
  Nghẫm xem muôn vật đều đắc ý.
  Rẽ rạch Hồng Bàng tính cổ thời.

  Tính cổ thời ngày một đi đi,
  Trách ai cảt cử gọi Hoa Di.
  Cỏ xanh kia lấy bạo thay bạo.
  Gạch tía này sướng chi khổ chi?

  Sự tích thôi đều hươu quạ.
  Sinh linh thế ấy phân ly.
  Xuân Thu ướm hỏi bởi vì vị.
  Hay bởi Xuân Thu bởi vị vì.

  Bởi chút vị vì tìm lẽ đời,
  Ba sinh còn hồn mộng đôi nơi,
  Giang sơn dựng thuở ai tác bể.
  Quan lũ gây từ kẻ trụ trời,

  Tác giả vô danh là gốc đạo.
  Noãn bào trăm họ ấy giềng ngưòi.
  Ðáy dòng nước băng băng chảy mãi.
  Chớp bể mưa nguồn nào có ngơi!

  Chớp bể mưa nguồn kéo khắp miền.
  Xá chi tắm gội, xá truân chuyên.
  Bút nghiên, đèn sách đều sai lạc,
  Kim cổ, Ðông Tây cũng hão huyền.

  Vì biết lửa hưong tìm chấp nối,
  Là hay vàng đá dể trao truyền,
  Văn minh nghĩ kỹ còn nhiều việc.
  Ðem cả muôn loài lên Duy Nhiên.  4822 T.V.
  X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
  4823 tuổi Việt ( 1944 )
  ( trích trong Huyết Hoa )

  http://huynh.tamh.free.fr/ly%20dong%20a/ly_dong_a_001.htm

  R
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 04:05:38 bởi sóng trăng >
   
  #2
   sóng trăng

   • Số bài : 1013
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 25.02.2006
   • Trạng thái: offline
   Huyết Hoa - Thái Dịch Lý Đông A 30.08.2006 11:51:09 (permalink)
   .


   Huyết Hoa


   Hồn bạch trĩ bâng khuâng tìm nước cũ,
   Tìm cội dài, ngậm ngắn núi Viêm Phương.
   Tìm nắng mưa bầu đoàn loài một tổ,
   Ðậu cành Nam đèo đẵng rũ đau thương.

   Hồn tài tử vơi đầy ngụ oan khổ,
   Khúc đoạn trường nên tuyệt cổ văn chương.
   Một tấm son chủt trinh này gột rửa,
   Chót đèo bồng tình cố quốc tha hương.

   Hồn cô nghiệt ngoài khơi trong bến Ngự.
   Dầu tái sinh hứ hạnh dạ còn vương.
   Cán Long Tuyền mài sương hàn Ðỗ Vũ.
   Tấm lòng người vong quốc chết đau thương   quốc chi sĩ
   huyết chi hoa.


   Trời bó mãi, đất bó mãi không tha.
   Năm năm mây bạc, đầu bạc chẳng già.
   Quả tim đúc lại, nhủ cho ngàn biển.
   Vô tình vẫn mãi, hữu tình không tha!

   Hận lòng như gió thổi, thổi đời thuở.

   Sự nước non dài, dài cả một ta.   4822 T.V.
   X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
   4823 tuổi Việt ( 1944 )

   ( trích trong Huyết Hoa )
    
   r
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 00:58:06 bởi Ct.Ly >
    
   #3
    sóng trăng

    • Số bài : 1013
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 25.02.2006
    • Trạng thái: offline
    Thiên Tài Hoa - Thái Dịch Lý Đông A 30.08.2006 11:56:57 (permalink)
    .


    Thiên Tài Hoa


    Sao Viêm Phương chọn chốn giáng tinh thần
    Trong muôn hoa lấy một ở hồng trần.
    Chợt bóng mát chân sim ta tìm gặp.
    Ðầu dây leo bình dị đoá siêu quần.


    Ðóa siêu quần ta gọi thiên tài hoa.
    Nếp tinh quang in năm cánh kỷ hà.
    Sắc đỏ trời Nam phun ánh lửa.
    Hương không thơm vì ẩn tích Ngân Hà.


    Tận Ngân Hà huyền diệu chất thiên tài.
    Gió mưa hồn cố quốc tít non đoài.

    Ðoá hoa huyểt người ta bừng thức giấc,

    Sao Viêm Phương chói lọi mọc trên đài.    4824 T.V.
    X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
    4823 tuổi Việt ( 1944 )
    ( trích trong Huyết Hoa )
     
     

       R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 00:59:54 bởi Ct.Ly >
     
    #4
     sóng trăng

     • Số bài : 1013
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 25.02.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 30.08.2006 12:07:28 (permalink)
     .

     Bạch Vân Điếu


     Cõi trời khép đóng chưa mở mang.
     Sinh ra thánh nhân nhường tỉnh mịch.
     Mõ trời, khánh Lỗ đánh đương vang.
     Chín vạn bằng bay chưa giáng lịch


     Lòng thu lả tả áng Bạch Vân,
     Quốc dân muôn đời người bí mật.
     Dã triều đương cực trong mộng trần.
     Ðể lại tàng cơ làm pháp vật.     Lòng kinh thừa thãi am muốn nhàn
     Gặp hội nghìn năm thường dễ bỏ.
     Cổ kim ai đã biết nghe đàn?
     Vẫn những rai ngống niềm quan lũ.


     Thiên dân giềng mối cực hoàng hoàng.
     Ẩn phong nhã năm quyền giáo lệnh.
     Bia xưa cây cũ dấu tuy mang
     Chẳng phụ muôn đời âu có mệnh.
     4834 T.V.
     X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
     4823 tuổi Việt ( 1944 )
     ( trích trong Huyết Hoa )
      
      
     R
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 01:01:53 bởi Ct.Ly >
      
     #5
      sóng trăng

      • Số bài : 1013
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 25.02.2006
      • Trạng thái: offline
      Vạn Niên Thư - Thái Dịch Lý Đông A 30.08.2006 12:12:53 (permalink)
      .


      Vạn Niên Thư      Việc muôn năm trước lắm ngưòi đương,
      Việc muôn năm sau nhiều kẻ nối.
      Non sông không thiếu khách trì trương,
      Vận mệnh phần tay ai giềng mối.


      Ngày ngày tháng tháng đi dòi dõi,
      Tốn ích trong cơ mối thế thường
      Lao lực trần ai thương lặn lội,
      Con thoi nhật nguyệt nắng đòi sương.


      Bởi chút thiên sinh liệu dưỡng phương
      Lòng tằm, ruột lúa nhường nông nổi.
      Tự thuở tương tri những vấn vương,
      Nguyện đem hương lửa ràng công tội.


      Khúc hát non Côn làn suối dội,
      Bài thơ mây trắng gió am trường,
      Sáu năm cung kiếm tinh nửa gối,
      Kẻ trước người sau đều đoạn trường.


      Bởi chút tinh hồn của cố hương,
      Cỏ gai mù mịt đi tìm tõi
      Vạch đường tinh vệ bể Uổng Dương
      Viếng núi Thu Tinh trời vòi vọi.


      Con thuyền non Lã thách chìm nổi,
      Tắc kiếm thần Rùa dẹp nhiễu nhương.
      Ngồi lại đem thi thánh chắp thành nối,
      Ði ra lên ngựa mở hoàng vương.


      Tấm lòng để chúc muôn năm trường,
      Sự nghiệp làm dây các vận hội.
      Năm trăm năm nữa gíó Nam Dương,
      Chớ bảo ta trong hàng trăm tuổi.

      4823 T.V.
      X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
      4823 tuổi Việt ( 1944 )
      ( trích trong Huyết Hoa )


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 03:59:50 bởi sóng trăng >
       
      #6
       sóng trăng

       • Số bài : 1013
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 25.02.2006
       • Trạng thái: offline
       RE: Vạn Niên Thư - Thái Dịch Lý Đông A 31.08.2006 12:13:44 (permalink)
       .

       Bạch Vân Đàn Họa       Mây lành hiện về cát xây ngai
       Ðiền phá ai người dễ biêt ai?
       Ðủng đỉnh Thái Nguyên ngay trước mắt.
       Dập dìu Ba Thục chính mang tai.

       Thần cơ dẫn dắt đường tam hiểm.
       Y bát trao truyền vận thất khai.
       Ngày đến Tiểu Văn Lang sẽ thấy.
       Ngẩng nhìn sao Tất sang phai phai.
       4824 T.V.
       X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
       4823 tuổi Việt ( 1944 )
       ( trích trong Huyết Hoa )
       .
        
       #7
        sóng trăng

        • Số bài : 1013
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 25.02.2006
        • Trạng thái: offline
        Hồn Cố Quốc - Thái Dịch Lý Đông A 31.08.2006 12:16:35 (permalink)
        .


        Hồn Cố Quốc        Hồn ngược sóng ba sinh.
        Hồn về núi Thu Tinh.
        Chợ Cao Ðang đồng vọng,
        Cố quốc biết bao tình !

        4823 T.V
        X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
        4823 tuổi Việt ( 1944 )
        ( trích trong Huyết Hoa )


         
        #8
         sóng trăng

         • Số bài : 1013
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 25.02.2006
         • Trạng thái: offline
         Nam Thi Thảo - Thái Dịch Lý Đông A 31.08.2006 12:20:21 (permalink)
         .


         Nam Thi Tháo
         Những nguồn thơ bất tuyệt như thiên cổ,
         Bằng mồ hôi, máu lện chảy đời đời.
         Cả nòi giống trên tiến hành lao khổ,
         Vần Nam Thi lên mỗi dịp bời bời.         Cuộc chiến đấu đem hồng hoang mang mở.
         Ðám trần ai hồn sáng tác chan chan.
         Bằng muôn miệng, muôn lòng buông sáng nở
         Vần Nam Thi lên mỗi giọng nồng nàn.         Tự giác lại sống còn đã đến độ.
         Sóng đáy thành hùng vĩ sủi ngạt ngào.
         Cả nòi giống trên độ trình rầm rộ.
         Vần Nam Thi lên mỗi điệu dạt dào.         Gió nồm đem nắng Viêm hòa rực rỡ,
         Gậy tre lau trở lại huyền hoàng,
         Sợi nâu lam mối Hồng Bàng tết gỡ,
         Vần Nam Thi lên mỗi phố sang sang.

         4822 T.V.
         X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
         4823 tuổi Việt ( 1944 )
         ( trích trong Huyết Hoa )
          
         #9
          sóng trăng

          • Số bài : 1013
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 25.02.2006
          • Trạng thái: offline
          Nhàn Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:09:12 (permalink)
          .


          Nhàn Ngâm


          Kinh luân chút nợ chửa yên tuyền.
          Nên liệu ba sinh phải báo nguyền,
          Thiết huyết thiên thu nhiều lao đảo.
          Bạch vân tể tướng mới thần tiên.

          Như không gặp gỡ ngày Ngô Thát.
          Thì đã du nhàn chốn phố viên.
          Một chiếc hồ lô mươi hoàng quyển.
          Tiêu dao mây nội hạc chân huyền.
          4822 T.V
          X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
          4823 tuổi Việt ( 1944 )
          ( trích trong Huyết Hoa )


          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 01:10:14 bởi Ct.Ly >
           
          #10
           sóng trăng

           • Số bài : 1013
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 25.02.2006
           • Trạng thái: offline
           RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:13:35 (permalink)
           .


           Thiên Cổ Thông           Khối tình yêu thiên cổ dòng kim cương.
           Ngày thai sinh nhưng chọn chốn quê hương.
           Hèm núi Trắng sông Xanh của nòi Việt,
           Cỏ hoa còn gìn giữ mặc tang thương.


           Mà muôn thuở như mỗi ngày thêm sáng.
           Ðược một người đáng mến đáng chìu thương,
           Vết Tiên Rồng ai khắc qua mưa nắng?
           Ðể tâm tư lo lắng mối cương thường.           Hồn lịch sử sống trong giây nguyện ước.
           Vẫn chu lưu tồn tại xá phong sương!
           Bừng tĩnh ngộ bằng đồ thư đất nước.
           Kín uyên nguyên sầu thẳm đáy cửu trường.           Tất cả bởi cháu con bền bỉ mãi.
           Nền kế khai đạo thống dãi Viêm Phương
           Dẫu thiên cổ nhân duyên nhiều cảnh thái.
           Khối tình yêu khôn nói hết tơ vương.


           4822 T.V.
           X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
           4823 tuổi Việt ( 1944 )
           ( trích trong Huyết Hoa )
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 04:02:53 bởi sóng trăng >
            
           #11
            sóng trăng

            • Số bài : 1013
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 25.02.2006
            • Trạng thái: offline
            Tự Hào - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:19:05 (permalink)
            .


            Tự Hào
            Chàng thiếu niên chí thành, hành chữ vương
            Sinh ra đời gặp lúc đại nhiễu nhương.
            Dân muôn nhà trầm luân trong nước lửa.
            Chàng thiếu niên gầm thét động bi thương.            Phấn hùng tâm gọt mài tìm lẽ sống.
            Ðặt tấm thân dày dạn giữa gió sương;
            Ngày công thành hẹn trước như cứu chúa.
            Cầm trong tay vận mệnh và kỷ cương.            Chàng thiếu niên gốc cháu con Hồng Lạc
            Máu nóng sôi, hồn nóng lửa Viêm Phương.
            Năm nghìn năm trong mạch sống chan chứa.
            Hoa thiên tài bừng nở nức Ðông Dương.            Lòng trong trắng như vầng trời cao sáng.
            Ðức uy nghi nên cách khác ai thường.
            Tình yêu thương những ngày thiên mệnh sớm
            Vì giống nòi trút lại chẳng tơ vương.            Vết phấn đấu như rồng bay tuyệt cắng
            Tài lược thao cái thế có ai đương;
            Lưỡi gươm thề quyết mở đường Vạn Thắng
            Gồm một nhà trăm giống Việt Kinh Dương.            Chàng thiếu niên rượu thần thơ lại thánh.
            Nét tâm đan mở miệng có văn chương,
            Bước Duy Dân dòng Xuân Thu tha thiết.
            Uống Năm hồ, ngâm trăm thuở cương thường.            Trang bất tử bước chân hùng khảng khái.
            Vê hồn nhiên linh nhạc nẩy cung thương.
            Thường than câu “Thiên hạ thùy nhân khấp”
            Thoắt xem mình đầu tóc đã pha sương.            Gánh tài tình tự hẹn thời mưa gió.
            Dẹp cuồng lan xấy đắp cõi kim cương,
            Thân lui về tiêu dao không ngày tháng.
            Muôn nghìn đời tài tử nhất danh trương!            Chàng thiếu niên tự hào thân lầng lậng,
            Ðáng cháu con Hồng Lạc mặt dương dương
            Cũng doanh hoàn đua chen với kim cổ,
            Hỏi xem đời mấy kẻ dám tương đương?            Chàng thét rượu, mở tờ buông bút sử,
            Tự hào mình, mình hát lại mình thương,
            Rằng nghìn trước, nghìn sau, nghìn năm nữa,
            Có ai cùng Thái Dịch hú hồn thương ?
            4822 T.V.
            X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
            4823 tuổi Việt ( 1944 )
            ( trích trong Huyết Hoa )
             
            #12
             sóng trăng

             • Số bài : 1013
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 25.02.2006
             • Trạng thái: offline
             Thánh Đồng Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:28:26 (permalink)
             .             Thánh Đồng Ngâm
             Trứng rồng nở ra rồng
             Hạt thông mọc cội thông
             Nối dòng và mở dõi
             Bởi con cháu Lạc Hồng.


             Tre già măng lại mọc
             Ðông hết tất sang Xuân
             Nóng lạnh tình như dục
             Bao nhiêu nỗi xa gần.


             Tạo hóa như không cả
             Nên chăng bởi tự người
             Thánh hiền sao vắng vẻ
             Trông mong lũ trẻ tươi!


             Nước xuôi đi đi mãi,
             Trời quay đến đến đâu!
             Mỗi thoáng đời thêm mới,
             Thương thay lứa bạc đầu!


             Trúc lụa ngày thêm cũ
             Son xanh mỗi giũa thêm,
             Hưng vong đem gột rửa;
             Vàng đá cũng ngao mềm.


             Lòng người xưa ta biết,
             Tái sinh còn hận dài.
             Vì không chi chi hết,
             Cát bụi phải dùi mài.


             Ðoái lại tuy không kịp,
             Trông theo đuổi vẫn còn.
             Phím đàn tuy nhỡ dịp,
             Ðiệu tri âm chưa mòn.


             Lúa tơ trong bùn lội,
             Cát vẩn lọc nên vàng,
             Có đem thân chìm nổi
             Mới biết ánh vinh quang.


             Sống chết bao nhiêu ngả.
             Chung quy một lẽ đời.
             Ðầu tóc xanh óng ả,
             Rằng tóc răng, lưng vời.


             Giung giẻ trong vui sướng,
             Chi chành với gió mây,
             Trắng răng nào đã tưởng
             Cuộc ú tim sau này!


             Lăn lóc trường trác táng,
             Khổ lạc chất bao chồng.
             Muốn ngơ ngơ ngãng ngãng.
             Tìm phương thuốc hoàn đồng.


             Ấy chết đi còn sống,
             Mỗi sống mỗi phôi pha
             Mà hắt hiu một đống
             Làm bè với cỏ hoa!


             Ai đem giày nát mãi?
             Ai đem vần vò ai?
             Nắng mưa dạn rầu dãi,
             Một tấm lòng thoát thai.


             Còn người trong trời đất,
             Còn bao giờ hết sầu!
             Chiếc dây cùng muôn vật
             Cởi thắt tự đâu đâu.


             Thăm dò nơi nguyệt quật,
             Cầm nắm lấy thiên căn.
             Giày cũ đi đi mất,
             Còn đây vết trục trần.


             Giọt nước xuyên lỗ mỗ
             Dây ràng kín góc gai,
             Nước non hồn Ðỗ Vũ,
             Giằng lối vấn vít hoài.


             Vạch lối muốn năm trước.
             Tìm đường muôn năm sau,
             Thái Bình làm Sách Ước
             Xây đắp cõi thần châu.


             Chớ oán chi vũ trụ.
             Cũng đừng trách người ta,
             Tấm băng ngà bóng rũ,
             Dòng suối cuộn cành hoa.


             Ngày tháng như thoi lẩy,
             Cương thường nặng ngàn cân.
             Chỉ xin đem chút mẩy
             Báo đáp cùng ba xuân.


             Công tội, Xuân Thu hiểu.
             Long Hoa mấy vận lành?
             Áo vải đời nhương nhiễu,
             Thủy hỏa luyện nên mình.


             Ðầu xanh học làm Thánh,
             Ðược cả học làm Vương
             Vì muôn sinh chấp mánh,
             Cho toại chí mười phương.


             Thánh Vương như học được,
             Nguyện bạc đầu đọc kinh,
             Chỉ vì chưng thao lược
             Không ngoài trong tự mình.


             Giàu sang như dép rách,
             Non Côn có suối rừng
             Ðất trời ai cởi ách,
             Hơn Thánh Vương ngàn từng.


             Chỉ những người tác giả,
             Làm thầy cho mọi đời!
             Áo cơm là đạo cả
             Kinh doanh đủ hộ người.


             Khói mây kín mù mịt
             Như Không, như sáu Như.
             Anh hùng đâu mất hết;
             Như thiếu, như có dư!


             Ðẻ ra ai đã biết?
             Hun đúc trong trường trần,
             Chỉ những người cô nghiệt
             Hiểu được thức kinh luân.


             Cha mẹ công huân dưỡng,
             Non sông phí tưới vung,
             Máu chảy đức vô lượng,
             Xin thề vì kiền khôn.


             4822 T.V.
             X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
             4823 tuổi Việt ( 1944 )
             ( trích trong Huyết Hoa)
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 04:14:02 bởi sóng trăng >
              
             #13
              sóng trăng

              • Số bài : 1013
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 25.02.2006
              • Trạng thái: offline
              Xuân Thu Ngữ - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:32:50 (permalink)
              .


              Xuân Thu Ngữ
              Khi bán than ẩn, khi đan sọt ra,
              Ðược nghĩa được nhân, phải thời phải thế.
              Biểu trừ gian một lá thuở về nhà.
              Lòng riêng đau nghìn cổ cõi Ðông Á.

              Thuở còn trời, còn đất còn ta.
              Gánh cương thường nhắc lên vai ai để.
              Ðể đời đời nghĩ, nghĩ lại xót xa
              Rằng mỗi đời sao chẳng mỗi thánh nhân ra.

              Bóng trăng soi tịch mịch
              Nước suối reo,
              Cây thông hò.

              “ Tri ngã giả kỳ duy Xuân Thu hồ”
              “Tội ngã giả kỳ duy Xuân Thu hồ”.


              4823 T.V.
              X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
              4823 tuổi Việt ( 1944 )
              ( trích trong Huyết Hoa )
               
              #14
               sóng trăng

               • Số bài : 1013
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 25.02.2006
               • Trạng thái: offline
               Tơ Đồng - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:37:05 (permalink)
               .

               Tơ Đồng
               Mai không trên núi,
               Quế không trên non,
               Ðào không trên nương.

               Phong trần lặn lội xót hoa hường,
               Tìm người đồng tình dạ vấn vương.
               Buồn theo gió đông gửi bốn phương.

               Lân ẩn trong nội,
               Phượng ẩn trong ngàn,
               Rồng ẩn trong ao.

               Lều gianh cỏ rậm vùi anh hào,
               Tìm người đồng chí dạ khát khao.
               Trông theo cánh buồm hỏi mây sao!

               Cầm không có sắt,
               Uyên không có ương,
               Cưu không có thư.

               Thu dài Xuân ngắn hận nắng mưa.
               Tìm người đồng tâm dạ tương tư,
               Ngóng theo tăm bóng nhắn tin tờ.               4822 T.V.
               X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
               4823 tuổi Việt ( 1944 )
               ( trích trong Huyết Hoa )
                
               Đã mang vào hết trang 1
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 04:15:31 bởi sóng trăng >
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 1234 > | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 51 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9