Kiểu:
Xin chào !

 Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
sóng trăng

 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
 • Trạng thái: offline
Ruộng và Nương - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:42:21 (permalink)
.


Ruộng và Nương
Nắng bay lúa đỏ mấy miền.
Lần xem bờ cõi Lạc điền những đâu?
Hai tay cuốc bẫm cày sâu,
Một bồ thóc giống ngả màu giang san.

Bóng dâu min mít đồi ngàn,
Gió đèo Ngũ Lĩnh, mây qua Chà Bà.
Con tầm chấp nối bao là,
Nền dư đồ giữ nếp nhà áo khăn,

Nắng mưa tắm trải bao lần,
Trăng thu Lương Thủy, hoa xuân Kiếm Hồ,
Lưng trời con nhạn lơ thơ,
Tấc sinh cây cỏ còn chờ nước non.

4823 T.V.
X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
4823 tuổi Việt ( 1944 )
( trích trong Huyết Hoa )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 12:43:40 bởi sóng trăng >
 
#16
  sóng trăng

  • Số bài : 1013
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
  • Trạng thái: offline
  Dương Tử Giang Âm - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:46:36 (permalink)
  .


  Dương Tử Giang Âm
  Mây Năm Núi, gió Năm Hồ,
  Nghìn xưa bến Sở, sông Ngô thế nào?
  Mây bay gió cuốn ra sao,
  Non kia, nước ấy thấp cao những gì?

  Mệnh ngày suy chửa hết suy,
  Biết đâu Cai Hạ mà vì Mịch La?
  Gió mưa ta cũng một nhà,
  Mây quang gió tạnh đã là nghìn xưa.

  Cây non thức dậy hay chưa,
  Tấm lòng Dương Tử đợi đưa tin hồng.


  4823 T.V.
  X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
  4823 tuổi Việt ( 1944 )
  ( trích trong Huyết Hoa )
   
  #17
   sóng trăng

   • Số bài : 1013
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 25.02.2006
   • Trạng thái: offline
   Chính Khí Việt - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 12:56:47 (permalink)
   .

   Chính Khí Việt
   Một ngày lạnh nước nguời không tri kỷ.
   Ta vỗ án thét lời ca chính khí.
   Ðông thê thê như gió thổi u hồn,
   Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

   Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
   Thoát lăm le như dục người chọn lấy,
   Năm nghìn năm, làn máu bén dạt dào.
   Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy.


   Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét.
   Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét,
   Gọi quá khứ vị lai những u hồn
   Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.


   Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.


   Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc,
   Sông Bạch Ðằng sóng vỗ thuyền cắc cắc.
   Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao,
   Ðồng Ðống Ða xưong người phơi man mác.

   Buổi Sát Thát chàm vai thề đầu mất,
   Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất,
   Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng,
   Lúc Cứu Quốc vòng bôn lao uất uất.

   Thà làm ma nước Nam không vua Bắc,
   Ðầu chẳng còn quyết không đương cắt tóc,
   Lửa đốt mình không phụ nợ non sông
   Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.


   Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.


   Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.
   Những trung hồn xưa, nay, mai oanh liệt
   Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi,
   Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt.

   Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc,
   Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc.
   Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng
   Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc.

   Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,
   Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng,
   Và Ðại Việt muôn năm! Cả toàn dân
   Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng.


   Liễu Châu 4821 T.V
   X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
   4823 tuổi Việt ( 1944 )
   ( trích trong Huyết Hoa )
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 12:58:02 bởi sóng trăng >
    
   #18
    sóng trăng

    • Số bài : 1013
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 25.02.2006
    • Trạng thái: offline
    Xuân Tráng Sĩ - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 13:08:22 (permalink)
    .

    Xuân Tráng Sĩ
    Tráng sĩ hãy ngâm câu:

    “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”.


    Cũng bởi vì:

    Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi,
    Hai bàn tay thề phục lại sơn hà.
    Thái Bình Dương lấp lánh san bằng sầu nhục tủi,
    Lấy máu đào rửa sạch máu yêu ma.

    Thế cho nên:

    Tráng sĩ hãy cùng ta tay cầm tay,
    Thu Năm Hồ dốc lại một hồ say
    Ðem Xuân đầu với rượi hồng pháo nổ
    Hãy vui cho đỡ buồn xa đất tổ.

    Rồi ngày mai, từ ngày mai.

    Lý tưởng Việt như trời Xuân sáng tỏ,
    Chép sử Việt ánh dương phơi máu đỏ
    Tráng sĩ cầm thanh gươm của ông cha,
    Phấn hồn xưa giết giặc đòi lại nhà.


    Tráng sĩ hãy lên:


    Những xâm lược, bóc lột hại sinh linh.
    Những buôn dân bán nước cầu tư vinh.
    Hãy giết sạch chớ gờm tay sợ ác.
    Cho trong trắng nòi con Hồng cháu Lạc.

    Rồi ngày kia:

    Một ngày kia Thắng Nghĩa ca
    Sẽ vang lừng đây đó quốc gia.

    Và lúc đó:


    Tráng sĩ sẽ lại cùng ta
    Ta cầm tay cùng hát câu
    Sát Thát Bình Ngô của ông cha từ thuở nọ.

    “Ðoạt sáo Chương Dương độ
    Cầm hồ Hàm Tử Quan”


    Súng nổ ran
    Phảo nổ ran
    Cùng hân hoan.


    Liễu Châu 4821 T.V
    X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
    4823 tuổi Việt ( 1944 )
    ( trích trong Huyết Hoa )
     
    #19
     sóng trăng

     • Số bài : 1013
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 25.02.2006
     • Trạng thái: offline
     Lưỡi Gươm Việt - Thái Dịch Lý Đông A 02.09.2006 13:13:35 (permalink)
     .


     Lưỡi Gươm Việt     Thép Văn Lang lò Viêm hồng nung đúc,
     Búa Lô Truy rèn giữa bể dâu từng,
     Góp ba núi, năm sông dày tẩm dục,
     Sấm sét nhoàng chớp nhoáng giữa gươm cung.


     Thuở Vạn Kiếp tiên trao khét oanh liệt,
     Ngày Lục Niên đã hiện thét quang vinh,
     Rửa lấy máu gột màu bằng xương thịt,
     Chém muông Hồ, thú Hán nức uy linh.


     Như Bình Trọng nhơn nhơn giữ một mực,
     Tựa Lê Lai ngặt ngặt xung chín lần,
     Rửa lấy khí gọt mài bằng trung trực,
     Sờn gai người, chém đảo sóng ba quân.


     Ví binh phù ngư long bay xào xạc,
     Bằng phiến minh tuyết lửa thổi chập chành
     Rửa lấy óc gọt mài bằng sáng tác,
     Nổi phong trần cuốn quét khắp đan thanh.


     Thép Văn Lang toàn tinh thần tái luyện,
     Thép Văn Lang sắc lên nhường bay biến,
     Lưỡi gươm Việt lại là gươm Duy Dân
     Thế hệ mới mở văn minh hùng kiện.

     Lưỡi gươm Việt Vương đấu gồm Thánh Chiến,
     Lưỡi bảo kiếm, kiếm khí và tuệ kiếm.
     Quy Long trận vung lên áp cổ kim,
     Vào hình sắc ra không huyền ảo biến


     Hỡi con nhà Lạc Âu nước Trăm Việt,
     Hãy đúng dậy vung gươm khoa nửa triệt.
     Nổi mây mù sấm sét gió mưa ran,
     Cả vũ trụ hét lên ca kỳ tuyệt.


     Quy Long trận,

     Kỳ tuyệt ca.

     Lý tường Việt chan chan ánh sáng loà,
     Lưỡi gươm Việt phơi phơi hồn ông cha.
     Tráng sĩ Việt đường đường chí đạp ba.

     Kỳ tuyệt ca,

     Quy Long trận.

     Ðứng núi Tu Di, cắm giuồng Nam Bắc,
     Chém sắt Côn Ngô, thu đồ Hà Lạc,
     Cắt búi Kim Chiêm, bắt tiêm y thát,
     Cùng một lưỡi gươm vẫy nên Vạn Thắng,

     Cũng một lưỡi gươm trỏ đến Thái Bình,
     Muôn muôn năm còn mãi mãi chân hình,

     Vóc tình thân thiết diện, quỷ thần kinh.

     4822 T.V
     X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
     4823 tuổi Việt ( 1944 )
     ( trích trong Huyết Hoa )
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 04:21:26 bởi sóng trăng >
      
     #20
      sóng trăng

      • Số bài : 1013
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 25.02.2006
      • Trạng thái: offline
      Hứng Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 03.09.2006 14:26:28 (permalink)
      .

      Hứng Ngâm

      Sao được tráng sĩ vài nghìn muôn,
      Cùng ta dong ruỗi khắp doanh hoàn.
      Lập lại non sông xưa Bách Việt.
      Dựng nên thế giới mới DUY DÂN

      Chèo sang một bến cực lạc.
      Vớt lấy năm bể trầm luân.
      Làm tròn giấc mộng tiền sinh ấy.
      Trở lại non sâu nhập Niết Bàn


      4822 T.V
      X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
      4823 tuổi Việt ( 1944 )
      ( trích trong Huyết Hoa )

       
      #21
       sóng trăng

       • Số bài : 1013
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 25.02.2006
       • Trạng thái: offline
       Xuân Thu Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 03.09.2006 14:29:15 (permalink)
       .


       Xuân Thu Ngâm

       Lùn lụt khi lá rụng
       Ngùn ngụt lúc mầm phô,
       Nắng mưa trong thiên hạ
       Tâm sự ngày xuân thu.

       Tâm sự bí mật của muôn đời

       4822 T.V
       X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
       4823 tuổi Việt ( 1944 )
       ( trích trong Huyết Hoa )
        
       #22
        sóng trăng

        • Số bài : 1013
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 25.02.2006
        • Trạng thái: offline
        RE: Xuân Thu Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 03.09.2006 14:31:38 (permalink)
        .


        Hoài Cảm
        Hồng Bàng truyện cũ có bao điều.
        Tái thế duyên xưa những bấy nhiêu.
        Ba chén rươi tham ngày tháng ít.
        Một xoang tình ẩn cổ kim nhiều.

        Chín mươi huấn cáo quỷ thần khóc
        Mười vạn quy mô thù địch xiêu
        Tin tức Ðộng Ðình ai mối lái?
        Muốn nơi vết tổ dạm người yêu.

        4823 T.V
        X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
        4823 tuổi Việt ( 1944 )
        ( trích trong Huyết Hoa )
         
        #23
         sóng trăng

         • Số bài : 1013
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 25.02.2006
         • Trạng thái: offline
         Quốc Sỉ- Thái Dịch Lý Đông A 03.09.2006 14:36:48 (permalink)
         .
         Quốc Sỉ


         Nhấp chén rượu mài gươm giận chém đá.
         Tấc cô thần nghịch tử có ai chia?
         Buổi Âu phong Á vũ vẫn còn mê.
         Chưa thức giấc cùng ta tuyết quốc sỉ?


         Vuông nhiễu đỏ chờ chờ hoen nét rỉ.
         Thẹn những phường tranh chấp mượn tay ai.
         Gương Minh vào Thanh đến, đến Tây lai.
         Ngai vàng nặng để ê chề non nước.


         Thẹn những kẻ quyền gian cướp xã tắc,
         Bêu sống thửa, thác nhục chốn tha hương,
         Dâng sổ đồ quỳ gối chốn biên cương,
         Tiếng sét đánh hoảng hồn quân biếm chúa.


         Thẹn những kẻ sinh ra con lợn chó.
         Thân ăn nằm còn nghĩ đến ông cha.
         Gác cửu trùng đau thảm chất muôn nhà,
         Ðem dân nước phó cho làn sóng cả.


         Thẹn những đứa cân đai mang xóng xả.
         Chí đội trời đạp đất đã bù nhìn.
         Chạy trước hưu, gớm lũ chó săn nền!
         Chi trách được mụ Cù tâm dạ Hán!


         Thẹn những kẻ miếu đình ngồi tướng tán.
         Chén thanh trà, bôi hoàng tửu đỉnh chung,
         Mặt diện tường sao biết chuyện ô long!
         Con thuyền đổ sóng bèo ai giữ lái?


         Thẹn những bác y ô chi lải nhải,
         Mãi sân Trình, cửa Khổng, mãi Ba Lê!
         Mộng hầu quan tứ xứ lạc đường quê.
         Quê nước ở trong hồn người tự chủ.


         Thẹn đất nước dưới chân giày uế xú.
         Người Lâm Thao, Bến Ngự luống tâm cơ.
         Mà bướm hồn, xuân nửa não lòng thơ.
         Ðể đàn nhạn Cô Tô đài thoi thóp!


         Thẹn dân nước trong sống còn ngoi ngóp.
         Cũng vua quan, phẩm sắc, cũng giàu sang,
         Miếng thịt xôi luồn lọt mà đỉnh đang,
         Luống để thẹn nghìn năm người da ngựa.


         Thẹn những phường thất phu xanh đỏ khố,
         Cúng vênh vang ra phết bậc thầy cô.
         Ðoái chăng ai Sát Thát lại Bình Ngô,
         Quân hồn để sượng sùng gươm Vạn Thắng.


         Thẹn những bậc yếm khăn chi lẵng đẵng,
         Chẳng xem người mũi chỉ dục chinh nhân.
         Cũng theo đòi những vãi Hậu Ðình Ngâm,
         Ðể bứt rứt ánh trăng trầm cửa Hát.


         Nghĩ đến sự nước nòi lòng tan nát.
         Có ai còn nhớ chữ trượng phu chăng?
         Núi Lam Sơn còn sống lại Thánh Vương
         Ðể mở lại nước non nòi Ðại Việt.

         4824 T.V
         X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
         4823 tuổi Việt ( 1944 )
         ( trích trong Huyết Hoa )
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 14:41:31 bởi sóng trăng >
          
         #24
          Ngọc Lý

          • Số bài : 3255
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 27.08.2005
          • Trạng thái: offline
          RE: Quốc Sỉ- Thái Dịch Lý Đông A 03.09.2006 16:21:43 (permalink)
          .

          Bài Quốc Sỉ này thật hay
          và thật cay đắng,
          thấm thía...

          nhất là trong hoàn cảnh hôm nay!

           
          #25
           sóng trăng

           • Số bài : 1013
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 25.02.2006
           • Trạng thái: offline
           Vong Quốc Nô - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 13:39:33 (permalink)
           .


           Vong Quốc Nô
           Thương ngọn cỏ xanh xanh,
           Thương bờ tre ngăn ngắt.
           Bờ tre lấn mặt thành,
           Ngọn cỏ lan nền đất.


           Bán đất đi làm tôi.
           Bán trời để đậy thuế,
           Sống không cửa không nhà.
           Vong quốc nô là thế.


           Rước voi về giày mồ,
           Nhận ma làm tổ vãi,
           Sống không cửa không lò,
           Vong quốc nô đầy ải.


           Kìa ai lẩn suối rừng.
           Vì đâu lời hát trẻ
           Há dám xuống Thú Dương,
           Ði tìm bát cơm tẻ.
           4821T.V
           X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
           4823 tuổi Việt ( 1944 )
           ( trích trong Huyết Hoa )
            
           #26
            sóng trăng

            • Số bài : 1013
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 25.02.2006
            • Trạng thái: offline
            Chim Mồi - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 13:43:03 (permalink)
            .


            Chim Mồi
            Hỡi chim mồi trong lồng
            Tịch mịch có thương không?
            Tháng tháng ăn mấy đấu,
            Ngày ngày giả mấy công?


            Ví thung thăng ngoài nội,
            Ðâu phản bội đồng tông.
            Gáy hót đau hoa lá,
            Xun xoe chạnh cánh lòng,


            Ðem thân ngưòi bú mớm
            Làm gương lắm kẻ trông.
            4821T.V.
            X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
            4823 tuổi Việt ( 1944 )
            ( trích trong Huyết Hoa )
             
            #27
             sóng trăng

             • Số bài : 1013
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 25.02.2006
             • Trạng thái: offline
             Thi Hồn - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 13:47:31 (permalink)
             .             Thi Hồn

             Mấy năm trời lênh đênh không bờ bến,
             Ta đem thân ký thác ngoài cố hương,
             Bầu nhiệt tình trong bãi tuyết hoang đưòng,
             Vết chinh đồ bao nhiêu người sai lạc!


             Những lối cũ, người xưa đã khai thác.
             Trong vô vời tỏ rõ dấu trăm năm.
             Ðường quay về gió đáy tự xa xăm.
             Thổi dồn dập máu sống còn Vạn Thắng.


             Ðem muôn cõi chập chờn những ánh nắng,
             Thúc đọng lại nhào lọc qua hồn Viêm.
             Trí thiên tài chưa định của Rồng Tiên,
             Nở thơm ngát đài hoa lý tưởng Việt.

             4822 T.V
             X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
             4823 tuổi Việt ( 1944 )
             ( trích trong Huyết Hoa )
              
             #28
              sóng trăng

              • Số bài : 1013
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 25.02.2006
              • Trạng thái: offline
              Thi Nhiệt - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 13:50:47 (permalink)
              .


              Thi Nhiệt


              Ta đã về đứng bên bờ Pắc Nậm,
              Mặc heo may quần quít hồn cố hương,
              Thấm hàng cây lấp ló những ven tường.
              Hòa làn khói mơ màng bao nhớ ước.


              Cách dòng nước ta là người mất nước,
              Nước non ta, ai ngăn trở ta về?
              Thấy người quê không được tỏ tình quê,
              Rõ trước mắt mà tìm đâu cho thấy?


              Hãy hét lớn hai bàn tay nắm lấy,
              Hãy khua tan quân địch của Rồng Tiên
              Hãy làm cho giống Việt lại đoàn viên,
              Quê nước ở trong đáy dòng sống máu!


              Quê nước ở trong đáy dòng sống máu!


              4822 T.V.
              X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
              4823 tuổi Việt ( 1944 )
              ( trích trong Huyết Hoa )
               
              #29
               sóng trăng

               • Số bài : 1013
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 25.02.2006
               • Trạng thái: offline
               Chiến Sĩ Tư - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 13:57:24 (permalink)
               .               Chiến Sĩ Tư


               Chợt thức mình một gối.
               Xào xạc lá sương mai,
               Lạnh lùng con quẹt rối,
               Nao lòng nhớ những ai


               Những thanh niên Lạc Hồng,
               Lăn mình chốn tang bồng,
               Từ bỏ nơi yên ấm,
               Gian khổ vì non sông.


               Ngày kia khói ải bay,
               Giũ áo ra đi ngay,
               Từng bao thừa sống chết,
               Son sắt dạ khôn lay.


               Vào ra hang hùm beo,
               Bạt thiệp chốn hiểm nghèo,
               Ðói rét thân gầy rạc,
               Lẩn lút mệnh cheo leo.


               Các anh cúi đầu nghĩ,
               Cứu vớt đời đau thương;
               Quên mất ngừng mắt lệ,
               Từng mây bạc vấn vương...


               Các anh nắm tay quyết,
               Tiêu diệt quân địch thù
               Ôm ấp bầu tâm huyết,
               Quên phắt chốn phòng thu.


               Các anh tung gót bước,
               Ðâu không là chiến trường,
               Không quên đằng sau trước,
               Người sợ, người kính thương.


               Tất cả có DUY DÂN
               Tất cả bởi nhân quần,
               Chúng ta vì lý tưởng,
               Con đường sáng vô ngần.


               Những người bạn thiên cổ,
               Yêu nhau chịu đựng nhau,
               Ðồng chí là nghĩa đó,
               Phú quý mà chi đâu.


               Cùng tôi ngậm ngùi than,
               Hãy tìm trong gian nan
               Một nền triết học mới,
               An ủi tấc bàng hoàng.


               Trầm mặc trong rừng rậm,
               Còn tinh thần tre lau,
               Ánh vinh quang lẫm lẫm,
               Trong mình phải tìm đâu,


               Nghĩa DUY DÂN phấn đấu,
               Máu giống nòi nung nấu,
               Thiên cổ anh em ta,
               Chút vị vì mắc mấu.


               Cách biệt đầy nhớ nhung,
               Phong quang ít lúc chung,
               Ðàn chim từng ríu rít,
               Cất cánh đã bay tung.


               Một ngày mai chiến sĩ,
               Một văn minh hùng vĩ
               Một triết học đẩy nên.
               Nghĩa DUY DÂN đồng chí.

               4822 T.V.
               X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
               4823 tuổi Việt ( 1944 )
               ( trích trong Huyết Hoa )
               :: Tất cả bài thơ trang 2 đã được đem vào TV ::
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 04:23:55 bởi sóng trăng >
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9