Kiểu:
Xin chào !

 Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
sóng trăng

 • Số bài : 1013
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.02.2006
 • Trạng thái: offline
Lục Niên Thành - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:05:27 (permalink)
.


Lục Niên Thành

Thành Lục Niên gai liếc kiếm rùa thần,
Bóng ngàn u thiên nhận dấu kinh luân.
Qua lặn suối, lên ghềnh gian khổ ấy,
Ngày Lam Lương rạng thấy bóng quân thần.


Muôn muôn binh ngàn ngàn tướng oai hùng.
Non sông xưa pha máu đỏ bao trùng.
Một tấc báu trong hang rừng tịch mịch.
Quyết hơn thua trên vũ trụ khôn cùng.


Ðợt phong trần gọt giũa mãi khôn mòn.
Buổi yên hà nửa gối ngẫm vuông tròn,
Quất roi ngựa tung hoành trong thiên hạ.
Ðể quay về chốn cũ dạ nhưng còn .


Nhà Lục Niên trai giới tấc tinh thần.
Trong bốn phương mưa nắng dấu kinh luân
Nơi thăm thẳm mười lăm năm rạng rỡ,
Nếp Phong Châu y bát thuở thông thần.
4823T.V.
X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
4823 tuổi Việt ( 1944 )
( trích trong Huyết Hoa )
 
#31
  sóng trăng

  • Số bài : 1013
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
  • Trạng thái: offline
  Thăng Long Điếu - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:09:21 (permalink)
  .  Thăng Long Điếu
  Ðất cũ Thăng Long nếp sắt son,
  Non sông gìn giữ lấy vuông tròn,
  Hưng vong thách để cho trời đất,
  Chút dạ Thăng Long cũ vẫn còn.


  Lang sói đi về thuở Ðại La,
  Anh hùng chết ruột khói quan hà.
  Trên trốc bàn tay cầm vận mệnh,
  Sơn xuyên thu lại cả trong tờ.


  Thua được đành hay số nước non.
  Anh hùng nát ruột trí lo toan.
  Can qua khôn lấy thiên hạ rửa,
  Cao thấp khen chê miệng chẳng mòn.  Ðế Thích cao tay chấp nối xe,
  Thương đòi lo tính thấp le te,
  Dù thêm học lấy trang Mai, Quất,
  Tài chỉ huy xem vẫn cập kè.


  Mấy cột thông già gió vi veo,
  Ðầu nguồn ngọn nước đỏ tí teo.
  Ðá vàng gan dãi cùng cây cỏ.
  Nghẫm chuyện đần khôn nghĩ chán phèo.


  Lỗ lãi trần ai giũ áo đi,
  Bàn tiên, cán búa mãi tiêu mi,
  Thiên thai chốn ấy lâu ngày tháng.
  Thành bại ngoài tai xá kể chi!  4823T.V.
  X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
  4823 tuổi Việt ( 1944 )
  ( trích trong Huyết Hoa )
   
  #32
   sóng trăng

   • Số bài : 1013
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 25.02.2006
   • Trạng thái: offline
   Xuân Cảm - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:12:42 (permalink)
   .


   Xuân Cảm
   Trời Nam lẻ tẻ bóng vàng đưa,
   Tý chút xuân phong khéo hững hờ,
   Kiếm cũ lọt tang thương còn sắc,
   Mình nay chem thời thế vẫn trơ!

   Ỳ òm nhỉ! Phuờng khôn đế bá,
   Nhen nhóc thay! Ðàn dại bất bơ,
   Ờ ỡm xuân phong thêm nhái hận,
   Ði đi lại lại khéo lơ ngơ.
   4825T.V.
   X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
   4823 tuổi Việt ( 1944 )
   ( trích trong Huyết Hoa )
    
   #33
    sóng trăng

    • Số bài : 1013
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 25.02.2006
    • Trạng thái: offline
    Hận Mế Châu - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:17:40 (permalink)
    .


    Hận Mế Châu

    Ðứa Trọng Thủy tham gì sắc Mế Châu,
    Vì linh quang thần nỏ chút nhiệm mầu,
    Vì Cổ Loa thành cao hào lại rộng,
    Vì non sông gấm vóc nòi Viêm Âu.


    Biết thân em duyên đó nợ nần đâu?
    Dấu đoạn trường đem rắc lối giặc Tàu?
    Gan bách chiến nỗi sầu cha cô tức.
    Giá băng ngời em hối để thằng Ngâu.


    Máu oan em đọng lại ngọc trân châu.
    Khối oan em thề rửa máu thằng Ngâu,
    Sóng oan em thề tát bầu bể ác.
    Hồn oan em chẳng bỏ cõi Viêm Âu.


    Ấy năm năm nòi Hán mấy hạ cầu,
    Ðường Quế Lâm, Nam Hải ngất mây sầu,
    Hồn Việt Thường còn hú nuối Mế Châu.


    4822 T.V.
    X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
    4823 tuổi Việt ( 1944 )
    ( trích trong Huyết Hoa )
     
    #34
     sóng trăng

     • Số bài : 1013
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 25.02.2006
     • Trạng thái: offline
     Hận Mế Hê - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:22:22 (permalink)
     .     Hận Mế Hê


     Cát Ðồ Bàn còn hận dài Sạ Ðẩu,
     Sông Hoàng Giang ngậm cười mãi Mế Hê.
     Chàng vì chưng chí Khu Lân thì dẫu.
     Thiếp vì chưng tình phu phụ nào hề.


     Nực cười thay cuộc đấu tranh ảo não,
     Của những người một tổ mà hai quê,
     Hận dài thay đường đời ai phên giậu?
     Giống Việt Thường đất cũ ai đòi về?


     Thiếp cõi Bắc hồn mài sương giang khẩu.
     Giải lụa đào nguyện bắc giống ô thê,
     Chàng phương Nam thập thè chuôi Nam Ðẩu,
     Nguyện đêm đêm nhòm thấu cõi thầm nê.


     Thiếp nghĩ thảm bao nhiêu đời xương máu.
     Chí anh hùng hay chinh chiến đam mê,
     Chàng rằng muối muôn năm thù nghịch khẩu.
     Vì ông cha nèm rủa cháu con thề.


     Nòi giống Hán nên non sông phụ mẫu,
     Từ muôn xưa giày xéo bao ê chề,
     Vết sỉ nhục Giao Châu đầy đẫm máu,
     Cỏ cây cùng ai oán dục hồn quê.

     4823 T.V.
     X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
     4823 tuổi Việt ( 1944 )
     ( trích trong Huyết Hoa )
      
     #35
      sóng trăng

      • Số bài : 1013
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 25.02.2006
      • Trạng thái: offline
      Đường Vua Đinh - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:27:28 (permalink)
      .


      Ðường Vua Ðinh

      Ðưòng vua Ðinh tre già măng lại mọc,
      Máu sống còn nòi Việt tiếp muôn xưa,
      Hồn Vạn Thắng tràn lan tờ gấm vóc,
      Mỗi cung còn ghi mỗi nắng và mưa.

      Ðường vua Ðinh người nay nhưng lối cũ,
      Nếp cựu hoài phẫn nộ mạch tân sinh,
      Thành Tràng An rập rình cơn khói lửa,
      Mỗi phong trào sắp sửa mỗi trùng rinh.

      Ðường vua Ðinh người rày mà nếp trước,
      Hội Thái Bình mang mở cuộc rồng mây,
      Cờ Bông Lau dập dìu dầy non nước,
      Ánh huy hoàng sáng rực khắp Ðông Tây.

      Ðường vua Ðinh đã bước,
      Nghiệp vua Ðinh còn đây.
      Hang luồn, giốc Sỏi, mấy ghềnh mây,
      Giặc Tống, quân Hầu nép móng vây
      Sông Hoàng Long dạt dào sóng vỗ,
      Ðộng Hoa Lư rầm rập bào bay;
      Phục lại nghìn năm giờ phút ấy.
      Ðường vua Ðinh cũ lại là đây.
      4823 T.V.
      X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
      4823 tuổi Việt ( 1944 )
      ( trích trong Huyết Hoa )
       
      #36
       sóng trăng

       • Số bài : 1013
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 25.02.2006
       • Trạng thái: offline
       Vết Bô Cô - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:30:31 (permalink)
       .


       Vết Bô Cô


       Người anh hùng cứu quốc đứng lên hô,
       Quyết đem thân sống chết với quân Ngô.
       Tiếng Cần Vương vừa hầm hè bến Mộ.
       Sóng ba quan đã cuồn cuộn non Bô.


       Ðây non Bô sừng sững bên Huyền Hà,
       Biết bao vàng với máu đất đem pha,
       Bao sĩ tử hồn oan ngậm cây cỏ,
       Vì quân Ngô giày xéo nước non nhà.


       Lòng phẫn hận một đêm sấm sét hô.
       Trong ngoài kênh dàn dụa máu quân Ngô.
       Oai Tuyên Ðức bạt theo hồn Trương Phụ.
       Ðầy thành mà sụp đổ dưới non Bô,


       Thành đây xây sừng sững bến Huyền Hà.
       Sắc dòng thu lẫn sắc luá mùa pha.
       Công Nguyễn, Ðặng giống nòi ai biết cả.
       Bà A Ðào thành ấy ruộng riêng nhà.


       Bà A Ðào muôn năm công vẫn còn,
       Máu Trưng Vương gái Việt hồn sắt son.
       Kiếm nương tử, mưu anh thư nào khác,
       Giết quân thù lặn lội vì nước non.       4823 T.V.
       X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
       4823 tuổi Việt ( 1944 )
       ( trích trong Huyết Hoa )
        
       #37
        sóng trăng

        • Số bài : 1013
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 25.02.2006
        • Trạng thái: offline
        Địch Lộng Dư Âm - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:33:20 (permalink)
        .

        Ðịch Lộng Dư Âm


        Lòng hang không lồng lộng gíó trúc đầy,
        Nhịp hưng vong nghìn xưa không vẳng nữa.
        Tiếng sáo cao, cao vút trên từng mây,
        Nàng tiên xa, xa tít tận ngàn tây.


        Mà giăng trôi nước cuốn tháng ngày chầy.
        Hận hưng vong trào lên từng thế thứ.
        Tai không nghe, nghe thấu tới từng mây.
        Mắt không trông, trông suốt đến ngàn tây.

        Hồn tái sinh,

        Bằng ngẫm nghĩ,

        Sống cả nghìn năm những phút này.
        4822 T.V.
        X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
        4823 tuổi Việt ( 1944 )
        ( trích trong Huyết Hoa )
         
        #38
         sóng trăng

         • Số bài : 1013
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 25.02.2006
         • Trạng thái: offline
         RE: Địch Lộng Dư Âm - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:36:30 (permalink)
         .


         Túy Tường

         Có nàng tiên nào cùng ta tri âm.
         Cùng ta chuốc chén cùng ta ngâm?
         Cùng ta chắp cánh lên cao vút,
         Xa đời muôn dặm bụi âm thầm.

         Nhớ chốn Ðộng Ðình sóng gió trường,
         Nhớ trên Cung Quảng khúc nghê thường,
         Nhớ thuở Văn Lang lầu kén rể,
         Nhớ chàng giai tế Thúy Vân Hương.

         Men đưa hào hứng bút tài hoa.
         Miệng đọc như châu mặt gấm sa,
         Nàng tiên chẳng thấy, thấy gió thổi.
         Ngoài hiên ngọn trúc uốn la đà.
         4825 T.V.
         X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
         4823 tuổi Việt ( 1944 )
         ( trích trong Huyết Hoa )
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 00:45:26 bởi Viet duong nhan >
          
         #39
          sóng trăng

          • Số bài : 1013
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 25.02.2006
          • Trạng thái: offline
          Xuân Thu Hoa - Thái Dịch Lý Đông A 04.09.2006 14:40:17 (permalink)
          .


          Xuân Thu Hoa
          quốc miếu tụng          Chi Hồng Bàng chín vạn mở Kinh Dương,
          Bọc trứng ngày trăm con chia núi bể.
          Giống Tiên Rồng văn hóa cực Viêm Phương,
          Nước Ðại Việt xuân thu hùng vạn thế.

          Ðại Việt chi ký,

          Xuân Thu chi hương.

          Ðinh Tiên Hoàng khi Cờ Lau Vạn Thắng,
          Trần Hưng Ðạo khi Vạn Kiếp di cơ,
          Lê Văn Hưu khi chép thành sử thặng.
          Hàn Nguyễn Thuyên khi đọc tế ngư tờ.

          Ðại Việt chi ký,

          Xuân Thu chi hoa.


          Lê Thái Tổ khi bình Ngô đại cáo,
          Còn non sông anh khí vẫn bàng bàng
          Lê Hồng Ðức khi vườn quỳnh chính giáo,
          Còn muôn năm nắng hóa vẫn chang chang.


          Ðại Việt chi ký,

          Xuân Thu chi quang.


          Nguyễn Quang Trung khi bình Thanh thệ chúng,
          Nguyễn Văn Thành khi chén rượu điếu tang,
          Phan Sào Nam khi viết pho vơng quốc,
          Còn là hồn Ðại Việt sống vô cương.


          Ðại Việt chi ký,

          Xuân Thu chi dương.


          Chi Hồng Bàng chín vạn mở Kinh Dương,
          Bọc trứng ngày trăm con chia núi bể.
          Giống Tiên Rồng văn hóa cực Viêm Phương,
          Nước Ðại Việt xuân thu hùng vạn thế.

          4822 T.V.
          X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
          4823 tuổi Việt ( 1944 )
          ( trích trong Huyết Hoa )
           
          #40
           sóng trăng

           • Số bài : 1013
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 25.02.2006
           • Trạng thái: offline
           RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 08.09.2006 13:34:13 (permalink)
           .


           Ðại Việt Âm
           tấu nhạc

           Ðại Việt vinh quang nhất thế giới,
           Như con em Tổ Tông công đức mãi lưu dành;
           Kìa những ngày Nông phục, Phiên bình,
           Lại những thuở cầm Hồ, đoạt sáo.
           Nhạc Bình Ngô ca Quỳnh Uyển rập rình,
           Vàng chảy, bạc sinh, gió tơ, mưa lúa.


           Cờ Vạn Thắng, công Thái Bình,
           Hội rồng mây, cơ hiền thánh.


           Cực vũ công , văn trị cảnh vinh quang.
           Há một ngày nên được nghiệp vương hoàng?
           Bao gan nát óc lầy, đan thanh hàng huyết lệ.
           Thưỏ Hồng Bàng rẽ nước rạch hoang,
           Vận nhiễu nhương nằm gai nếm mật.


           Thái Tổ nhân như trời đất,
           Thánh Tông trị đọ đời vàng.


           Dám khoe khoang công giá huy hoàng,
           Trước xã miếu hãy ưng đường Tông Tổ.

           Vạn ngôn thư,
           Thất trảm sớ,
           Chúc Hưng Ðạo,
           Sử Lê Hưu,


           Khóc quỷ thần oanh liệt khí sung tiêu,
           Lòng sáng thư ấy bao nhiêu lao khổ.

           Cành Nam chim đỗ,
           Ma Việt người thà.

           Nhẽ tam thế hy sinh là quốc phổ.
           Như con em nên gắng gỏi rạng non sông,
           Vinh quang muôn thuở Tiên Rồng.           4824 T.V.
           X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
           4823 tuổi Việt ( 1944 )
           ( trích trong Huyết Hoa )


           .
            
           #41
            sóng trăng

            • Số bài : 1013
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 25.02.2006
            • Trạng thái: offline
            RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 08.09.2006 13:37:28 (permalink)
            .


            Kinh Đô Hành

            Từ cổng trời đến cửa trời,
            Chập-trùng nột giải núi trời cao cao,
            Năm năm nước ngược chảy vào,
            Ba ba đinh giáp cũng bao bên mình,

            Sóng cồn nhớ núi Thu-Tinh,
            Chín đầm nhớ tới Ðộng Ðình đấy đâu.
            Lạc Hồng ấy cõi Tiên Châu
            Muôn năm vạn vật thương đau còn rành.

            Văn Lang xây lại đô thành,
            Ánh sông Ngân xoáy mấy vành pha lê.
            Chợ Trời đi lại gần kề,
            Nước non chung đúc của quê nhà trời

            Ấy nơi hiểm yếu đời đời,
            Mà trong tai mắt đợi người nước non.
            Bể Nam trời đất vuông tròn.
            Trăm con giống Việt một hòn máu tươi.            4824 T.V.
            X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
            4823 tuổi Việt ( 1944 )
            ( trích trong Huyết Hoa )
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 00:50:52 bởi Viet duong nhan >
             
            #42
             sóng trăng

             • Số bài : 1013
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 25.02.2006
             • Trạng thái: offline
             RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 11.09.2006 12:24:38 (permalink)
             .


             Tiên Long Châu Hành

             Non Kỳ, nước Nhuế, mấy thu trường,
             Ði lại tìm noi dấu cố hương.
             Ðỉnh dốc Bòng Bong nhiều ái ố,
             Lưng đèo Cắc Cớ lằm tang thương.
             Kinh luân vận mệnh là văn vũ,
             Doanh dưỡng thiên dân ấy Thánh Vương,
             Máy hoá muôn xưa nhà Hồng Lạc,
             Thực hư ai biết khách cương thường?


             Máy thiêng thủ quốc vẫn còn chân.
             Hồng Lạc muôn xưa dấu đỉnh phân.
             Mình ngự ngôi thần làm đế cực,
             Tay vẫn chuôi Ðẩu bả thiên luân
             Nước non Lạc Nhuế cơ hiển thánh.
             Con cháu Rồng Tiên buổi chấn xuân
             Ðại địa từ xưa không huyệt táng,
             Ðan thanh một điểm tại thông thần.             Rồng Tiên vốn có chủ trương nhà,
             Lục Lục, Hồng Hồng chẳng phải xa,
             Núi Tản, sông Thao guồng đất đạp,
             Xuân Kỳ, Thu Nhuế trạm thời thoa,
             Cơ thiêng núi Ngự tầng non Ngọc;
             Trẫm triệu đùn xây cửa động hoa.
             Nam Bắc không ngừng xoay Tý Ngọ,
             Ngàn năm ta lại biết là ta.             Bác ngư lạc lối nhập đào nguyên,
             Hốt hoảng trông vời một cảnh tiên.
             Ấy phủ Ðộng Ðình ngày đản noãn,
             Hay gò Bồng Ðảo lúc chiêu duyên?
             Ba sinh nợ cũ tình cố đế.
             Một tấc oan hồn dạ Ðỗ Quyên.
             Nhắn có Long chương, phiền tý chút,
             Lên xem nước Thủy của Huyền Thiên.             Cổ kim chơi xóa tựa do cờ,
             Non nước còn ta đến tận giờ!
             Buổi đóng Phong Châu, hôm Lãng Bạc,
             khi quân Lam Thủy, lúc Hoa Lư.
             Vận thần thụy ứng ngày chân mệnh
             Khi chính thâm tàng chốn hóa cơ.
             Nguyệt quật, thiên căn ai biết được?
             Văn minh ta chẳng thiếu đồ thư.             Guồng máy lung linh độ chuyển vần.
             Non xanh nước biếc có kinh luân.
             Truyền danh đã hẳn là linh dị,
             Ứng thụy rồi ra mới tác dân.
             Hư thực anh hùng trông rõ thực,
             Giả chân, hào kiệt biết rành chân.
             Xưa nay bất trắc, cơ khôn nói,
             Ðể hỏi đời ai bất thế nhân?             Hình hài thấp thoáng bóng tinh anh.
             Dâu bể tìm ai trúc sử xanh?
             Ðụn thóc, cây tiền , kho giáo dưỡng
             Gậy thần, sách ước, vốn kinh doanh,
             Sồng Hằng, nước Hán đêu quy lại,
             Ðảo Úc tầng A cũng phục quanh,
             Ruộng đất muôn xưa nhà Bách Việt,
             Hồng Bàng còn để mối tân canh.             Chuông vàng đại báo dậy rèn đồng,
             Dớp máu oan oan chửa nhạt hồng.
             Ngán núi Kinh Thiên bao nắng hạ,
             Thương dòng nước ngược mấy mưa đông,
             Hai tư giáo hóa giềng cương kỷ;
             Mưòi tám Hồng Bàng mối tổ tông,
             Tháp cuốn Chà Bà, mây Ngũ Lĩnh,
             Qua sông ta lại trở sang sông.             Bước chân cao thấp mãi không cằn,
             Chỉ vị đan thanh chủt nhọc nhằn,
             Trở lại hồng hoang khơi nguyệt quật;
             Dò vào cửu cực nằm thiên căn.
             Cương thường không ngoại guồng thân mệnh,
             Giáo đường gồm trong trục vũ văn,
             Giữ được Xuân Thu tròn vẹn mãi,
             Còn nhờ tri kỷ, tấc băn khoăn.


             Ðất đỏ, trời xanh, giữa một ta,
             Chung quanh vẫn của nước non nhà,
             Theo đường tiên mở đem chiêng xuống;
             Vạch lối rồng xây, lấy ngọc ra.
             Tim óc xoay vần được tuế nguyệt,
             Tay chân tạo tác nổi sơn hà,
             Ðấy ai suốt hết thần cơ nhỉ?
             Tảng đá đầu ghềnh chốc nở hoa!             Vận hội ngàn năm dễ mấy lần,
             Quét thanh lang sói mở canh tân,
             Anh hùng dậy khắp vùng lau lách,
             Tuấn nghệ ra đầy chốn giáp lân.
             Ðại cáo lại ban lời Bách Việt,
             Quỳnh ca luôn tấu khúc DUY DÂN.
             Trời Nam chung bọc Rồng Tiên cả.
             Nhắc để lên đài sống Vạn Xuân.             Một lối vô danh há dễ bàn!
             Ðem nguồn cảm hứng nói non ngàn
             Cơ trong vật lý, nên thần dụng,
             Ðạo ở nhân tình, chớ dị đoan.
             Một nếp DUY DÂN cầm chính trị,
             Trăm con Hồng Lạc hết gian nan.
             Tiên Long Châu ấy nơi hùng thắng,
             Ðể lại năm sau chốn ẩn nhàn.


             4822 T.V.
             X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
             4823 tuổi Việt ( 1944 )
             ( trích trong Huyết Hoa )

             .
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 12:29:58 bởi sóng trăng >
              
             #43
              sóng trăng

              • Số bài : 1013
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 25.02.2006
              • Trạng thái: offline
              RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 12.09.2006 12:33:52 (permalink)
              .


              Nguyên Tử Đạn
              O horror; O horror; O horror;

              Một chiến tranh ác sát tám trùng dương,
              Suốt nhân gian quằn quại dưới đau thương,
              Cuộc giáp đấu thư hùng tranh khí họa,
              Trang hoà bình quyết liệt gíá vô đương.              Một sáng kiến phi thường thép nở hoa,
              Ðảo Phù Tang áp phục giải can qua,
              Ngày thắng trận như kinh hoàng vũ trụ,
              Sức dã man tàn hiệu đã bùng ra.              Một văn minh tiếc hận tự ngàn thu ,
              Cỏi Sa Ba đường hạnh phúc mịt mù,
              Những kỹ nghệ hùng hồn thôi chớ nữa;
              Nhân gian còn phấp phỏng giữa khi khu.              Một trách nhiệm ghê hồn trước kỷ nguyên,
              Ðòi nhân luân chinh phục được đương nhiên,
              Dẫu cao ngất oai hùng qua trí dũng.
              Thiếu hòa bình chiến thắng cũng nguy điên.              Một phán đoán sau cùng đến chửa chăng?
              Từ muôn xưa gió bụi đã trối trăng;
              Phải giác ngộ bằng hởi ôi! Ðảo lộn.
              Trong tái sinh, hò hẹn chốn siêu đăng.              Một siêu đăng hiện địa trổ ngành hoa,
              Phải đem nền Nhân Chủ đắp xây ra.
              Phải đã thắng, bằng thắng qua, thắng trận.
              Phải nhân gian bốn bể lẫn một nhà.

              4824 T.V.
              X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
              4823 tuổi Việt ( 1944 )
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 12:34:54 bởi sóng trăng >
               
              #44
               sóng trăng

               • Số bài : 1013
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 25.02.2006
               • Trạng thái: offline
               RE: Đạo Trường Ngâm - Thái Dịch Lý Đông A 17.09.2006 00:20:55 (permalink)
               .               Bạch Sơn Hành
               Bồng hồ trong chốn thiên thai nhà,
               Cảnh cảnh, tình tình dễ nói ra
               Hồn cũ giấc hương quan khi đã,
               Mình nay cơn thế sự đương là...

               Ba ngàn năm lại xuân đào lý,
               Một tấc thiêng bằng sáng cỏ hoa,
               Trời đất còn mưa mưa, nắng nắng.
               Sông Xanh núi Trắng vẫn dành ta.


               Phất trần toan cỡi gíó hiu hiu.
               Ngoảnh lại Nam Ðàn sấm Mã Ngưu.
               Nội bái tọa muôn quân tấp nấp.
               Giòng phong quanh quẩn tá dập dìu.


               Ðào hoa cửa động cơ hành chỉ.
               Bích ngọc đầu non nghĩa khứ lưu.
               Biết chiếm một đồ thơ nhập hải.
               Trăm dân cùng thiên mưu quỷ mưu.


               Doanh Châu mới biết là chủ nhân,
               Núi Tản sông Thao rút nhỏ gần.
               Biệt nước non đi, thiên cổ hận,
               Về giang sơn lại vạn niên xuân,


               Thài lài ngấn cũ rồng bay vết,
               Danh trúc nền nayViệt hiện thân.
               Hồng lạc tính linh ta bất tử,
               Ngoảnh trông kiếp trước dạ tần ngần.


               Hoàng Long bán củi chợ Tràng An,
               Hồng Lạc tên ta gọi Tản Ngàn.
               Ðạo ở thiên căn kình độc lập.
               Cơ trong nguyệt quật đỗng chu hoàn.


               Nhất nguyên tóm lại ngôi hoàng cực,
               Vô hạn trùm ra khoảng thế gian.
               Xuất nhập cứ theo đường thượng kính,
               Nghìn năm ta ký chốn thanh nhàn.


               4823 T.V.
               X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
               4823 tuổi Việt ( 1944 )
               ( trích trong Huyết Hoa )
                
               :: Đã đưa vào TV hết trang 3 ::
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 00:59:12 bởi Viet duong nhan >
                
               #45
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 51 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9