KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 136 bài trong đề mục
Tác giả Bài
M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:41:02
35
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C8D579A565324DF0A2AF69C8A28AE1A5.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:43:11
36

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0723427FAC5744C786D437B708444EF8.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:46:56
37

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/12E1ED9B1569499E865FC3433EC64974.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:49:05
38
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7D6D3A5010B24310A978F341CDC7338D.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:51:13
39
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D5D40E7CF36A458A8378C8ACF1AA6FCB.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:53:17
40

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/EF97B92FF12740319B7695A742734982.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:55:49
41
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CF67D65946564923AA331AB49E5CEA25.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 06:58:09
42

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E75443ED6F6740AEAD53F19791F5D5C2.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 07:00:32
43
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FCF21EDE45B34BB090863ADC27CF9B1C.bmp[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 07:10:25
44
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/516C6EACCF2A4AF4B92075DC826C02C5.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 07:13:23 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 07:18:14
45


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CDAAD2C095FF4E0B8034AB2581330A4A.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 07:21:29 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

Viet duong nhan
 • Số bài : 6666
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 07:20:57
Đẹp tuyệt vời M_Hằng ơi !
Chúc vui vẻ cuối tuần

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 07:26:35
46


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E5C86B4DB6154D9AAFC67317A2B2699E.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 07:29:44 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 07:42:22
47
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5510515FAF7D4ADCB0043F272EAF9223.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 07:48:02 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 08:09:49
48
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8E7152850F134F1780A4A41A33065633.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 08:15:09 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 16.09.2006 08:19:04
@ VSG: Mh dán tiếp nè chắc mai mới xong, mới resize nhỏ lại , to quá nên hôm trước up chậm quá

@ Cô Bảy VDN: Cô Bảy ơi , bạn MH lấy về ghép hình vào cũng đẹp lắm , cái này đã thu nhỏ lại , cô Bảy muốn lớn cũng được_ cảm ơn cô Bảy ghé qua _ chúc cô Bảy cuối tuần vạn an , vui tươi
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 16:34:03
49

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/19520D3C922246328E22B2174F36C898.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 17:05:18 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 17:14:53
50
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E2AEBAF01EB349898184B6D483CFC73D.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 17:44:21 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 17:50:29
51
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/48A6FDE6E5EB456BBE11A99B1069DB26.bmp[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 17:53:55 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 18:04:11
52[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8EEE68B9F1B0439ABB00F5ADA65C75E2.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 20:27:05 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 19:48:05
Tại MH up file dạng bipmap nên bị nặng, mở hay down,up gì cũng lâu a'
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 19:57:31
\quên,. cho hỏi cái : Bạn MH ghép hình bẳng chương trình gì? PS hay Corel hay cái gì khác???
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 20:12:11


Trích đoạn: vinhsaigon

Tại MH up file dạng bipmap nên bị nặng, mở hay down,up gì cũng lâu a'

còn cười H nữa , H ít để ý hình dạng file gì...khi nào có trục trặc mới coi lại đó muh


\quên,. cho hỏi cái : Bạn MH ghép hình bẳng chương trình gì? PS hay Corel hay cái gì khác


cái này MH hông biết vì chỉ thấy bạn làm thử để hình vào những khuôn hoa này thử vì thấy khung hoa đẹp rồi cho H coi, để khi nào gặp bạn H hỏi dùm VSG hén...mà VSG tính ghép hình àh hay làm gì...
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 20:40:23
53
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3D47477452DA4D709224C017DE67F484.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 20:46:04 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 20:55:01
54
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5D5D3A63C9884EC1ADFB0DB363972204.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 21:00:46 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 21:20:14
55


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E4395F4AD38B426A9C02F5A9772E9AC8.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 21:31:35 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 21:39:51
56
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/29BC14908B824F678A3866D464C399CE.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 21:42:12 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 21:45:57
57[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/8B83BD67EB464D74BF19346D29906C87.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 21:47:27 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 21:51:22
58


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2180488FA62746A3B98BA9FD4A3539D6.bmp[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 21:53:56 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: KHUNG HÌNH ĐẸP TỪ HOA,LÁ....rất đẹp - 17.09.2006 22:10:56
59


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/FA3741D9B3FA48CC96FAAC64597BB827.bmp[/image]


60


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3A079E6B35C94813B777F1A6A014D631.bmp[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 22:16:03 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 136 bài trong đề mục