Tranh Leonardo Da Vinci

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 24 bài trong đề mục
Tác giả Bài
khoitam

 • Số bài : 437
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.07.2006
 • Nơi: Thất Sơn Động
 • Trạng thái: offline
Tranh Leonardo Da Vinci 04.10.2006 19:32:06 (permalink)
The Dreyfus Madonna
(The Madonna with a Pomegranate)
c. 1469
Oil on panel
6 1/8 x 5 in (15.7 x 12.8 cm)
National Gallery of Art, Washington
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/AA3DC1210363472CBFA2DF234DDA394B.jpg[/image]


The Annunciation
c. 1472-1475
Oil and tempera on panel
38 1/4 x 84 5/8 in. (98 x 217 cm)
Galleria degli Uffizi, Florence[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/7887E77C6D9E42C89B22B91DBC4C9A2B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:30:25 bởi khoitam >
Attached Image(s)
 
#1
  khoitam

  • Số bài : 437
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2006
  • Nơi: Thất Sơn Động
  • Trạng thái: offline
  Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 04.10.2006 19:36:11 (permalink)
  Portrait of Ginevra Benci
  1474-1476
  Oil on wood
  42 x 37 cm (16 1/2 x 14 1/2 in.)
  National Gallery of Art, Washington, DC
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/0C1643738A194DB2A5F79E71ED2ECFCA.jpg[/image]
  Portrait of Ginevra Benci
  Detail of landscape
  1474-1476
  Oil on wood
  42 x 37 cm (16 1/2 x 14 1/2 in.)
  National Gallery of Art, Washington
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/FF48EBED23504765856741E2DDFBB5E3.jpg[/image]

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:05:21 bởi khoitam >
  Attached Image(s)
   
  #2
   khoitam

   • Số bài : 437
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.07.2006
   • Nơi: Thất Sơn Động
   • Trạng thái: offline
   Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 04.10.2006 19:39:50 (permalink)
   Portrait of Ginevra Benci
   Detail of face
   1474-1476
   Oil on wood
   42 x 37 cm (16 1/2 x 14 1/2 in.)
   National Gallery of Art, Washington
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/FF875AEDAF0348C1B143E74AA3AA96C8.jpg[/image]


   Benois Madonna
   c. 1478
   Oil on canvas, transferred from panel
   19 1/2 x 12 1/2 in (49.5 x 31.5 cm)
   Hermitage, St Petersburg
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/7B8693CF9C6E4490A60ED4194EF7DEDD.jpg[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 19:41:14 bởi khoitam >
   Attached Image(s)
    
   #3
    khoitam

    • Số bài : 437
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.07.2006
    • Nơi: Thất Sơn Động
    • Trạng thái: offline
    Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 04.10.2006 19:43:28 (permalink)
    St. Jerome
    c. 1480
    Tempera and oil on panel
    40 1/8 x 29 1/4 in. (103 x 75 cm)
    Musei Vaticani, Rome
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/CC71E759DF134519935F06350D233548.jpg[/image]


    The Adoration of the Magi
    1481-1482
    Yellow ochre and brown ink on panel
    246 x 243 cm (8 x 8 ft.)
    Uffizi, Florence


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/064E37AFB3FE4F4AB8C399C4A3683E8B.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:07:42 bởi khoitam >
    Attached Image(s)
     
    #4
     khoitam

     • Số bài : 437
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.07.2006
     • Nơi: Thất Sơn Động
     • Trạng thái: offline
     Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 04.10.2006 19:46:38 (permalink)
     The Virgin of the Rocks
     1483-86
     Oil on panel
     77 5/8 x 47 5/8 in (199 x 122 cm)
     Musée du Louvre, Paris
     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/46B4B6A6908E4273ADB883BB94222B9C.jpg[/image]


     The Virgin of the Rocks
     Detail
     1483-86
     Oil on panel
     77 5/8 x 47 5/8 in (199 x 122 cm)
     Musée du Louvre, Paris
     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/F6FADF374CAF4CF3A1B023F34E2278BD.jpg[/image]

     <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 09:45:27 bởi khoitam >
     Attached Image(s)
      
     #5
      khoitam

      • Số bài : 437
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.07.2006
      • Nơi: Thất Sơn Động
      • Trạng thái: offline
      Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 05.10.2006 09:48:22 (permalink)
      The Virgin of the Rocks
      Detail
      1483-86
      Oil on panel
      77 5/8 x 47 5/8 in (199 x 122 cm)
      Musée du Louvre, Paris
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/D1E7D9C5094B4668963CCA6DC3CC67EB.jpg[/image]


      Lady with an Ermine
      1483-1490
      Oil on wood
      53.4 x 39.3 cm (21 x 15 1/2 in.)
      Czartoryski Museum, Cracow


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/45B7869080C046D2AFBBA55C9AC62F13.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:21:43 bởi khoitam >
      Attached Image(s)
       
      #6
       khoitam

       • Số bài : 437
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.07.2006
       • Nơi: Thất Sơn Động
       • Trạng thái: offline
       Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 05.10.2006 09:51:12 (permalink)
       Lady with an Ermine
       Detail of ermine
       1489-1490
       Oil on wood
       54.8 x 40.3 cm (21 3/8 x 15 3/4 in.)
       Czartoryski Collection, Kracow
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/FB7AB10C899049ED8419FDB38C3EA4DE.jpg[/image]       Rearing Horse
       c. 1483-1498
       Red chalk
       15.3 x 14.2 cm (7 1/8 x 5 5/8 in)
       Windsor Castle, the Royal Library


       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/8A102820106E42D6BE5761F397DCA8D6.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:24:09 bởi khoitam >
       Attached Image(s)
        
       #7
        khoitam

        • Số bài : 437
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.07.2006
        • Nơi: Thất Sơn Động
        • Trạng thái: offline
        Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 05.10.2006 09:53:46 (permalink)
        The Musician
        c. 1485
        Oil on panel
        16 3/4 x 12 1/8 in (43 x 31 cm)
        Pinacoteca Ambrosiana, Milan
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/21E4FAD8048745E8AA048917E710230D.jpg[/image]        Study of proportions
        from Vitruvius's De Architectura
        Pen and ink
        34.3 x 24.5 cm (13 1/2 x 9 5/8 in.)
        Accademia, Venice
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/949AAC7F0DEF444883363D4CECF346AE.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 09:54:57 bởi khoitam >
        Attached Image(s)
         
        #8
         khoitam

         • Số bài : 437
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.07.2006
         • Nơi: Thất Sơn Động
         • Trạng thái: offline
         Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 05.10.2006 09:57:19 (permalink)
         study of the porportions of the head and body
         Windsor Castle, Royal Library, London
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/62D1CE1FD58442BDB01945BC8A3C667B.jpg[/image]         Study of Grotesque Heads
         c. 1490
         The Royal Library, Windsor Castle
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/4E8206A28C4C4ECC99A44771139F21C2.jpg[/image]
         Attached Image(s)
          
         #9
          khoitam

          • Số bài : 437
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.07.2006
          • Nơi: Thất Sơn Động
          • Trạng thái: offline
          RE: Mời các bạn đi bảo tàng xem tranh Leonardo Da Vinci 05.10.2006 09:59:46 (permalink)
          Madonna Litta
          c. 1490-91
          Tempera on canvas, transferred from panel
          16 1/2 x 13 in. (42 x 33 cm)
          Hermitage, St. Petersburg
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/E77BFD56016140F19D054F23B89F8AF2.jpg[/image]          Portrait of a Lady from the Court of Milan, called La Belle Ferronniere
          1490-95
          Oil on wood
          63 x 45 cm (24 3/4 x 17 3/4 in.)
          Musée du Louvre, Paris
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/4A72129797A841DFA6F8CB7C26A8AF3C.jpg[/image]

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:19:14 bởi khoitam >
          Attached Image(s)
           
          #10
           khoitam

           • Số bài : 437
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.07.2006
           • Nơi: Thất Sơn Động
           • Trạng thái: offline
           Tranh Leonardo Da Vinci 06.10.2006 10:11:09 (permalink)
           Geometric Figure: Duodecendron elevatus vacuus
           Biblioteca Ambrosiana, Milan
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/D10BFDCD82D146B2BE3EE57E1ACD33AB.jpg[/image]
           Geometric Figure: Tetracendron elevatus vacuus
           Biblioteca Ambrosiana, Milan
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/31AAAF4F829A4ACFB3950B0C4D24F7DC.jpg[/image]
           Attached Image(s)
            
           #11
            khoitam

            • Số bài : 437
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.07.2006
            • Nơi: Thất Sơn Động
            • Trạng thái: offline
            Tranh Leonardo Da Vinci 06.10.2006 10:14:16 (permalink)
            The Last Supper
            after cleaning
            1498
            Tempera on plaster
            460 x 880 cm (15 x 29 ft.)
            Convent of Santa Maria delle Grazie (Refectory), Milan
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/935415F6FFC54615B8F3FA2B05710526.jpg[/image]
            The Last Supper (with names of Apostles labelled)
            after cleaning
            1498
            Tempera on plaster
            460 x 880 cm (15 x 29 ft.)
            Convent of Santa Maria delle Grazie (Refectory), Milan
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/8C9F329683984B36AA55F1A4593BE1A5.jpg[/image]

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:11:24 bởi khoitam >
            Attached Image(s)
             
            #12
             khoitam

             • Số bài : 437
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.07.2006
             • Nơi: Thất Sơn Động
             • Trạng thái: offline
             Tranh Leonardo Da Vinci 06.10.2006 18:51:39 (permalink)
             Study for the Composition of the Last Supper
             Accademia, Venice
             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/5E5FCB62F98F44ACA076E232B9CA037D.jpg[/image]             The Last Supper
             Detail of Christ
             1498
             Fresco
             460 x 880 cm (15 x 29 ft.)
             Convent of Santa Maria delle Grazie (Refectory), Milan
             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/D13FB21F25FA402290F8D26DF2147EDF.jpg[/image]
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:31:49 bởi khoitam >
             Attached Image(s)
              
             #13
              khoitam

              • Số bài : 437
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.07.2006
              • Nơi: Thất Sơn Động
              • Trạng thái: offline
              Tranh Leonardo Da Vinci 09.10.2006 10:36:53 (permalink)
              The Last Supper
              Detail of Philip
              1498
              Fresco
              460 x 880 cm (15 x 29 ft.)
              Convent of Santa Maria delle Grazie (Refectory), Milan
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/F5658F723B524C2597C9C2836DCBAB21.jpg[/image]              The Last Supper
              Detail of Matthew
              1498
              Fresco
              460 x 880 cm (15 x 29 ft.)
              Convent of Santa Maria delle Grazie (Refectory), Milan
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/EF978807578E4FC6ABF1F60B946C9000.jpg[/image]
              Attached Image(s)
               
              #14
               khoitam

               • Số bài : 437
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.07.2006
               • Nơi: Thất Sơn Động
               • Trạng thái: offline
               Tranh Leonardo Da Vinci 09.10.2006 10:39:33 (permalink)
               Portrait of Isabella d'Este
               1499
               Pierre noire with red chalk and yellow pastel
               63 x 46 cm (24 7/8 x 18 1/8 in)
               Musée du Louvre, Paris
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/2BF4633611764AF4B97E4E3E41DC6EB2.jpg[/image]               Head of a Woman
               Uffizi, Florence
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22434/C563CD9830C34A51842C0963CD5F059C.jpg[/image]
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 10:01:16 bởi khoitam >
               Attached Image(s)
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 24 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9