Hình diễn viên ngoại quốc

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
Hình diễn viên ngoại quốc - 18.11.2006 03:13:41
Angelina Jolie
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/1132D6B3E29B4763A6A65680A1B0815B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/F2621DC68FB54A158BFA867FDB88F9DD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnYenMy
 • Số bài : 170
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.02.2006
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 18.11.2006 04:00:34
Báo cho TTTT một tin vịt nghe, nữ diễn viên này đang có bầu đó (YM không có đảm bảo đâu)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14764/B38088FBDCED48D485322FE404B6FF0B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 04:01:50 bởi YenMy >
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 18.11.2006 04:12:10
AJ[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/9AF2506A6DA64FD892A0218DF6414375.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/83D831314A5E4548AF1F5F2163D703A9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 20.11.2006 07:39:59
Cảm ơn YM đã cho hay tin dzịt này, TT cũng nghe nói vậy đó.....đợi thời gian trả lời ha  

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5525B4361FEE41BC8C1BFCE06B4945DD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/1F9A40EB6763405AB9E0DAE0243BD9C5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 20.11.2006 07:48:25
Courteney Cox
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/B38F043B0EB7441799D65C9BFA59351A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/DC560A6E6A724C4DA3BB79C829F89ECB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 20.11.2006 07:50:37
CC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/8EE75F4F668340E083F4E728A4962F76.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/8BE2B9FD0C6C4A11AA2A9FCFF9D83F42.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnCon Gấu
 • Số bài : 1593
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.06.2005
 • Nơi: Sở thú
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 20.11.2006 17:34:20
CG bảo đảm là cô ta có bầu. Cô ta có nói luôn cho CG biết ai là cha nữa...  

Mayvang
 • Số bài : 1240
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.03.2005
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 20.11.2006 18:22:08
Juliette Binoche, diễn viên Pháp...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 18:26:41 bởi Mayvang >

Mayvang
 • Số bài : 1240
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.03.2005
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 20.11.2006 18:26:03
Juliette Binoche
Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:38:57
Kate Hudson
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/1460FF10FA664C5698516B082C06F19B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:41:21
KH


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/23DAE6AE20F341C1B17D7DC93A0BC0EC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 07:43:58 bởi Tố Tâm >
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:47:11

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/C303CF41307440799BE189F609F06D7E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:49:24

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/97514002227F477C9387364D49569AA2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:51:55
Penelope Cruz
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/26383AEA91A54B96A010BA726AC7C78B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:53:19
PC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/A688DF330B8143C5AA7294269EF4FAD6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:54:54
PC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/F5C010EC4BAC4A128010D1684F5CF9AA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:56:28
PC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/675308F5107E44499C8505894B156897.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:57:39
PC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/B67B5811A8EE43A29A42A5704DD855AE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 21.11.2006 07:59:14
PC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/EE775C099AE84DACB1D8418389906A78.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 22.11.2006 09:52:56
Charlize Theron
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/4C5E37528A324CEEA7740A5B33429545.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 22.11.2006 09:56:27
CT
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/47221CF543754BD9B698B49C37B71C16.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 22.11.2006 09:58:40
CT
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/88F65DD767D24E1C96747A66468427B0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 22.11.2006 10:09:47
CT
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/7C9F4080F6714D65A4F98C1E71075312.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnHoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 23.11.2006 02:09:07
JLo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/A76933908B2F48AF96C266ECAABFBA7E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/DD898F50F4504DA39D1449B0D2903228.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/A50444E96F19410A8B9CB11E95F34840.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 23.11.2006 02:11:48
JLo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/099C652C7F2C45B9AAD6E06283A2F763.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/9A074E0B77DB43A583C426145589DEBA.jpg[/image]
Attached Image(s)

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 27.11.2006 08:55:56
Drew Barrymore
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/F156555EDD0B44FBBC56C934010AB1F8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 27.11.2006 09:00:59
DB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/69332111D93E425584E1D029D6C6D432.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 27.11.2006 09:05:43
DB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/4E8DBE3050774249A632AA01E5C145ED.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 27.11.2006 09:07:38
DB
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/63A732768D8B4233852A5974B9F8EB2D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 27.11.2006 09:09:51
DB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/23C1A6148D00428FBB8D5DF1C196C612.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E999BFE833E946A8A9EF9FCD4A117DFD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnThay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục