Hình diễn viên ngoại quốc

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 28.11.2006 04:55:02
Brad Pitt và Angelina Jolie trên đường phố Sài Gòn.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/CEFB7B04DEDB444D84A347D0BF9B5879.jpg[/image]
Attached Image(s)
về miền Tây, có ai về miền Tây...
đường vòng xuyên Châu Đốc ai hát lời vu vơ[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/dacau.gif[/image][image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/hd.gif[/image]

Mayvang
 • Số bài : 1240
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.03.2005
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 28.11.2006 05:23:07
Diễn viên Pháp: Sophie Marceau
Mayvang
 • Số bài : 1240
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.03.2005
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 28.11.2006 05:26:23
Sophie Marceau

Tố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 07:40:28
Halle Berry
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/2DDF772039DD4F55975EF5BDD219927E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 07:43:16
HB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/BC57307F9AB2444CA5D54A40D9DC8F45.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 07:47:06
HB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/78E0B2CD86F447C58F803FFA0EB9DDEB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 07:51:16
Jennifer Aniston

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/C3CEB23AC0334BA99A0C81F7AC8AE777.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/BBAF3B0E2DA64EBE9429C6204577FEFE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2006 07:53:46 bởi Tố Tâm >
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 07:56:17
JA
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E1192E36F8EA40768901CDFDC9344DF8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 07:59:55
JA
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/B98AEB417CC640D8A4E24244BCA7CFD1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 08:01:43
JA
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5A7462FFA8F04C04A31A33B549705EEA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 08:03:53
JA
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/03BFDC5F45DF4A09B217202D3C203150.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/BBA92B47C77048F8B68985E9A3CF5155.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 08:05:12
JA
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/90DDCEB1885C428E8CB05EAC7F35913E.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Hình diễn viên ngoại quốc - 29.11.2006 08:07:27
Nicole Kidman
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E2EB68E7FA064F8CBCC40E901AAE121D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Nicole Kidman - 29.11.2006 08:08:57
NK

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/981D3F54B0B544F782098BB9102474E7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2006 08:10:39 bởi Tố Tâm >
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Nicole Kidman - 29.11.2006 08:11:57
NK
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/50EFFBDB3A9A423CBBB173023044D43A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
Jennifer Connelly - 05.12.2006 08:38:40
Jennifer Connelly
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/60FAFA4844FD443C99B960FAA156B775.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2006 08:45:54 bởi Tố Tâm >
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Jennifer Connelly - 05.12.2006 08:47:53
JC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/E5CA1F088F074F80942FE8E49C1E8921.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Jennifer Connelly - 05.12.2006 08:49:43
JC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/4934D887B5FA4B19B9B3B3B53C27BC94.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnTố Tâm
 • Số bài : 3017
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.10.2003
 • Nơi: Nghinh Xuân Các
RE: Jennifer Connelly - 05.12.2006 08:51:54
JC
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2070/5369CB0903DA4A0BB9F2A0B09751E30E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân mếnThay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục