MOVED: SLAWOMIR MROZEK [1930 - ]

Tác giả Bài
sóng trăng
  • Số bài : 1013
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
MOVED: SLAWOMIR MROZEK [1930 - ] - 11.11.2006 14:42:23
Tác giả - Tác phẩm Việt Văn: http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=224009