Kiểu:
Xin chào !

 Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3

Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 77 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tietkimquyduc

 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
 • Trạng thái: offline
RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 07.09.2009 07:14:21 (permalink)
HOA VAØ NAÉNG
               
Em caàn anh  nhö hoa caàn naéng
Anh caàn em  nhö thô caàn traêng
Khoâng coù anh  ñôøi thaønh Cung Quaûng
Khoâng coù em  anh nhôù chò Haèng …
 
Khoâng coù anh  nhö aâm thieáu döông
Theá giôùi naày  nhö caûnh ñeâm tröôøng
Em caàn anh  nhö hoa caàn naéng
Anh caàn em cuøng ñeán  Thieân ñöôøng …
 
TĐ/ QUYÙ ÑÖÙC - 23/5/2005
 
 
 
FLOWERS AND THE SUN
 
You need me as flowers need the sun
I need you as Poetry needs the moon
Without me  your life will be frosty
                                               as at the Palace in the moon
Without you  I' ll dream of Phoebe
 
Without me  you' ll be like Yin lacking Yang
This world looks like the black night scenery
                                ye need me as flowers need the sun  
I need ye, my love ... to go together to the Paradise ...
 
TĐ - QUY DUC (HCMC)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 07:16:15 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   
 
#16
  tietkimquyduc

  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
  • Trạng thái: offline
  RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 23.09.2009 23:04:57 (permalink)
  LES FLEURS ET LE SOLEIL

  Tu as besoin de moi comme les fleurs ont besoin du soleil
  J' ai besoin de toi comme la Poeùsie a besoin de la lune
  Sans moi, ta vie sera glaciaire
  comme dans le Palais de la lune
  Sans toi, je reâverai aø la Deùesse lunaire

  Sans moi, tu seras comme Yin manquant Yang
  Ce monde ressemblerait au paysage de nuits noires
  Tu as besoin de moi
  comme les fleurs ont besoin du soleil
  J' ai besoin de toi, mon amante ...
  pour aller ensemble au Paradis ...


  THIENG DUC (HCMC)
  Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
  "Thiện căn ở tại lòng ta
  Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
  Nguyễn Du
     
   
  #17
   tietkimquyduc

   • Số bài : 1461
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 09.07.2006
   • Nơi: HCMC
   • Trạng thái: offline
   RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 04.10.2009 11:05:06 (permalink)

   Trích đoạn: tietkimquyduc

   1-Lầu Hoàng Hạc 
   (dịch bài Hoàng Hạc Lâu của THÔI HIỆU)

   Ai? người cưỡi hạc vàng đi mãi
   Còn lại nơi đây Hoàng Hạc lầu
   Chim hạc thần bay từ hội ấy
   Tầng mây trắng tỏa tới ngàn sau
   Hán Dương cổ thụ soi sông lạnh
   Anh Vũ bãi bồi ngát thảo dâu
   Trời sụp tối quê hương khuất nẻo
   Buồn vương khói sóng ta thêm sầu!


   tietkimquyduc

   ------------------------------------ 

   2-Bạn thân rời bước
   (dịch bài Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi quảng lăng
   của LÝ BẠCH)

   Bạn thân rời bước từ Lầu Hạc
   Tháng ba sương khói khắp Dương Châu
   Bóng buồm xa khuất mờ nhân ảnh
   Bên trời chỉ thấy dòng sông sâu...


   tietkimquyduc

   1-Hạc vàng THÔI HIỆU
   (dịch Thơ NGUYỄN DU)

   Thần tiên khuất bóng những bao đời
   Dấu ấn bên sông đã nhạt phai
   Giấc mộng Lư Sinh mơ thấy dáng
   Hạc vàng Thôi Hiệu vẳng vang lời
   Ngoài song khói sóng sương mờ ảo
   Trước ngõ hàng cây nắng rạng ngời
   Biết tỏ cùng ai niềm cảm xúc
   Trăng thanh gió mát vô tình thôi...


   tietkimquyduc

   -Sẽ post hình Lầu Hoàng Hạc sau...
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 11:07:27 bởi tietkimquyduc >
   Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
   "Thiện căn ở tại lòng ta
   Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
   Nguyễn Du
      
    
   #18
    tietkimquyduc

    • Số bài : 1461
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 09.07.2006
    • Nơi: HCMC
    • Trạng thái: offline
    RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 07.10.2009 06:25:51 (permalink)
    15-CHẬP CHỜN DÁNG NGỌC
    (Cảm tác và nương vận bài TÌM EM
    của Thi lão Sơn Dương, 95 xuân)

    “Em phụ Anh rồi…Em biết không?”
    Chiều nay buồn đón ngọn Đông phong
    Đong đưa liễu rũ bên sông lạnh
    Vắng vẻ đường xưa…nát cõi lòng!

    Chia tay ngày ấy em còn nhớ?
    Hạnh phúc mong manh cuốn giữa dòng
    Vùi dập tim ai cơn thác lủ
    “Tìm em Nam Bắc tới Tây Đông”

    Sương lạnh đêm tàn còn mộng mị
    Mơ màng trăng gió chốn cô phòng
    Chập chờn dáng ngọc như in bóng
    “Em phụ Anh rồi…Em biết không?”

    Thiềng Đức 4/9/2001
    (đã gởi tặng Thi lão SD)

     
     
    FLICKERING YOUR JADE-LIKE BODY
     
    You forsook me, did you know ?
    This evening I sadly pick up the easternly winds
    The drooping willows oscillate by the side of a cold river
    On the deserted road of the old days My heart ruined
     
    You said goodbye to me in that day, did you remember ?
    Faint happiness is swept away by the stream flow
    My heart' s mal-treated in the falls flood
    I looked for you from East to West
     
    In the cold mist fog  I were dreaming in the ending night
    Gently loving myself in my lonely bedroom
    Flickering your jade-like body as silhouetted
    You forsook me, did you know ? ...
     
    QUY DUC (HCMC)
    Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
    "Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
    Nguyễn Du
       
     
    #19
     tietkimquyduc

     • Số bài : 1461
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 09.07.2006
     • Nơi: HCMC
     • Trạng thái: offline
     RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 04.12.2009 11:57:30 (permalink)

     Trích đoạn: tietkimquyduc

     1-CHỮ TÂM
     Chân Khánh /Thiềng Đức
      
     Rèn TÂM không được  mãi dềnh dàng
     Khổ luyện hằng ngày  chớ lưỡng nan
     Ba chữ Tài kia  còn xẩm xẩm
     Một từ Đức nọ  thật ràng ràng
     Chính tâm kèm đức  luôn tôn kính
     Thần lực thiếu hồn  chỉ điểm trang
     Người nhớ gieo lành  dành phúc hậu
     Trái tim quảng đại  mới thanh nhàn ...
      
     The meaning of the kind-heart word
      
     To form one’s kind-heart can’t drag oneself
     Train hard everyday and never hesitate
     Three talents are still twilight
     One righteousness is quite obvious
     Kind-heart accompanied by virtue always is respected
     Talents enough spirit are just adorned oneself
     Mind you seed good things for a happy future
     A generous heart will get leisure…

      
     4-BAO GIỜ GIÁC NGỘ
     (Họa thơ bạn, đồng cảm)

     Tình đời lắm lúc thấy buồn nôn
     Tiền bạc lên ngôi nghĩa chẳng còn
     Đọc báo công an đầy tội ác
     Xem lời phim kịch lắm điều khôn
     Lợi danh tham vọng bao thù hận
     Thiện Ác giáo điều đủ phái tôn
     Lòng dạ con người chưa giác ngộ
     Đắng cay đau khổ chất thành non ...

     TĐ-11/3/2000
      
     Enlighten... when
     The social love is many times nauseated
     When the money accend the throne, the sentimental attachmenh will never exist
     Reading The Police newspaper we see full of crimes
     Hearing words of films and theatres we can study many wise things
     Fortune and fame caused much enmity
     Many religion sects have got many dogmas of Good and Evil
     The man’s heart isn’t enlightened yet
     Bitterness and wretchedness will pile up as mountain...
      
      Thiềng Đức (HCMC)
      
      
     Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
     "Thiện căn ở tại lòng ta
     Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
     Nguyễn Du
        
      
     #20
      tietkimquyduc

      • Số bài : 1461
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 09.07.2006
      • Nơi: HCMC
      • Trạng thái: offline
      RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 25.12.2009 02:58:32 (permalink)

      Trích đoạn: tietkimquyduc

      1-CHỮ TÂM
      Chân Khánh /Thiềng Đức
       
      Rèn TÂM không được  mãi dềnh dàng
      Khổ luyện hằng ngày  chớ lưỡng nan
      Ba chữ Tài kia  còn xẩm xẩm
      Một từ Đức nọ  thật ràng ràng
      Chính tâm kèm đức  luôn tôn kính
      Thần lực thiếu hồn  chỉ điểm trang
      Người nhớ gieo lành  dành phúc hậu
      Trái tim quảng đại  mới thanh nhàn ...
       
      The meaning of the kind-heart word
       
      To form one’s kind-heart can’t drag oneself
      Train hard everyday and never hesitate
      Three talents are still twilight
      One righteousness is quite obvious
      Kind-heart accompanied by virtue always is respected
      Talents enough spirit are just adorned oneself
      Mind you seed good things for a happy future
      A generous heart will get leisure…

      2-LẠI BÀN CHỮ TÂM
      (Tiếp theo bài Chữ Tâm)
      Chân Khánh /Thiềng Đức
       
      Xuân về suy gẫm  chữ Tâm, Tài
      TÂM tính trời sinh  chẳng trách ai
      TÂM ác hại người  xuôi Địa ngục
      TÂM hiền cứu khổ  hướng Bồng lai
      TÂM hồn trong sáng  luôn an lạc
      TÂM địa rối bời  ắt họa tai
      Chớ cậy chữ Tài  quên chữ Đức
       Khuyên rèn Tâm, Đức  sẽ không hoài …
       
      To discuss again the meaning of the kind heart word
       
      Spring coming… meditate the meaning of  kind heart and talent words
      The temper was born by Heaven, don’t blame nobody
      A wricked heart harmed others will go down to the Hell
      A virtuous one save people from misfortune will go up to the Wonderland
      A pure spirit always have contentment
      A nasty mind in disorder will get calamity
      Don’t rely vaingloriously on talents and forget the virtue
      Recommend people to form a kind heart and virtue they never waste of effort…
      QUY DUC (HCMC)
       


       
      Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
      "Thiện căn ở tại lòng ta
      Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
      Nguyễn Du
         
       
      #21
       tietkimquyduc

       • Số bài : 1461
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 09.07.2006
       • Nơi: HCMC
       • Trạng thái: offline
       RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 01.01.2010 05:49:35 (permalink)
       Happy New Year 2010
       tất cả Thi hữu VNTQ
       ------------------------
       8-GHẸO CÁC CỤ ÔNG
       (Theo tin tức báo chí)

       Thế giới đang già
       Bởi -Tại... chúng ta
       Sống hoài không chết
       Gân cốt đã hết
       Các cụ...
       Ta bà
       Cũng khoái Viagra!

       "Rồi cũng thành ma
       Sẽ không kêu ca
       Ừ! 'Thà một phút'
       Rồi có... 'chợt tắt'
       Còn hơn thua bà...
       'Tô phở'... chu choa!..."

       Cụ America
       Một lần xài qua
       "Ồ! Hạnh phúc thật!"
       Chạy đến phòng mạch
       Xin thêm một toa
       Một ngàn Viagra... 

        
       Thiềng Đức

       TICKLING A BIT ... OUR GRANDPAS

       "Our Earth' s getting old
       Because ... because of our fault
       We' ve been living such a long time"
       Despite their tendons can' t work nevermore
       Our poor world' s grandpas
       Still be fascinated by VIAGRA

       "We' ll all become devils
       ... and' ll never complain
       Yes, of course ! Much more we' d have
                       one resplendent minute
       And then suddently extinguish
       It' s better than be 'knocked out' by our home lover
       'A new plate' ! ... Oh ! Marvelous !"

       A grandpa ... USA
       For the first time tried out
       "Oh ! What a true happiness !"
       Rush to the doctor' s
       "Please, a prescription ...
       ... for one thousand VIAGRA tablets" ...

       QUY DUC (HCMC)
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 18:41:43 bởi tietkimquyduc >
       Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
       "Thiện căn ở tại lòng ta
       Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
       Nguyễn Du
          
        
       #22
        tietkimquyduc

        • Số bài : 1461
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 09.07.2006
        • Nơi: HCMC
        • Trạng thái: offline
        RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 07.01.2010 20:38:46 (permalink)
        -Xin giới thiệu ảnh Hoàng Hạc Lâu... như đã hứa...
        (lấy tư liệu bên web.HST)


        Trích đoạn: tietkimquyduc

        -Lầu Hoàng Hạc 
        (dịch bài Hoàng Hạc Lâu của THÔI HIỆU)

        Ai? người cưỡi hạc vàng đi mãi
        Còn lại nơi đây Hoàng Hạc lầu
        Chim hạc thần bay từ hội ấy
        Tầng mây trắng tỏa tới ngàn sau
        Hán Dương cổ thụ soi sông lạnh
        Anh Vũ bãi bồi ngát thảo dâu
        Trời sụp tối quê hương khuất nẻo
        Buồn vương khói sóng ta thêm sầu!


        tietkimquyduc


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22626/DB741FB11ECE46B4A6AEA6C348338EED.GIF[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 20:45:32 bởi tietkimquyduc >
        Attached Image(s)
        Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
        "Thiện căn ở tại lòng ta
        Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
        Nguyễn Du
           
         
        #23
         tietkimquyduc

         • Số bài : 1461
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 09.07.2006
         • Nơi: HCMC
         • Trạng thái: offline
         RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 30.01.2010 12:32:56 (permalink)
         Bài Hoàng Hạc Lâu quá nổi tiếng và rất nhiều
         vị tiền bối dịch rồi,
         TĐ xin thử dịch và cố gắng tổng hợp nhiều bản dịch khác, cũ mới...

         Hoàng Hạc lâu
         Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
         Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
         Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
         Bạch vân thiên tải không du du.
         Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
         Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
         Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
         Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

         15-Lầu Hoàng Hạc
          
         Ai... người cỡi hạc vàng đi mãi
         Còn lại nơi đây Hoàng Hạc lầu
         Chim hạc thần bay từ hội ấy
         Tầng mây trắng toả tới ngàn sau
         Hán Dương cổ thụ soi sông lạnh
         Anh Vũ bãi bồi ngát thảo dâu
         Trời sụp tối quê hương khuất nẻo
         Buồn vương khói sóng ta thêm sầu...

         Thiềng Đức-8/10/2006

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 12:35:17 bởi tietkimquyduc >
         Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
         "Thiện căn ở tại lòng ta
         Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
         Nguyễn Du
            
          
         #24
          tietkimquyduc

          • Số bài : 1461
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 09.07.2006
          • Nơi: HCMC
          • Trạng thái: offline
          RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 06.02.2010 05:42:16 (permalink)
          -Xin tiếp tục về chủ đề Hoàng Hạc Lâu...
           
          -LÝ BẠCH tiển MẠNH HẠO NHIÊN
          Do có một số ít Thi hữu nhầm lẫn bài này với bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu rất nổi tiếng mà có giai thoại là Lý Bạch, sau khi đọc bài HHL của TH, có ý kiến là sẽ không viết thơ về HHL vì TH viết quá hay rồi.

          Tựa trên do Ngô Tất Tố dịch như sau:
          Bạn từ Lầu Hạc lên đường
          Giữa mùa hoa khói(1) Châu Dương xuôi dòng
          Bóng buồm đã khuất bầu không
          Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời...
          (1) Tháng ba, nhiều sương khói.

          Nguyên văn bài thơ của Lý Bạch.
          HOÀNG HẠC LÂU tống MẠNH HẠO NHIÊN
          chi quảng lăng

          Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu
          Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
          Cô phàm viển ảnh bích không tận
          Duy kiến Trường giang thiên tề lưu.

          THIỀNG ĐỨC xin dịch

          Bạn thân rời bước từ Lầu Hạc
          Tháng ba sương khói khắp Dương Châu
          Bóng buồm xa khuất mờ nhân ảnh

          Bên trời chỉ thấy dòng sông sâu...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 05:45:11 bởi tietkimquyduc >
          Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
          "Thiện căn ở tại lòng ta
          Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
          Nguyễn Du
             
           
          #25
           tietkimquyduc

           • Số bài : 1461
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 09.07.2006
           • Nơi: HCMC
           • Trạng thái: offline
           RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 09.02.2010 16:57:14 (permalink)
           -Xin bổ sung tư liệu...
            

           Trích đoạn: tietkimquyduc

           Bài Hoàng Hạc Lâu quá nổi tiếng và rất nhiều
           vị tiền bối dịch rồi,
           TĐ xin thử dịch và cố gắng tổng hợp nhiều bản dịch khác, cũ mới...

           Hoàng Hạc lâu
           Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
           Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
           Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
           Bạch vân thiên tải không du du.
           Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
           Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
           Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
           Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

           15-Lầu Hoàng Hạc

           Ai... người cỡi hạc vàng đi mãi
           Còn lại nơi đây Hoàng Hạc lầu
           Chim hạc thần bay từ hội ấy
           Tầng mây trắng toả tới ngàn sau
           Hán Dương cổ thụ soi sông lạnh
           Anh Vũ bãi bồi ngát thảo dâu
           Trời sụp tối quê hương khuất nẻo
           Buồn vương khói sóng ta thêm sầu...

           Thiềng Đức-8/10/2006

            
           黃鶴樓
           昔人已乘黃鶴去,
           此地空餘黃鶴樓。
           黃鶴一去不復返,
           白雲千載空悠悠。
           晴川歷歷漢陽樹,
           芳草萋萋鸚鵡洲。
           日暮鄉關何處是,
           煙波江上使人愁。

           Hoàng Hạc lâu
           Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
           Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
           Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
           Bạch vân thiên tải không du du.
           Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
           Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
           Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
           Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

           Dịch nghĩa
           Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi,
           Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc
           Hạc vàng một khi bay đi đã không trở lại
           Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không
           Mặt sông lúc trời tạnh, phản chiếu cây cối Hán Dương rõ mồn một
           Cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi
           Trời về chiều tối, tự hỏi quê nhà nơi đâu ?
           Trên sông khói tỏa, sóng gợn, khiến người sinh buồn!
           Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
           "Thiện căn ở tại lòng ta
           Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
           Nguyễn Du
              
            
           #26
            tietkimquyduc

            • Số bài : 1461
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 09.07.2006
            • Nơi: HCMC
            • Trạng thái: offline
            RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 14.02.2010 10:04:54 (permalink)
            NGUYỄN DU (1766-1820) cảm tác về HOÀNG HẠC LÂU
            Ngày 30/8/2006, TĐ lướt qua w.phapvan.ca thấy có bài thơ của
            Nguyễn Du, nhân đi sứ bên Trung Quốc có ghé thăm Lầu Hoàng Hạc
            nổi tiếng với bài thơ của Thôi Hiệu, đã viết bài cảm tác như sau (tư liệu do Tác giả Bùi Ngọc Tuấn sưu tầm và dịch bằng thơ lục bát):

            Hà xứ thần tiên kinh kỷ thì
            Dư lưu tiên tích thử giang mi
            Kim lai cổ vãng Lư Sinh mộng
            Hạc khứ lâu không Thôi Hiệu thi
            Hạm ngoại yên ba chung diểu diểu
            Nhãn trung thảo thu thương y y
            Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố
            Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
            -------------------
            THIỀNG ĐỨC xin dịch
            "Hạc vàng THÔI HIỆU"

            Thần tiên khuất bóng những bao đời
            Dấu ấn bên sông đã nhạt phai
            Giấc mộng Lưu Sinh mơ thấy dáng
            Hạc vàng Thôi Hiệu vẳng vang lời
            Ngoài song khói sóng sương mờ ảo
            Trước ngõ hàng cây nắng sáng ngời
            Biết tỏ cùng ai niềm cảm xúc
            Trăng thanh gió mát vô tình thôi...

            (w.phapvan đã đăng 2 bài của TĐ vào Trang thơ)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 10:07:25 bởi tietkimquyduc >
            Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
            "Thiện căn ở tại lòng ta
            Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
            Nguyễn Du
               
             
            #27
             tietkimquyduc

             • Số bài : 1461
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 09.07.2006
             • Nơi: HCMC
             • Trạng thái: offline
             RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 28.02.2010 09:48:42 (permalink)
             Truyền thuyết và kiến trúc lầu Hoàng-hạc

             Theo sách Hoàn Vũ Ký, Phí Hôi từ lầu nầy cưỡi hạc vàng đi tu tiên. Sách Tề Hài Chí thì ghi Vương Tử An thành tiên cưỡi hạc vàng bay ngang lầu nầy. Sách Nguyên Hòa Chí thì ghi lầu nầy được dựng trên mỏm đá có tên Hạc Vàng.
             Theo truyền thuyết, khu đất lầu Hoàng Hạc cổ xưa vốn là một quán rượu của một người tên Tân. Một hôm có một vị thiền sư theo Lão Giáo ghé quán nầy nghỉ chân, và được chủ quán mời rượu không tính tiền. Để đền ơn chủ quán, vị thiền sư vẽ hình một con hạc vàng lên bờ tường và khi vỗ tay khi con hạc nhảy múa rất đẹp mắt. Từ khi có hiện tượng kỳ lạ nầy, quán rượu thu hút rất nhiều khách thập phương và vị chủ quán trở nên giàu có. Khoảng 10 năm sau, vị thiền sư trở lại thăm quán rượu, lần nầy vị thiền sư thổi sáo và sau đó vỗ tay gọi cánh hạc bay ra và cưỡi lưng hạc về trời. Để ghi nhớ cảnh tượng kỳ lạ và cơ duyên trong việc gặp gỡ vị thiền sư huyền bí nầy, người chủ quán giàu có gọi nhân công xây một căn lầu gọi tên là Hoàng Hạc Lâu (lầu Hoàng Hạc). Theo sử liệu ghi chép thì lầu Hoàng Hạc được xây vào năm 223 (AD) sau Công Nguyên . Sau khi hoàn thành xong thì lầu Hoàng Hạc là nơi các vị hoàng tộc triều đình và các văn thi sĩ, tao nhân mặc khách thường lui tới chốn nầy để ngắm cảnh và làm thơ. Theo tài liệu văn học Trung Quốc thì có khoảng 300 bài thơ tả cảnh lầu Hoàng Hạc, nhưng chỉ có bài thơ của Thi Sĩ Thôi Hiệu là xuất sắc nhất, phổ thông nhất, có giá trị nghệ thuật vượt không gian và thời gian, được lưu truyền mãi cho đến ngày nay.

             Lầu Hoàng Hạc nguyên thủy được làm bằng gỗ, sau khi bị hỏa hoạn nhiều lần, lầu được trùng tu lại nhiều lần. Công việc trùng tu được bắt đầu từ năm 1981, và hoàn thành năm 1985, và cũng trong năm này được mở ra cho công chúng vào thăm viếng. Hoàng Hạc Lâu nguyên thủy là một kiến trúc bằng gỗ chạm trổ gồm ba tầng, ở trên đỉnh bằng đồng. Lầu Hoàng Hạc ngày nay trông lộng lẫy hơn, gồm năm tầng, cao 51.4 mét (cao hơn kiến trúc cũ 20 mét). Tầng thấp nhất có kích thước 20 mét mỗi bề (lầu cũ chỉ có 15 mét), nên du-khách biết ngay đây là một kiến trúc xây lại hoàn toàn mới, chứ không phải tu bổ từ căn lầu cũ. Tuy lầu Hoàng Hạc mới được xây lại dựa trên quan điểm thẩm mỹ hiện đại và kỹ thuật kiến trúc tân thời, nhưng vẫn còn giữ lại những đặc tính văn hóa và nét đẹp cổ truyền của lầu Hoàng Hạc cổ xưa.
             Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
             "Thiện căn ở tại lòng ta
             Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
             Nguyễn Du
                
              
             #28
              tietkimquyduc

              • Số bài : 1461
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 09.07.2006
              • Nơi: HCMC
              • Trạng thái: offline
              RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 01.03.2010 00:27:32 (permalink)
              -Hôm nay mà không nói tới Nguyên Tiêu là một thiếu sót lớn...

              Thử dịch bài NGUYÊN TIÊU của Bác Hồ
              theo nguyên tác Thơ tứ tuyệt

              Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
              Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên
              Yên ba thâm xứ đàm quân sự
              Dạ bán qui lai nguyệt mãn thuyền.

              -------------
              Tháng giêng trăng sáng tỏ đêm rằm
              Sông nước trời Xuân lộng sắc Xuân
              Trên sóng mờ sương bàn chiến trận
              Đêm tàn thuyền ngập trăng trong ngần
              .


              Thiềng Đức-9/10/2001
              (Nhân dịp xem lại bài viết của tác giả Nguyễn Anh Dũng
              trong tập san NCT số 40 tháng 6/2000,có mời trao đổi
              theo bản dịch bằng thơ mới 8 chữ của tác giả NAD)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 00:28:56 bởi tietkimquyduc >
              Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
              "Thiện căn ở tại lòng ta
              Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
              Nguyễn Du
                 
               
              #29
               tietkimquyduc

               • Số bài : 1461
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 09.07.2006
               • Nơi: HCMC
               • Trạng thái: offline
               RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3 04.04.2010 08:45:41 (permalink)

               Trích đoạn: tietkimquyduc

               Happy New Year 2010
               tất cả Thi hữu VNTQ
               ------------------------
               8-GHẸO CÁC CỤ ÔNG
               (Theo tin tức báo chí)

               Thế giới đang già
               Bởi -Tại... chúng ta
               Sống hoài không chết
               Gân cốt đã hết
               Các cụ...
               Ta bà
               Cũng khoái Viagra!

               "Rồi cũng thành ma
               Sẽ không kêu ca
               Ừ! 'Thà một phút'
               Rồi có... 'chợt tắt'
               Còn hơn thua bà...
               'Tô phở'... chu choa!..."

               Cụ America
               Một lần xài qua
               "Ồ! Hạnh phúc thật!"
               Chạy đến phòng mạch
               Xin thêm một toa
               Một ngàn Viagra... 

                
               Thiềng Đức

               TICKLING A BIT ... OUR GRANDPAS

               "Our Earth' s getting old
               Because ... because of our fault
               We' ve been living such a long time"
               Despite their tendons can' t work nevermore
               Our poor world' s grandpas
               Still be fascinated by VIAGRA

               "We' ll all become devils
               ... and' ll never complain
               Yes, of course ! Much more we' d have
                              one resplendent minute
               And then suddently extinguish
               It' s better than be 'knocked out' by our home lover
               'A new plate' ! ... Oh ! Marvelous !"

               A grandpa ... USA
               For the first time tried out
               "Oh ! What a true happiness !"
               Rush to the doctor' s
               "Please, a prescription ...
               ... for one thousand VIAGRA tablets" ...

               QUY DUC (HCMC)

                
               CHATOUILLER UN PEU ... NOS GRAND-PAPAS …

               Notre Terre vieilissant
               Parce et parce que … notre faute …
               Nous vivons trop longtemps, pas nous en allons !"
               Malgr
               é les tendons ne puissent plus travailler
               Les grand-papas de notre bas monde
               Encore se passionne
               nt pour VIAGRA

               "Nous tous deviendrons des diables
               Ne nous plaindrons jamais
               Mais oui ! il est meilleur …
               plus nous aurions une minute resplendissante
               Et après … nous nous éteindrions subitement …
               Que nous serions battus par Ma-dame

               ‘Une belle assiette’ … Oh ! Merveilleuse !"

               Un grand-pa … america
               Une fois essayé …
               "Oh ! Que bonheur !"
               Se précipite au docteur
               -"Please, une ordonnance
               D‘une mille … VIAGRA !" ...


               Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
               "Thiện căn ở tại lòng ta
               Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
               Nguyễn Du
                  
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 77 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9