ca dao cai cach

Tác giả Bài
tieuvy
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2007
  • Nơi: hiep phươc
ca dao cai cach - 26.02.2007 09:47:08
       VÁN KIA ĐÃ ĐÓNG THUYỀN RỒI
THÁO RA ĐÓNG LẠI ĐƯỢC THUYỀN LỚN HƠN

nhu_y
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2007
RE: ca dao cai cach - 01.09.2007 18:41:33
      Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
      Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !