When Graphic Artists Get Bored.
NuHiepDeThuong 02.03.2007 14:28:18 (permalink)

When Graphic Artists Get Bored.
Snake

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/299741CCA9CB428ABB7870817B60EA3F.jpg[/image]


Beetles

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/56ED4E084601448D8729D37E4CE57A40.jpg[/image]


Butterfly

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/745D0C240276476B8EB8B0F26D072901.jpg[/image]


Cow

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/2F6FA0330FE1446E94633AA48427811B.jpg[/image]


Crocodile

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/F79EC920A82C44FE8504EB131A361439.jpg[/image]

Source : friend's email.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 14:41:37 bởi NuHiepDeThuong >
Attached Image(s)
#1
  NuHiepDeThuong 02.03.2007 14:33:12 (permalink)
  When Graphic Artists Get Bored.  Dog

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/557427D5D5954591B634CB3954F43D2C.jpg[/image]

  Frog

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/7492B60C13BE46EF8E21CDF94F6B8559.jpg[/image]


  Heads

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/34CD97C812094A70B31F9BA45E447F68.jpg[/image]


  Rat

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/2C6F28B7E53646A48D75CBD5A15230B2.jpg[/image]


  Bee

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/4C76AC159578460F95D7E492DCC882C6.jpg[/image]  Attached Image(s)
  #2
   NuHiepDeThuong 02.03.2007 14:36:11 (permalink)
   When Graphic Artists Get Bored.


   Ladybug

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/EA3E013BAB0F4127B25A1204970F1AD5.jpg[/image]

   Nails

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/53DBC700AB4B4D33B472D3CE4EAD5294.jpg[/image]

   Pacman

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/6D5F0E7A6EEF4D10882951A6A519D3A1.jpg[/image]

   Pandas

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/A8B8EC02D0824BABA92B406623F50BC1.jpg[/image]

   Rooster


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/FC575A2B66A34883806D8C1AC61C3F98.jpg[/image]   <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 14:37:14 bởi NuHiepDeThuong >
   Attached Image(s)
   #3
    NuHiepDeThuong 02.03.2007 14:39:18 (permalink)
    When Graphic Artists Get Bored.    Shark

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/A689E277299F47529182E46DE8C81DB0.jpg[/image]


    Sheep

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/CF7F4FAEB8994BED98FB3C68282F26E0.jpg[/image]

    Shoes

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/A0AB6C8FD3EC4E3DB56264DBC27293AD.jpg[/image]

    Toad

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/33ECD3BF3D7F406890D73F4560B21D37.jpg[/image]


    Turtle

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2255/4177688A4BD24B85ACC118B550159A52.jpg[/image]    Attached Image(s)
    #4
     vinhsaigon 03.03.2007 07:02:44 (permalink)
     Phụ NHDT một tay nhe
      


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/C7C86A4876EE4930BF6C62717DE06588.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/1822E217B8DB40B7BD406DF90F312666.jpg[/image]
     Attached Image(s)
     #5
      vinhsaigon 06.04.2007 11:40:23 (permalink)


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/466232A30BC64778A55A69A86C2E13B1.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #6
       vinhsaigon 20.04.2007 18:42:06 (permalink)

        


        
        
       #7
        vinhsaigon 23.04.2007 23:41:55 (permalink)


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/8D5696E9CECF41EE9D2156FDE753EDDC.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #8
         Chuyển nhanh đến:

         Thống kê hiện tại

         Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
         Kiểu:
         2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9