ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ : S

Tác giả Bài
ban mai
  • Số bài : 47
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2007
ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ : S - 21.03.2007 16:43:56
 
Sao hôm lóng lánh
Sao mai lóng lánh
Cuốc đã sang canh
Gà kia gáy rúc
Chích chỏe lìa tổ
Trời đã rạng đông
 
***
 
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em sáo đá
Sáo đá là má bồ nông
Bồ nông là ông ác là
Ác là là bà tu hú
Tu hú là chú chim ri
Chim ri là dì chim xanh
Chim xanh là anh cò bợ
Cò bợ là vợ thằng Ngô
Thằng Ngô là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
 
***
 
Sáo sậu là cậu sáo đen
Đánh trống thổi kèn đưa ma sáu sậu
 
 

ban mai
  • Số bài : 47
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2007
RE: ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ : S - 19.08.2007 10:36:52
Sau lưng ruộng khoai
Đôi vai ruộng đỗ
Trước lỗ cấy chiêm
Long hổ hai bên
Như liềm quơ lại...
 
---
 
Sắc sắc nhụt nhụt
Ta ở nước lụt
Thầy mới tới đây
Có ai cứu thầy
Khỏi cơn nước lụt
 
---
 
Sắc sắc soi soi
Đầu đội mâm xôi
Tay cầm chén mắm
Vừa đi vừa nhẳm
Hết cả mâm xôi.
ban mai

ban mai
  • Số bài : 47
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2007
RE: ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ : S - 19.08.2007 10:45:59
Se sẻ nó đẻ mái tranh
Tao lấy mảnh sành
Tao lia chết dẫy
Tao quẩy bảy mâm
Biếu làng một mắm
Làng hỏi thịt chi
Tao nói thịt se sẻ nó đẻ mái tranh
Tao lấy mảnh sành...
 
 
Sến sến sền sên
Mày lên công chúa
Mày múa tao xem
Đến mai tao may áo đỏ quần đen cho mày
 
 
Sớm mai tôi lên núi
Bắt được con công
Đem về cho ông
Ông cho trái trhị
Đem về cho chị
Chị cho cá rô
Đem về cho cô
Cô cho bánh ú
Đem về cho chú
Chú cho trái cam
Chú thím rầy lộn với nhau
Thôi tôi trả trái cam cho chú
Tôi trả bánh ú cho cô
Trả cá rô cho chị
Trả trái thị cho ông
Tôi xách con công về rừng.
ban mai