Câu Hỏi Thường Gặp
VG 28.07.2003 19:44:12 (permalink)
Vấn: On/Off mViệt khi gõ?
Đáp: MViệt version 7.92 về trước dùng (Ctrl-Shift-E : dùng ngón tay trái đè 2 phím Ctrl và Shift, dùng ngón tay phải bấm E) để Tắt và Bật mViệt. Những version về sau 7.93 +, phím " End" được dùng cùng 1 chức năng.


Vấn: Bộ dấu default gồm các dấu gì?
Đáp: VNI + VietNet(VIQR) và dấu đánh trên âm chịnh Tóm lại nó có như sau: 0|\' 1|`2|?3|~4|.5|^6|+*7|(8|d9-|z|\\ với thứ tự nghĩa của từng phần: Âm Chính|sắc|huyền|hỏi|ngã|nặng|nón|móc| trăng|gạch|xoá|thoát.


Vấn: Làm sao đổi bộ dấu?
Đáp: icon có bản đồ Việt Nam sẽ cho phép thay đổi dấu. Bạn có thể chon bộ dấu mẫu hay tự mình chọn phím tuỳ theo ý thích. Và bộ dấu sẽ được nhớ trong máy vi tính khi bạn bấm chữ Nhớ.


Vấn: Gõ chữ Việt khi được khi không?
Đáp: Phần đông bạn có gắn 1 bộ gõ ngoài khung làm ảnh hưởng mọi nơi trên màn ảnh; thí dụ như VPSKey, VietKey. Bạn nên tắt chúng. Nếu không đánh chữ đ thành chữ C~.


Vấn: Tại sao Chữ Việt có khung trắng nhỏ hay dấu hỏi ? cho mẫu tự có dấu?
Đáp: Khung trắng cho bạn biết là máy bạn hiểu là Unicode nhưng phông không đủ dạng. Dấu ? cho bạn biết là máy bạn không hiểu mẫu tự là gì vì phông đang dùng không là Unicode. Để sửa bạn cần download Unicode phông như Times New Roman, Courier, Tohama, Arial, và Vernada.


Vấn: Đánh chữ non-Việt cũng bị bỏ dấu, làm sao tránh sự bực mình này?
Đáp: Có rất ngiều cách để gõ chữ Việt và non-Việt cùng 1 lúc. Nếu là bài dài không phải chữ Việt thì dùng chuột Tắt bộ gõ hoặc dùng toggle (đổi tắt qua bật và ngược lại, dùng cùng phím) Ctrl-Shift-E. Nhưng muốn tắt tạm thời thì trong icon Xem Bộ Dấu có khung để điền vô các tổ hợp tự động tắt. mViệt đã có vài thí dụ đã để sẳn như tổ hợp http, www, @ sẽ tắt và tự động bật lại khi bạn gõ phím blank (trống). Bạn có thể chọn tổ hợp theo ý thích bằng cách sửa khung Tắt Tạm này. Ngoài ra bạn có thể thêm mẫu tự để bàn gõ làm việc lại dù chưa có phím trống; bạn thêm vào khung trở về mẫu tự bạn muốn. Bàn gõ mViệt đã cho thí dụ mẫu tự ] sẽ bật mViệt.


Vấn: Qui tắc nào để chọn Bộ Dấu Cho Riêng Bạn?
Đáp: Khi gõ chúng ta đôi lúc không " vui" vì nhấn lộn phím hoặc không nhớ dấu. Vậy đây là lúc bạn cần chọn phím phù hợp cho các ngón tay và lối bấm của bạn. Sau đây là 1 vài kinh nghiệm:
Tượng hình: VIQR hay VietNet --> mViệt có thêm lower cases để tránh quên dùng shift: mViệt - VietNet
Dùng Số: 12345 Sắc huyền... Gọi là VNI; 56789... Gọi là VPS
Dùng Thuận tay: Telex: Quốc ngữ -> Quốc ngữ mới ( 1930 với phong trào Binh dân học vụ xoá nạn mù chữ ) -> Quốc ngữ điến tín ( Trich từ ToDoan: chính thức áp dụng cho ngánh Điện tín của Bưu điện Việt Nam vào năm 1960 ) -> Kiểu gõ điện tín, áp dụng chp điện toán được gọi là kiểu gõ TELEX. )
nRòm: Gồm 3 bộ VIQR, Telex & VNI ngoại trừ ' ?.
mViệt-Vietnet: VIQR và thêm các phím " lowercase" như =+8*, 9(, 6^, : lối chọn này cho phép chúng ta không dùng Shift


Vấn: Làm sao để thay đổi default của mviet?
Đáp: Cần đổi 2 nơi:
Trong BViet.js xem func:
function getBoDau() {
var t = getCookie(" BoDau" );
var BoDau=" " ;
if (t) BoDau = t;
else BoDau=" 0|\' 1|`2|?3|~4|5.|^6|+*7|(8|d9-||\\" ;
return BoDau;
}
Từ VNI+VietNet qua Telex+VietNet
thay BoDau=" 0|\' 1|`2|?3|~4|5.|^6|+*7|(8|d9-||\\" ;
bằng BoDau=" 0|\' s|`f|?r|~x|.j|^aeo|+*w|(w|d9-||\\" ;

Từ VNI+VietNet qua Telex ONLY
thay BoDau=" 0|\' 1|`2|?3|~4|5.|^6|+*7|(8|d9-||\\" ;
bằng BoDau=" 0|s|f|r|x|j|aeo|w|w|d|" ;


Vô Bộ Dấu Mẫu (XemBoDau.html) sửa:
else if(typeG== 2)
SplitBoDau(' 0|\' 1|`2|?3|~4|.5|^6|+*7|(8|d9-|z|\\' ); //def
Từ VNI+VietNet qua Telex+VietNet
bằng SplitBoDau(' 0|\' s|`f|?r|~x|.j|^aeo|+*w|(w|d9-||\' );

Từ VNI+VietNet qua Telex ONLY
bằng SplitBoDau(' 0|s|f|r|x|j|aeo|w|w|d|' );


Vấn: Nơi nào chỉ cách nhúng mViệt vào Diễn Đàn (forums)?
Đáp: Công Uẩn.


Vấn: Trụ sở mViệt nơi đâu?
Đáp: mViệt


Vấn: Thắc mắc về mViệt thì hỏi nơi đâu?
Đáp: Đắc Trung, Công Uẩn, mViệt Tin Gào.


Vấn: Tìm mViệt qua search engine?
Đáp: Dùng chữ " mviet" để tìm các nơi bàn về mViệt, thí dụ như nơi đây: Google, Yahoo.


Vấn: mViệt có các chức năng gi? dự trù tương lai có thêm gì?
Đáp: mViệt chp phép chọn dấu theo ý muốn, duyệt hỏi ngã, s-/x-, ch-/tr-, l-/n-, -c/-t, cung cấp từ điển sống trong lúc gõ, hoán chuyển cốt, và 4 loại tốc ký. Việc làm này là 1 phần nhỏ đã hoàn tất từ bản soạn thảo tại đây.


Vấn: mViệt có cần giúp đở về tài chánh không?
Đáp: Hiện tại mViệt không có thời giờ nghĩ đến chuyện này. Quí vị hảo tâm muốn giúp, xin giúp các nơi đã " vác ngà" cho mViệt, thí dụ tại các nơi sau đây: Đắc Trung, Công Uẩn, ViệtSun, Thư Viện Việt Nam, và Thanh Đa. Xin cám ơn quí vị.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9