CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tác giả Bài
Ngọc Lý

 • Số bài : 3255
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2005
 • Trạng thái: offline
CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 20.04.2007 10:04:18 (permalink)
 
CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HUỲNH ĐẠO THIÊN KHAI
THIÊN LÝ BỬU TÒA

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ
NGÔI THIÊN-LÝ BỬU-TÒA và NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1)TIỂU SỬ SƠ LƯỢC CỦA CHƯỞNG QUẢN THIÊN LÝ BỬU TÒA BẠCH DIỆU HOA

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa, người lãnh đạo tinh thần của Thiên-Lý Bửu-Tòa, nguyên là dưỡng nữ của Ngài Thiên-Huyền-Tâm (ÐẠI-GIÁC KIM-TIÊN). Khi còn ở Việt-Nam, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa đã bắt đầu tu Ðại-Thừa do Ðức Thiên-Huyền-Tâm chỉ giáo từ năm 31 tuổi, sau thọ thêm pháp của phái Chiếu-MinhThánh-Ðức Tổ-Ðình Cần-Thơ...

Nhủ danh là Nguyễn-Thị-Minh-Châu.
Cha: Nguyễn-Văn-Lễ (đắc vị Huệ-Thanh Kim-Tiên).
Mẹ: Trần-Thị-Giỏi (đắc vị Bạch-Diệu-Năng Tiên-Nữ).

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa sanh ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 1923 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Ðéc, xuất thân từ một gia đình làm nghề nông.

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa lúc 17 tuổi học nghề y tá tư, đến năm 26 tuổi lập gia đình. Ðược 5 năm thì người bạn đời mất, bỏ lại 3 con còn rất nhỏ: người con gái lớn là Bùi-Phụng-Mai lúc đó mới 4 tuổi; người con kế tên Bùi-Mỹ-Hoa 2 tuổi; và người con út là Bùi-Văn-Hiếu lúc đó còn là một bào thai.

Khi góa chồng, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa mới 31 tuổi. Trước cảnh sanh ly, tử biệt, chồng mất để lại 3 người con thơ côi cút, Chưởng Quản đã giác ngộ, hiểu rõ đời là vô-thường, nên đi tìm Minh-Sư cầu Ðạo tu thân, thọ truyền tâm-pháp của Ðức THIÊN-HUYỀN-TÂM (sau khi quy liễu, Ngài chứng đắc ÐẠI-GIÁC KIM-TIÊN, có giảng dạy rất nhiều bài trong phần 2 của quyển "Ðại-Giác Thánh-Kinh và Kinh-Thánh Giáo-Pháp").

Thời gian này, Việt-Nam bị xáo trộn nhiều vì chiến tranh, đời sống vô cùng cơ cực. Sau khi được thọ truyền tâm-pháp tu thân, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa một mặt bôn-ba đây đó hành nghề y-tá nuôi ba con còn nhỏ, một mặt không nản lòng thối chí, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải dành thời gian để hành tâm-pháp 4 thời: Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu. Dù do công-phu hành trì không gián đoạn, trí tuệ sáng ra, nhưng Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa vẫn nghĩ rằng mình tu chưa đủ, nên quyết lòng tìm chơn-lý cho rốt ráo hơn. Chưởng Quản bèn tìm đến phái Chiếu-Minh ở Tổ-Ðình Cần-Thơ (do Ðức Ngôi-Hai Giáo-Chủ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo Ngô-Minh-Chiêu sáng lập) để xin thọ truyền bí-pháp Ðại-Thừa của Ðức Ngôi-Hai.

Giáo-pháp thiền-định Ðại-Thừa nầy không phải ai muốn tu cũng được mà phải tùy theo nhân duyên. Trước tiên, vị Minh-Sư bảo người muốn thọ truyền bí-pháp ra đối trước Thiên-bàn cầu theo ý nguyện của mình, rồi xin 3 keo. Nếu tất cả 3 keo đều được thì người đó mới được thọ truyền bí-pháp, còn nếu có 1 keo không được thì thôi. Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa xin được hết 3 keo. Kể từ đó Chưởng Quản thọ truyền tâm-pháp, ẩn dật tu thân theo phái Chiếu-Minh: ngủ ngồi, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải tọa thiền 4 tiếng cho bốn thời Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu.

Sau biến cố 30-4-1975, Việt-Nam thay đổi chủ quyền, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa theo gia đình của 2 người con gái lớn qua Mỹ, định cư tại tiểu bang California, thành phố San Jose.

Xót xa trước cảnh khổ đau của dân tộc Việt-Nam: chết vì chiến tranh, chết vì tù tội, chết vì vượt biên; và xét thấy tất cả loài người trên quả địa-cầu nầy đều cùng chung một hoàn cảnh đau khổ, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa càng tinh tấn tu hành hơn trước và phát tâm tụng Kinh Cứu-Khổ của Ðức Quan-Thế-Âm để cầu nguyện cho dân tộc Việt-Nam và toàn thể nhơn loại đều được sống trong cảnh an lạc thái bình. 

2) SƠ LƯỢC VỀ NGÔI THIÊN-LÝ BỬU-TÒA:

Thiên-Lý Diệu-Ðàn đã được phôi thai trong thời gian đầu tiên (1975, 1976) Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa cư ngụ tại San Jose, CA. Nhờ công năng tu luyện Ðại-Thừa trên 20 năm, Chưởng Quản lúc đó đã mở huệ, thông công tiếp điển được với Bề-Trên qua nhịp cầu Cơ bút.

Ðến ngày 15-5-1977 Cao-Ðài Ðại-Ðạo Ðệ-Nhị Thiên-Khai Thiên-Lý Diệu-Ðàn được chính thức hình thành. Ðức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu, và chư Phật Tiên Thánh lần lượt giáng tả bộ Kinh "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp". Ðến ngày Rằm tháng 10 năm Kỷ Mùi (4-12-1979) Ðức Chí-Tôn chính thức ban bảo danh "THIÊN-LÝ BỬU-TÒA" (xin coi trọn bài đàn trong "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp" trang 241). Danh xưng ở trên chữ Thiên-Lý Bửu-Tòa trong các văn kiện trước đây là "Ðệ-Nhị Thiên-Khai", sau đổi thành "Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai" cũng do Ðức Chí-Tôn ban cho, hàm ẩn ý nghĩa cơ Ðạo nơi hải ngoại nầy do chính Ðức Chí-Tôn chủ quyền sáng lập. Hình thức Thiên-Bàn, Thánh-Tượng Thiên-Nhãn, và cách hành giáo nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa đều do Ðức Chí-Tôn và Bề-Trên chỉ giáo qua nhiều Ðàn Cơ.

Trong 10 năm đầu (1976-1986), Thiên-Lý Diệu-Ðàn, sau đó là Thiên-Lý Bửu-Tòa đều tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California.

Ðến năm 1986, cũng do nhân duyên kỳ ngộ, Thiên-Lý Bửu-Tòa dời địa điểm về thành phố San Martin (nằm về hướng Nam của thành phố San Jose, khoảng 20 phút lái xe), tiểu bang California, Hoa-Kỳ.

Nếu tính đến 15-5-2006 là ngày Kỷ-niệm Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai tại hải ngoại thì Thiên-Lý Bửu-Tòa đã bước vào năm thứ 30. Nhiệm vụ chánh của Thiên-Lý Bửu-Tòa là xây nền đắp móng cho cơ phổ hóa Ðại-ÐồngHiệp Nhứt  của Cao-Ðài Ðại-Ðạo, truyền bá các quyển Kinh mới (được giáng tả nơi đây) và cũ (tái bản từ Việt-Nam đem ra) để phổ thông giáo lý của Ðại-Ðạo. Ngoài ra, Thiên-Lý Bửu-Tòa còn tổ chức các cuộc Lễ quan trọng theo Thánh-lịnh của Bề-Trên... (Muốn biết rõ về cơ Ðạo nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa, xin nghiên cứu quyển "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp" và các bài Thánh-Giáo do Bề-Trên giáng tả tại Thiên-Lý Bửu-Tòa từ 1977 trở đi). Có nhiều Thánh-Lịnh quan trọng trong các Ðàn-Cơ mật chưa được phổ biến, hoặc có phổ biến cũng chỉ giới hạn, không phổ biến hết bài...

Các thời điểm quan trọng trong đạo sự của Thiên Lý Bửu Tòa (do Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa lãnh đạo và thiết lập các Ðàn Cơ) có thể ghi lại như sau:

- Kỷ niệm Ðệ-Nhị Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai tại hải ngoại 15-5-1977. Thiên-Lý Diệu-Ðàn được hình thành.

- Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Diêu Trì Kim Mẫu cùng các Ðấng giáng tả "Ðại-Giác Thánh-Kinh & Kinh-Thánh Giáo-Pháp" 1977 (đã in ba lần, lần thứ ba vào năm 1986).

- Thánh-lịnh cử hành Lễ "Tam Giáo Qui Nguyên" (1-8-1977 dương lịch).

- Thánh-lịnh cử hành Lễ "12 phái Ðạo Cao-Ðài hiệp tác qui nguyên" (Rằm tháng 8 Ðinh Tỵ 1977)

- Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế chính thức ban Bảo-danh cho Thiên-Lý Bửu-Tòa trong
Ðàn-Cơ ngày Rằm tháng 10 năm Kỷ-Mùi, nhằm ngày 4-12-1979. (Xin coi thêm phần các Ðàn-Cơ)

Thiên tải nhựt phùng chuyển thế gian,
Ðạo hoằng khai giữ kiện toàn,
Bửu thị danh đề khư vạn bá,
Tòa vàng rực chói ánh hào quang.
Thiên Lý Bửu Tòa

- Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế ban bảo-vật cho toàn thể dân tộc Việt-Nam trong Ðàn-Cơ ngày 11-10-1981 để sau nầy đem ra xử dụng vào một thời điểm thích hợp.

- Ðức Di-Lạc Vương-Phật giáng tả quyển "Bảo-Pháp Chơn-Kinh" tháng 11-1983 (đã in tháng 11-1984).

-
Thiên-Lý Bửu-Tòa xây dựng chánh điện "Bát-Quái-Cung" tại San Jose, CA, từ cuối năm 1983 đến tháng 8-1984.

- Thánh-lịnh Cầu-Siêu (Rằm tháng 7) và
Cầu-An (Rằm tháng 10) cho kịp kết thúc Long-Hoa Ðại-Hội Giáp-Tý niên (1984).

- Ðức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát giáng tả quyển "Pháp-Bảo Tâm-Kinh" tháng 5-1986 (đã in hai lần, lần thứ hai vào năm 1998).

- Từ đó đến nay Thiên Lý Bửu Tòa vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình do các Ðấng Thiêng Liêng chỉ định.

- Trang nhà (website
www.thienlybuutoa.org ) của Thiên Lý Bửu Tòa với mục đích phổ thông Giáo Lý của Ðại Ðạo chính thức hoạt động vào ngày 15-8-2000 và được chỉnh trang lại toàn bộ vào ngày 28-6-2002.

-
Khóa Hạnh Đường 2003 do Cao Đài Giáo Hải Ngoại tổ chức tại Thiên Lý Bửu Tòa từ ngày 29-6-2003 đến ngày 5-7-2003.

Việc điều hành đạo sự và hành chánh do một Hội Ðồng Quản Trị (nhiệm kỳ 4 năm) đảm nhiệm gồm Chánh hội trưởng, hai Phó hội trưởng, Thủ bổn, Tổng thư ký và các ban. Chánh hội trưởng hiện tại của TLBT nhiệm kỳ 2003-2007 là Chị Lớn Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Phối Sư Thiên phong của Tòa thánh Bạch Y).

Mặc dầu tuổi đã ngoại bát tuần,
Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa vẫn tiếp tục lãnh đạo tinh thần như từ buổi sơ khai "Thiên Lý Diệu Ðàn" cho đến "Thiên Lý Bửu Tòa" của cơ đạo ngày nay.Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674
Website:
www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT
Thông bạch in Kinh


http://www.thienlybuutoa.org/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 15:00:06 bởi Ngọc Lý >
 
#1
  Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

  Chú Giải và Quyền Lợi

  • Bài Mới Đăng
  • Không Có Bài Mới
  • Bài Nổi Bật (có bài mới)
  • Bài Nổi Bật (không bài mới)
  • Khóa (có bài mới)
  • Khóa (không có bài mới)
  • Xem bài
  • Đăng bài mới
  • Trả lời bài
  • Đăng bình chọn
  • Bình Chọn
  • Đánh giá các bài
  • Có thể tự xóa bài
  • Có thể tự xóa chủ đề
  • Đánh giá bài viết

  2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9