CÁC ĐIỀM BÁO
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
NCD 25.04.2007 22:26:41 (permalink)
1/. NHÃN  KHIÊU  PHÁP   :    ( điềm máy mắt  )
   
       A/.MẮT TRÁI  :
 
_ Giờ   Tý    :   Có khách quý ghé.
_ Giờ  Sửu   :   Có chuyện lo buồn.
_ Giờ  Dần   :   Có chuyện vui đưa đến.
_ Giờ  Mẹo   :   Có quý khách đến.
_ Giờ Thìn    :   Có khách ở xa đến.
_ Giờ   Tị     :   Có chuyện ăn uống đưa đến.
_ Giờ  Ngọ   :   Có chuyện ăn uống.
_ Giờ  Mùi    :   Đại cát.
_ Giờ  Thân  :   Có chuyện tổn tài.
_ Giờ  Dậu   :   Có khách đến.
_ Giờ  Tuất  :   Có khách đến.
_ Giờ   Hợi   :   Có khách đến.
 
        B/. MẮT PHẢI   :
 
_ Giờ  Tý     :    Có chuyện ăn uống đưa đến.
_ Giờ  Sửu   :    Có người mong nhớ mình.
_ Giờ  Dần   :    Có chuyện vui đưa đến.
_ Giờ  Mẹo   :    Bình an , cát.
_ Giờ  Thìn   :    Phòng tổn hại.
_ Giờ  Tị      :    Phòng chuyện hung ác xảy đến.
_ Giờ  Ngọ   :    Có chuyện ăn uống.
_ Giờ  Mùi    :    Đại cát.
_ Giờ  Thân  :    Có người khác phái nhung nhớ.
_ Giờ  Dậu   :     Có khách đến.
_ Giờ  Tuất  :     Có chuyện tụ họp , họp mặt.
_ Giờ  Hợi    :     Phòng chuyện quan phi ( chuyện đưa đến chính quyền )
 
 
(còn tiếp )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 06:19:56 bởi Ct.Ly >
#1
  NCD 26.04.2007 16:37:26 (permalink)
  2/.XÍ PHÚN PHÁP  :   ( điềm hắt hơi ).
   
  _ Giờ Tý     :   Có chuyện ăn uống , hội họp vui vẻ.
  _ Giờ Sửu   :   Có người khác phái mong nhớ , có khách đến hỏi việc gì đó.
  _ Giờ Dần   :   Có người khác phái gặp mặt yến ẩm.
  _ Giờ Mẹo   :   Có tài lộc , có người đến hỏi việc.
  _ Giờ thìn   :   Cả ngày có chuyện ăn uống vui vẻ.
  _ Giờ Tị      :   Có chuyện tốt lành , người đến cầu tài.
  _ Giờ Ngọ   :   Có khách quý ở xa đến , tiệc tùng vui vẻ.
  _ Giờ Mùi    :   Có chuyện ăn uống , việc tốt đẹp đưa đến.
  _ Giờ Thân  :   Đêm nằm thấy điều kinh sợ , phòng việc ăn uống bất lợi.
  _ Giờ Dậu   :   Có người khác phái đến cầu thỉnh chuyện gì đó.
  _ Giờ Tuất  :    Có người khác phái thầm nhớ , gặp gỡ.
  _ Giờ Hợi    :    Có chuyện kinh sợ xảy đến , nhưng đó chỉ là hư tin thôi , trở lại được tốt nũa là khác.
   
  3/. Y LƯU PHÁP  :     ( điềm kẹt vướng áo )
   
  _ Giờ   Tý   :    Nam có chuyện ăn uống , nữ có chuyện của người thân.
  _ Giờ Sửu   :    Có chuyện buồn lo , tổn hao tiền bạc.
  _ Giờ Dần   :    Người thân có chuyện buồn , việc mưu tính không thành.
  _ Giờ Mẹo   :    Có sự gặp gỡ bạn bè ăn uống vui vẻ.
  _ Giờ Thìn   :    Bản thân có chuyện tổn hao tiền bạc, lo buồn , bệnh hoạn.
  _ Giờ Tị      :    Có người khác phái thầm thương nhớ.
  _ Giờ Ngọ   :     Có người khách xa đến đem tài lộc.
  _ Giờ Mùi    :    Phòng chuyện đổ máu.
  _ Giờ Thân  :    Có tài lộc từ bên ngoài đưa đến , đi đường bình an.
  _ Giờ Dậu   :     Có người đến làm mình tổn hao tiền bạc.
  _ Giờ Tuất  :     Kiện tụng có lợi về tài lộc.
  _ Giờ Hợi    :     Gắp người quyền quý được lợi lộc.
   
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 17:30:00 bởi ngươi co don >
  #2
   NCD 27.04.2007 16:46:19 (permalink)
   NHĨ NHIỆT PHÁP :    ( điềm tai nóng ).
    
   _ Giờ   Tý   :    Có tăng đạo đến bàn việc hay thương lượng việc gì đó.
   _ Giờ  Sửu  :    Có hỷ sự đến thân mình , Đại cát.
   _ Giờ  Dần  :    Có chuyện ăn uống ,hội họp.
   _ Giờ  Mẹo  :    Có người ở xa đến gặp.
   _ Giờ  Thìn  :    Có tài lộc , chuyện vui đưa đến , vận rất hanh thông.
   _ Giờ  Tị     :    Phòng mất đồ đạc , tiền bạc.
   _ Giờ  Ngọ  :    Có ăn uống , chuyện vui đưa đến.
   _ Giờ  Mùi   :    Có khách đền gặp xin gì đó.
   _ Giờ  Thân :    Có chuyện vui , chuyện ăn nhậu vui vẻ ( có rượu bia )
   _ Giờ  Dậu  :    Có người đến về việc hôn nhân.
   _ Giờ  Tuất  :    Có chuyện tranh giành , kiện tụng , miệng lưỡi, tai tiếng.
   _ Giờ  Hợi   :    Có chuyện đưa đến chính quyền.
    
   NHĨ Ô PHÁP  :   ( điềm ù tai ) .
   ( Hàng trên là mắt trái _ Hàng dưới là mắt phải ).
    
   _ Giờ Tý   :   Có người khác phái nhớ nhung mình.
                      Điềm hao tài.
   _ Giờ Sửu :   Phòng chuyện khẩu thiệt.
                      Có chuyện tranh tụng.
   _ Giờ Dần :   Coi chừng thất thoát , mất mát tiền bạc.
                      Có chuyện khiến bồn chồn lo lắng.
   _ Giờ Mẹo :   Có chuyện ăn uống .
                          Có khách đến.
   _ Giờ Thìn :   Có chuyện đi xa
                      Có khách đến.
   _ Giờ  Tị   :   Có chuyện hung hiểm.
                      Đại Cát.
   _ Giờ Ngọ :   Có tin xa đưa đến.
                      Có người thân đến.
   _ Giờ Mùi  :   Có chuyện ăn uống.
                      Có người ở xa đến.
   _ Giờ Thân :  Có chuyện đi đường.
                      Có hỷ sự , chuyện vui đưa đến.
   _ Giờ Dậu  :   Có chuyện sinh hao tổn tiền bạc.
                      Đại Cát.
   _ Giờ Tuất :   Có chuyện ăn uống.
                       Có khách đến.
   _ Giờ Hợi   :   Đại cát.
                       Có chuyện  ăn uống.
    
   DIỆN NHIỆT PHÁP :   ( điềm mặt nóng ).
    
   _ Giờ   Tý   :   Có hỷ sự lại có tài lộc.
   _ Giờ  Sửu  :   Có chuyện phiền não ưu sầu.
   _ Giờ  Dần  :   Có khách xa đến họp mặt.
   _ Giờ  Mẹo  :   Có chuyện ăn uống và có bạn bè ghé.
   _ Giờ  Thìn  :   Có khách xa đến và vui mừng được gặp lại ( Lâu quá chưa gặp chăng?! )
   _ Giờ  Tị     :   Có người đến tìm vì chuyện quan trọng.
   _ giờ  Ngọ   :   Có sui gia đến ; hoặc vợ ( chồng ) sắp cưới đến.
   _ Giờ  Mùi   :   Có chuyện tranh giành , khẩu thiệt , thị phi.
   _ Giờ  Thân :   Có người quyền quý đến.
   _ Giờ  Dậu   :   Có khách xa đến.
   _ Giờ Tuất   :   Có chuyện ăn nhậu đưa đến.
   _ Giờ  Hợi    :   Có chuyện đưa tới chính quyền , khẩu thiệt.
    
   TÂM KINH PHÁP  :  ( điềm hồi hộp ).
    
   _ Giờ   Tý    :   Có người khác phái thầm nhớ thương , có hỷ sự đến.
   _ Giờ   Sửu  :   Có chuyện hung ác đến cửa. Đại Hung.
   _ Giờ   Dần  :   Có khách đến , có chuyện ăn uống.
   _ Giờ  Mẹo   :   Có chuyện ăn uống lại có người ngoài đến.
   _ Giờ  Thìn   :   Việc đang tính toán thành công , có hỷ sự.
   _ Giờ   Tị     :   Có người khác phái thầm nhớ thương , có hỷ sự đến.
   _ Giờ   Ngọ   :   Có chuyện ăn uống tự nhiên đưa đến.
   _ Giờ   Mùi   :   Có người khác phái thầm thương.
   _ Giờ  Thân  :   Có chuyện Đại hỷ đưa đến.
   _ Giờ   Dậu   :   Có người đưa tin vui đến.
   _ Giờ  Tuất   :   Có người quyến quý đến tức thì.
   _ Giờ   Hợi    :   Phòng có tang phục , ác mộng. Đại Hung.
   #3
    NCD 02.05.2007 22:26:19 (permalink)
    THƯỚC TÁO PHÁP :  ( điềm chim khách kêu )
     
    _ Giờ   Tý   :   Có thân nhân ở xa đến.
    _ Giờ   Sửu :   Có chuyện đại hỷ khánh , đại cát.
    _ Giờ   Dần :   Có chuyện tranh kiện , tiểu cát.
    _ Giờ   mẹo :   Có tài hỷ , có chuyện ăn nhậu , đại cát.
    _ Giờ   Thìn :   Người đi trở về nhà , đại cát.
    _ Giờ   Tị    :   Hỷ sự lâm môn.
    _ Giờ   Ngọ  :   Có chuyện bệnh tật , nên cầu Thần giúp.
    _ Giờ   Mùi  :    Mất súc vật.
    _ Giờ   Thân:    Đại cát.
    _ Giờ   Dậu  :    Phòng bị cướp , chuyện mưu tính không thành , bất an.
    _ Giờ   Tuất :    Có tài bạch ,điềm hanh thông.
    _ Giờ    Hợi  :    Có chuyện khẩu thiệt , tranh giành ồn ào.
     
     
    CẨU PHỆ PHÁP  :   ( điềm chó cắn )
     
    _ Giờ    Tý     :     Có người đàn bà bất ngờ gây tranh giành huyên náo.
    _ Giờ   Sửu    :     Trong lòng có chuyện buồn lo.
    _ Giờ   Dần    :     Được tài lộc , đại cát.
    _ Giờ   Mẹo    :     Đắc tài lợi.
    _ Giở   Thìn    :     Có tài lộc , có chuyện mừng.
    _ Giờ   Tị        :     Có thân nhân đến lại có tin đưa đến.
    _ Giờ    Ngọ   :     Có chuyện rượu chè yến ẩm.
    _ Giờ   Mùi      :     Vợ con sinh ngoại tâm , tổn hao tiền bạc.
    _ Giờ   Thân   :     Nhà có con nhỏ có chuyện hung nguy , có thể là ám chỉ con vợ nhỏ.
    _ Giờ   Dậu     :     Lên chức , thêm lộc , có tiền.
    _ Giờ   Tuất    :     Do miệng lưỡi mà gặp tai họa.
    _ Giờ   Hợi      :     Có chuyện đến chính quyền kiện tụng.
    #4
     lbebygones 05.05.2007 09:38:01 (permalink)
     Xin chào anh NCD ! lbe chưa hiểu lắm về PT như anh và chị NHDT đã nói ở blog này , nhưng có điều lbe nhờ anh giải thích giùm , những chuyện mà khi nói ra , có người lại nói đó là KIẾP LUÂN HỒI ! Ví dụ : lbe không nhớ lắm là trong suốt cuộc đời lbe từ bé đến bi giờ ,có những  sự việc mà lbe nằm ngủ mơ thấy được , nếu như sáng hôm sau lbe kể lại cho một hoặc nhiều người nghe về giấc mơ đó thì không có chuyên gì xảy ra , nhưng có những sự việc nào mà lbe không kể lại cho một ai nghe.... Bẵng đi thời gian rất lâu sau đó , lbe lại thấy sự việc ấy lại diễn ra hoàn toàn trùng khớp và chẳng thiếu một li nào... và lbe vẫn thường hay gặp những trường hợp tương tự như thế xảy ra trong đời mình... và nếu như chỉ một lần thì điều đó đâu có gì đáng để nói phải không NCD? Nhưng thật nhiều lần trong đời lbe lại cứ mãi xảy ra...Help me !
     #5
      NCD 06.05.2007 16:34:34 (permalink)
      Chào bạn ! Mình chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời bạn rồi , nhưng liên tiếp mấy ngày ở chỗ mình mạng bị rớt hoài hà. Có hôm ra ngồi từ sáng tới trưa , gõ bài xong , gởi đi là mất , gởi đi là mất , hôm nay nghe Bưu điện bảo đã sửa xong ,mình trả lời bạn đây.
      Con người ta ai cũng từng trải qua những giấc mơ , bất kể là ai. Giấc mơ đến với con người ta không phân già trẻ , trai gái ,sang hèn , nghèo giàu , màu da , sắc tộc....Ai cũng có mơ, với những giấc mơ mang nội dung khác nhau mà thôi. Có người nằm mơ 1 đêm rất nhiều lần , toàn là những đoạn ngắn lắp ghép lại, và khi thức dậy thì không nhớ gì cả. Có người nằm mơ mỗi đêm , có người cả mấy tháng , thậm chí mấy năm mới có ngủ mơ. Có người nằm mơ chỉ 1 giấc mơ trong đêm , nhưng giấc mơ liền lạc thành 1 câu chuyện hẳn hoi , thức dậy vẫn nhớ như in....
      Khoa học ngày nay cho rằng những hoạt động , suy nghĩ, mơ ước của con người thường ngày , khi đã ăn sâu vào tiềm thức thì lúc ngủ sẽ thể hiện lên trí não con người qua giấc mơ , đó chính là những hình ảnh trong tiềm thức kia trổi dậy vậy. Nhưng trong thực tế , có những giấc mơ tiên tri trước các sự việc , những sự việc -những hình ảnh trong mơ người đó chưa từng nghĩ đến, chưa từng biết qua , thế thì tại sao ? Các trường hợp này , những nhà khoa học giải thích rất mơ hồ , khó mà thỏa đáng. Sự huyền ảo , mơ hồ , thần bí ly kỳ trong mơ , muốn hiểu được nó không phải dễ dàng. Nói đến giấc mơ , ngay từ hàng ngàn năm trước , cổ nhân đã có nghiên cứu về các giấc mơ , họ phân loại các giấc mơ và đưa ra cả những lời giải cho từng giấc mơ,ví dụ như :

                     nhật nguyệt sơ xuất gia đạo xương
                     thiên công sử vãng đại cát tường...
                                      (trích trong "Châu Công giải mộng Cát Hung ca " )


      Người xưa dựa vào nội dung của giấc mơ để chia chúng ra làm 15 loại :
      1/.Trực mộng     :  Là loại mộng thấy cái gì sẽ phát sinh cái đó. Mộng thấy ai thì ngày mai sẽ gặp người ấy. ( Có lẽ các giấc mơ của bạn thuộc dạng này ).

      2/. Tượng mộng  :  Là loại mộng do trí tưởng tượng của con người mà ra. Khi con người có lòng khao khát điều gì đó cao độ thường phát sinh loại mộng này.

      3/. Nhân mộng    :  Là loại mộng do liên quan đến cảm giác của cơ thể người , tác động vào ngũ quan con người trong khi ngủ.

      4/. Tưởng mộng  :  Là loại mộng hình thành do tâm lý bức bách , đòi hỏi cao độ thỏa mãn 1 nguyện vọng nào đó. Nó được tạo ra từ những ý nghĩ trong tâm trí người.

      5/. Tinh mộng    :   Là loại mộng hình thành do trạng thái tinh thần của con người.

      6/. Tính mộng    :   Là loại mộng hình thành do tính cách con người ( như người tốt mộng thấy những hiện tượng tốt đẹp chẳng hạn )

      7/. Nhân mộng   :   Là loại mộng được dẫn giải tùy theo thân phận , địa vị , phẩm hạnh của con người. Tuy cùng 1 giấc mơ nhưng ý nghĩa sẽ khác nhau với từng người.

      8/. Cảm mộng    :   Là loại mộng được hình thành do khí hậu. Như VƯƠNG PHÙ thời Đông Hán nói : Trời mưa gió âm u thường tạo ra những giấc mơ nặng nề , u ám. Trời giá lạnh , băng tuyết tạo ra những giấc mộng đau thương...Khoa học Đông Y hiện đại coi các tác động này là Ngoại Khí.

      9/. Thời mộng    :   Là loại mộng hình thành do thời điểm trong năm. Như VƯƠNG PHÙ nói : Mùa Xuân là mùa sinh sôi , nẩy nở nên giấc mộng thường mang đặc tính này , có tính phát triển....

      10/. Phản mộng  :   Là loại mộng hình thành trái ngược với sự thật. Như mơ thấy chết là sống , thấy hạnh phúc là bất hạnh , thấy rủi ro là may mắn...

      11/. Tịch mộng   :   Là loại mộng hình thành do....lực lượng siêu nhiên nào đó muốn chuyện tải thông tin nào đó cho con người , như thông tri 1 điều gì đó...Thường thì đó là Thần Thánh , Tổ Tiên , có khi là những người đã khuất nào đó....Người xưa rất xem trọng tính dự báo của loại giấc mơ này.

      12/. Ký mộng     :   Là loại mộng hình thành do sự cảm ứng lẫn nhau cùng thấy mộng. Như là điềm may rủi của người này mà người kia mộng thấy , và ngược lại...

      13/. Chuyển mộng : Là loại mộng hình thành 1 cách vô trật tự , không có trình tự mạch lạc , các tình tiết trong mộng chuyển đổi đột ngột. Như vừa thấy mình ở trong nhà lại thấy đã ở 1 nơi xa lạ nào đó rồi ; vừa thấy đang leo lên đỉnh núi cao , thoắt cái đã thấy mình đang lội dưới suối....

      14/. Bệnh mộng   :   Là loại mộng hình thành do Bệnh lý trong cơ thể người. VƯƠNG PHÙ luận : Bệnh thuộc Âm thì mơ thấy lạnh, thấy nước lũ lụt. Bệnh thuộc Dương thì mơ thấy loạn lạc, lửa cháy , khói lên cuồn cuộn. Gan Khí vượng thì mô thấy chuyện làm mình phẫn nộ , cáu giận.....

      15/. Quỷ mộng    :   Là loại mộng hình thành do sự kích thích sinh lý từ bên ngoài , hay do tổn thương tâm lý từ bên trong. Như ngủ mà tay đè lên ngực hay tim phổi lúc đó có vấn đề , sẽ khiến cho cơ thể cảm thấy như nghẹt thở, khi ấy sẽ sinh ra loại Ác Mộng gây sợ hãi này.

            Bạn có thể tìm xem giấc mơ của mình thuộc loại nào nhé ! NCD có 2 cách giúp bạn thế này :
      _ Một là , khi ngủ bạn kê đầu cao 1 tý ,nhất là đầu giường , có thể sẽ giảm thấy những giấc mơ và ngủ ngon hơn.
      _ Hai là , nếu đã lỡ mơ thấy những giấc mơ đáng sợ , bạn sợ nó xảy ra , thì sáng ra hãy làm thế này :  Khoan mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai cả.
       
       Đọc câu Chú sau :       
                           Hách hách dương dương !
                                Nhật xuất Đông phương
                                Ngô thử phù phổ tảo bất tường
                                Cấp cấp như luật lệnh !

            Đọc xong , bạn ngậm 1 ngụm nước đầy miệng , phun về hướng ĐÔNG. Như vậy sẽ giải trừ tính xấu của giấc mơ ấy. Chúc bạn luôn gặp những điều may mắn nhé !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2007 17:57:03 bởi Ct.Ly >
      #6
       NCD 07.05.2007 12:57:26 (permalink)
       1 SỐ CÂU LUẬN GIẢI MỘNG CỦA NGƯỜI XƯA :

       ( trích các sách " Mộng triệu huyền kỳ" , "Đôn Hoàng giải mộng thư" , "Bắc Đường thư sao" , "Sơ học ký" , "Nghệ thuật loại tụ" , "Cư gia thất dụng sự loại" , "Long xà, thiên đệ thập" , "Giải mộng thu,mộng thủy,hỏa,đạo,tặc,đằng sự"  ).
        
       _ Nằm mơ thấy các con công đang múa , phụng hoàng đang xoè cánh bay là điềm phát đạt , sanh quý tử và đặc biệt trong nhà có người đau sẽ lành bệnh rất mau lẹ.
       _ Nằm mơ thấy thỏ là điềm sắp có những chuyện khó chịu xảy đến cho bạn. Tốt hơn hết bằng mọi cách , bạn nên tránh xa bạn gái trong thời gian 15 ngày kẻo có chuyện gây lộn thị phi , khẩu thiệt hoặc bạn bị đôi co , bị hạ nhục giửa chốn đông người. Đề phòng những kẻ lắm lời nhiều chuyện , không nghe và không nói nếu bị bắt buộc bị tiếp họ. Đặc biệt bạn gái mới về nhà chồng lại cần phải giữ gìn cho lắm mới được.
       _ Thấy chồn hoặc cáo là điềm sắp có sự cãi vả với 1 người đàn ông. Bạn nào đã lập gia đình cần nhường nhịn đức lang quân và tạm giử miệng không nên đùa giỡn quá độ kẻo có sự xích mích to tiếng đó ! Riêng bạn gái nào chưa lập gia đình thì cũng nên giử ý với người yêu hoặc bạn trai , coi chừng lời nói có thể gây gỗ rồi đi đến tan vỡ không chừng.
       _ Nằm mơ thấy chó vàng hay nâu là điềm sẽ gặp món tiền đủ chop bạn ăn xài , tiêu pha 1 cách hả hê trong 1 thời gian ngắn. Đang có áp phe sẽ thành tựu nhưng số tiền không lớn lắm.
       _ Nằm mơ thấy chó đốm hay khoang xám là điềm tai tiếng thị phi , bực mình vì chuyện không đâu.
       _ Nằm mơ thấy lừa hay ngựa đang kéo xe , đang bị người cởi thì điều quan trọng là phải nghĩ lại coi con vật ấy có bị mệt nhọc lắm hay không ? Nếu con vật chưa mệt mõi lắm ,vẫn ung dung đi trên đường thì đó là điềm bạn có việc phải xê dịch tới nơi rồi. Bằng nằm mơ thấy con vật mệt nhọc , thở từng hơi nặng nề là điềm bạn sắp bị công việc chi phối phải vất vả đến bỏ ăn mất ngủ nhưng không kết quả gì  !
       _ Nếu nằm mơ thấy lừa ngựa không kéo xe , nhưng chúng đang hí , đang rống lên , nếu nó kêu càng nhiều là điềm càng có nhiều khó nhọc đến với bạn trong công việc làm ăn , nhưng có tiền vô.
       _ Mơ bị đánh bằng roi là điềm muốn được si khiến , muốn được sử dụng.
       _ Mơ thấy người con gái đẹp là muốn lập gia đình.
       _ Mơ thấy khay chén là điềm nhà sẽ có khách.
       _ Mơ thấy ngũ cốc là điềm tốt , sắp có tài lộc.
       _ Mơ thấy mình cầm cung ,đàn là điềm sẽ có chuyện vui với bạn bè
       _ Mơ thấy nước trong xanh là điềm rất may mắn , nếu nước đục thì là Ác mộng
       _ Mơ thấy đang gội đầu là điềm sắp gặp may , có tài lộc.
       _ Mơ thấy đang giặt quần áo là điềm sắp được ăn uống , rượu chè  
       _ Mơ thấy đang tằm rửa là điềm mọi việc vui vẻ , nếu có bệnh thì thuyên giảm.
       _ Mơ thấy mình đang bay là điềm được du ngoạn đó đây.
       _ Mơ thấy khắp người vả mồ hôi là điềm rất rủi ro.
       _ Mơ thấy mình quỳ trước mặt trời , mặt trăng là điềm may mắn , sinh con trai
       _ Mơ thấy mình bị rơi trên cao xuống đất là điềm bị mất chức vị
       _ Mơ thấy mình được chuyển nhà ở là điềm được thăng chức , có bệnh sẽ khỏi
       _ Mơ thấy có người bay lên cao là điềm sắp sinh con trai
       _ Mơ thấy xà nhà bị gãy là điềm bị phá nhà
       _ Mơ thấy đất quanh nhà bị lún là điềm nhà đất đó ở không yên
       _ Mơ thấy phân ở trong Bếp là điềm sắp có chuyện cãi cọ
       _ Mơ thấy cây cối chết là điềm sắp có đại tang
       _ Mơ thấy gió lớn xô nhà lắc lư là điềm sắp bị bệnh nặng
       _ Mơ thấy tự xây nhà mới là điềm tốt lành
       _ Mơ thấy dọn về nhà mới là điềm rất may mắn
       _ Mơ thấy nhà đất được thay đổi là điềm rất may mắn
       _ Mơ thấy trồng cây là điềm gia chủ gặp may mắn
       _ Mơ thấy cây cỏ xanh tươi là điềm nhà đất nơi đó mát mẻ , tốt
       _ Mơ thấy mình bay lên mặt trăng là điềm rất cao quý
       _ Mơ thấy mình bay lên mặt trời là điềm có địa vị cao sang
       _ Mơ thấy quần áo đầy bùn là điềm thân sắp bị ô nhục.
       _ Mơ thấy tăng ni là điềm trăm việc đều trục trặc
       _ Mơ thấy cá chép là điềm vợ có thai
       _ Mơ thấy bẫy bắt cá là điềm trăm việc đều hanh thông
       _ Mơ thấy rắn bò vào lòng là điềm sắp sinh quý tử
       _ Mơ thấy chim én bay tới là điềm có khách xa đến
       _ Mơ thấy được cưỡi Rồng là điềm sắp có tước lộc
       _ Mơ thấy rùa rắn là điềm được của
       _ Mơ thấy bắn Rồng là điềm đại cát
       _ Mơ thấy trong giếng có cá lớn là điềm đắc tài
       _ Mơ thấy thổi sáo là điềm đại cát
       _ Mơ thấy chơi đàn là điềm có chuyện cưới xin
       _ Mơ thấy đi vào Chùa là điềm có việc vui
       _ Mơ thấy Bồ Tát là điềm rất may mắn , hạnh phúc , sống lâu
       _ Mơ thấy cá bơi dưới nước là điềm có của cải
       _ Mơ thấy đánh trống là điềm có tin từ xa đưa đến
       _ Mơ thấy đang ca hát là điềm sắp có chuyện cãi cọ
       _ Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng
       _ Mơ thấy đi đường gặp mưa là điềm sẽ có hạnh phúc
       _ Mơ thấy đang lội nước là điềm bệnh lâu ngày bỗng nhiên đỡ
       _ Mơ thấy sóng lớn là điềm sự nghiệp gặp khó khăn
       _ Mơ thấy đi xuôi dòng nước là điềm gặp chuyện phiền não
       _ Mơ thấy đi ngược dòng nước là điềm sự nghiệp thuận lợi , tài sản gia tăng
       _ Mơ thấy lửa đỏ trong lò là điềm sẽ có hạnh phúc đưa đến bất ngờ
       _ Mơ thấy lửa cháy trong núi là điềm có cãi nhau
       _ Mơ thấy lửa cháy nóng nực là điềm được nhiều tiền của
       _ Mơ thấy nhóm lửa là điềm đại cát
       _ Mơ thấy nước chảy không dừng là điềm được của cải lớn
       _ Mơ thấy nước chảy quanh người là điềm xấu
       _ Mơ thấy đi trên nước là điềm đại cát
       _ Mơ thấy đứng trên  nước là điềm xấu
       _ Mơ thấy nước chảy mênh mông là điềm có Hỷ sự
       _ Mơ thấy nước sông hồ ao biển là điềm đại cát
       _ Mơ thấy mình ngập trong nước là điềm có quý nhân phù hộ
       _ Mơ thấy thần nhân là điềm đại cát
       _ Mơ thấy Tiên Thánh đến nhà là điềm đại cát
       _ Mơ thấy Vương nữ là điềm rất may mắn
       _ Mơ thấy Thiên tử là điềm rất may mắn
       _ Mơ thấy được nói chuyện với người xưa là điềm là người thông thái
       _ Mơ thấy bị vợ đánh là điềm được vợ giúp sức
       _ Mơ thấy đánh vợ là điềm mất của
       _ Mơ thấy vợ chồng lạy nhau là điềm có chuyện chia lìa
       _ Mơ thấy vợ chồng nắm tay nhau là điềm đại cát
       _ Mơ thấy vợ có thai là điềm rất xấu
       _ Mơ thấy mình đi trên cầu là điềm phòng vợ ngoại tình
       _ Mơ thấy vợ chồng nắm tay nhau vào nhà là điềm vợ có thai
       _ Mơ thấy cầu vồng mọc là điềm có chuyện tranh cướp
       _ Mơ thấy mây đen kín đất là điềm có dịch bệnh
       _ Mơ thấy mây ngũ sắc là điềm đại cát , tốt lành
       _ Mơ thấy sương xuống là điềm việc dự định không thành
       _ Mơ thấy bỏ đường vào cà phê , trà là điềm sẽ gặp 1 người bạn giả dối
       _ Mơ thấy ướp trái cây với đường là điềm sẽ có 1 tương lai hạnh phúc
       _ Mơ thấy giết 1 con beo là điềm có nhiều thay đổi nhưng cuối cùng cũng thành công
       _ Mơ thấy nhiều beo là điềm sẽ xuất ngoại về công việc làm ăn
       _ Mơ thấy 1 con beo trong chuồng là điềm có người muốn hại mình nhưng vô ích
       _ Mơ thấy bị beo tấn công là điềm sẽ thành công trong tính toán
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2007 17:57:35 bởi Ct.Ly >
       #7
        NCD 08.05.2007 16:43:40 (permalink)
        _ Mơ thấy mình đầu bạc là điềm trường thọ , đại cát.
        _ Mơ thấy đầu mọc đôi sừng là điềm có sự cạnh tranh.
        _ Mơ thấy tóc đầu tự nhiên rụng là điếm con cháu gặp chuyện hung
        _ Mơ thấy răng tự nhiên rụng là điềm trong thân tộc có chuyện không may
        _ Mơ thấy răng rụng lại mọc là điềm con cháu hưng vượng.
        _ Mơ thấy quần áo muốn rách là điềm vợ có ngoại tâm
        _ Mơ thấy cho người bận chung áo là điềm vợ có tư tình
        _ Mơ thấy chém nhau với người là điềm có phước lành lớn
        _ Mơ thấy dao rớt xuống nước là điềm thê thiếp gặp Hung nguy tới mạng
        _ Mơ thấy cầm dao đâm người là điềm chủ về thất lợi
        _ Mơ thấy chia dù cho người là điềm chủ về sự phân tán , chia ly
        _ Mơ thấy cây kéo là điềm có có sự chia của
        _ Mơ thấy người biểu mình chết đi là điềm sống lâu
        _ Mơ thấy nói chuyện với người ác là điềm có chuyện khẩu thiệt
        _ Mơ thấy nói chuyện với thánh hiền là điềm tốt
        _ Mơ thấy Thần Phật giận quở là điềm chẳng lành
        _ Mơ thấy mình mọc lông cánh bay là điềm đại cát lợi
        _ Mơ thấy người ở ngoài kêu mình ra là điềm xấu
        _ Mơ thấy mài dao gươm bén là điềm có đại lợi
        _ Mơ thấy trèo lên thềm cao là điềm đại phú quý
        _ Mơ thấy nơi Chính đường đổ lún là điềm chủ nhà bị hung
        _ Mơ thấy gió thổi nóc nhà động là điềm dời đổi chỗ ở
        _ Mơ thấy mình chui luồn dưới nóc nhà là điềm có chuyện ám muội
        _ Mơ thấy tranh nhà với người là điềm xấu , nhưng nếu người đó là đàn bà thì là điềm tốt.
        _ Mơ thấy sân nhà lõm xuống thành hố là điềm Tử vong
        _ Mơ thấy vợ mình với trai ở trên tường là điềm công danh tới
        _ Mơ thấy dọn dời nhà nát là điếm có vợ đẹp
        _ Mơ thấy nhà vắng không người là điềm chết mất.
        _ Mơ thấy cửa nhà tự nhiên mở là điềm vợ có tư tình.
        _ Mơ thấy giếng nhà tự nhiên hủy hoại là điềm trong nhà có chuyện đại hung
        _ Mơ thấy giếng khô cạn là điềm tán hết gia tài
        _ Mơ thấy của báu vàng bạc là điềm chủ về phú quý
        _ Mơ thấy chén mâm vàng bạc là điềm có thai quý tử
        _ Mơ thấy phân đất chất đống là điềm được của , nhưng nếu ngồi trong đống phân lại là điềm đại hung
        _ Mơ thấy lượm đặng gương là điềm cưới đặng vợ đẹp
        _ Mơ thấy đem gương soi người khác là điềm thê thiếp bị hung , nếu soi mình là điềm tin xa đến.
        _ Mơ thấy gương vỡ là điềm vợ chồng ly biệt
        _ Mơ thấy được cái lược là điềm gái đẹp tới
        _ Mơ thấy tho trổ bông là điềm thê thiếp có gian tình
        _ Mơ thấy vòng vàng thành đôi là điềm...có thêm thê thiếp ( cái này đã không?)_ Mơ thấy được phấn nhồi là điềm vợ sẽ sinh ra gái gian giảo
        _ Mơ thấy máu dính ở giường là điềm thê thiếp có gian tình
        _ Mơ thấy mình đi cùng đàn bà là điềm mất của ,ôm đàn bà là điềm sẽ có sự mừng , ngồi cùng đàn bà là điềm đại cát , nhưng giao hoan với đàn bà là điềm có chuyện quái gỡ đưa đến
        _ Mơ thấy vợ chồng đánh lộn là điềm tình muốn hòa hiệp
        _ Mơ thấy vợ chồng lạy nhau là điềm phân tán
        _ Mơ thấy vợ có thai là điềm có sinh tình cảm bên ngoài
        _ Mơ thấy đàn bà trần truồng là điềm đại cát , nếu là con trai trần truồng là điềm vận mạng thông đạt
        _ Mơ thấy chỗ kín của vợ là điềm sắp có chuyện khẩu thiệt
        _ Mơ thấy dây nhợ đứt là điềm thọ mạng sẽ hết
        _ Mơ thấy phá rèm , xé mùng là điềm vợ có mưu gian
        _ Mơ thấy người chết ăn là điềm có tật bệnh
        _ Mơ thấy giao hoan với con trai là điềm mất của
        _ Mơ thấy trên mồ mã mọc cây là điềm tốt , thấy cây gãy là điềm hung.
        _ Mơ thấy người chết ra ngoài quan tài là điềm có khách xa tới
        _ Mơ thấy tẩn liệm nhập quan người chết là điềm được của
        _ Mơ thấy quan tài trên nước là điềm đại phát tài
        _ Mơ thấy mình bắt con Rùa là điềm có việc tang
        _ Mơ thấy giăng lưới bắt cá là điềm đại cát lợi
        _ Mơ thấy cá chép là điềm vợ có thai rất tốt
        #8
         Ct.Ly 09.05.2007 18:02:02 (permalink)
         #9
          NCD 09.05.2007 20:23:55 (permalink)

          Vậy khi mình mơ thấy mình bay bổng là sao hở NCD

          Ct.Ly thấy mình hay bay chứ không đi,

          CtLy đọc cuốn giải mộng " của Pháp " họ nói là CtLy luôn luôn muốn đi tìm sự tự do, không muốn mình bị ràng buộc v... V vậy có đúng không????

          Xin thầy NCD đoán thử một " quẻ " nhé

          < Sửa đổi bởi: Ct.Ly -- 9.5.2007 17:03:58 >

           
          Chào chị Ct.LY ! 
          Trời ơi ! Chị dùng chi từ đao to búa lớn thế , NCD không dám nhận chữ "thầy"đó đâu. Về khoa Chiêm bốc này , NCD cũng chỉ là người đi tìm tòi sưu tập rồi rinh vô thôi. Giấc mơ mà chị hỏi , theo các sách về Giải mộng mà NCd có thì : Mơ thấy mình bay lên trời là điềm đại cát đại lợi , giàu sang phú quý ;nếu mơ thấy mình bay lên trời lấy đồ vật thì càng tốt hơn nữa. Việc các sách giải mộng của Pháp viết như chị kể là loại sách viết phân tích theo tâm lý. Họ cho rằng trong tâm trí mình nghĩ thế nào thì phát sinh thế ấy , những mơ ước , tâm tư nguyện vọng của mình được giấc mơ " mã hóa " theo cách riêng của nó. Và các nhà tâm lý học phân tích các giấc mơ theo kiểu khoa học của họ , không hề xem nó là 1 việc huyền bí. Để NCD kể chị nghe thử 1 giấc mơ của cổ nhân xem thử cách giải thích của các nhà tâm lý học có giống cách giải thích của phương Đông không nhé !
                Ngày xưa , khi Lưu Bang còn là 1 anh đình trưởng nhỏ nhoi ở đất Bái , 1 hôm , Lưu Bang nằm mộng thấy mình bắt được con dê , và lạ thay con dê ấy không có sừng cũng không có đuôi. Giật mình tỉnh dậy , Lưu Bang đem giấc mơ hỏi mọi người. Có 1 người nói rằng :
                _ Dê là Dương ( chữ Dương trong chữ Hán ) , chữ Dương mà không có 2 vạch trên đầu ( tượng như 2 sừng dê) , không có đuôi ( vạch kéo dài ló xuống dưới ) thì còn lại chữ VƯƠNG là Vua. Vậy đây là điềm ứng sau này ông lên làm Vua đấy.
                Nghe lời nói đó , Lưu Bang nuôi chí khởi nghĩa. Và quả nhiên , sau này ông lên làm Vua thật , gầy dựng cơ nghiệp nhà Hán mấy trăm năm.
          Ta chưa biết tính xác thực của câu chuyện thế nào , có thật là Lưu Bang nằm mơ hay đó chỉ là thủ đoạn chính trị trước khi dấy binh ?  Nhưng có 1 điều ta không thể phủ nhận , người giải mộng lúc ấy , hay nói đúng ra là thuật giải mộng của người xưa rất cao minh. Trong câu chuyện không hề bộc lộ ra yếu tố tâm lý để người ta có thể đoán định , mà chỉ dùng cách chiết tự chữ Hán. Chị Ct.LY tra thử xem trường hợp như vậy, trong sách của Pháp ,người phương Tây họ giải thế nào nhé. Cái nào hay thì mình tìm tòi học hỏi thêm cũng không mất đi đâu chị hén !  
          #10
           nguyenad 09.05.2007 23:11:14 (permalink)
           nguyenad xin mạo muội viết vài dòng suy nghĩ...

           chiêm bao mơ thấy bóng dáng ai?
           ngày qua tháng lại còn chưa gặp
           nói gì đến chuyện mơ với mộng
           chỉ để cho vui vơi nỗi sầu

           đôi khi mơ thấy mà tưởng tượng
           chờ mong trông ngóng nỗi tương tư
           gặp người trong mộng sực tỉnh lại
           hiện tại thực tế còn mơ hồ

           nói gì đến chuyện còn trong mơ
           đôi khi mơ thấy được an ủi
           nhẹ bớt ưu tư cảnh trần đời
           mơ thì mong ước có được không?

           khi ngày xưa ấy chẳng vọng về
           chỉ thấy thực tại còn đam mê
           giàu sang , quyền quý che dòng lệ
           trong tâm còn vướng còn vương nỗi gì???
           #11
            NCD 11.05.2007 18:44:34 (permalink)
            Chào bạn ! mình phân vân mấy hôm nay , không biết có nên nói không , nhưng rồi nghĩ không nói thì không được, nếu ai cũng có ý kiến như bạn thì đây không còn là trang Khoa Học Huyền Bí nữa rồi , mà là....1 CÁI CHỢ MẠNH AI MUỐN PHÁT BIỂU LINH TINH GÌ THÌ PHÁT BIỂU  luôn rồi. Mà mình thì rất quý trang web này , nó thể hiện nét trung lập đáng yêu là 1 , có nhiều thông tin -tư liệu để mình trau dồi kiến thức là 2 , giúp mình có thêm những người BẠN HỮU là 3_ chứ không phải bạn bè đâu nha , mình rất ghét cái kiểu kết BẠN để kết BÈ .
            Mình thấy bạn thật mâu thuẫn , trong khi bạn đăng bài lên trang web này về những giấc mơ , những bí ẩn của tên gọi-của ngày sinh....dù chưa biết đúng sai , nhưng đã thể hiện bạn có TỪNG XEM QUA  các sách loại này. Bạn đã không tin xin đừng làm phiền người khác tin , người ta tin thì bạn chỉ trích là mơ mộng chỉ để giải khuây cho vơi nỗi sầu , là không thực , là thực còn chưa thấy gì nói chi mơ mộng....thế bạn gởi bài lên mà người khác chỉ trích thì bạn nghĩ sao ?
            Xin bạn nhớ cho ĐÂY LÀ TRANG NÓI VỀ CHUYỆN HUYỀN BÍ KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐỜI THỰC CỦA BẠN. Nói về chuyện đời thực , chưa chắc bạn nói hơn ai đâu , mong bạn đừng lên mặt dạy đời ở đây nhé ! Đời là gì? Sur la vie à?  Đọc những dòng bạn đăng ý kiến trên bài của NCd tôi , tôi thiết nghĩ người xưa dùng từ CHỢ ĐỜI để diễn tả cái thế giới hỗn độn ô trọc này quả không sai tý nào, hạng người nào cũng có cả. Bạn muốn đăng bài gì là việc của bạn , bạn không tin thì có 2 cách cho bạn ;
            _ 1 là bạn ĐI CHỖ KHÁC CHƠI.
            _ 2 là bạn cứ tìm chứng cứ phản bác , nói có sách , mách có chứng thì người ta mới tin
            Tôi nhớ hồi đi học có đọc bài thơ của tác giả Sóng Hồng , có mấy câu thế này :
                                      Nếu thi sĩ nghĩa lả ru với gió
                                      Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
                                      Để tâm hồn treo ngược ở cành cây
                                      Ngày tháng cứ trôi dần qua khung cửa...
            Tôi thấy CÓ LẼ BẠN LƠ LỮNG TREO NGƯỢC ĐẦU LÂU QUÁ RỒI CHĂNG ?
            Ông bà ta có nói :" Đạo bất đồng bất tương di mưu " , nếu phải nói chuyện với bạn theo kiểu tranh cãi , thà NCD tôi về " vạch đầu gối ra mà nói chuyện " còn hơn đấy ! Vài dòng cho bạn , mong rằng bạn hiểu : Muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước đã.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2007 17:30:40 bởi ngươi co don >
            #12
             nguyenad 12.05.2007 17:59:48 (permalink)
             nad xin có đôi điều thế này .. :
             1> chắc là bạn đã hiểu sai ý của tôi gửi gắm trong đó rồi !
             2> theo tôi nghĩ mơ là một chuyện còn thực tế lại là chuyện khác thế cho nên khi đem so sánh giữa hiên thực và mơ mộng thì tôi rất mâu thuẩn, tôi cũng đã đọc rất nhiều về đề tài này !
             3>tôi cũng đã, đang và sẽ trãi nghiệm dần dần..

             * nad rất cảm ơn vì những lời thẳng thắn của ncd ...

             *tình bạn không có nghĩa là bè , nếu là bè thì trôi sông mất rồi !

             *chúc ncd đừng cô đơn nữa..

             *mọi chuyện xảy ra đều có lý do cả.. mong bạn luôn vui và hạnh phúc !!!

             #13
              NCD 14.05.2007 17:46:29 (permalink)
              Chào bạn !  nếu quả thật nad không có ý ấy thì cho NCd tôi xin lỗi vậy , cho mình rút lại những câu " nặng lời " vậy. Tính mình vốn không nói thì thôi , đã nói là nói cho đích đáng , chứ không cố tình mạt sát gì đâu , tại cái tật ăn nói " độc mồm độc miệng " vậy thôi , mong bạn đừng buồn. Cái "bè" mà mình nói không phải "bè" để thả trôi sông đâu , chữ " bè" của " bè lũ " đó. Chính vì lý do bạn nói đó thôi " mọi việc đều có lý do của nó " , cho nên mới có giấc mơ khác nhau , và có người cả hàng mấy năm trời chẳng có lấy 1 giấc mơ. Mọi việc đều có lý của nó đấy thôi , mình nghĩ đó cũng là 1 sự an bài sẵn của tạo hóa thôi. Tại sao người này mơ giấc mơ này mà không mơ giấc mơ kia? Nó đã định sẵn 1 việc gì đó mà ta chưa biết. Còn thấy nó sai là tại sách mình xem chưa đúng thôi. Hơn nữa , giấc mơ thiên hình vạn trạng , sách không thể ghi ra hết , quan trọng là người luận giải chính xác thôi. Cái này NCd tôi chỉ xem sách chứ không chuyên , sao bạn không tìm thử các " lão tiền bối" trong khoa này tìm hiểu thử xem việc luận giải giấc mơ chính xác đến độ nào. Cả 2 chúng ta đều chỉ là người đưa từ sách giải mộng ra đây cho " bà con " tham khảo , hơi đâu mà tranh luận xem nó thật hay không khi mình không rành về nó nhỉ ?
              #14
               nguyenad 14.05.2007 23:49:59 (permalink)
               cảm ơn ncd .. vậy là chúng ta đã tìm được tiếng nói chung rồi !! chúc ncd một đêm an lành và nhiều ngày hạnh phúc ..thân !nad
               #15
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9