Vài cảnh mùa đông

Tác giả Bài
vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
Vài cảnh mùa đông - 17.05.2007 20:16:20
Ngoài kia tuyết rơi đầy,
Em không đến bên anh chiều nay...
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/B8CFCB5D1C344AB8A5D891D299CF95E9.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/03442979909F4CDF83F6AD5130214837.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/1D03ADD56AD049D7A57ABCF454D89450.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Vài cảnh mùa đông - 17.05.2007 20:20:52


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/B5887483F06E4E2BB7742CDAD30952B4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/0C9557E443514CBFB759C4B6946A5F4B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/2A14590D4BC64F5B81E86CB24F905D0F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/E8989A6683DD4174A32E5E38A988FB9C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/1EDA91410657486D8BF842D2394E163B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Vài cảnh mùa đông - 23.05.2007 08:08:16


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/13D0B40C2002431382399094EB2A204A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/7628203C318F44709E76693CBEC6F01D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/DF06638566D94993B630B5CF4E1C49D3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/78199273C91C432F80612D49489D0F91.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/F28D51CF45F846F9A53FA5ECE12AF1B6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Vài cảnh mùa đông - 03.07.2007 19:41:05


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/BC2273A2F87643529648004C3DDE74FA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

betiti
 • Số bài : 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.08.2007
betiti - 19.08.2007 21:09:18
hic hic .lanh thay mo....

betiti
 • Số bài : 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.08.2007
RE: betiti - 19.08.2007 21:11:29
nhung bac cho em hoi la anh bac chup hay suu tam vay?

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: betiti - 19.08.2007 22:31:38

Trích đoạn: betiti

nhung bac cho em hoi la anh bac chup hay suu tam vay?

 
Ảnh sưu tầm đấy Titi
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!