Hoa hay Bọ ngựa???

Tác giả Bài
vinhsaigon
  • Số bài : 1222
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2006
Hoa hay Bọ ngựa??? - 23.05.2007 08:27:53
Lọa quá  bà con uiiiiiiii
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/8785400B05264228ACDE54481C78DCDD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/BB8BF5B7084045EB9272B1F9AFABC43C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/8DC7215293D7470EA5320F6A444FDEBB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/323CECE69E7A4476943103BAD62987CA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
  • Số bài : 1222
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2006
RE: Hoa hay Bọ ngựa??? - 23.05.2007 08:35:23


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/FFCA66B94B934AA1AEF6174EDDE61F52.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/F9BBC604E8B14FB694D97A0536FCD8C3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/675BE582D60042E2A3E257ED023D6BCE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!