THIÊN CƯƠNG GIA MẠNH-TRỌNG-QUÝ

Tác giả Bài
NCD

 • Số bài : 1428
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.03.2007
 • Trạng thái: offline
THIÊN CƯƠNG GIA MẠNH-TRỌNG-QUÝ 04.06.2007 18:35:12 (permalink)
    Đây là 1 phép bấm độn của người xưa , rất hay và tiện lợi , dễ sử dụng nữa , ai cũng có thể tự xem quẻ cho mình ngay khi cần. NCD soạn trong lịch TQ ra cho các anh chị , các bạn xem và xài thử , nếu có gì thắc mắc không hiểu thì cứ hỏi , quẻ Độn này NCd cũng thường xài lắm , vì khi đụng chuyện đôi khi mình không giữ bình tĩnh được thì NCd không gieo quẻ Dịch. Vì quẻ Dịch phải tịnh tâm , mới không luận đoán thiên lệch. Cách này thì khác , có công thức sẵn , cứ tháng ngày giờ mà tính ra , có lời bàn sẵn , tuy không đủ hết các chuyện mình cần hỏi nhưng có nó cụng tiện mà.
     Cách tính như sau :   Trước tiên ta ghi 1 dọc ra giấy 12 địa chi ( lẽ ra cái này là trên bàn tay , nhưng do NCD không vẽ được nên chỉ cách này vậy , anh chị hay bạn nào đã biết qua các bàn tay có các hình địa chi trên đó thì tiện hơn , khỏi phải làm thế này .  Nếu các anh chị , các bạn nào có lòng  post lên cho NCD tấm hình 1 bàn tay đó có sẵn các vị trí Tý, Sửu , Dần , Mẹo....trên đó thì NCD rất cám ơn vậy)  
Tháng Giêng , tháng 9    :   Khởi từ Sửu.
Tháng 2 , tháng 8           :   Khởi từ Tý.
Tháng 3 , tháng 7           :   Khởi từ Hợi.
Tháng 4 , tháng 6           :   Khởi từ Tuất.
Tháng 5                          :   Khởi từ Dậu.
Tháng 10,  tháng 12       :    Khởi từ Dần.
Tháng 11                         :   Khởi từ Mẹo.
 
       Trên tháng khởi ngày mùng 1 , tính đến ngày ta đang xem thì dừng lại.
       Trên cung ngày ấy khởi giờ Tý , tính đến giờ ta đang xem là giờ gì thì dừng lại.
       Từ cung đó lùi lại 1 cung ( thí dụ Mùi lùi lại Ngọ ; Hợi lùi lại Tuất ; Mẹo lùi lại Dần..)   , bấm đó là Thiên Cương.
        Xem đó là cung thuộc Mạnh- Trọng-Quý , so với bảng chú giải việc ta đang xem , xem Thiên Cương gia vào cung Mạnh-Trọng-Quý đó sự việc sẽ là gì , vậy là đã xong.
         Thiên Cương chính là 1 trong 12 vị Đô Thiên Nguyệt Tướng trong phép chọn ngày. 12 vị đó theo thứ tự là  :  Thiên Cương , Thái Ất , Thắng Quang , Tiểu Cát , Truyền Tông , Tòng Khôi , Hà Khôi , Đăng Minh , Thần Hậu , Đại Cát , Công Tào , Thái Xung.   Người ta dùng năm tháng để tìm ra 4 Nguyệt Tướng rơi vào Sơn nào trong PT cần tu sửa , sẽ được đại cát lợi. Có câu thế này : ""Công Tào , Truyền Tông giàu địch quốc .  Thắng Quan , Thần Hậu bền trăm năm ".
        Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng dựa vào 12 Nguyệt  Tướng này soạn ra quẻ Nhâm Cầm Độn Toán , các bước trên cũng y vậy. Chỉ thêm ở bước cuối   :    Sau khi có vị trí cho Sao Thiên Cương thì lấn lượt gia các Sao khác vào các cung , tìm xem 3 TƯỚNG  :" Đăng Minh , Thần Hậu , Đại Cát " gia vào cung nào trong 4 cung Tý , Ngọ , Mẹo , Dậu mà luận đoán quẻ vậy. Tổng cộng có 12 trường hợp .
          Còn MẠNH-TRỌNG-QUÝ  là tính y theo M-T-Q của các tháng vậy , tức là :
_ các cung Dần , Thân ,Tị ,Hợi  là MẠNH
_ các cung Tý , Ngọ , Mẹo , Dậu là TRỌNG
_ các cung Thìn , Tuất , Sửu , Mùi là  QUÝ.
 
        Nói nghe dài dòng thì khó hiểu hơn , để NCD lấyvi1 dụ , thì các anh chị , các bạn sẽ dễ biết hơn nhé !
VÍ DỤ  1   :  Xem quẻ Cầu tài , lúc ngày mùng 8 , tháng 5 , giờ Mẹo.
    * Trước tiên ta tra xem tháng 5 ở cung nào ,thấy ở cung Dậu.
    * Từ cung Dậu ta tính là mùng 1 , cung Tuất mùng 2 , cung Hợi mùng 3 , cung Tý mùng 4 , cung Sửu mùng 5 , cung Dần mùng 6 , cung Mẹo mùng 7 , cung Thìn mùng 8.   Đây là ngày ta đang xem nên dừng lại.
     * Từ cung Thìn này ta cho nó là giờ Tý , tính tiếp cung Tị giờ Sửu , cung Ngọ giờ Dần , cung Mùi giờ Mẹo.   Đây là giờ ta đang xem quẻ nên dừng lại.
     * Từ cung này lùi lại 1 vị là Thiên Cương , vậy cung Mùi lùi ngược lại là Ngọ , Thiên Cương ở Ngọ.
      * Ta thấy Thiên Cương gia Ngọ là gia Trọng , xem ở quẻ cầu tài Thiên Cương gia Trọng cầu tài được không , đó là quẻ ta cần tìm vậy.
 
 
VÍ DỤ   2    :    Xem quẻ bệnh nặng nhẹ , tháng 11 , ngày 14 , giờ Tuất.
        * Trước tiên xem bảng trên thấy tháng 11 ở cung Mẹo.
        * Tại cung Mẹo khởi mùng 1 , cung Thìn là mùng 2 , cung Tị là mùng 3 , cung Ngọ là mùng 4.....cung Mẹo là ngày 13 , cung Thìn là ngày 14.
         * Tại cung Thìn ta khởi giờ Tý , cung Tị giờ Sửu , cung Ngọ giờ Dần , cung Mùi giờ Mẹo , cung Thân giờ Thìn...cung Dần giờ Tuất.
         * Tại cung Dần lùi lại 1 cung là cung Sửu , tức Thiên Cương ở cung Sửu ,là gia Quý.
          * Xem bài giải ở quẻ bệnh nặng nhẹ , xem Thiên Cương gia Quý là sao , đó là quẻ ta cần tìm vậy.
 
 
Đã quyết Đạo Đời hai nẻo bước song đôi
Tâm Không luôn giữ, chẳng phút lơi
Gìn lòng trong sạch, không Danh, Lợi
Đạo trưởng, Nghệ thông để giúp đời.
 
#1
  NCD

  • Số bài : 1428
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2007
  • Trạng thái: offline
  RE: THIÊN CƯƠNG GIA MẠNH-TRỌNG-QUÝ 05.06.2007 18:03:48 (permalink)
  CẦU TÀI  :
  Thiên Cương gia Mạnh cầu nan đắc
  Gia Mạnh cầu đắc dã tu trì
  Gia Quý chi thời cầu lập đắc
  Tài hướng Đông lai cánh vô nghi
  ==> Mạnh thì khó được , Trọng thì được nhưng chậm , Quý thì có ngay Tài từ hướng Đông đưa đến.
   
  XUẤT HÀNH CÁT HUNG  :
  Thiên Cương gia Mạnh đại cát xương
  Gia Trọng xuất hành vi họa ương
  Gia Quý chi thời đa bình ổn
  Quân lưu y thử định hà phương
  ==>Mạnh là rất tốt;Trọng thì không nên,đi ra e có tai họa đến thân ;Quý bình an
   
  HÀNH NHÂN  :
  Thiên Cương gia Mạnh thân bất động
  Gia Trọng chi thời bán lộ lai
  Gia Quý chi thời tức cánh chí
  Quân hành tu ký thử tam thời.
  ==>Mạnh thì người chưa đi ; Trọng thì người đã đi được nửa đường ; Quý thì người sắp đến nơi , chừng khoảng 3 canh giờ thì đến.
   
  GIAO DỊCH  :
  Thiên cương gia Mạnh ứng bất toại
  Gia Trọng chi thời ứng thành khả mưu
  Gia Quý chi thời khả toại ý
  Trở trệ ứng vô mạc tu sầu.
  ==>Mạnh thì không được ;Trọng thì có thể ứng thành ;Quý thì toại ý , lúc đầu có trắc trở , đình trệ xin chớ lo , mọi việc trước trì trệ sau hanh thông
   
  QUAN SỰ   :
  Nhược vấn quan sự cát dữ hung
  Gia Mạnh vô lý nhi hòa bình
  Gia Trọng tha thâu thử tiếu bĩ
  Quý thượng yêm lưu ngã tất doanh.
  ==> Mạnh e không thể an bình ; Trọng thì đắc lợi ; Quý thời thắng kiện , đắc lý
   
  BỆNH KHINH TRỌNG  :
  Thiên Cương gia Mạnh nhân bệnh trọng
  Gia Trọng bệnh khinh bất dụng sầu
  Gia Quý chi thời nan đắc hảo
  Cấp nghi nhương tạ tảo đồ mưu
  ==> Mạnh thì bệnh nặng ; Trọng thì bệnh nhẹ , không cần sầu lo ; Quý thì không tốt , phải mau cúng vái cầu xin mới mong qua khỏi.
   
  MÃI MẠI   :
  Kinh doanh lợi ích hữu kiêm vô
  Gia Mạnh nan cầu ý bất như
  Gia Trọng bình bình , Quý mãn ý
  Quân năng y thử định vô nghi.
  ==> Mạnh thì không như ý , Trọng thì buôn bán bình thường , Quý thì buôn may bán đắt.
   
  SANH SẢN NAM NỮ CÁT HUNG  :
  Thiên Cương gia Mạnh thị nam tử
  Gia Trọng nữ nhơn định thị nghi
  Gia Quý chi thời sản phụ tử
  Cấp nghi tác Phúc đắc an ninh.
  ==> Mạnh thì là sanh trai , Trọng thì sanh nữ , Quý thì người mẹ nguy hiểm , phải mau làm Phúc mới mong cứu được.
   
  ĐÓA TỊ THỊ PHI   :
  Hồi tị chi nhân thị dữ phi
  Mạnh Đông vi cát , Trọng nghi Tây
  An chi Đông Bắc gia chi Quý
  Thử thị thần tiên diệu tích ky
  ==> Mạnh thì tránh về hướng Đông , Trọng thì tránh về hướng Tây , Quý thì tránh về Đông Bắc. Đây là phép tìm phương tránh những chuyện thị phi ngày xưa vậy. NCD chỉ biên ra đây , còn ngày nay gặp chuyện chúng ta cần đương đầu tìm cách giải quyết , khác với xưa vậy.
   
   
   
   
  Đã quyết Đạo Đời hai nẻo bước song đôi
  Tâm Không luôn giữ, chẳng phút lơi
  Gìn lòng trong sạch, không Danh, Lợi
  Đạo trưởng, Nghệ thông để giúp đời.
   
  #2
   trungtran1dangdtn

   • Số bài : 6
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 06.07.2007
   • Trạng thái: offline
   RE: THIÊN CƯƠNG GIA MẠNH-TRỌNG-QUÝ 31.07.2007 20:58:28 (permalink)
   gởi hình bà tay
   http://dc37.4shared.com/download/21044160/98d2729a/tay_trai_600x800.jpg?tsid=20070731-085326-ad32f50c&dirPasswordConfirmed=true
   ____________________

   Bạn trungtran hãy chỉnh lại link hình của bạn, link có lẽ bị hư rồi.

   Cảm ơn sự thông cảm của bạn.

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 22:56:55 bởi NuHiepDeThuong >
    
   #3
    trungtran1dangdtn

    • Số bài : 6
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 06.07.2007
    • Trạng thái: offline
    RE: THIÊN CƯƠNG GIA MẠNH-TRỌNG-QUÝ 19.08.2007 00:19:23 (permalink)
    hình bàn tay

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36134/86E2899D58834CC99C231DFA1504EF2E.jpg[/image]
    Attached Image(s)
     
    #4
     baopham

     • Số bài : 10
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 14.08.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: THIÊN CƯƠNG GIA MẠNH-TRỌNG-QUÝ 13.11.2007 02:23:20 (permalink)
     ...anh NCĐ ơi.... mình có thể áp dụng Mạnh-Trọng-Qúy này để xem thử 1 người mới gặp nào đó như thế nào không ạ (ví dụ như tính cách chẳng hạn....xem thử coi đó là "địch" hay "ta"...hi..hi...)? Kính anh!
     Chúc anh sức khỏe !
     ***BẢO***
      
      
     #5
      bdcdmthtb

      • Số bài : 73
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 22.06.2007
      • Trạng thái: offline
      RE: THIÊN CƯƠNG GIA MẠNH-TRỌNG-QUÝ 06.04.2008 08:19:12 (permalink)
      Xin gửi cho quí vị

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/35457/A4BB8503CC5A4C8EB071B9360ADBC8F7.JPG[/image]
      Attached Image(s)
       
      #6
       Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

       Chuyển nhanh đến:

       Thống kê hiện tại

       Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

       Chú Giải và Quyền Lợi

       • Bài Mới Đăng
       • Không Có Bài Mới
       • Bài Nổi Bật (có bài mới)
       • Bài Nổi Bật (không bài mới)
       • Khóa (có bài mới)
       • Khóa (không có bài mới)
       • Xem bài
       • Đăng bài mới
       • Trả lời bài
       • Đăng bình chọn
       • Bình Chọn
       • Đánh giá các bài
       • Có thể tự xóa bài
       • Có thể tự xóa chủ đề
       • Đánh giá bài viết

       2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9