THÔNG BÁO MỚI
Hoàng Dung 13.06.2007 01:54:26 (permalink)
Chào các bạn!

Mục Chúc mừng, cảm tạ và phân ưu mở ra để chúng ta chia xẻ buồn vui giữa thành viên với nhau.

Ngoài ra chữ không dấu hay 1 đoạn văn dài với cỡ chữ to cũng sẽ xoá bỏ không cần thông báo trước. (3 hàng trở lại được chấp nhận)

Các bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm những bài viết và lời lẽ mà các bạn đã đăng lên.

Rất cám ơn các bạn đã đọc qua.
_______

chú ý:

Ban Quản Trị của Việt Nam Thư quán "giữ lại quyền": xóa, sửa, dời, đóng... tất cả các bài viết đã đăng cũng như các chủ đề vì bất cứ lý do nào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 20:22:59 bởi Admin_1 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9