Đời Người qua cộng số - Vô Chiêu

Tác giả Bài
Ngọc Trân

 • Số bài : 114
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.12.2004
 • Trạng thái: offline
Đời Người qua cộng số - Vô Chiêu 20.06.2007 04:13:10 (permalink)
Đời Người qua cộng số


Vô Chiêu
Lời thầy dạy

Đức lớn nhất của trời đất là sự sinh hóa, đạo người phải theo mà dưỡng nó. Đạo trời có bốn đức: nguyên, hanh, lợi, trinh. Đạo người theo đó mà có bốn đức: nhân, lễ, nghĩa, trí. Nhân là cái gốc lớn, con người và vạn vật nhờ đó mà thành, quốc gia nhờ nó mà vững vàng. Nhân là mục đích tu dưỡng của Khổng giáo.

Nhân còn có hàm cái ý của chữ ái. Có nhân mới có ái, có ái mới có lòng thương người, yêu mến sự vật một cách tự nhiên, không miễn cưỡng nên gọi là an.

Có lòng nhân ái thì con người mới an, mới có hòa bình, cùng chung sống trong xã hội. Người có lòng nhân ái luôn hiếu để và trung hậu, làm việc gì cũng ung dung tự tại, thường làm các điều phải theo trực giác sáng suốt của mình và thuận theo thiên lý nên trong tâm lúc nào cũng an. Kẻ bất nhân gian manh vì thiếu tình cảm, luôn tính toán chỉ để mang lợi về cho mình, sẵn sàng làm chuyện bất nghĩa hoặc trái với thiên lý. Do làm các điều bất nghĩa nên tâm u tối, thường lo sợ, bởi thế tâm lúc nào cũng bất an.

Tâm là chủ tể trong con người. Hiểu rõ cái tâm thì biết rõ cái tính, biết rõ cái tính thì biết trời đất và vạn vật. Tâm là thần minh, nó có đủ để ứng phó với vạn sự, tính là cái lý hoàn toàn của tâm. Trời là gốc nguồn của cái lý. Biết rõ cái tính là biết nhân với lễ, là đức nguyên và hanh của trời vậy.

Trong cơ thể con người có phần quý, phần tiện, có phần lớn, phần nhỏ. Đừng lấy phần nhỏ hại phần lớn, chớ lấy phần tiện hại phần quý. Nuôi phần nhỏ sanh nô tài, nuôi phần lớn sanh thiên tài. Phần lớn là cái tâm, phần nhỏ là tai mắt của mình. Tai mắt của con người không phải để suy nghĩ, chỉ để nghe và nhìn nên nó dễ bị ngoại vật che tối.

Dụng tâm để suy nghĩ, suy nghĩ thì biết rõ đạo lý. Học là để giữ lấy cái tâm và nuôi dưỡng cái tính, biết rõ lý lẽ của trời mà theo cái chính mệnh. Nếu tâm không sáng là không thể làm việc chính đạo, nhất là khó tròn đạo hiếu.

Cổ nhân nói: 'Bách thiện, hiếu vi tiên. Bách ác, dâm vi thủ '.

Chữ hiếu đứng đầu trăm điều thiện. Chữ dâm đứng đầu trăm việc ác. Chữ dâm có nghĩa là dâm dục dâm đãng, nó là nguyên nhân gây nên đạo lý suy đồi, làm mất thuần phong mỹ tục... Bởi vậy người xưa bảo dâm đãng nặng tội hơn trộm cướp. Thời nào cũng vậy, người ta đều xem nặng chữ hiếu, có hiếu thảo với cha mẹ mới xứng đáng làm người. Kẻ bất hiếu bị người đời liệt vào hàng vô loại, vô nghì, thua loài cầm thú.

Đức Phật dạy: 'Cõi đời này có hai hạng người mà chúng ta không thể trả ơn hết được, đó là Cha và Mẹ '. Cha mẹ là người đã sanh ra ta, đem lại sự sống, nuôi dưỡng dạy bảo và dẫn dắt cho ta vào đời. Bổn phận làm con phải làm thế nào để đền đáp công cha nghĩa mẹ. Người đời nhìn bổn phận đền đáp này của mỗi người qua chữ hiếu.

Hiếu là biết thờ kính, vâng lời và phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng trong sự thương kính, nếu không kính trọng là lỗi đạo. Khi cha mẹ còn tại thế, tránh làm những điều gì để cha mẹ lo buồn, luôn phục tùng theo lẽ phải.

Phục tùng theo đạo hiếu được chia làm hai loại:

- Vô vi là đối xử trong lúc bình thường, thờ cha kính mẹ không trái với lễ nghĩa.

- Vô cải là đối xử với cha mẹ trong nghịch cảnh (cha mẹ làm những việc trái với đạo lý), tức là phục tùng theo đạo lý, chớ không phải phục tùng mà bất phân phải trái. Không phải cha mẹ bảo làm điều trái đạo cũng nhắm mắt làm theo. Điều này vô tình gây nên tội bất hiếu vì không can ngăn để gây ra tội lỗi và hậu quả làm tổn đức của gia tộc. Chẳng hạn như cha mẹ cần tiền bảo con cái đi vận chuyển ma túy...

Nếu thấy cha mẹ có làm điều gì trái với đạo lý, bổn phận làm con phải ôn hòa can ngăn. Nếu cha mẹ không chịu nghe theo lời khuyên thì vẫn tỏ lòng cung kính và hiếu thảo, chờ đợi cơ hội hoặc dần dần lựa lời trình bày trong sự tế nhị.

Gìn giữ danh tiếng cho cha mẹ là bổn phận quan trọng nhất của người con hiếu đạo. Dù có đôi lúc cha mẹ nóng nảy, giận dữ ra tay đánh đập hay la rầy thì cũng không than oán. Cầu nguyện cho cha mẹ được tăng phúc thọ. Khi cha mẹ đã 'ra đi ', phải cầu nguyện cho vong linh được vãng sanh về cảnh giới an lạc.

Đức Khổng Tử nói: 'Kính kỳ sở tôn, ái kỳ sở thân, sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giã '. Kính những người mà cha mẹ mình đã tôn trọng, thương những người mà cha mẹ đã yêu mến, thờ cha mẹ lúc mất rồi cũng như lúc còn sinh sống, đó mới đúng là hiếu vậy. Ngài khuyên nên chuyên tâm thành ý thờ cha mẹ. Lúc nào cũng tưởng tượng cha mẹ ở trước mặt mình dạy bảo.

Làm người phải luôn ghi nhớ và đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Chớ sai lầm trong việc trả hiếu qua hình thức bề ngoài để che mắt thiên hạ. Muốn người khen tặng nên bày ra những cách phiền toái như làm đám giỗ cha mẹ thật lớn để 'ăn nhậu ', đốt nhiều 'giấy tiền vàng bạc ', 'ngựa xe, nhà cửa giấy '... Thật ra, cách trả hiếu qua hình thức này chẳng những tốn kém mà còn bị phản tác dụng. Tự mình gây thêm lầm lỗi đối với người đang 'an giấc nghìn thu ' mà thôi!

Lễ giỗ cốt để gợi nhớ đến hình ảnh và những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ khi còn sống. Quyết tâm thực hiện những lời vàng ngọc đó, đồng thời tu dưỡng tâm tánh của mình trong cuộc sống để 'hồn thiêng ' được mỉm cười nơi 'chín suối '. Đó mới chính là làm tròn chữ hiếu vậy. Thiện tai!

* * *

Luận đời người qua cộng số là phương pháp tính số tương ứng với các vần trong họ và tên của một người. Phương pháp này do các nhà thông thái Hy Lạp tìm ra. Vô Chiêu xin gửi đến quý độc giả để nghiên cứu.

Bảng chữ số

Trong bảng này, số sắp theo thứ tự từ số 1 đến số 9 theo hàng ngang. Chữ được sắp theo mẫu tự Alphabet cũng thứ tự theo hàng ngang, hàng đầu từ A đến I, hàng thứ hai từ J đến R, hàng thứ ba từ S đến Z (Bảng so chữ số bên dưới)

Cách tính

* Viết họ và tên của người muốn tính, kể cả chữ lót (midle name). So các vần trong tên họ với bảng chữ số được sắp sẵn từ số 1 đến 9. Cộng tất cả các con số đó lại sẽ có được tổng số.

* Cộng hai hoặc ba con số của tổng số đó, lấy số thành cuối cùng đem so vào số mẫu đã được luận sẵn. (Nếu trên số 9 như số 10 thì tính 1; 11 tính 1 + 1 = 2; 12 tính 1 + 2 = 3...)

Thí dụ:

- Trần văn Tám: Tran = 2 + 9 + 1 + 5; Van = 4 + 1 + 5; Tam = 2 + 1 + 4; Tổng cộng = 34. Số 34 = 3 + 4 = 7. Số 7 là số thành cuối cùng, nhìn vào số 7 đã được luận sẵn sẽ biết bản tánh, nhân cách, công việc, tài chánh, tình cảm và vận mệnh của cuộc đời anh Tám.

- George Herbert Walker Bush: George = 7 + 5 + 6 + 9 + 7 + 5; Herbert = 8 + 5 + 9 + 2 + 5 + 9 + 2; Walker = 5 + 1 + 3 + 2 + 5 + 9; Bush = 2 + 3 + 1 + 8. Tổng cộng = 118. Số 118 = 1 + 1 + 8 = 10. Số 10 tính 1. So với số 1 đã được luận sẵn bên dưới.

Luận theo số

Các con số từ 1 đến 9 được luận bàn như sau:

Số 1: Mặt trời

Tượng trưng cho sự can trường.

Mẫu người có lập trường cứng rắn. Cương nhiều hơn nhu nên dễ trở thành độc tài.

Bản tánh và nhân cách

- Thông minh, thích tìm tòi mạo hiểm, có tinh thần tự chủ, rất cương quyết và có óc tổ chức. Tuy nhiên lại cố chấp, không chịu sửa đổi lỗi lầm, dễ trở nên độc đoán.

- Bản tánh rộng rãi, độ lượng, có nhiều nhiệt huyết nên ý chí tranh đấu mạnh mẽ.

- Có nhiều tham vọng nên ích kỷ và bất chấp thủ đoạn khi hành động. Nếu theo chánh đạo thì đạt được đỉnh cao danh vọng, bằng ngược lại sẽ gánh lấy hậu quả thảm hại.

- Có tâm hồn nhân ái vị tha, do tế nhị trong cách xử thế nên dễ thuyết phục người khác. - Thường giúp đỡ những người khốn khó nên được bạn bè quý trọng, tin tưởng.

Năng khiếu và tài chánh

Thích hợp với những công việc ít bị sự kiểm soát của người khác

- Có nhiều sáng kiến, thích hợp với các ngành về khảo cứu hay khoa học hoặc lãnh đạo chỉ huy.

- Nhờ tận tâm trong công việc làm nên dễ đạt được thành quả.

- Việc làm ổn định, được thượng cấp tín nhiệm giao phó trọng trách. Nhưng đôi khi tự kiêu trong cách giải quyết công việc nên bị va chạm và làm mất lòng cấp dưới.

- Mức thu nhập về tài chánh trên trung bình, nếu có doanh nghiệp thì mức thu nhập mới được hậu hỹ. Nguồn lợi tức sẽ lên cao nếu biết sống hài hòa, dễ dãi với mọi người.

Tình cảm và vận mệnh

- Về tình cảm đôi lứa, mẫu người này thích chinh phục và chiếm độc quyền, nhưng càng gần gũi người nào thì càng có khuynh hướng chỉ huy người đó nên dễ bị gẫy đỗ giữa đường.

- Do che dấu và đặt nặng vấn đề tình cảm nên dễ bị khổ đau thầm kín.

- Vận may đến chậm nhưng cuối cùng lại được trọn vẹn, bản thân và gia đình có cuộc sống sung túc.

- Thời niên thiếu sống gian truân, trung niên có nhiều thu nhập về tài chánh và hậu vận có cuộc sống tươi đẹp. Hành thiện cho tâm được an nhiên tự tại thì sẽ sống trường thọ.Số 2: Mặt trăng

Tượng trưng cho sự hòa nhã.

Mẫu người kỹ lưỡng, nhu hòa. Có khả năng về ngoại giao.

Bản tánh và nhân cách

- Trầm lặng, thích thuận hòa không ưa cãi vã. Quyết đoán và tế nhị.

- Học rộng hiểu nhiều. Đa tài đa trí, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định và năng động trong việc làm. Nhưng dễ thất vọng, chán nản buông xuôi khi gặp nghịch cảnh.

- Thích giao du với bè bạn nhưng không có bạn chân tình.

- Vui cười và lo buồn trước người. Có tâm hồn lãng mạn, thường xúc cảm nên dễ bị người chi phối hành động.

- Trầm lặng ngoài mặt nhưng trong lòng luôn sôi nổi, dễ gây gỗ với bạn bè.

- Thích giúp người trong âm thầm nhưng ngừng lại ở giai đoạn chót.

- Dễ bị hiểu lầm và mang tiếng thị phi.


Năng khiếu và tài chánh

- Có óc sáng kiến, tưởng tượng phong phú nhưng thường ở vị trí người thi hành hơn là cấp chỉ huy. Chẳng hạn như làm diễn viên giỏi hơn làm đạo diễn, làm người điều hành giỏi hơn làm giám đốc một công ty.

- Thích hợp trong những công việc đòi hỏi sự tế nhị như: ngoại giao, kế toán, y tá, thư ký, xã hội, dạy học. Nếu là chủ nhân một thương nghiệp sẽ dễ bị thất bại vì sự dễ dãi, không muốn thúc đẩy thuộc cấp.

- Thời niên thiếu thu nhập không mấy khả quan.

- Đến trung niên được thông đạt trong lãnh vực tài chánh, công danh sự nghiệp mới tiến triển, càng về sau càng có nhiều tài sản. Nên gieo phước lành nếu muốn được an nhàn.

Tình cảm và vận mệnh

- Đường hôn nhân lúc ban đầu hơi trắc trở, về sau mới gắn bó trọn đời. Khi chung sống, nếu như không lấy tâm từ ái mà cư xử thì gia đạo bất an.

- Sơ niên có phần gian truân trong việc học đường.

- Trung niên thành tựu về công danh tiền tài.

- Hậu vận được vinh hoa phú quý và sống thọ.Số 3: Mộc tinh

Tượng trưng cho tài năng.

Mẫu người có trách nhiệm và đắc nhân tâm.

Bản tánh và nhân cách

- Hiền hòa, thông minh, thích học hỏi và có nhiều khả năng thiên phú. Thích hoạt động, có tài ứng biến với thời thế nhưng thiếu kiên nhẫn và cương quyết nên dễ bị người lung lạc vào phút cuối.

- Thích hưởng thụ, sống cho riêng mình nên có khuynh hướng hơi ích kỷ.

- Sống tự lập, mặc cho người tranh dành thế sự nên được nhiều thiện duyên.

- Có lòng thương người. Nhờ có khả năng ăn nói và giỏi về mặt xã giao nên quen biết được nhiều giới.

- Vui tính nên có nhiều bè bạn và thường được người chung quanh thương mến giúp đỡ.

- Nhờ lấy đạo đức làm căn bản cho cuộc sống nên mọi việc được hạnh thông.

Năng khiếu và tài chánh

- Nhờ có óc sáng tạo, phán đoán cộng thêm với khả năng thiên phú nên dễ thành công trong công ăn chuyện làm.

- Thích hợp với các nghề nghiệp thuộc địa hạt văn chương, nghệ thuật như: viết văn, nhiếp ảnh, trang trí, hội họa hay các nghề cần khả năng ăn nói lưu loát.

- Được các bạn đồng nghiệp và thuộc cấp kính trọng. Cấp trên thương mến.

- Kiếm tiền dễ dàng nhưng tiêu pha quá rộng rãi trở thành phung phí.

- Không giàu nhưng cuộc sống lúc nào cũng ấm no, không thiếu thốn tiền bạc.

- Lương bổng khả quan, nếu mở doanh nghiệp thì sẽ phát đạt nhanh chóng hơn.

Tình cảm và vận mệnh

- Cuộc sống tình cảm phẳng lặng như nước hồ thu, nhưng khi có sóng gió thì nên bình tâm tĩnh trí mà giải quyết. Đừng nghĩ vớ vẩn mà gây xáo trộn trong gia đình.

- Tuổi niên thiếu thăng trầm, lênh đênh chìm nổi như nắng sớm mưa chiều.

- Trung niên nhờ quý nhân giúp đỡ đưa đường dẫn lối mới đạt được danh vọng.

- Hậu vận đắc tài đắc lộc, hưởng cảnh nhà cao cửa rộng.Số 4: Kim tinh (Saturne)

Tượng trưng cho công bình.

Mẫu người cẩn thận và có lương tâm chức nghiệp.

Bản tánh và nhân cách

- Bản tánh hiền lành lương thiện, điều độ mực thước và có tín dụng nên thường là trụ cột ở nơi làm việc hoặc của một tổ chức.

- Bản tánh thật thà, tánh tình đoan trang, khôn khéo, được lòng mọi người chung quanh.

- Tinh thần trách nhiệm cao độ, làm việc bền bĩ. Suy nghĩ chín chắn mỗi khi giải quyết công việc hay một vấn đề nên được thuận lợi trên mọi phương diện.

- Lời ăn tiếng nói dịu dàng được tình cảm của nhiều người. Có khuynh hướng bảo thủ, không thích cải cách nên tư tưởng có phần lạc hậu.

Năng khiếu và tài chánh

- Có khả năng về những công việc đòi hỏi sự tập trung trí óc như việc làm của: kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, kế toán... Không thích hợp với việc giao dịch.

- Thuộc hạng người không thích cờ bạc hay đầu tư liều lĩnh. Thích mua và xài đồ cũ nhiều hơn là đồ mới.

- Về mặt tài chánh, làm rất nhiều nhưng hưởng chẳng bao nhiêu và dễ bị dính dáng đến những chuyện tranh chấp về tiền bạc.

Tình cảm và vận mệnh

Tâm hồn trẻ trung, có cuộc tình đẹp như mộng nhưng sau đó phải chịu không biết bao nhiêu là 'sóng gió vồn dập '... Sau cơn mưa thì trời lại sáng.

Có đời sống thanh cao, không ham công danh, chẳng màng phú quý, thích đời sống an nhàn nên thân tâm tự tại, thoát vòng phiền não.

Hậu vận giàu sang và có nhiều tài sản.Số 5: Thủy tinh

Tượng trưng cho sự nhanh nhẹn.

Mẫu người phiêu lưu, hoạt động theo cảm hứng.

Bản tánh và nhân cách

- Bản tánh cương trực, thích mới lạ, sáng trí và hành động mau lẹ.

- Có nhiều nghị lực và sức chịu đựng nhưng tánh tình thường thay đổi nhanh chóng nên dễ cáu kỉnh, tức giận và buồn bã.

- Không lo nghĩ đến tiền tài và sự nghiệp, phó mặc tương lai mình như 'lục bình trôi ' mà không nuối tiếc.

- Biết tôn trọng tự do cá nhân, thường hoạt động không ngừng nghỉ. Sẵn sàng hy sinh địa vị, quyền hành cho ý thích phiêu lưu.

- Thích họp mặt bạn bè, cười vui ca hát nên được mọi người chung quanh thương mến. Nhưng đối với người biết rõ bản chất thì lòng mến thương lại giảm đi vì tánh tình của mẫu người này quá thất thường, không kềm chế được cơn nóng giận.

Năng khiếu và tài chánh

- Thích hợp trong các công việc về giao tế, quảng cáo, tuyên truyền... Nếu chọn nghề bán xe, bán bảo hiểm, viết báo có thể thành đạt đến mức tột đỉnh.

- Ăn xài quá rộng rãi, ít khi chịu dành dụm nên tiền bạc bấp bênh, khi có khi không. Cho dù trúng số bạc triệu cũng trắng tay trong vài tháng. Tuy vậy vẫn không đến nổi phải thiếu thốn tiền bạc trong cuộc sống.

Tình cảm và vận mệnh

- Dễ chinh phục cảm tình người khác phái, giống như nhụy hoa quyến rũ ong bướm.

- Tình cảm lãng mạn, yêu cuồng sống vội nên có dục tính mạnh mẽ. Không phân biệt tình yêu của vợ chồng và tình cảm 'lê thê '. Người 'bạn đời ' không biết mình đang sống trong cảnh thiên đàng hay địa ngục.

- Số đào hoa nên cuộc đời thường gặp nhiều cảnh khổ. Cần nên giữ gìn đạo đức trong lối sống thì tương lai mới được giàu sang phú quý.Số 6: Kim tinh (Venus)

Tượng trưng cho sự quân bình.

Mẫu người dễ hòa hợp, có lối sống chừng mực và ổn định.

Bản tánh và nhân cách

- Bản tánh hiền lành, có tinh thần cao thượng của một quân tử, khi đã giúp người thì giúp đến nơi đến chốn nên được mọi người yêu mến.

- Cương trực, đáng tin cậy, có năng khiếu về mỹ thuật. Thường rung động trước nét đẹp của người khác phái, nhưng lại thầm lặng trong tình cảm.

- Có lương tâm và sống cuộc đời mẫu mực. Luôn quan tâm và hy sinh cho cuộc sống của gia đình, đôi khi quá mức trong việc chiều chuộng người thân.

- Thường đi sâu vào chi tiết nên lúc nào cũng lo lắng, bất an ở trong lòng.

Nên đặt sự rộng lượng vào đúng nơi chốn để tránh bị lạm dụng. Cần phải biết từ chối trong những trường hợp bị đòi hỏi quá đáng.

Năng khiếu và tài chánh

- Có óc sáng tạo nên dễ thành công trong lãnh vực nghệ thuật như: Hội họa, âm nhạc, điêu khắc... Do không bị lôi cuốn bởi tham vọng nên đời sống nhàn hạ.

- Muốn thành công tột đỉnh phải nhờ đến sự khuyến khích, thúc đẩy và giúp đỡ của những người thân thuộc.

- Rộng lượng nhiều mặt, nhưng không rộng rãi về tiền bạc, kể cả đối với người thân trong gia đình.

Sau tuổi 45, sự nghiệp mới thăng tiến và vững chắc. Nếu buôn bán sẽ đắc tài phát lộc nhanh chóng.


Tình cảm và vận mệnh

- Không có quan niệm sống lãng mạn về tình cảm, mục tiêu của tình yêu là hôn nhân. Nên mẫu người này lúc nào cũng cẫn trọng trong sự giao thiệp với người khác phái.

- Sau khi kết hôn chỉ nghĩ đến người 'bạn đời ' và chăm lo cho con cái.

- Qua gần hết tuổi trung niên mới phát huy được tài năng sẵn có để tự lập thân, xây dựng nhà cửa khang trang và hậu vận được phúc lộc sung mãn.Số 7: Thiên vương tinh

Tượng trưng cho sự tự chủ.

Mẫu người thâm trầm, tự lập trong cuộc sống.

Bản tánh và nhân cách

- Kín đáo, cô quạnh, ôn hòa, bản tánh hiền lương. Không muốn mất lòng một ai và khi đã hứa thì hết lòng hết dạ giữ lời nên được nhiều người tin tưởng.

- Học rộng, có óc phân tích, làm việc xuyên suốt, ít khi chịu nghỉ ngơi. Thường thích nói chuyện có tính triết lý theo lập luận của mình, nên không thích nghe ý kiến của người khác.

- Tự làm những việc quá cao so với tài năng sẵn có và không cần sự giúp sức của người khác nên cuộc đời thường bị thất bại nhiều hơn là thành công.

- Luôn dè dặt, cô độc, bí ẩn nên tánh tình khó hiểu và không thích tranh đấu với người. Mẫu người trung thành, khoan dung và độ lượng.

Năng khiếu và tài chánh

- Thích hợp với nghề nghiệp hay công việc làm ít bị người khác kiểm soát, dễ thành công trong các lãnh vực: văn học, nghệ thuật, giáo dục.

- Tận tâm chăm chỉ làm việc nếu là nhân viên, ngược lại nếu làm chủ thì dễ bị thất bại vì không thích ra lệnh và kiểm soát thuộc cấp.

- Thu nhập bình thường nhưng thường được của hoạnh tài. Không quan tâm đến tiền bạc, đôi khi cũng tiêu xài hoang phí.

Tình cảm và vận mệnh

- Rất tử tế với mọi người, đặc biệt là người khác phái, vì vậy nhận được nhiều cảm tình của những người đó nên dễ gây ra hiểu lầm tai hại.

- Mẫu người này thường lập gia đình sớm, nếu không thì việc hôn nhân sẽ đến rất muộn. Dù sớm hay muộn, mẫu người này luôn chung thủy với 'bạn đời '.

- Hậu vận nở hoa, xây dựng cơ đồ thật vẻ vang và trường thọ.Số 8: Hỏa tinh

Tượng trưng cho quyền lực.

Mẫu người 'khai sơn, phá thạch ', có ý chí sắt đá.

Bản tánh và nhân cách

- Thông minh, có khả năng thiên phú và cá tính đặc biệt. Tự rèn luyện tư cách, tác phong để phục vụ cho lý tưởng hay mục đích đang theo đuổi.

- Thường đem hết khả năng và nhiệt tâm vào công việc làm. Đôi khi vì có quá nhiều

thiện chí dẫn đến tình trạng cực đoan, độc đoán.

- Thích giảng luân lý, ưa kết bạn với người khác nhưng lại không gần gũi và thân mật.

Quyến rũ người khác do sức mạnh và nhân cách của chính mình, nhưng càng gần nhau sự mến phục của người càng giảm bớt.

- Trung trực, sẵn sàng đứng lên bênh vực lẽ phải và che chở cho những người thân hay bè bạn. Mẫu người đáng tin cậy.

Năng khiếu và tài chánh

Tận tâm, tận lực trong nhiệm vụ nên dễ đạt đến thành công. Tuy nhiên vì có tài năng và muốn ngồi ở vị trí lãnh đạo nên bị các đồng nghiệp hiểu lầm ganh ghét.

Biết kiếm tiền và biết cách xài tiền, nên rất thích hợp với các công việc liên quan về kinh doanh và tài chánh.

Công việc ổn định, lợi tức thu nhập ngày càng khả quan và đều đặn.

Tình cảm và vận mệnh

- Tình cảm thay đổi bất thường, nay nồng cháy, mai lạnh nhạt. Từ tha thiết đến dửng dưng không lâu. Hôn nhân có thể phải trải qua sóng gió nhưng sau đó sẽ giữ được hạnh phúc lâu bền.

- Sơ niên gian nan, lận lận. Trung niên thành đạt.

Nên gieo nhân lành bằng cách làm nhiều việc thiện để hưởng phước báu trong mai hậu.Số 9: Hải vương tinh

Tượng trưng cho tình yêu cao thượng.

Mẫu người cao cả, thể hiện tình thương yêu nhân loại.

Bản tánh và nhân cách

- Học cao hiểu rộng, đa tài đa trí, bản tánh lại hiền lương đôn hậu. Nhờ vậy nên thường thoát nhiều nạn tai hiểm nghèo.

- Không thích cãi vã, nhưng khi bị chỉ trích dễ giận dữ với những người bất đồng quan điểm.

- Tế nhị, cảm thông và tận tình giúp đỡ những người gặp khó khăn hay nghịch cảnh.

- Thường bị chi phối bởi trực giác và tình cảm nhiều hơn là lý luận và tri thức. Ít bị chi phối bởi tiền tài và quyền lực.

- Sức chịu đựng, lòng can đảm, ý chí cương quyết có thừa nhưng không vì đó mà tự kiêu tự mãn. Mẫu người này có tình yêu thương với tấm lòng đại lượng hiếm có.

Năng khiếu và tài chánh

- Thích hợp trong những việc làm có tính cách giúp người như: nhân viên xã hội, bác sĩ, y tá, nhà truyền đạo hay làm thiện nguyện trong các hội từ thiện.

- Thường không thông thạo trong việc kiếm tiền và quản trị về tài chánh. Vì thế nếu có giàu sang là do may mắn nhiều hơn là bản lãnh. Có thể do có tấm lòng bao dung quảng đại nên hiếm khi thấy mẫu người này sống trong cảnh nghèo khó.

Tình cảm và vận mệnh

- Đường tình rộng thênh thang. Sau hôn nhân được người phối ngẫu chung thủy và tin yêu. Một lòng lo tạo dựng cho tương lai cho con cái.

Thời niên thiếu gặp nhiều gian nan, sớm xa quê hương và dựng sự nghiệp nơi xứ người.

Trung niên thành gia thất và có nhà cửa tốt đẹp. Hậu vận có nhiều tài lộc.


Lời kết

Trong thời đại văn minh, khoa học tiến bộ vượt bực, người ta không thể sinh hoạt kiểu cách như xưa. Nhưng tinh thần Nho giáo trọng sự chính tâm, tu thân đã ăn sâu vào tâm thức của người mình. Nếu bỏ nó đi chưa chắc đã có lợi cho nhân quần xã hội. Nếu giữ được nó là giữ được gốc nền đạo đức, lấy gốc nền này dung nạp vào khoa học ngày nay, thiết nghĩ không có gì sai trái. Khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì càng thích hợp với tinh thần 'tùy thời mà biến đổi ' của Nho giáo bấy nhiêu vậy.


Vô ChiêuNguồn: vietluan
 
#1
  Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

  Chú Giải và Quyền Lợi

  • Bài Mới Đăng
  • Không Có Bài Mới
  • Bài Nổi Bật (có bài mới)
  • Bài Nổi Bật (không bài mới)
  • Khóa (có bài mới)
  • Khóa (không có bài mới)
  • Xem bài
  • Đăng bài mới
  • Trả lời bài
  • Đăng bình chọn
  • Bình Chọn
  • Đánh giá các bài
  • Có thể tự xóa bài
  • Có thể tự xóa chủ đề
  • Đánh giá bài viết

  2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9