Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 244 của 251 trang, bài viết từ 3646 đến 3660 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 11.04.2013 10:57:34 (permalink)
Mới buồn vì không thuộc bài
Vợ già mắng mỏ ông nầy dở ghê
Vậy mà sang hàng xóm ...dê
Hàng xóm tít mắt chẳng chê chút nào

(Tay chân còn bắt ...cào cào )

NPN
Thi sĩ Ba trợn 15.04.2013 05:53:11 (permalink)
Chút nào...hàng xóm thì thào
Không ngờ cùng hệ quá sao tuyệt vời!!!!
Tụi mình bỏ vợ đi thôi,
Tìm phương trời mới cuối đời bên nhau!!!!
trợn
Nam Phuong Nhan 16.04.2013 11:55:37 (permalink)
Bên nhau ...khỉ, vượn xôn xao *
Trợn, Nhạn hai lão làm sao ...tù tì
Bên nhau không ...ấy cũng kỳ
Ấy rồi lỡ có ...bầu thì ai mang
 
(Không dám ở phố nên vào rừng sâu )
 
 
Thi sĩ Ba trợn 18.04.2013 07:17:01 (permalink)
Ai mang suy nghĩ kỹ càng,
Trợn già khô quéo không mang được rồi
Nhạn còn trẻ dễ bầu thôi
Sanh con mình sẽ cùng nuôi dễ mà!

Nam Phuong Nhan 18.04.2013 09:34:56 (permalink)
Dể mà cứ đẻ như ...gà
Xong rồi cứ việc bán ...nhà để nuôi
Nhưng mà Trợn hỡi, Trợn ơi 
Trợn già héo quắc còn ...chơi nổi gì?

NPN 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2013 10:38:34 bởi Nam Phuong Nhan >
Thi sĩ Ba trợn 22.04.2013 18:00:20 (permalink)
Nổi gì hỏng dám nói chi,
Trợn già có võ thứ gì cũng hay
Chỉ bầu là Trợn bó tay,
Để dành Phương Nhạn mang thay cái bầu
 
Nam Phuong Nhan 23.04.2013 14:54:51 (permalink)
Cái bầu càng nói càng rầu
Súng Trợn hết đạn (như) đèn dầu hết ...xăng
Ban ngày nhìn Trợn rất ...hăng
Tối thì mềm nhũn như đàn đứt dây
NPN
Thi sĩ Ba trợn 24.04.2013 07:51:41 (permalink)
Đứt dây thôi đứt từ nay,
Trợn già hết nhớt buồn thay thân già
Người ta đến tuổi chín ba,
Còn sinh con nhỏ sao ta...hết xài !
Nam Phuong Nhan 02.05.2013 09:13:25 (permalink)
Hết xài vì súng Trợn ...dài
Súng dài thước tám mà ...gầy tong teo
Hai viên đạn thì ...héo queo
Bóp cò hai phát mà ...tèo hết trơn
NPN
Thi sĩ Ba trợn 06.05.2013 04:50:27 (permalink)
Hết trơn nên phải dừng chơn,
Qui y cửa Phật Trợn đi cạo đầu
Mai này nếu có nhớ nhau,
Cell phone gọi nhậu vài chầu cho vui.
Nam Phuong Nhan 07.05.2013 08:59:32 (permalink)
Cho vui cho cả nổi sầu
Tại sao Trợn phải cạo đầu đi tu?
Trợn hứa làm ...bố thằng cu
Bây giờ gõ mõ định ...xù hay sao?
NPN
 
Thi sĩ Ba trợn 13.05.2013 03:07:45 (permalink)
Hay sao hỏng biết thế nào,
Tự dưng già chát lại nhào làm cha
Ba mươi sáu chước dọt xa,
Vào chùa tu quách mới là người khôn!
Nam Phuong Nhan 13.05.2013 09:29:23 (permalink)
Người khôn, kẻ dại, ta ...khờ
Chín mươi năm vẫn đợi chờ Trợn ...iu
Bây giờ Trợn ...chạy mất tiu
Già ôm con mọn chiều chiều ...chửi anh

ủa lộn
Già ôm con mọn chiều chiều ...nhớ ...anh
 
Thi sĩ Ba trợn 17.06.2013 04:07:58 (permalink)
Nhớ anh thì nhớ đừng chờ,
Chưa thành chánh quả đừng mơ xuống trần
Mỗi ngày tu cứ sần sần,
Không không sắc sắc chắc gần lên tiên!
Nam Phuong Nhan 17.06.2013 12:29:50 (permalink)
Thi sĩ Ba trợn


Nhớ anh thì nhớ đừng chờ,
Chưa thành chánh quả đừng mơ xuống trần
Mỗi ngày tu cứ sần sần,
Không không sắc sắc chắc gần lên tiên!

 
Lên tiên Trợn sướng phát điên
Quên đi tất cả mối duyên hồng trần
Nhớ ngày xưa đó ...cởi quần...
...Tắm mưa hai đứa cũng ...gần lên tiên
 
NPN
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 244 của 251 trang, bài viết từ 3646 đến 3660 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9